Skylning af bryggeenheden

 

Skyl bryggeenheden ugentligt med lunkent vand. I forbindelse med den månedlige rengøring med Philips Saeco-affedtningstablet CA6704 skal du følge de trinvise instruktioner i brugervejledningen.