Consumer
Produkter

PerfectCare Compact Essential Strygejern med dampstation

Maks. 5, 5 bar pumpetryk, Op til 270 g dampskud, 1, 3 liters fast vandtank, Transportlås GC6830/20

Fejlfinding

Mit Philips strygejern larmer

Der er forskellige typer støj (f.eks. pumpe- og raslelyde) under strygningen med dit Philips dampstrygejern. Læs mere her.

Vand føres fra vandtanken til dampgeneratoren

Denne støj kommer normalt fra bunden af dit strygejern og bør forekomme med regelmæssige intervaller, eller hver gang der trykkes på steam-knappen.

Dette er helt normalt og kan forventes med alle dampstrygejern. Det kan være muligt at reducere støjen ved at placere strygejernet på et hårdt underlag. Du kan også lægge et stykke blødt materiale (f.eks. en klud) under bunden.

En hvæsende lyd kan høres, når der kommer damp ud af strygesålen

Støjen skyldes højtryksdamp. Det er normalt for dampstrygejern med højtryksdamp.

Du kan reducere dampen ved at vælge ECO-indstillingen (hvis den er tilgængelig).

Der høres en høj pumpelyd fra strygejernet

Vandtanken er tom.

Når vandtanken er tom, kører pumpen tør, og det kan medføre, at der kommer støj fra dit dampstrygejern.

Kontroller vandstanden i dit strygejern.

Hvis vandtanken er tom, skal den fyldes med vand. Hold derefter dampudløseren nede, indtil der kommer damp ud.

Hvis dit strygejern er udstyret med en vandstandsmagnet: Kontroller, om den har sat sig fast i vandbeholderen. Hvis den har, kan du slippe den ved forsigtigt at ryste vandtanken eller ved at trykke på siden af beholderen med fingrene.

Strygejernet siger en tikkende eller raslende lyd

Dit strygejern skal afkalkes, eller afkalkningstilstand er aktiveret.

Find alle oplysninger om afkalkning af dit Philips strygejern her.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: GC6830/20 , GC4930/10 , GC5031/20 , GC7831/20 , GC7833/80 , GC7055/20 , GC9622/20 , GC4913/30 , GC6601/20 , GC7015/20 , GC7011/20 , GC6621/20 , GC6602/20 , GC8650/80 , GC4910/10 , GC4912/30 , GC6625/30 , GC4912/80 , GC9246/02 , GC9230/02 , GC8635/02 , GC9220/02 , GC9240/02 , GC9245/02 . Mere Mindre

Var det ikke det, du ledte efter?

Fik du svar på dit spørgsmål?

Hvis ikke, så kontakt os.

  Chat nu