1
Produkter

Saeco Intuita Fuldautomatisk espressomaskine

Brygger 3 kaffevarianter, Klassisk mælkeskummer, Sort, 5-trins, justerbar møllekværn HD8750/11

Fejlfinding

En indikator blinker på kontrolpanelet på min Saeco Intuita-espressomaskine.

Saeco Intuita-espressomaskinens kontrolpanel har flere indikatorlys. Opdag deres betydning.

CALC CLEAN-knap (rød)

 • Lyser konstant:
  Maskinen skal afkalkes. Når du har påbegyndt afkalkningsproceduren, skal alle processer gennemføres helt til ende.

 • Blinker langsomt (én gang pr. sekund):
  Afkalkningsproceduren er aktiv. Så længe CALC CLEAN-knappen blinker, er afkalkningsproceduren i gang og endnu ikke afsluttet. Fortsæt afkalkningsproceduren.

 • Blinker hurtigt (2 gange pr. sekund):

  • Du har sat CALC CLEAN-proceduren på pause ved at trykke på CALC CLEAN-knappen, mens den blinkede langsomt. Tryk på CALC CLEAN-knappen igen for at fortsætte. Afkalkningsproceduren fortsætter.
  • Du har afbrudt afkalkningsproceduren, før den var helt færdig. Følg instruktionerne i afsnittet “Jeg kan ikke afslutte afkalkningsproceduren på min Saeco intuita”.
  • Hvis CALC CLEAN-knappen blinker hurtigt, mens indikatoren for manglende vand er tændt, er afkalkningsproceduren endnu ikke afsluttet. Afslut afkalkningsproceduren.
CALC CLEAN blinker

Advarselslampe/udråbstegn (rød)

 • Blinker langsomt (én gang pr. sekund):
  • Lågen er åben eller ikke korrekt lukket. Sørg for at lukke lågen.
  • Bryggeenheden er ikke isat, eller den er ikke isat korrekt. Tag bryggeenheden ud, rengør den og smør den. Sæt den tilbage i maskinen.
Advarselslampe (rød)

Indikator for skuffen til kaffegrums (rød)

 • Blinker langsomt (én gang pr. sekund):
  Skuffen til kaffegrums skal isættes. Isæt skuffen til kaffegrums.

 • Blinker hurtigt (2 gange pr. sekund):
  Skuffen til kaffegrums er fuld og skal tømmes. Tøm altid skuffen til kaffegrums, mens maskinen er tændt. Hvis skuffen til kaffegrums tømmes, mens maskinen er slukket, nulstilles kaffecyklustælleren ikke. I så fald vil indikatoren, der minder dig om at tømme skuffen til kaffegrums, muligvis lyse, selvom skuffen ikke er fuld.

 • Bliver ved med at blinke hurtigt, efter at skuffen til kaffegrums er sat i igen:
  Skuffen til kaffegrums blev sat i igen for hurtigt. Tag skuffen til kaffegrums ud, mens maskinen er tændt. Tøm den, og vent, indtil den røde lampe begynder at blinke langsomt, før du sætter skuffen til kaffegrums i igen.

Indikator for skuffen til kaffegrums (rød)

Indikator for manglende kaffe (rød)

Konstant lys:
Kaffebønnetragten er tom. Fyld kaffebønner i kaffebønnetragten, og start bryggecyklussen igen.

Indikator for manglende kaffe (rød)

Indikator for manglende vand (rød)

Konstant lys:
Vandtanken er tom. Fyld vandtanken med frisk vand.

Indikator for manglende vand (rød)

Indikator for manglende vand + advarselslampe + Hot water dispensing-knap

Blinker langsomt:
Vandkredsløbet skal klargøres. Lad noget varmt vand løbe igennem for at klargøre maskinen.

Indikator for manglende vand + advarselslampe + Hot water dispensing-knap

On/OFF-knap

Blinker:
Maskinen er i standbytilstand. Tænd maskinen ved at trykke på knappen. I standbytilstand er energiforbruget under 1 Wh

On/OFF-knap

Flere lysindikatorer blinker

Indikator for manglende vand + advarselslampe + indikator for manglende kaffe + indikator for skuffen til kaffegrums blinker alle på samme tid:
Der er opstået en fejl i maskinen. Der kan ikke laves varmt vand og damp, og der kan ikke brygges espresso. Sluk for maskinen, vent i 30 sekunder, og tænd den derefter igen. Prøv dette 2 eller 3 gange.

Flere lysindikatorer blinker

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: HD8750/11 .

Var det ikke det, du ledte efter?

Fik du svar på dit spørgsmål?

Hvis ikke, så kontakt os.