1
Produkter

Series 5000 Automatisk espressomaskine Sort

Seks kaffevarianter, Nem rengøring med LatteGo, Juster og gem dine kaffefavoritter, Udsæt afkalkning med AquaClean-filtret EP5330/10

Fejlfinding

Sådan afkalkes Philips/Saeco-espressomaskinen

Regelmæssig afkalkning af din Philips/Saeco-espressomaskine sikrer en god kaffesmag og -temperatur. Hvis afkalkningsindikatoren begynder at blinke langsomt, er det tid til at afkalke maskinen. Følg trinene eller se videoerne for at finde ud af, hvordan du gør det derhjemme.

Når du afkalker din espressomaskine, må du kun bruge Philips-afkalkningsmiddel (afkalkningsopløsning CA6700).

Afkalkningsinstruktionerne kan variere afhængigt af den specifikke model espressomaskine. Se i brugervejledningen, eller gå ind på vores side for kaffevedligeholdelse for at se en videovejledning.

Bemærk: Afkalkningsprocessen kan tage op til 30 minutter at gennemføre. Når processen er startet, kan den ikke afbrydes.

Afkalkning af Philips 1200/2200/3200-serien

Afkalkningsprocedure:

 1. Tøm drypbakken, og sæt den på plads igen
 2. Hvis der er en Classic-mælkeskummer eller LatteGo, skal den fjernes fra maskinen
 3. Hvis AquaClean-filteret er til stede, skal du fjerne det fra vandtanken
 4. Tøm vandtanken, og hæld hele flasken med Philips-afkalkningsopløsningen i den. Hæld vand i afkalkningsopløsningen i vandtanken op til MAX-markeringen, og sæt den tilbage
 5. Placer en stor skål (1,5 l) under kaffe- og vandudløbet
 6. Tænd maskinen
 7. Tryk på ikonet for afkalkning i 3 sekunder, og tryk derefter på start/stop-knappen for at starte afkalkningsproceduren
 8. Under afkalkningscyklussen lyser afkalkningsindikatoren for at vise, at afkalkningen stadig er i gang
 9. Maskinen vil begynde at dispensere små mængder vand gennem kaffe- og varmtvandsudløbet
 10. Lad afkalkningsopløsningen løbe gennem maskinen, indtil vandtanken er tom. Indikatorikonet for tom vandtank lyser
 11. Fjern skålen
 12. Skyl vandtanken, og fyld den op med rent vand
 13. Fyld vandtanken med rent vand op til afkalkningsindikatoren, og skub den tilbage på plads i maskinen
 14. Sæt den tømte skål tilbage under kaffe- og vandudløbet, og fortsæt med skylningen herunder.

Skylleprocedure:

 1. Tryk på start/stop-knappen for at starte skyllecyklussen. Denne proces vil tage ca. 3 minutter
 2. Under denne proces tændes og slukkes indikatorerne på kontrolpanelet for at angive, at skyllecyklussen er i gang
 3. Når der ikke længere løber vand ud af maskinen, er afkalkningsprocessen færdig
 4. Maskinen varmer automatisk op
 5. Når lysene i drikkeikonerne lyser konstant, er maskinen klar til brug igen
 6. AquaClean-indikatoren blinker i et stykke tid for at minde dig om, at du skal installere et nyt AquaClean-vandfilter
 7. Installer og aktiver et nyt AquaClean-vandfilter i vandtanken

Afkalkning af Philips 5000-serien

Denne video vil vejlede dig i at afkalke din Philips 5000-espressomaskine. Se i brugervejledningen for at få detaljeret trinvis vejledning.

Play Pause

Afkalkning af Philips 4000- og 3100-serien

Afkalkningsprocedure:

 1. Vælg punktet for start af afkalkning fra menuen
 2. Tryk på cappuccino-knappen for at vælge afkalkning
 3. Maskinen minder dig om, at mælkekanden, der er fyldt med vand, skal sættes i, og højre mælkekandedispenser skal trækkes ud.
 4. Afkalkningssymbolet vises på displayet.
 5. Hæld hele flasken med Philips-afkalkningsopløsning i vandtanken.
 6. Fyld vand i vandtanken op til afkalkningsniveauet
 7. Sæt vandtanken tilbage i maskinen.
 8. Sæt en skål under mælkeskummeren og kaffeudløbet
  9) Tryk på cappuccino-knappen for at starte afkalkningscyklussen.

Displayet viser status for afkalkningen. Du kan holde pause i afkalkningscyklussen ved at trykke på espresso-knappen. Tryk på cappuccino-knappen for at genoptage afkalkningen.

Skylleprocedure:

 1. Når den er færdig, skal du skylle vandtanken og fylde den med rent vand op til Max-niveauet og sætte den tilbage
 2. Symbolet for start af gennemskylning vises på displayet.
 3. Fyld mælkekanden med vand op til min.-niveauet, og sæt den tilbage
 4. Træk højre mælkekandedispenser ud.
 5. Sæt skålen tilbage.
 6. Tryk på cappuccino-knappen for at starte skyllecyklussen.

Skyllecyklussen er færdig, når symbolet for afkalkning ok vises på displayet. Tryk på cappuccino-knappen for at afslutte afkalkningen.

Bemærk: Hvis vandtanksymbolet vises i displayet i stedet for symbolet for afkalkning ok, skal du fylde vandtanken op til Max-niveauet og udføre endnu en skyllecyklus.

Afkalkning af Philips 3000-serien

Denne video vil vejlede dig i at afkalke din Philips 3000-espressomaskine. Se i brugervejledningen for at få detaljeret trinvis vejledning.

Play Pause

Afkalkning af Philips 2100-serien

Denne video vil vejlede dig i at afkalke din Philips 2100-espressomaskine. Se i brugervejledningen for at få detaljeret trinvis vejledning.

Play Pause

Andre Philips/Saeco-espressomaskinemodeller

Hvis du har andre Philips/Saeco-espressomaskinemodeller, kan du finde detaljeret afkalkningsvejledning i brugervejledningen eller besøge vores side for kaffevedligeholdelse.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: EP5330/10 , EP5345/10 , EP5333/10 , EP5314/10 , EP5365/10 , EP5360/10 , EP5361/10 , HD8916/01 , EP3510/00 , EP4051/10 , EP4050/10 , EP4010/00 , EP3551/00 , EP3550/00 , HD8925/01 , HD8922/01 , HD8650/91 , HD8652/51 , HD8829/01 , HD8827/01 , HD8977/01 , HD8975/01 , HD8834/01 , HD8831/01 , HD8911/01 , HD8914/01 , HD8917/01 , HD8821/01 , HD8968/01 , HD8847/01 , HD8844/01 , HD8841/01 , HD8824/01 , HD8650/01 , HD8651/01 , HD8662/01 , HD8768/21 , HD8965/01 , HD8643/01 , HD8645/01 , HD8964/01 , HD8966/01 , HD8763/11 , HD8763/01 , HD8760/01 , HD8769/01 , HD8761/01 , HD8762/01 , HD8768/01 , HD8857/01 , HD8750/11 , HD8852/01 , CA6701/00 , RI9914/01 , HD8753/11 , HD8753/81 , HD8751/11 , HD8752/41 , HD8747/01 , HD8944/01 , HD8839/11 , HD8743/11 , HD8946/01 , HD8943/21 , HD8943/11 , HD8856/01 , HD8837/01 , HD8836/21 , HD8836/11 , HD8833/11 , HD8745/21 , HD8745/01 , HD8854/01 , RI9752/11 , RI9829/11 , RI9826/11 , RI9757/01 , RI9755/21 , RI9755/11 , RI9743/11 , RI9944/01 , RI9943/21 , RI9943/11 , RI9836/21 , RI9836/11 , RI9833/11 , RI9745/01 , RI9752/31 , RI9822/01 , CA6700/00 . Mere Mindre

Var det ikke det, du ledte efter?

Fik du svar på dit spørgsmål?

Hvis ikke, så kontakt os.