1
Produkter

3000 series Fuldautomatiske PicoBaristo-espressomaskiner

4 drikke, Klassisk mælkeskummer, Sort HD8827/01

Fejlfinding

En lampe blinker, og maskinen virker ikke

Signallamperne har forskellige betydninger. Læs her for at få en forklaring.

Lysindikatorerne med UDRÅBSTEGN og INTET VAND blinker, og lyset i knappen ESPRESSO lyser konstant

Årsag: Der er luft i systemet.

Løsning: Lad varmt vand løbe igennem.

Kun lysindikatoren med UDRÅBSTEGN lyser konstant

Årsag: Drypbakken og/eller kaffegrumsbeholderen er ikke anbragt korrekt, eller lågen er ikke lukket korrekt.

Løsning: Sæt drypbakken og kaffegrumsbeholderen i maskinen, og luk lågen.

Kun lysindikatoren med UDRÅBSTEGN blinker langsomt

Årsag: Bryggeenheden er ikke anbragt korrekt, eller varmtvandsrøret er ikke sat i.

Løsning: Sæt bryggeenheden i igen, og sørg for, at den klikker på plads. Sæt varmtvandsrøret på.

Kun lysindikatoren med TOM KAFFEGRUMSBEHOLDER lyser konstant

Årsag: Kaffegrumsbeholderen er blevet tømt, mens maskinen har været slukket.

Løsning: Tøm kaffegrumsbeholderen, mens maskinen er tændt. Hvis ikke, nulstilles kaffecyklustælleren ikke.

Hvis ALLE lamper blinker samtidigt

Identificer, i hvilke situationer alle fire lamper begyndte at blinke, og prøv den tilsvarende løsning.

Når et AquaClean-/Brita-filter benyttes

  1. Tag filteret ud af vandtanken, sluk for maskinen, og tænd den igen
  2. Hvis meddelelsen forsvinder, er filteret ikke ordentligt klargjort eller er blokeret. Forbered filteret, eller udskift det, når det bruges længere end tre måneder.

Alle lamper tændes direkte, efter maskinen er blevet tændt

  1. Sluk for maskinen.
  2. Tag vandtanken af, og fjern eventuelle kaffebønner i bunden af vandtankholderen.
  3. Kontroller, om damprøret er tilstoppet. Fjern kalkaflejringer/snavs fra damprøret med en nål
  4. Tænd for maskinen igen, og hæld 2-3 kopper varmt vand i.

Alle lamper tændes under brygningen

  1. Sluk for maskinen.
  2. Rengør og smør bryggeenheden
  3. Lav formalingsindstillingen om til en grovere maling (højere nummer)

Alle lamper tændes lige efter eller under afkalkningen**

  • Kalkaflejringspartikler tilstopper systemet. Sluk for maskinen i en time. Hvis meddelelsen forsvinder, skal du afkalke maskinen på et andet tidspunkt

Kun knappen CALC CLEAN lyser konstant

Årsag: Maskinen skal afkalkes.

Løsning: Afkalk maskinen. Bemærk, at hvis det undlades at afkalke maskinen, vil den til sidst holde op med at fungere korrekt.

Kun knappen CALC CLEAN blinker

Årsag: ‎Maskinen er i gang med afkalkningsprocessen.

Løsning: Knappen CALC CLEAN blinker under hele afkalkningscyklussen. Afslut afkalkningsproceduren. Den slukker først, når hele afkalkningsprocessen er afsluttet.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: HD8827/01 , HD8829/01 , HD8821/01 , HD8824/01 , HD8662/01 , HD8760/01 . Mere Mindre

Var det ikke det, du ledte efter?

Fik du svar på dit spørgsmål?

Hvis ikke, så kontakt os.

  Chat nu