Akershus universitetssykehus HF og Philips forlænger partnerskabsaftale

marts 5, 2014

  • Nordens første såkaldte Managed Equipment Service partnerskabsaftale, der fokuserer på en forbedret patientbehandling til lavere omkostninger ved at satse på ny teknologi, operationel planlægning og service, samt konsulentydelser
  • Forlængelsen af partnerskabet vil gøre Akershus universitetssykehus HF klar til at møde fremtidens krav til øget kvalitet i sundhedsvæsnet for færre midler, gennem partnerskabets fokus på levering og drift af innovativt udstyr til billeddiagnosticering og service

 

Oslo, Norge – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) og Akershus universitetssykehus HF, et offentligt universitetshospital med 9000 medarbejdere og anset for at være et af de mest moderne hospitaler i Europa, har netop forlænget en eksisterende partnerskabsaftale med yderligere 6 år. Aftalen indebærer at Philips skal drifte alt radiologisk og nuklearmedicinsk udstyr i perioden. Forlængelsen træder i kraft den 1. januar 2015 og løber indtil 31. december 2020.

 

Partnerskabet skal understøtte en patientfokuseret tilgang i et økonomisk bæredygtigt sundhedssystem, som i disse år er under stor forandring og pres – ikke blot i Norge, men i vid udstrækning globalt. Akershus universitetssykehus HF har 648 somatiske- og 288 psykiatriske sengepladser.

 

Essentielt, strategisk samarbejde
"I forbindelse med opførelsen af det nye Akershus universitetssykehus HF, der stod færdigt i oktober 2008, indgik hospitalet et strategisk samarbejde med Philips inden for billeddiagnostik. Samarbejdet med Philips har givet Akershus universitetssykehus HF en billeddiagnostisk afdeling med udstyr i høj kvalitet, hurtig og god service under gunstige økonomiske betingelser – et strategisk samarbejde, der har været essentielt for at udvikle billeddiagnostikken i vores foretagende. Vi har haft et godt samarbejde med Philips i de seneste 6 år – og ser frem til de kommende 6 års godt samarbejde", udtaler divisionsdirektør Janne Pedersen fra Akershus universitetssykehus HF.

 

Et partnerskab med ægte risikodeling
Partnerskabet er en såkaldt ydelsesbaseret Managed Equipment Service-aftale med indbygget teknologisikring på 22 billeddiagnostiske systemer. Aftalen garanterer at Akershus universitetssykehus HF får den maksimale værdi af deres budget, alt imens supplerende uddannelse og konsulentydelser sikrer løbende procesforbedringer. Aftalen indeholder leverandørfrihed, hvilket garanterer at Akershus universitetssykehus HF får det i kontrakten fastsatte teknologiniveau, uanset leverandør.

 

"Forlængelsen af denne aftale er meget vigtig for Philips", udtaler Thor-Harald Kløver, direktør for Philips Healthcare Norge. "Som leverandør af medicoteknisk udstyr ønsker vi at blive målt på vores resultater. Mange virksomheder leverer stadig blot udstyr, hvorefter kunden overlades til sig selv. Der er meget mere at opnå ved at indgå i et partnerskab, hvor kunden bedømmer og aflønner os ud fra hvad vi leverer over en længere periode, frem for blot at købe produktet", uddyber han.

 

Forlængelsen af partnerskabet bygger på en eksisterende aftale, der har løbet siden 2007 og som har resulteret i et innovativt og proaktivt offentligt-privat samarbejde. "Meget af innovationen inden for sundhedsløsninger handler om deling af viden og erfaringer og derfor skal man samarbejde med kunderne, hvis man vil skabe et mere effektivt sundhedssystem", fortsætter Thor-Harald Kløver. "Vi er stolte, når en kunde ser, at vi har leveret som lovet og derefter ønsker at forlænge med os – vi ser det som et bevis på at partnerskabet fungerer". 

 

Om Philips partnerskabsaftaler
Philips tilbyder økonomisk attraktive og bæredygtige modeller, der sikrer effektive operationelle resultater på et hospital. Vores Managed Equipment Service og Turnkey Service-løsninger giver hospitaler en økonomisk attraktiv adgang til den seneste teknologi. Flerårige partnerskabsaftaler giver kunderne mulighed for at fokusere på patientbehandling og -pleje, mens Philips tager sig af teknologisikringen og adgangen til systemerne, for derved at sikre den bedste kvalitet til lavest mulige totalomkostninger.

 

Managed Equipment Services er derfor et langvarigt partnerskab, der indebærer adgang til de seneste sundhedsteknologier (inklusiv indkøb, installation, drift og opgraderinger), understøttet af konsulentydelser, uddannelse og andre supportfunktioner, der sikrer optimal operationel performance.

 

Traditionelle indkøbsformer garanterer ikke altid den bedste udnyttelse af udstyret eller adgangen til de seneste innovationer. Derfor er der et kontinuerligt behov for at sikre den optimale udnyttelse af udstyret ved hjælp af uddannelse, udstyrs- og softwareopgraderinger, gennemgang/optimering af arbejdsgange og processer etc. Derfor kan partnerskabsmodeller være med til at sikre fornyelse af kundens infrastruktur inden for økonomisk attraktive rammer.

 

Læs mere: www.healthcare.philips.com/main/support/consulting 

For yderligere information, venligst kontakt:

Pia Lindhe, Philips Nordic
Head of Brand, Communication & Digital
Government & Public Affairs
Tel +46 70 204 22 18
E-mail: pia.lindhe@philips.com
Website: www.philips.com

 

Janne Pedersen, Akershus universitetssykehus HF
Divisionsdirektør, Divisjon for diagnostikk og teknologi
Tel +47 02900
E-mail: janne.pedersen@ahus.no 
Website: www.ahus.no 

.

Om Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) er en alsidig virksomhed, som beskæftiger sig med sundhed og velvære, med fokus på at forbedre folks liv gennem meningsfuld innovation inden for områderne Healthcare, Consumer Lifestyle og Lighting. Med hovedsæde i Holland, har Philips haft en omsætning i 2013 på 23,3 mia.€ og har omtrent 115.000 ansatte inkl. salg og tjenester i mere end 100 lande. Virksomheden er førende inden for hjertebehandling, akut pleje og hjemmepleje, energibesparende belysningsløsninger, tandpleje, så vel som barbermaskiner og pleje til mænd. Nyheder fra Philips er at finde på www.philips.dk/presse.

.

Akershus universitetssykehus HF

Akershus universitetssykehus HF’s formål er at tilbyde behandling, som varetager og fremmer patienternes sundhed. Som lokal- og områdesygehus skal Akershus universitetssykehus HF levere sundhedsydelser til ca, 490.000 personer og har pr. 1. januar sit optagesområde i samtlige kommuner i Follo, Romerike er til for å gi behandling som ivaretar og fremmer pasientenes helse. Som lokal- og områdesykehus skal Ahus levere helsetjenester til ca. 490 000 mennesker. Akershus universitetssykehus HF sitt opptaksområde utgjør pr. 1. januar 2011 alle kommunene i Follo, på Romerike (bortset fra Nes kommune indenfor somatiske tjenester), Rømskog i Østfold samt de tre nordligste bydele i Oslo; Alna, Grorud og Stovner. Hospitalets hovedopgaver er patientbehandling, forskning, undervisning og oplæring af patienter og pårørende. Akershus universitetssykehus HF leverer specialsundhedsydelser indenfor somatik, psykiatri og misbrug.
Vores vision: Menneskelig nær - faglig stærk.

.