PN

Meddelelse om
beskyttelse af personlige oplysninger for Philips-luftrenserhandling

Denne meddelelse om beskyttelse af
personlige oplysninger blev sidst opdateret oktober 2020.

Philips Consumer Lifestyle BV, med adresse på High Tech Campus 5, 5656 AE, Eindhoven, Holland ("Philips", "vores", "vi" eller "os") ønsker, at du skal være bekendt med, hvordan vi indsamler, bruger og videregiver personoplysninger.

 

Philips-luftrenserhandlingen giver dig mulighed for at styre dine Philips-tilsluttede produkter og få oplysninger om luftkvalitet via Google Assistant. Denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger gælder for de oplysninger og personoplysninger, som vi behandler, når du bruger handlingen.

1. Hvilke oplysninger og personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål?

Vi indsamler personoplysninger, når du bruger handlingen, som det er nærmere beskrevet nedenfor. Vi knytter dine personoplysninger til entydige identifikatorer.

account data

Dine registreringsoplysninger

Vi indsamler dine personoplysninger, når du opretter en konto. Du kan logge på handlingen med en MyPhilips-konto eller ved at bruge din profil på sociale medier, herunder også din Apple-konto.

 

  • De personoplysninger, vi indsamler, kan omfatte dit navn, din e-mailadresse, dit land, dit sprog og din adgangskode. Vi behandler også sessions-, login- og godkendelsesoplysninger, som vi bruger til at administrere din konto.

 

  • Hvis du logger på via sociale medier, kan de personoplysninger, vi indsamler, omfatte din grundlæggende offentlige profil (f.eks. fuldt/forkortet navn, profilbillede, id, køn, profil-URL, fødselsdag, hjemmeside og placering) og din e-mail, som vi bruger til godkendelsesformål. I dette tilfælde kan udbyderen af dit sociale medie indsamle oplysninger baseret på det faktum, at du bruger handlingen og logger på med din konto til det sociale medie. Læs din sociale medieudbyders meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger (f.eks. Facebook, Google, Apple) for at få mere at vide om deres praksis for beskyttelse af personlige oplysninger, herunder hvilken type personoplysninger de indsamler, og hvordan de bruger, behandler og beskytter dem.

 

  • Vi bruger dine kontodata til at oprette og administrere din konto og levere personlige tjenester. Du kan bruge din konto til at logge sikkert på handlingen. Hvis du opretter en MyPhilips-konto for at logge på handlingen, sender vi dig en velkomst-e-mail for at bekræfte dit brugernavn og din adgangskode, så vi kan kommunikere med dig som svar på dine henvendelser, sende dig udelukkende tjenesterelaterede meddelelser eller direkte markedsføringskommunikation, hvis du har tilvalgt det. Du kan også bruge din MyPhilips-konto til at bestille et Philips-produkt eller en Philips-tjeneste, deltage i en kampagne eller et spil, deltage i en social medieaktivitet i forbindelse med en Philips-kampagne (f.eks. ved at klikke på "synes godt om" eller "del") og deltage i produkttests eller -undersøgelser.
Læs mereLæs mindre

Devices data

Dine oplysninger om handlings kommandoer

Når du aktiverer handlingen, giver vi dig tilladelse til at knytte din Google-konto til den Philips-konto, du bruger til at logge på dine Philips-apps. For at kunne identificere dig og videresende dine kommandoer deler Philips konto-identifikatorer med Google.

 

Når du taler med Google Assistant, sender Google en skriftlig version af dine stemmekommandoer til Philips sammen med en unik identifikator. Vi behandler disse oplysninger for at udføre dine kommandoer og sende et svar i overensstemmelse med denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi deler vores skriftlige svar med Google, så Google kan informere dig om resultatet af din kommando i overensstemmelse med Googles meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger og vilkår for brug. Philips og Google udveksler også oplysninger om de enheder, du beslutter at styre gennem handlingen, herunder når du opdaterer, ændrer eller fjerner en enhed.

 

Du forstår, at dine kommandoer og de svar, som Philips deler med Google, udgør personoplysninger. Du forstår også, at Google leverer sine egne stemmetjenester til dig, og ved at give dit samtykke instruerer du os til at dele dine personoplysninger med Google. Google kan behandle dine personoplysninger i lande uden for dit bopælsland, som muligvis ikke giver tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger. Læs Googles meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger [link] og vilkår for brug [link] for at få yderligere oplysninger.

 

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at deaktivere handlingen. 

Læs mereLæs mindre

Combined data

Dine kundesupportoplysninger

Vi betjener og leverer vores handlingstjenester, herunder kundesupport og forbedringer, fejlfinding og tilpasning af vores tjenester. Du kan give os oplysninger om din brug af handlingen, herunder din interaktion med Philips, og hvordan du kan kontaktes, så vi kan yde kundesupport. Vi bruger også dine oplysninger til at svare dig, når du kontakter os.

Permissions

Det retsgrundlag, der bruges til behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit udtrykkelige samtykke eller med henblik på udførelsen af en kontrakt, som du er part i, når vi leverer vores tjenester. Vi behandler muligvis også dine oplysninger til Philips' legitime interesser for at yde forbruger-/kundesupport. Vi behandler kun dine oplysninger til Philips' legitime interesser, når vi har konkluderet, at behandlingen ikke vil overtræde dine rettigheder og interesser i forbindelse med beskyttelse af personlige oplysninger. Vi kan også behandle dine oplysninger for at overholde en juridisk eller lovgivningsmæssig forpligtelse, som Philips er underlagt, f.eks. hvis vi af en offentlig myndighed anmodes om at videregive dine oplysninger til revisionsformål, eller hvis du beslutter at gøre brug af dine valgmuligheder og/eller rettigheder.

With whom are Personal Data shared?

2. Hvem deler vi dine personoplysninger med?

 

Philips kan videregive dine personoplysninger til tredjepartstjenesteudbydere, forretningspartnere eller andre tredjeparter i overensstemmelse med denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger og/eller gældende lovgivning.

 

Tjenesteudbydere

Vi samarbejder med tredjepartstjenesteudbydere om at hjælpe os med at drive, levere, forbedre, forstå, tilpasse, støtte og markedsføre vores Tjenester. Vi kan dele dine personoplysninger med følgende tjenesteudbydere:

 

  • IT- og Cloud-udbydere

Disse tjenesteudbydere leverer den nødvendige hardware, software, netværk, lagerkapacitet, transaktionsbaserede tjenester og/eller relateret teknologi, der kræves for at køre Appen eller levere Tjenesterne.

 

Philips kræver, at tjenesteudbydere sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dine personoplysninger svarende til det niveau, vi leverer. Vi kræver, at vores tjenesteudbydere udelukkende behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med vores anvisninger og kun til det specifikke formål, der er nævnt ovenfor, har adgang til den mindst mulige mængde oplysninger, de behøver for at levere en bestemt tjeneste, og beskytter dine personoplysninger.

 

Andre tredjeparter

Philips kan også arbejde med tredjeparter, der behandler dine personoplysninger til deres egne formål. Læs deres meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger omhyggeligt, da de oplyser om deres praksis for beskyttelse af personlige oplysninger, herunder hvilken type personoplysninger data de indsamler, og hvordan de bruger, behandler og beskytter dem.

 

Hvis Philips deler personoplysninger med en tredjepart, der bruger dine personoplysninger til egne formål, sørger Philips for at underrette dig og/eller indhente dit samtykke i henhold til gældende lovgivning, før vi deler dine personoplysninger.

 

Philips sælger nogle gange en virksomhed eller en del af en virksomhed til et andet selskab. En sådan overdragelse af ejerskabet kan omfatte overførslen af dine personoplysninger, som er direkte relateret til denne virksomhed, til det overtagende selskab. Alle vores rettigheder og forpligtelser i henhold til vores erklæring om beskyttelse af personoplysninger kan frit overdrages af Philips til et af vores tilknyttede selskaber i forbindelse med en fusion, et opkøb, en omstrukturering eller salg af aktiver, eller i kraft af loven eller på anden måde, og vi kan overføre dine personoplysninger til et af vores tilknyttede selskaber, efterfølgende enheder eller en ny ejer.

 

Vi kan dele dine personoplysninger med følgende tredjeparter:

 

  • Tredjeparter. Google Assistant, i overensstemmelse med denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.

 

Disse tredjeparter kan levere deres egne tjenester til dig. Vi deler muligvis dine personoplysninger med tredjeparter på din anmodning og/eller i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Overførsler på tværs af landegrænser

Dine personoplysninger kan lagres og behandles i et land, hvor vi har faciliteter, eller hvor vi engagerer tjenesteudbydere, og ved at benytte tjenesterne giver du dit samtykke til overførsel (hvis relevant) af oplysninger til lande uden for dit bopælsland, som kan have regler for databeskyttelse, der er forskellige fra dem i dit land. Under visse omstændigheder kan domstole, retshåndhævende myndigheder, myndighedsorganer eller sikkerhedsmyndigheder i disse andre lande have ret til at få adgang til dine personoplysninger.

 

Hvis du befinder dig i EØS, overføres dine personoplysninger muligvis til vores associerede selskaber eller tjenesteudbydere i lande uden for EØS, der af Europa-Kommissionen anerkendes for at yde et passende niveau af databeskyttelse i henhold til EØS-standarder (den komplette liste over disse lande findes her [http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm]. Ved overførsler fra EØS-lande til lande, der ikke anses for hensigtsmæssige af Europa-Kommissionen, som f.eks. USA, har vi indført relevante foranstaltninger såsom vores bindende virksomhedsregler for oplysninger om kunder, leverandører og samarbejdspartnere og/eller standardkontraktbestemmelser vedtaget af Europa-Kommissionen med henblik på at beskytte dine personoplysninger. Du kan få en kopi af disse foranstaltninger ved at følge ovenstående link eller ved at kontakte os her.

 

Du forstår, at Google leverer sine egne stemmetjenester til dig, og ved at give dit samtykke instruerer du os til at dele dine personoplysninger med Google. Google kan behandle dine personoplysninger i lande uden for dit bopælsland, som muligvis ikke giver tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger. Læs Googles meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger [link] og vilkår for brug [link] for at få yderligere oplysninger.

Læs mereLæs mindre

Amazon Alexa

3. Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

 

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er påkrævet eller tilladt i lyset af det eller de formål, hvormed oplysningerne indsamles. De kriterier, vi benytter for at afgøre vores opbevaringsperioder, omfatter: (i) hvor lang tid du bruger Appen og Tjenesterne; (ii) om der er en retlig forpligtelse, som vi er underlagt; eller (iii) om opbevaringen er hensigtsmæssig i lyset af vores juridiske stilling (f.eks. med hensyn til gældende forældelseslove, retstvist eller administrative undersøgelser).

Læs mereLæs mindre

Special information for parents

4. Hvilke rettigheder og valgmuligheder har du?

 

Hvis du vil sende en anmodning om at få adgang til, rette, slette, begrænse eller gøre indsigelse mod behandlingen af de personoplysninger, du tidligere har videregivet til os, eller hvis du vil sende en anmodning om at modtage en elektronisk kopi af dine personoplysninger med henblik på at sende dem til en anden virksomhed (i det omfang gældende lov giver dig retten til denne dataoverførbarhed), kan du kontakte os her. Vi besvarer din anmodning i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

I din anmodning skal du gøre det klart, hvilke personoplysninger du gerne vil have adgang til, rette, slette, begrænse eller afvise behandlingen af. For at beskytte dig behandler vi udelukkende anmodninger vedrørende de personoplysninger, der er tilknyttet din konto, din e-mailadresse eller andre kontooplysninger, som du bruger til at sende os din anmodning, og vi kan blive nødt til at verificere din identitet før behandlingen af din anmodning. Vi forsøger at efterkomme din anmodning så hurtigt, som det er praktisk muligt.

 

I de tilfælde, hvor vi skal indhente tilladelse til at indsamle og/eller behandle dine personlige oplysninger, kan du tilbagekalde dit samtykke til enhver tid, uden at det påvirker lovligheden af behandlingen baseret på samtykke, før du tilbagekalder dit samtykke.

 

Vi forsøger at efterkomme din(e) anmodning(er) så hurtigt, som det er praktisk muligt.

Læs mereLæs mindre

Contact

5. Hvordan kontakter du os?

 

 Hvis du har spørgsmål til denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger eller om den måde, hvorpå Philips bruger dine personoplysninger, kan du kontakte os (herunder vores databeskyttelsesansvarlige) her. Alternativt har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed med kompetence i dit land eller område.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.