1
Produkter

Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg fylde vand i Philips-dampstationens beholder, mens jeg stryger?

Nej, du kan ikke fylde vand i Philips-dampstationens beholder, mens du stryger. Find ud af, hvordan og hvornår du kan fylde vand i beholderen.

Advarsel

Din Philips-dampstation opbygger tryk i vandkogeren. Hvis du åbner dækslet til vandbeholderen, mens den er tændt, risikerer du at blive skoldet af varmt vand eller damp

Fyld hurtigt vand i beholderen igen

1) Sæt apparatets tænd/sluk-kontakt på “ON”. Tryk på dampudløseren, indtil du ikke længere kan høre, at der slipper damp ud fra strygejernet.
På denne måde fjernes trykket fra vandkogeren inde i apparatet.

2) Tag stikket ud af stikkontakten, og skru langsomt dækslet af beholderen ved at dreje det mod uret. Trykket i beholderen er nu lettet.

3) Vent i ca. 15-20 minutter, mens apparatet køler af, før du fylder vand i igen.

  • Hvis du fylder vand i beholderen straks uden nedkølingsperiode, kan varmt vand sprøjte ud af påfyldningshullet, fordi vandkogeren i apparatet stadig er varm nok til at omdanne vand til damp.

4) Fyld vand i beholderen, og skru låget på beholderen fast igen. Du kan nu tænde for strygejernet igen. Strygejernet skal bruge ca. 4 til 5 minutter til at varme op igen.

Genopfyldning af vandbeholderen

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: GC6510/02 , GC6520/02 , GC6405/03 , GC6450/02 , GC6420/03 , GC6440/02 , GC6360/02 . Mere Mindre

Var det ikke det, du ledte efter?

Fik du svar på dit spørgsmål?

Hvis ikke, så kontakt os.

  Chat nu