Hurtig, patientnær kardiel troponintest til at fastslå eller udelukke NSTEMI

 

 

Hurtig, patientnær
kardiel troponintest til at fastslå eller udelukke NSTEMI

Akut koronart syndrom (AKS) indebærer en betydelig dødsrisiko, og det er derfor afgørende at kunne fastslå eller udelukke non-ST-elevations myokardieinfarkt (NSTEMI) så hurtigt som muligt. Der er brug for nøjagtige testresultater med det samme, så du kan beslutte, hvilken behandling der er bedst for patienten. En forsinket diagnose kan skabe bekymring hos patienter og deres familie, og øger presset på en overbelagt akutmodtagelse.

Kontakt os

Kontaktoplysninger

* Dette felt er påkrævet

Kontaktoplysninger

*
*
*

Virksomhedsoplysninger

*
*
*
*
*
*
*

Kommunikations detaljer

Ved at specificere årsagen for din kontakt vil vi kunne yde dig en bedre service.
*
*
*
Lab comparable results within 10 minutes

Svar på laboratorieniveau inden for 10 minutter

 

Hvad nu hvis du ved hjælp af blod fra et fingerprik kunne udføre den vigtigste troponintest direkte på patienten ved ankomsten til akutmodtagelsen - og have svar på laboratorieniveau foran dig inden for 10 minutter? Så ville du kunne foretage en potentiel livsreddende beslutning på stedet.

Point-of-care testing (POCT) can significantly reduce turnaround time for a cardiac Troponin test result
Quotation mark

Test på plejestedet (POCT) kan reducere ekspeditionstiden betydeligt for svar på en kardiel troponintest.”

 

Chris Price, gæsteprofessor i klinisk biokemi, Nuffield-instituttet for forskning i primære sundhedsydelser, Oxford-universitetet

When time counts, point-of-care blood testing speeds acute care decisions

Når tiden er afgørende, betyder blodprøver på plejestedet hurtigere beslutninger ved akut behandling

Philips' værktøjer til hjerte-kardiagnostik sikrer allerede stærke løsninger til diagnosticering og behandling af hjertesygdomme. I akutte situationer identificerer EKG-systemet livstruende ST-elevations myokardieinfarkt (STEMI). Men for de fleste patienter uden vedvarende ST-elevation, hvor der er mistanke om AKS, har du brug for at måle hjertemarkører og især troponin. Imidlertid kan det tage over en time at få svar fra laboratoriet. Test med Minicare I-20* acute point-of-care reducerer svartiden.
Diagnostic accuracy from just a finger prick of blood

Diagnostisk nøjagtighed med blod fra et fingerprik

 

 

Philips har udviklet Minicare I-20-systemet til akut in-vitro-diagnostik for at give dig de kliniske oplysninger, du har brug for, via blod fra et fingerprik. Når du har adgang til en solid, nøjagtig patientnær test som denne, kan du måle patienternes troponinniveau, mens du undersøger dem i akutmodtagelsen.

Det betyder, at du kan give patienterne den bedst mulige behandling og hurtigere identificere dem, der har brug for opmærksomhed straks. Dette er med til at mindske deres bekymring, hvis der er mistanke om akut hjertesygdom.

Faster diagnosis to reduce overcrowding and improve workflow

Hurtigere diagnoser betyder mindre overbelægning og bedre arbejdsgang

 

 

Med blodprøvesvar i akutmodtagelsen inden for få minutter har du grundlaget til at træffe livsvigtige beslutninger med det samme. Det kan være lettere at udskrive nogle patienter hurtigere, samtidig med at du sikrer, at andre hurtigt får en potentielt livreddende behandling.

Hurtigere svar gavner ikke kun dine patienter. Det kan også have stor betydning for effektiv drift af afdelingen. En reduktion af overbelægningen kan betyde, at det bliver nemmere at nå målene for indlæggelsestid. Og hvis du kan øge driftens effektivitet, vil både din egen belastning og belastningen af dit team blive mindre.

Quotation mark

Presset på grund af arbejdsgange og ventetider er vigtige årsager til belastningen for akutteams”

 

Professor Roland Bingisser fra universitetshospitalet i Basel, Schweiz

* Produkt kun tilgængeligt i udvalgte lande. Venligst hør din lokale Philips-repræsentant omkring tilgængelighed.