Kommuner sparer fra dag ét ved at skifte kviksølv ud med LED

september 7, 2010

Helt nye kommunale erfaringer med LED-belysning viser, at besparelsen kan dække udgiften til finansieringen og dermed øjeblikkeligt reducere udgiften til belysning. Det er gode nyheder for alle kommuner – de er nemlig pålagt at udskifte landets ca. 300.000 miljøskadelige kviksølvlamper i kommunale gadelamper og parkbelysning gennem de kommende år.

 

I 2015 skal alle kviksølvlyskilder i udendørs belysning udfases til fordel for mere energieffektive alternativer. Det er konsekvensen af EU-direktivet 245/2009, som blev vedtaget sidste forår. Opgaven kræver handling og investering – men det er også en mulighed for at spare både penge og CO2 i kommunerne. Det viser erfaringer fra Fyn, hvor to kommuner er gået i gang med at udskifte kviksølvlamperne. I både Nyborg og Svendborg har de opnået el-besparelser på mere end 70 procent ved at skifte fra kviksølv til LED-belysning.

 

I Nyborg ville anlægsinvesteringen i LED-belysning kunne tjenes hjem på mindre end syv år alene gennem besparelsen på elregningen. I stedet har Nyborg dog valgt at fordele både investering og besparelse over en årrække, og resultatet er en nettobesparelse fra dag ét.

 

”Philips’ nye generation af LED-armaturer viste sig at være den bedste forretning for kommunen, fordi de sparer næsten ¾ af strømmen. Samtidig giver løsningen os bedre belysning og væsentligt færre servicebesøg. Og da armaturerne kan monteres i de eksisterende lysmaster, blev investeringen meget overkommelig,” fortæller Søren Oest Jacobsen, Driftsleder i Nyborg Forsyning & Service A/S.

 

LED-armaturer holder meget længere end de gamle kviksølvlamper – helt op til 12 år, mod kun tre-fire år for kviksølvlamperne. Når elbesparelsen har betalt for monteringen, har Nyborg Kommune derfor groft sagt gratis belysning i mere end fem år, før LED-armaturerne skal skiftes første gang. Men finansieringsaftalen mellem kommunen og det kommunalt ejede forsyningsselskab betyder altså, at Kommunen mærker besparelsen allerede nu.

 

Hos Philips glæder man sig over, at flere kommuner har skiftet kviksølvet ud med energirigtige lyskilder.

 

”Erfaringerne fra en række kommuner viser, at det godt kan betale sig at skifte kviksølvet ud med LED-belysning. Udskiftning af kviksølvlyskilder er både energibesparende og give store besparelser på kommunernes elregninger. Som førende inden for LED-området, vil vi fortsat have fokus på, hvordan vi sammen med kommunerne kan skabe de mest optimale LED-løsninger,” siger Morten Felding, Philips Lighting Chairman Nordic.


 
Bedre lys


Svendborg er en anden kommune, som er godt i gang med udskiftningen af kviksølvlamper. Her begyndte Sydfyns Elforsyning at undersøge markedet for energieffektive alternativer, da de fik problemer med at skaffe reservedele til belysningsanlæg i nogle af Svendborgs parcelhuskvarterer fra 1970’erne. Også her faldt valget på Mini Iridium LED fra Philips, som kunne monteres i de samme lysmaster som de gamle kviksølvlamper.

 

”Vi sparer over 70 procent af strømmen med de nye LED-armaturer, og vi regner med, at de kan holde i mindst 40 år, med første regelmæssige servicebesøg om 12 år. Normalt har vi skullet servicere de eksisterende lamper hvert tredje til fjerde år, så LED-løsningen giver store besparelser på både mellemlang og lang sigt,” fortæller Jesper Hansen, stærkstrømsingeniør i Sydfyns Elforsyning.
I tillæg til de økonomiske besparelser får kommunen en forbedret vejbelysning, fordi lyset kan styres meget mere præcist med LED-teknologien. Beboerne får på én gang mindre uønsket lys i deres haver og soveværelser og bedre belysning på vejen og fortovet.

 

Sydfyns Elforsyning servicerer 12.000 gade- og parklamper i Svendborg Kommune. Heraf er ca. 1/3 af dem er med kviksølv, og kommunen er i fuld gang med udskiftningen frem mod udfasningen af kviksølvlamper i 2015.

 

I Danmark er der mere end 300.000 gade- og parklamper med kviksølv, som kommunerne har ansvaret for at skifte i de kommende år.

 

Fakta om LED
• Elbesparelse på op til 76 procent i forhold til kviksølvlamper
• Mere end tre gange så lang brændtid som kviksølvlamperne – og når LED-armaturerne skal serviceres efter ca. 12 år, udskifter man driver og LED som én samlet enhed efter ”plug and play” metoden
• Kan ofte monteres i eksisterende lysmaster
• Giver et kraftigere lys og bedre farvegengivelse end kviksølvslampen
• Mere præcis lysstyring = mindre lysforurening for omkringboende og mere regelmæssig belysning af vej, sti eller fortov

For yderligere information kontakt: 

 

Pia Lindhe

Philips Corporate Communications, Nordics

Tel: + 46 702 04 22 18

Email: pia.lindhe@philips.com

Om Royal Philips Electronics

Royal Philips Electronics of the Netherlands er et vidtspændende firma inden for helse og velvære, der fokuserer på at forbedre menneskers liv gennem relevante nyskabelser. Som verdensleder inden for healthcare, livsstil og belysning, integrerer Philips teknologi og design i løsninger med mennesket i centrum, baseret på grundlæggende viden om forbrugerne og varemærke-løftet ”sense and simplicity”. Hovedkontoret ligger i Holland og Philips har cirka 116.000 ansatte i flere end 60 lande. Med en årsomsætning på ca. 171 milliarder danske kroner i 2009 er koncernen markedsførende inden for hjertebehandling, akutbehandling og hjemmepleje, energieffektive belysningsløsninger og nye belysningsapplikationer, samt livsstilsprodukter der skaber velvære og glæde. Philips har således en stærk førerposition inden for FlatTV, shaving og grooming til mænd, bærbar underholdning og tandpleje.

Nyheder fra og informationer om Philips findes på www.philips.com/newscenter.

.