Consumer
Produkter

Philips tilslutter sig de nye EU-bestemmelser for energibesparende støvsugere

Det nye energimærke for støvsugere.

  Alt, hvad du bør vide, i korte træk.  

 

Den Europæiske Union har udstedt to direktiver: 665/2013 og 666/2013 ,som vil påvirke den måde, hvorpå du køber støvsugere, samt hvordan Philips designer dem.

 

Det første direktiv (666/2013):

Fra september 2014 er standardgrænseværdien for strømforbrug 1600 watt. De eneste støvsugere, der lever op til standarderne for markedet, er dem, som:


- Har en indgangseffekt på mindre end 1600 watt

- Har en rengøringsevne på minimum 70 % støvopsamling fra gulvtæpper

- Har en rengøringsevne på minimum 95 % støvopsamling fra hårde gulve

 

Det andet direktiv (665/2013):

På samme måde som for energimærker, der ofte ses på køleskabe, vaskemaskiner og TV-apparater, vil der fra begyndelsen af september 2014 også kunne ses et nyt energimærke for støvsugere. Det nye energimærke sætter højere standarder for alle støvsugermodellers rengøringsevne. Du vil samtidig få mulighed for at sammenligne de samme produktegenskaber blandt alle støvsugere, hvilket gør din købsoplevelse mere gennemskuelig og meget nemmere.

 

Energimærket viser energieffektivitetsklassen (øverst på mærket, angivet med pile) og 5 ekstra ydeevneindikatorer (nederst på mærket). Indikatorernes værdier måles ved hjælp af standardiserede testmetoder, som anvendes af alle aktører i branchen.

1) ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE

Energieffektivitetsklassen er resultatet af energiforbruget sammenholdt med rengøringsevnen på hårde gulve og gulvtæpper. Den angives på en skala fra A til G og farvekodes med pile. Skalaen starter med A - den klasse, der har den bedste ydeevne.

2) STØVEMISSIONSKLASSE

Henviser til kvaliteten af den luft, der udstødes tilbage til rummet; værdien angiver udstødningsluftens renhed og således kvaliteten af filtreringen. Den angives på en skala fra A til G, hvor A er den klasse, der har den bedste ydeevne.

3) RENGØRINGSEVNE PÅ GULVTÆPPE

Værdien afspejler den procentvise støvopsamling fra et standardiseret tæppe til testformål.

4) ÅRLIGT ENERGIFORBRUG (kWh/år)

Dette er en vejledende værdi baseret på 50 rengøringsopgaver på et gennemsnitligt husholdningsareal på 87 m2. Den aktuelle værdi vil være afhængig af, hvordan apparatet anvendes.

5) LYDEFFEKTNIVEAU (dB)

Støvsugerens støjniveau angives i decibel (dB).

 

6) RENGØRINGSEVNE PÅ HÅRDT GULV

Værdien afspejler den procentvise støvopsamling fra en standardiseret træplade med en spalte.

7) RENGØRINGSEVNE

Denne angives særskilt for gulvtæpper og hårde gulve, på en skala fra A til G, hvor A er den klasse, der har den bedste ydeevne.

Philips' produkter og ydeevne

 

Philips har forpligtet sig til at fremme bæredygtighed via innovation. De nye Philips-støvsugere, der er designet til at give en høj ydeevne kombineret med energieffektivitet, viser, at der kan opnås fantastiske rengøringsresultater, samtidig med at strømforbruget reduceres og således gør energiregningen mindre og begrænser miljøbelastningen.

 

De energieffektive udgaver af Philips-støvsugere med pose (PerformerPro, PerformerActive, PowerLife) og poseløse støvsugere (PowerPro, PowerPro Active, PowerPro Compact) giver enestående rengøringsresultater med de bedste virkningsgrader i klassen.

 

Resultaterne opnås gennem væsentlige nyskabelser inden for Philips Floor Care (gulvpleje), der omfatter:

Højeffektive motorer


De nye Philips-støvsugere integrerer avanceret motorteknologi og giver større luftgennemstrømning med mindre energiforbrug.

Vigtige teknologiområder, der giver bedre luft-/støvudskillelse

AirflowMax er en unik teknologi ved Philips-støvsugere med pose (får støvposen til at folde sig ud på en ensartet måde, så du opnår de bedste rengøringsresultater, når posen fyldes op), og PowerCyclone er en unik teknologi ved Philips' poseløse støvsugere (effektiv luft-støvudskillelsesteknologi til det poseløse system).

TriActive+- og TriActiveMax-mundstykker

Mundstykker, der er specialfremstillet til at maksimere fjernelsen af støv og afstemt til drift på energieffektive apparater.