1
Produkter

2000 series Fuldautomatisk espressomaskine

1 drik, Sort HD8650/91

Ofte stillede spørgsmål

En lysindikator på min Philips 2000/2100/Xsmall-espressomaskine er tændt eller blinker.

Philips 2000/2100/Xsmall-espressomaskinens signallamper fungerer som et trafiklys. Læs om deres betydning og afhjælpning af problemer.

Lysindikatoren AFKALKNING og on/off-lysindikatoren lyser "konstant"

Afkalkning af maskinen

Afkalkes maskinen ikke, vil den til sidst holde op med at fungere korrekt.

error1.gif

Knappen 2 CUPS og ON/OFF-lysindikatoren "blinker langsomt"

Maskinen programmerer den mængde kaffe, der skal brygges

Du har trykket på og holdt knappen ESPRESSO nede i et par sekunder, og programfunktionen (MEMO-funktionen) er startet. Tryk på knappen ESPRESSO igen, så snart den ønskede mængde kaffe er nået.

error2.gif

Lysindikatoren INTET VAND "lyser konstant"

Vandstanden er lav

Fyld vandtanken med frisk vand. Når du har sat den fulde vandtank tilbage, slukker indikatorlyset.

error3.gif

Lysindikatoren med UDRÅBSTEGN "blinker hurtigt"

Det interne vandkredsløb er tomt, og maskinen skal klargøres

Fyld vandtanken, og tryk på knappen ESPRESSO for at klargøre kredsløbet.

error4.gif

Lysindikatoren med UDRÅBSTEGN "blinker langsomt"

Det kan skyldes tre forskellige årsager:

1. Bryggeenheden/skuffen til kaffegrums er ikke sat i
Sørg for, at alle komponenter er blevet sat i og lukket korrekt. Sørg for, at bryggeenheden sidder i den rigtige position, inden du sætter den tilbage.

2. Lågen er åben
Sørg for, at lågen er lukket korrekt.

3. Reguleringsknappen er ikke i den rette position for maskinens drift
Sørg for, at reguleringsknappen er i den rette position for den ønskede handling.

error5.gif

Lysindikatoren med UDRÅBSTEGN "lyser konstant"

Skuffen til kaffegrums er fuld

Tøm skuffen til kaffegrums, mens maskinen er tændt.

Hvis skuffen til kaffegrums tømmes, når maskinen er slukket, bliver tælleren for kaffecyklussen ikke nulstillet. Vent i ca. 5 til 8 sekunder, inden du sætter skuffen til kaffegrums tilbage på plads.

error6.gif

Lysindikatoren med UDRÅBSTEGN "blinker", og lysindikatoren TEMPERATUR "lyser konstant"

Du skal afkalke maskinen

Afkalk maskinen i henhold til afkalkningsvejledningen.

error7.gif

Lysindikatoren med UDRÅBSTEGN og ON/OFF-knappen "blinker langsomt"

Funktionsfejl i bryggeenheden

  1. Rengør kaffebønnetragten
  2. Tag bryggeenheden ud, og rengør den

Hvis du ikke kan tage bryggeenheden ud, lukkes lågen, og maskinen skal tændes og slukkes igen. Prøv at tage bryggeenheden ud igen.

error8.gif

Lysindikatoren med UDRÅBSTEGN og ON/OFF-knappen "lyser konstant"

Kaffebønnetragten er helt tom

Fyld kaffebønnetragten med kaffebønner.

error9.gif

Lysindikatoren AFKALKNING blinker, og lysindikatoren INTET VAND "lyser konstant"

Skyl vandtanken, og fyld den med rent vand op til MAX-mærket

Gennemfør afkalkningsproceduren helt.

error10.gif

Lysindikatoren AFKALKNING "blinker"

Afkalkningsprocessen er aktiveret

Gennemfør afkalkningsproceduren helt.

  • Enkelt blink. Maskinen er i afkalkningscyklussen
  • Dobbelt blink. Maskinen er gennemskylningscyklussen
error11.gif

ALLE lysindikatorer blinker "samtidigt"

Maskinen har en funktionsfejl

Sluk for maskinen. Tænd den igen efter 30 sekunder. Prøv dette 2 eller 3 gange. Hvis maskinen ikke vil starte, skal du kontakte vores kundecenter, som kan hjælpe dig.

error12.gif

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: HD8650/91 , HD8652/51 , HD8650/01 , HD8651/01 , HD8645/01 , HD8747/01 , HD8743/11 , HD8745/01 , HD8745/21 , RI9743/11 , RI9745/01 . Mere Mindre

Var det ikke det, du ledte efter?

Fik du svar på dit spørgsmål?

Hvis ikke, så kontakt os.

  Chat nu