1
Produkter

Series 5000 Automatisk espressomaskine Sort

Seks kaffevarianter, Nem rengøring med LatteGo, Juster og gem dine kaffefavoritter, Udsæt afkalkning med AquaClean-filtret EP5330/10

Troubleshooting

Philips-/Saeco-espressomaskinen viser et rødt nøglesymbol/en fejlkode

Hvis fejlkode 1, 3, 4, 5 eller 14 vises på Philips-/Saeco-espressomaskinens display, kan vi hjælpe dig med nogle simple løsninger. Hvis der vises andre fejlkoder, anbefaler vi at tage din Philips-/Saeco-espressomaskine til serviceeftersyn.

E01

Fjern tilstopningen i kaffetragten med håndtaget på en ske

 1. Sluk for maskinen, og vent, indtil du ikke længere hører flere lyde (dette kan tage op til 15-20 sekunder)
 2. Tag bryggeenheden af
 3. Åbn låget til tragten til formalet kaffe, og placer håndtaget på en ske i tragten
  Bemærk: Hvis der ikke er en tragt til formalet kaffe, sættes skeens håndtag ind i kaffetragten nedefra
 4. Vip håndtaget op og ned, indtil den malede kaffe, der forårsagede tilstopningen, ryger ud. Bemærk: En vis kraft kan være nødvendig.
 5. Fjern den formalede kaffe, der falder ud, og monter bryggeenheden igen
 6. Bryg en espresso
 7. Efter brygning skal du kontrollere, at der ikke sidder malet kaffe tilbage i tragten. Hvis der gør, skal fremgangsmåden for at fjerne tilstopningen gentages

Kun GranBaristo- eller Moltio-maskiner. Der sidder kaffebønner mellem/under den aftagelige beholder til kaffebønner

 1. Tag beholderen til kaffebønner ud af maskinen
 2. Tag beholderen til kaffebønner ud, og rengør begge dele
 3. Fjern alle kafferester under beholderen til kaffebønner med en klud

Sådan undgår du, at kaffetragten stopper til

 • Hæld/spild ikke vand ned i beholderen til kaffebønner
 • Rengør kaffetragten en gang om ugen
Unblocking coffee funnel 1.gif
Play Pause

E03

Rengør og smør bryggeenheden

 1. Sluk for maskinen, og vent, indtil du ikke længere hører flere lyde (dette kan tage op til 15-20 sekunder)
 2. • Tag bryggeenheden af, og skyl den med rent vand, og fokuser på filteret
 3. Sørg for, at bryggeenheden er godt smurt med fedt. Se vejledningsfilm
 4. Sæt bryggeenheden, kaffegrumsbeholderen og drypbakken på igen, og luk lågen
 5. Tænd for maskinen igen
Rinse Brew group.gif
Play Pause

E04

Sæt bryggeenheden på igen, og sørg for, at den er låst på plads

 1. Sluk for maskinen, og vent, indtil du ikke længere hører flere lyde (dette kan tage op til 15-20 sekunder)
 2. • Tag bryggeenheden af, og skyl den med rent vand, og fokuser på filteret
 3. Sæt bryggeenheden i neutral position, ellers kan den ikke isættes. Se vejledningsfilm
 4. Sæt bryggeenheden på plads igen, og sørg for, at den er låst på plads. Du hører et blødt “klik”, når den er låst og korrekt isat
 5. Sæt kaffegrumsbeholderen og drypbakken på igen, og luk lågen
 6. Tænd for maskinen igen
Play Pause

E05

Dette indikerer, at der er luft i systemet, eller at de indvendige rør er tilstoppet af kalkaflejringer.
Vær opmærksom på nedenstående situationer og løsninger.

Når et AquaClean-/Brita-filter benyttes

 1. Tag filteret ud af vandtanken, sluk for maskinen, og tænd den igen
 2. Hvis meddelelsen forsvinder, er filteret ikke ordentligt klargjort eller er blokeret. Klargør eller udskift filteret.

Meddelelsen vises, så snart maskinen tændes

 1. Sluk for maskinen.
 2. Tag vandtanken af, og fjern eventuelle kaffebønner i bunden af vandtankholderen.
 3. Kontroller, om damprøret er tilstoppet. Fjern kalkaflejringer/snavs fra damprøret med en nål
 4. Tænd for maskinen igen, og hæld 2-3 kopper varmt vand i.

Meddelelsen vises under brygningen

 1. Sluk for maskinen.
 2. Rengør og smør bryggeenheden
 3. Kun til Exprelia/Xelsis: Drej SBS-knappen til midterpositionen, og start maskinen igen

Meddelelsen vises straks efter eller under afkalkningen

 • Kalkaflejringspartikler tilstopper systemet. Sluk for maskinen i en time. Hvis meddelelsen forsvinder, afkalkes maskinen endnu en gang, da der stadig er kalkaflejringer i den.
Play Pause

E14

Maskinen er overophedet

Sluk for maskinen, og vent i 60 minutter.

Anden fejlkode

Hvis der vises en anden fejlkode. Kontakt vores kundecenter for at få hjælp, da maskinen har brug for et serviceeftersyn.
Error 2 (Fejl 2)
Error 10 (Fejl 10)
Error 11 (Fejl 11)
Error 14 (Fejl 14)
Error 15 (Fejl 15)
Error 19 (Fejl 19)
Error 22 (Fejl 22)
Error 23 (Fejl 23)

Ingen af de foreslåede løsninger har hjulpet mig

Kontakt vores kundecenter for at få hjælp, da maskinen har brug for et serviceeftersyn.

The information on this page applies to the following models: EP5330/10 , EP5345/10 , EP5333/10 , EP5314/10 , SM5572/10 , SM5570/10 , SM5470/10 , EP5365/10 , EP5360/10 , SM3061/10 , EP5361/10 , HD8916/01 , EP3510/00 , EP3550/00 , EP3551/00 , EP4010/00 , EP4050/10 , EP4051/10 , HD8925/01 , HD8922/01 , HD8977/01 , HD8975/01 , HD8834/01 , HD8831/01 , HD8911/01 , HD8914/01 , HD8917/01 , HD8841/01 , HD8968/01 , HD8847/01 , HD8844/01 , HD8768/21 , HD8965/01 , HD8964/01 , HD8966/01 , HD8763/11 , HD8763/01 , HD8769/01 , HD8761/01 , HD8762/01 , HD8768/01 , HD8857/01 , HD8852/01 , RI9914/01 , HD8753/11 , HD8753/81 , HD8751/11 , HD8752/41 , HD8839/11 , HD8944/01 , HD8833/11 , HD8946/01 , HD8943/21 , HD8943/11 , HD8856/01 , HD8836/11 , HD8836/21 , HD8837/01 , HD8854/01 , RI9836/11 , RI9836/21 . more less

Not what you are looking for?

Did we answer your question?

If not, contact us.

  Chat nu