1
Produkter

Saeco Xsmall Fuldautomatisk espressomaskine

Brygger 2 kaffevarianter, Klassisk mælkeskummer, Sølvfarvet, 5-trins, justerbar møllekværn HD8747/01

Fejlfinding

En lampe blinker på Saeco Xsmall-kontrolpanelet

Saeco Xsmall-espressomaskinens betjeningspanel har flere indikatorlys. Læs om deres betydning her.

Lysindikatoren for temperatur blinker hurtigt

Beskyttelsen mod overophedning er aktiveret, lad lidt varmt vand løbe ud først for at afkøle maskinen.

Udløb af varmt vand:

 • Fyld vandtanken med vand
 • Anbring en beholder under varmtvands-/dampdysen eller Pannarello
 • Drej reguleringsknappen til positionen VARMT VAND. Maskinen varmer op, og varmt vand begynder at løbe ud efter et par sekunder.
 • Drej reguleringsknappen tilbage til positionen KAFFEBØNNER for at standse udløbet af det varme vand
Lysindikatoren for temperatur blinker hurtigt

Lysindikatoren med udråbstegnet blinker hurtigt, og lysindikatoren for temperatur lyser konstant

Maskinen skal afkalkes.
Følg anvisningerne i brugervejledningen, eller følg anvisningerne i Sådan afkalkes Saeco Xsmall-espressomaskinen.

Lysindikator med udråbstegn

Lysindikatoren for 2 kopper blinker langsomt

Du justerer mængden af kaffe ved at trykke på knappen ESPRESSO eller COFFEE og programmere mængden.

Lysindikator for 2 kopper

Lysindikatoren for manglende vand lyser konstant

Vandtanken er tom. Fyld vandtanken med rent vand.

Lysindikator for manglende vand

Lysindikatoren med udråbstegnet lyser konstant

Dette kan skyldes to forskellige årsager

 1. Kaffebønnetragten er tom. Fyld kaffebønnetragten med kaffebønner, og start proceduren igen.

 2. Skuffen til kaffegrums er fuld. Tøm skuffen til kaffegrums, mens maskinen er tændt. Hvis skuffen til kaffegrums tømmes, mens maskinen er slukket, bliver tælleren for kaffecyklussen ikke nulstillet. Vent, indtil lysindikatoren med udråbstegnet begynder at blinke, inden du sætter skuffen til kaffegrums tilbage.

Lysindikator med udråbstegn

Lysindikatoren med udråbstegnet blinker langsomt

Dette kan skyldes tre forskellige årsager

 1. Bryggeenheden/skuffen til kaffegrums er ikke sat i. Sørg for, at alle komponenter er blevet sat i og lukket korrekt.

 2. Lågen er åben. Sørg for, at lågen er lukket korrekt.

 3. Reguleringsknappen er ikke i den rette position for maskinens drift. Sørg for, at reguleringsknappen er i den rette position for den ønskede handling.

Lysindikator med udråbstegn

Lysindikatoren med udråbstegnet blinker hurtigt (og afkalkning er ikke aktiveret)

Lad varmt vand løbe ud for at fylde det interne vandkredsløb, da det er tomt
Lad varmt vand løbe ud, indtil en konstant vandstråle kommer ud af dampdysen/Pannarello.

 • Fyld vandtanken med vand
 • Anbring en beholder under varmtvands-/dampdysen eller Pannarello
 • Drej reguleringsknappen til positionen VARMT VAND, og vent (et par minutter), indtil en konstant vandstråle kommer ud af dampdysen
 • Når lysindikatoren med udråbstegnet begynder at blinke langsomt, drejes reguleringsknappen tilbage til positionen KAFFEBØNNER.
 • Maskinen varmer nu op igen. Lysindikatoren med udråbstegnet blinker langsomt.
Lysindikator med udråbstegn

Lysindikatoren med udråbstegnet blinker hurtigt (under afkalkningsproceduren)

Gennemfør hele afkalkningsproceduren uden afbrydelse
Så længe lampen blinker, er afkalkningsprocessen stadig aktiv.

Lysindikator med udråbstegn

Alle lysindikatorer blinker i retning mod uret

Grib ikke ind, da maskinen udfører en gennemskylnings-/selvrensningscyklus.

Alle lysindikatorer

Lysindikatoren for temperatur og lysindikatoren med udråbstegnet blinker skiftevis

Der er opstået en fejl i bryggeenheden.

 1. Prøv igen for at brygge en ny espresso eller en kop kaffe.
 2. Tag bryggeenheden ud, og smør den.
Temperaturindikator med lys

Alle lysindikatorer blinker samtidigt

Maskinen er i stykker.
Sluk for maskinen. Tænd den igen efter 30 sekunder. Prøv dette 2 eller 3 gange.

Alle lysindikatorer blinker

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: HD8747/01 , HD8743/11 , HD8745/01 , HD8745/21 . Mere Mindre

Var det ikke det, du ledte efter?

Fik du svar på dit spørgsmål?

Hvis ikke, så kontakt os.