Philips og Qualcomm indgår partnerskab om forbundne sundhedsteknologier


Philips og den amerikanske teknologivirksomhed Qualcomm offentliggør nu, at man vil samarbejde om udvalgte sundhedsteknologiske løsninger. Philips’ digitale HealthSuite skal fungere som en sikker, global dataopbevaringsløsning for Qualcomm Life’s 2net-platform, der fremadrettet skal styrke integrationen mellem Philips og tredjepartsenheder.

August 31, 2016

Philips og amerikanske Qualcomm Incorporated, som er specialister i trådløse teknologier, indgår nu via Qualcomms datterselskab Qualcomm Life et strategisk samarbejde, der skal positionere de to virksomheders forbundne sundhedsteknologier. Målet er at styrke en sundere livsstil, forebygge alvorlige sygdomme, forbedre behandlingen af kroniske patienter og øge muligheden for behandling i hjemmet.

De to virksomheder vil udnytte hinandens styrker, således at Philips´ førerposition inden for forbundne sundhedsteknologier kombineres med Qualcomms erfaring inden for sikker sammenkobling af medicinsk udstyr. Samarbejdet vil styrke hospitaler og myndigheders muligheder for at implementere skalerbare sundhedsløsninger og give adgang til et sikkert, globalt netværk.

Qualcomm Life´s 2net-platform vil fremadrettet kunne forbinde medicinsk udstyr med Philips´ HealthSuite og de mange apps og digitale redskaber. Ved at indgå i Qualcomm Life 2net –platformen, tilbyder Philips dermed sine HealthSuite-brugere nem adgang til en lang række opkoblede, medicinske enheder såsom biocensorer, ventilatorer, blodtryksmålere, diverse ambulant testudstyr, glukose-målere mv.

Nye muligheder for at følge og aktivere patienter
Resultatet af samarbejdet mellem Philips og Qualcomm Life er blandt andet, at sundhedsfagligt personale lettere kan skræddersy plejen til den enkelte patient og følge patientens udvikling over tid. Samtidig er det målet at understøtte patientens involvering i plejen og give nye muligheder for at komme med input til egen diagnose, behandling og videre forløb.


 “I takt med at hjemmet bliver en accepteret ramme for behandling, anvender hjemmepleje og sundhedsvæsenet i højere grad forbundne teknologier. Det begrænser behovet for genindlæggelser af kroniske patienter, frigiver ressourcer og styrker patienternes livskvalitet.  Ved at samarbejde med Qualcomm Life giver vi nu plejepersonalet endnu flere muligheder for at hjælpe patienterne med trådløs teknologi,”  siger Jeroen Tas, direktør for forbundne teknologier hos Philips.


Philips vurderer, at det nye samarbejde kan være første skridt mod løsningen på de udfordringer for europæiske sundhedsvæsener, som Philips fremlagde i en undersøgelse juni 2016. Det såkaldte Future Health Index indikerer blandt andet, at man i Norden kan gøre mere for at udbrede kendskabet til forbundne teknologier. Den ambition støtter man op om hos Qualcomm.

“Vi er meget begejstrede for samarbejdet med Philips, som bidrager med en dyb, teknologisk ekspertise, og med det nye samarbejde sigter vi mod at tilbyde mere skalerbare løsninger og arbejde hen i mod det såkaldte Internet of Things i sundhedsvæsenet, siger Rick Valencia, direktør for Qualcomm Life”

Læs mere information om Philips HealthSuite på https://www.usa.philips.com/healthcare/innovation/about-health-suite.


Læs mere information om Qualcomm life 2net på
http://www.qualcommlife.com/mobile-medical-solutions

For yderligere information

Rasmus Vestergaard

Head of Brand, Marketing & Communications

Philips Nordic

Tlf. +45 21 55 00 81

Email: rasmus.vestergaard@philips.com

 

Eller

 

Henrik Keller Jensen, Help PR
Tlf. 26 36 64 17

Email henrik@help-pr.dk

Om Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) er en førende virksomhed med højteknologiske produkter og services indenfor sundhed og medicin. Der er stort fokus på at forbedre menneskers sundhed og samtidig muliggøre bedre resultater for hele sundhedssektoren, lige fra en sund livsstil til det forebyggende arbejde, diagnose, behandling og pleje i hjemmet. I kombination med klinisk kompetence og forbrugerindsigt gør Philips’ avancerede teknologi det muligt at levere integrerede helhedsløsninger. Philips er ledende indenfor billedbehandling, behandling med avanceret billedvisualisering, patientovervågning, e-sundhed og informationsteknologi, men også indenfor personlig sundhed og pleje i hjemmet. Philips, hvis hovedkontor ligger i Holland, havde i 2015 et salg på 16,8 milliarder euro indenfor sin portefølje af sundhedsteknologi og ca. 69.000 medarbejdere, der arbejdede med salg og service i mere end 100 lande. Nyheder fra Philips kan ses på: www.philip.dk/presse

Om Qualcomm Incorporated

Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) er førende indenfor 3G, 4G og næstegenerations trådløse teknologier. Qulacomm Technologies, Inc., et datterselskab af Qualcomm Incorporated, står sammen med egne datterselskaber for hovedparten af Qualcomms ingeniørarbejde, forsknings- og udviklingsfunktioner og størstedelen af produkt- og service-opgaver. Qualcomms har drevet udviklingen af digital kommunikation i mere end 30 år og derved forbundet mennesker overalt tættere til information, underholdning og hinanden. Mere information kan findes på Qualcomms hjemmeside, OnQ bloggen, Twitter og Facebook.