Home > Rengørings- og inspektionsanvisninger for eksisterende tilbehør

Rengørings- og inspektionsanvisninger for eksisterende tilbehør

03. september 2021

Før du genoptager behandlingen på din nye erstatningsmaskine, skal du eller din udstyrsleverandør visuelt efterse følgende tilbehør for tegn på partikelkontaminering:

 

  • Slange
  • Maskekomponenter (maske, puder og integrerede slanger)
  • Luftfugterens beholder og pakninger (hvis relevant)

 

Hvis der er synlige partikler på nogen af disse komponenter: 

 

  • kassér komponenter, og kontakt din klinik/udbyder af medicinsk udstyr, med henblik på udskiftning 

 

Hvis der ikke er tegn på partikler på nogen af disse komponenter: 

 

  • rengør hver komponent i henhold til de respektive brugsanvisninger 
  • saml igen, og genoptag behandlingen på din nye enhed

Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.