Sådan afkalker du
Stofdamper fra Philips

Med tiden vil din stofdamper begynde at ophobe kalk - det sker i alle elektriske apparater med vand. Jo hårdere vandet i dit område er, jo hurtigere udvikles kalkurenheder og sætter sig fast, hvis de ikke renses væk. Uden regelmæssig afkalkning vil du opdage, at kalken skubbes ud af din stofdamper i form af hvide/brune pletter, og at dampmængden påvirkes. Sørg for at afkalke regelmæssigt for at maksimere effektiviteten af din stofdamper.

Easy Rinse

Easy Rinse

Easy Rinse

Afkalkning af stofdampere med afkalkningsprocessen Easy Rinse

Easy Rinse

Sådan afkalker du stofdampere med afkalkningsprocessen Easy Rinse


Afkalkning fjerner kalk og urenheder, der sidder fast indeni damperen efter lang tids brug. Vi anbefaler afkalkning hver måned.
Easy Rinse,video

Sådan afkalker du

Easy Rinse
Sluk for apparatet, og lad apparatet køle af i mindst 1 time.
Easy Rinse
Før du starter afkalkning, skal du kontrollere, at vandstanden i vandtanken er over minimumniveau.
Easy Rinse

Drej knappen til Easy Rinse mod uret for at låse op og træk langsomt udad. Dette vil frigive vandet inde i damptanken.

Forsigtig: Vand fra hullet til nem rensning kan være varmt efter en dampning. Lad apparatet køle af i mindst 1 time.

Easy Rinse
Når al vandet er drænet, skubbes knappen til nem rensning tilbage og drejes med uret for at låse.