1
Produkter

Saeco Intuita Fuldautomatisk espressomaskine

Brygger 3 kaffevarianter, Klassisk mælkeskummer, Sort, 5-trins, justerbar møllekværn HD8750/11

Troubleshooting

Jeg kan ikke afslutte afkalkningsprocessen på min Saeco Intuita

Hvis du ikke kan afslutte afkalkningsproceduren på Saeco Intuita-espressomaskinen, skal du følge disse trin.

Følg vejledningen for at afslutte afkalkningen

 1. Fyld vandtanken med rent vand op til MAX-mærket

 2. Sæt beholderen under damp-/varmtvandsdysen og udløbsrøret

 3. Sæt maskinens stik i stikkontakten, og tænd for den ved at indstille tænd/sluk-knappen bag på maskinen i positionen “I”. ON/OFF-knappen begynder at blinke

 4. Tryk på den blinkende ON/OFF-knap. ON/OFF-knappen slukker, og knappen CALC CLEAN begynder at blinke hurtigt

 5. Tryk på den hurtigt blinkende knap CALC CLEAN

 6. Hvis knappen CALC CLEAN begynder at blinke langsomt, og maskinen begynder at lade opløsningen løbe ud i regelmæssige intervaller:
  Du har afbrudt afkalkningsproceduren under afkalkningscyklussen. Fortsæt med afkalkningsproceduren fra trin 5 i afkalkningsvejledningen

 7. Hvis knappen CALC CLEAN begynder at blinke langsomt, og knappen HOT WATER begynder at blinke hurtigt:
  Du har afbrudt afkalkningsproceduren under én af gennemskylningscyklusserne. Tryk på den hurtigt blinkende knap HOT WATER

 8. Hvis maskinen begynder at sende vandet gennem dampdysen, indtil vandtanken er tom:
  Maskinen er blevet afbrudt i løbet af den første gennemskylningscyklus. Fortsæt med afkalkningsproceduren fra trin 10 i afkalkningsvejledningen.

 9. Hvis maskinen lader noget af vandet løbe ud gennem udløbsrøret og derefter lader resten af vandet løbe ud gennem dampdysen, indtil vandtanken er tom:
  Maskinen er blevet afbrudt i løbet af den anden gennemskylningscyklus. Fortsæt med afkalkningsproceduren fra trin 15 i afkalkningsvejledningen.

The information on this page applies to the following models: HD8750/11 .

Not what you are looking for?

Did we answer your question?

If not, contact us.

  Chat nu