1
Produkter

7300 series Ultratyndt 4K TV med Android TV

164 cm (65"), 4K Ultra HD LED-TV, Quad Core, 16 GB, DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2 65PUS7303/12

Ofte stillede spørgsmål

Geninstallation af kanaler på Philips TV (TPM17.1)

Situation

Kanaler skal (gen)installeres i følgende situationer:

• Under den første installation af fjernsynet

• Når en eller flere kanaler mangler

• Når der skiftes til en anden udbyder eller signaltype

Tjekliste

Sørg for, at:

• Et analogt eller DVB-C/T-signal modtages af fjernsynet (ingen set-top-boks bruges)

• Alle kabler er korrekt tilsluttet

Svar

For at (gen)installere fjernsynskanaler direkte på fjernsynet skal du gøre følgende:

• Tryk på knappen “Settings” på fjernbetjeningen til fjernsynet, og vælg:

• [Alle indstillinger] (All settings) > Kanaler > [Antenne/kabelinstallation] (Antenna/cable Installation) > [Søg efter kanaler] (Search for channels)

• På installationsskærmen skal du vælge Start og trykke på “OK”.

Første installation af kanaler:

• Vælg land, og tryk på “OK”.

• Vælg Antenne eller Kabel, og tryk på “OK”.

• Vælg, om du vil installere [Kun digitale kanaler] (Only digital channels) eller [Analoge og digitale kanaler] (Analog and digital channels).

• Den fremhævede indstilling er Start. Tryk på knappen “OK” for at starte kanalsøgning.

Geninstallation af kanaler:

• Vælg:

[Hurtig geninstallering] (Quick reinstall) for at få fjernsynet til at foretage en automatisk geninstallering

Eller

[Avanceret geninstallering] (Advanced reinstall) for at vælge land, kilde (antenne eller kabel) og kanaltype (analoge eller digitale kanaler).

• Den fremhævede indstilling er Start. Tryk på knappen [OK] for at starte kanalsøgningen

eller:

Vælg [Konfigurer] (Configure) for at tilpasse kanalsøgningen manuelt (valgfrit)

1. Manuel justering af søgeindstillinger som foretrukket

Bemærk: Kontakt signaludbyderen for at få flere oplysninger om indstillingerne nedenfor, hvis en brugerdefineret kanalsøgning er nødvendig.

[Frekvensscanning] (Frequency scan) > Eksempel: Vælg [Fuld scanning] (Full scan), hvis en eller flere kanaler ikke findes under den almindelige kanalsøgning.

[Frekvenstrinstørrelse] (Frequency step size)

Gratis/kodet

2. Start kanalsøgning

Når parametrene er indstillet, skal du trykke på knappen [BACK] på fjernbetjeningen. Vælg Start, og tryk på “OK” på fjernbetjeningen for at starte kanalsøgning.

Søg efter udbyderens kanalliste

For at installere en foruddefineret kanalliste, skal du vælge din lokale udbyder på listen og trykke på “OK” på fjernbetjeningen.

• Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre kanalinstallationen.

Bemærk: Fjernsynet vil bede om Netværks-ID og frekvens. Denne information er forskellig for hver enkelt udbyder og region. Kontakt udbyderen af signalet for at få den information, du skal bruge.

Manuel kanalsøgning

Manuel søgning

• Vælg (Alle indstillinger] (All settings) > (Kanaler] (Channels) > [Test af digital modtagelse] (Digital reception test) > Søg, og tryk på [OK].

Tryk på højre piletast på fjernbetjeningen for at få adgang til frekvensparametrene. Når parametrene er indstillet, skal du trykke på højre piletast på fjernbetjeningen. Hvis “Søg” (Search) er fremhævet, skal du trykke på [OK] for at starte kanalsøgningen.

• Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre kanalinstallationen.

Bemærk: Kontakt udbyderen af signalet for at få flere oplysninger om disse brugerdefinerede indstillinger.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: 65PUS7303/12 , 65PUS7363/12 , 49PUS7503/12 , 55PUS7503/12 , 50PUS7303/12 , 50PUS7383/12 , 43PUS7303/12 , 55PUS7383/12 , 55PUS7303/12 , 43PUS7383/12 , 65OLED873/12 , 65OLED973/12 , 65PUS8102/12 , 55POS9002/12 , 65PUS7502/12 , 65PUS6412/12 , 49PUS6482/12 , 55PUS7502/12 , 49PUS7502/12 , 43PUS6412/12 , 49PUS6412/12 , 55PUS6412/12 , 55PUS6482/12 . Mere Mindre

Var det ikke det, du ledte efter?

Fik du svar på dit spørgsmål?

Hvis ikke, så kontakt os.