Consumer
Produkter

Series 5000 Fuldautomatisk espressomaskine

5 drikke, Integreret mælkekande, PianoBlack, AquaClean EP5360/10

Fejlfinding

Sådan afkalkes Saeco PicoBaristo-espressomaskinen

Afkalkning af Saeco PicoBaristo-espressomaskinen hjælper dig med at holde den i optimal stand. Se, hvordan du nemt kan gøre det selv.

Film om afkalkning

Play Pause

Før du starter afkalkningscyklussen

  • Afkalkningen tager i alt ca. 30 minutter og består af en afkalkningscyklus og en gennemskylningscyklus
  • Når processen er startet, skal afkalkningsproceduren fuldføres
  • Brug Saeco/Philips-afkalkningsopløsning CA7600 eller CA6701. Brug ikke eddike som afkalkningsmiddel

Inden du starter:

  • Tøm drypbakken
  • Brug en beholder til opsamling af vandet under afkalkningsprocessen
  • Fjern vandfilteret INTENZA+ fra vandtanken (hvis monteret)
  • Fjern Pannarello/Cappuccinatore/den automatiske mælkeskummer (hvis monteret)
  • Fyld halvdelen af mælkekanden med rent vand.

Afkalkningsvejledning - afkalkningscyklus, trin 1-8

1) Når displayet viser “Start afkalkning?“, skal du trykke på knappen OK for at bekræfte start af afkalkning.
Bemærk: Hvis du vil starte afkalkningsproceduren senere, skal du trykke på knappen MENU/SPECIAL DRINKS, vælge “MENU” og rulle ned for at vælge “Afkalkning”. Tryk på OK for at bekræfte.

2) Displayet beder dig om at tage AquaClean-filteret ud af vandtanken (hvis det er monteret). Tag filteret ud, og bekræft med knappen OK.

3) Displayet beder dig om at tømme drypbakken. Tøm drypbakken, og bekræft med knappen OK.

4) Tag den automatiske mælkeskummer af dampslangen. På maskine med en mælkekande: Displayet beder dig om at isætte mælkekanden. Fyld halvdelen af mælkekanden med rent vand. Isæt, og åbn mælkeudløbet. Bekræft med knappen OK.

5) Sæt en beholder under kaffeudløbet og damprørets/mælkekandens udløbsrør. Bekræft med OK.

6) Hæld hele flasken med Saeco-afkalkningsopløsning i vandtanken. Fyld vandtanken op med rent vand fra hanen op til Calc Clean-niveauindikatoren. Bekræft med OK.

7) Maskinen lader afkalkningsopløsningen løbe igennem i intervaller. Displayet viser afkalkningsfase 1/2. Dette tager omkring 20 minutter.

8) Lad afkalkningsopløsningen løbe gennem maskinen, indtil vandtanken er tom.

Afkalkningsvejledning - gennemskylningscyklus, trin 9-13

9) Tag vandtanken ud, og skyl den. Fyld den med rent vand op til Calc Clean-niveauindikatoren. Sæt vandtanken tilbage på plads. Bekræft med OK.

10) Tag beholderen ud, rens den, og sæt den tilbage nedenunder kaffeudløbet og damprøret. Bekræft med OK. På maskine med mælkekande: Fyld halvdelen af mælkekanden med rent vand. Isæt, og åbn mælkeudløbet. Tøm beholderen, og sæt den på plads igen. Bekræft med OK.

11) Gennemskylningscyklussen starter. Displayet viser afkalkningsfase 2/2. Det tager omkring 3 minutter.

12) Vent, indtil vandet stopper med at løbe ud af maskinen. Afkalkningsproceduren er færdig, når OK-fluebenet og afkalkning gennemført vises på displayet. Bemærk: Hvis vandtanken ikke er fyldt op til CALC CLEAN-niveauet, kan maskinen anmode om endnu en gennemskylningscyklus.

13) Tryk på knappen OK for at afslutte afkalkningscyklussen. Maskinen begynder at varme op automatisk og foretager den automatiske gennemskylningscyklus.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: EP5360/10 , SM3061/10 , EP5361/10 , HD8925/01 , CA6701/00 , CA6700/00 . Mere Mindre

Var det ikke det, du ledte efter?

Fik du svar på dit spørgsmål?

Hvis ikke, så kontakt os.

  Chat nu