1
Produkter

9000 series Dampstation

Auto Calc Clean GC9020/02

Fejlfinding

Apparatet virker slet ikke, det bliver ikke varmt, og der er en blå lampe (Auto Calc Clean), der blinker med lyde og bip i dampgeneratoren.

Auto Calc Clean” er i gang. Efter nogen tids brug vil apparatet automatisk udføre en Calc Clean-proces for at rense dampgeneratoren for kalk.

Når Auto Calc Clean-processen er i gang, blinker den blå “Auto Calc Clean”-lampe, og der lyder korte bip og nogle pumpe- og kliklyde (kontroller, at der er nok vand i vandtanken. Hvis vandtanken er tom, blinker den røde “tom-vandtank”-lampe. Tag vandtanken af, og fyld den op med vand fra hanen).

Når Auto Calc Clean-processen er fuldført efter ca. 2 minutter, stopper biplydene, og den røde lampe på Calc Clean-tanken blinker. Tag vandtanken af, og tøm Calc Clean-tanken i vasken. Fyld vandtanken op, og sæt den tilbage på dampgeneratoren. Apparatet vil blive varmt og klart til dampstrygning inden for ca. 2 minutter. Når dampen er klar, lyder der 2 bip, og lampen på dampvælgerknappen holder op med at blinke og lyser konstant. Tryk på dampudløseren for at stryge med damp.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: GC9020/02 .

Var det ikke det, du ledte efter?

Fik du svar på dit spørgsmål?

Hvis ikke, så kontakt os.

  Chat nu