1
Produkter

Series 5000 Automatisk espressomaskine Sort

Seks kaffevarianter, Nem rengøring med LatteGo, Juster og gem dine kaffefavoritter, Udsæt afkalkning med AquaClean-filtret EP5330/10

Fejlfinding

Min Philips/Saeco-espressomaskine viser en fejlkode

Hvis der er en fejl på din Philips-espressomaskine, vises et rødt display med et ikonbillede sammen med et kodenummer, som f.eks. 01, 03, 04, 05, 11, 14 eller 19. Herunder kan du se, hvad fejlkoderne betyder, og hvordan du løser problemet.

Bemærk: Hvis din espressomaskine viser andre fejlkoder, der ikke er nævnt ovenfor, skal du kontakte os for at få hjælp, da din maskine har brug for serviceeftersyn.

Fejlkode 01: Kaffekværn kan ikke fungere korrekt

Når E01-koden vises, betyder det, at kaffekværnen ikke kan fungere ordentligt på grund af, at en kaffetragt er tilstoppet med malet kaffe.
Løs dette problem ved at fjerne tilstopningen af kaffetragten, og foretag ekstra rengøring med en støvsuger. Følg nedenstående trin:

 1. Sluk maskinen, og vent, indtil den er helt slukket og ikke laver mere støj (det tager ca. 15-20 sekunder)
 2. Tag bryggeenheden af
 3. Åbn låget til tragten til formalet kaffe, og placer håndtaget på en ske i tragten.
  Bemærk: Hvis der ikke er en tragt til formalet kaffe, skal du stikke skeens håndtag op i kaffetragten nedefra
 4. Vip håndtaget op og ned, indtil den malede kaffe, der forårsagede tilstopningen, ryger ud. En vis kraft kan være nødvendig.
 5. Støvsug al den malede kaffe, der er faldet ned, op
 6. Sæt derefter støvsugeren på udløbet af kaffetragten, og dæk tragten til formalet kaffe med hånden. Eller gør det omvendt, og placer støvsugeren i toppen, og dæk bunden.
 7. Sæt bryggeenheden tilbage på plads, tænd for maskinen igen, og bryg en espresso
 8. Efter brygning skal du kontrollere, at der ikke sidder malet kaffe tilbage i tragten. Hvis der gør, skal fremgangsmåden for at fjerne tilstopningen gentages.

Bemærk:

 • Sådan undgår du, at kaffetragten stopper til
 • Hæld/spild ikke vand ned i beholderen til kaffebønner
 • Rengør kaffetragten en gang om ugen
Fjernelse af tilstopning af kaffetragt på Philips-espressomaskine

Fejlkode 03: Bryggeenhed er snavset

Når E03-koden vises, indeholder bryggeenheden for meget snavs og kan ikke fungere ordentligt. Skyl bryggeenheden for at løse problemet. Se rengøringsvejledning herunder:

 1. Sluk maskinen, og vent, indtil den er helt slukket og ikke laver mere støj (det tager ca. 15-20 sekunder)
 2. Åbn lågen, og fjern bryggeenheden ved at trykke knappen “PUSH” mod højre. Hold den nede, og træk den mod dig
 3. Skyl bryggeenheden grundigt med lunkent vand, og lad den lufttørre, inden du sætter den tilbage
Play Pause

Fejlkode 04: Bryggeenhed er ikke sat ordentligt i

Når E04-koden vises, sidder bryggeenheden ikke ordentligt på plads. Åbn maskinens låg, og skub bryggeenheden på plads. Når den er på plads, hører du et klik.

Fejlkode 05: Der er indespærret luft i vandkredsløbet

Følg nedenstående trin for at frigøre luften fra maskinen:

 1. Sluk for maskinen
 2. Tøm vandtanken, og fjern AquaClean-filteret eller et andet vandfilter
 3. Fyld vandtanken med vand, og sæt den tilbage på plads
 4. Sæt maskinen tilbage på ON. Når maskinen er varmet op, skal du vælge varmt vand og lade 2-3 kopper varmt vand løbe ud

Hvis du benytter et AquaClean-vandfilter, skal du følge disse ekstra trin for at sikre, at filteret er forberedt og korrekt installeret til brug:

 1. Ryst AquaClean-vandfilteret i 5 sekunder
 2. Hold filteret med bunden i vejret ned i en beholder/skål, indtil der ikke kommer flere luftbobler ud
 3. Sæt filteret tilbage i vandtanken, og fyld vandtanken med vand
 4. Genstart maskinen ved at slukke og tænde for den igen
 5. Vælg varmt vand, og lad 2-3 kopper varmt vand løbe ud
Play Pause

Fejlkode 14: Maskinen er overophedet

Når fejlkode 14 vises, betyder det, at espressomaskinen er overophedet. Løs problemet ved at slukke maskinen, og lad den være i 30 minutter, indtil den er kølet ned.

Fejlkode 11 eller 19: Maskine skal justeres til stuetemperatur

Når fejlkode 11 eller 19 vises, skal der gå lidt tid for at lade maskinen regulere fra transport-/udendørs temperatur til stuetemperatur. Dette kan ske oftere i løbet af vinteren, især når det er koldt, og den udendørs temperatur er omkring nul grader.

Sluk for maskinen i 30 minutter, og tænd den igen.

Hvis din espressomaskine viser andre fejlkoder, eller hvis forslagene ikke løser problemet, skal du kontakte os for at få yderligere hjælp.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: EP5330/10 , EP5345/10 , EP5333/10 , EP5314/10 , SM5572/10 , SM5570/10 , SM5470/10 , EP5365/10 , EP5360/10 , SM3061/10 , EP5361/10 , HD8916/01 , EP3510/00 , EP3550/00 , EP3551/00 , EP4010/00 , EP4050/10 , EP4051/10 , HD8925/01 , HD8922/01 , HD8650/91 , HD8652/51 , HD8829/01 , HD8827/01 , HD8977/01 , HD8975/01 , HD8834/01 , HD8831/01 , HD8911/01 , HD8914/01 , HD8917/01 , HD8821/01 , HD8968/01 , HD8847/01 , HD8844/01 , HD8841/01 , HD8824/01 , HD8650/01 , HD8651/01 , HD8662/01 , HD8768/21 , HD8965/01 , HD8643/01 , HD8645/01 , HD8964/01 , HD8966/01 , HD8763/11 , HD8763/01 , HD8760/01 , HD8769/01 , HD8761/01 , HD8762/01 , HD8768/01 , HD8857/01 , HD8750/11 , HD8852/01 , RI9914/01 , HD8753/11 , HD8753/81 , HD8751/11 , HD8752/41 , HD8747/01 , HD8944/01 , HD8839/11 , HD8743/11 , HD8946/01 , HD8943/21 , HD8943/11 , HD8856/01 , HD8745/01 , HD8745/21 , HD8833/11 , HD8836/11 , HD8836/21 , HD8837/01 , HD8854/01 , RI9752/11 , RI9829/11 , RI9826/11 , RI9757/01 , RI9755/21 , RI9755/11 , RI9743/11 , RI9944/01 , RI9943/21 , RI9943/11 , RI9836/21 , RI9836/11 , RI9833/11 , RI9745/01 , RI9752/31 , RI9822/01 . Mere Mindre

Var det ikke det, du ledte efter?

Fik du svar på dit spørgsmål?

Hvis ikke, så kontakt os.