Consumer
Produkter
3000 series Fuldautomatisk espressomaskine

3000 series Fuldautomatisk espressomaskine

5 drikke, Easy Cappuccino-system, Sort HD8829/01

Fejlfinding

Hvad betyder signallamperne på min Saeco Minuto?

Signallamperne på Saeco Minuto-espressomaskinen har forskellige betydninger. Læs her for at få en forklaring.

Lysindikatorerne med UDRÅBSTEGN og INTET VAND blinker, og lyset i knappen ESPRESSO lyser konstant

Årsag: Der er luft i systemet.

Løsning: Lad varmt vand løbe igennem.

Kun lysindikatoren med UDRÅBSTEGN lyser konstant

Årsag: Drypbakken og/eller kaffegrumsbeholderen er ikke anbragt korrekt, eller lågen er ikke lukket korrekt.

Løsning: Sæt drypbakken og kaffegrumsbeholderen i maskinen, og luk lågen.

Kun lysindikatoren med UDRÅBSTEGN blinker langsomt

Årsag: Bryggeenheden er ikke anbragt korrekt, eller varmtvandsrøret er ikke sat i.

Løsning: Sæt bryggeenheden i igen, og sørg for, at den klikker på plads. Sæt varmtvandsrøret på.

Kun lysindikatoren med TOM KAFFEGRUMSBEHOLDER lyser konstant

Årsag: Kaffegrumsbeholderen er blevet tømt, mens maskinen har været slukket.

Løsning: Tøm kaffegrumsbeholderen, mens maskinen er tændt. Hvis ikke, nulstilles kaffecyklustælleren ikke.

Hvis ALLE lamper blinker samtidigt

Sæt maskinen på OFF. Sæt den tilbage på ON efter 30 sekunder. Prøv dette 2 eller 3 gange. Hvis maskinen ikke vil starte, skal du kontakte vores kundecenter, som kan hjælpe dig.

Kun knappen CALC CLEAN lyser konstant

Årsag: Maskinen skal afkalkes.

Løsning: Afkalk maskinen. Bemærk, at hvis det undlades at afkalke maskinen, vil den til sidst holde op med at fungere korrekt.

Kun knappen CALC CLEAN blinker

Årsag: Maskinen er i gang med afkalkningsprocessen.

Løsning: Knappen CALC CLEAN blinker under hele afkalkningscyklussen. Afslut afkalkningsproceduren. Den slukker først, når hele afkalkningsprocessen er afsluttet.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: HD8829/01 , HD8821/01 , HD8824/01 , HD8662/01 , HD8760/01 . Mere Mindre

Var det ikke det, du ledte efter?

Fik du svar på dit spørgsmål?

Hvis ikke, så kontakt os.