1. Hvordan downloader man Lumify-appen?

 

Du kan downloade Lumify-appen fra Google Play Store på https://play.google.com/store/apps/details?id=com.philips.hc.ultrasound.lumify.

 

2. Hvordan installerer man Lumify-appen?

 

Lumify installeres automatisk, når du har downloadet den til din smart-enhed fra Google Play store. I sjældne tilfælde kan enhedens sikkerhedsindstillinger blokere for installationen af Lumify. I så fald skal du se enhedens sikkerhedsindstillinger eller bede din lokale IT-afdeling om hjælp.

 

3. Kan jeg bruge Lumify-appen med ikke-Lumify-transducere?

 

Nej. Lumify-appen virker kun med Lumify-transducere. Hvis du tilslutter en ikke-Lumify-transducer til enheden, virker Lumify-appen kun i demotilstand.

 

4. Hvordan finder jeg ud af, at der er en opdatering til Lumify-appen?

 

Du kan konfigurere din enhed til individuel opdatering af apps eller tillade, at den automatisk udfører opdateringerne. Hvis din Lumify-kompatible enhed er konfigureret til automatisk opdatering af apps, opdateres Lumify-appen automatisk, når der er en opdatering til rådighed, medmindre opdateringen omfatter ændring af tilladelser. I så fald bliver du bedt om at opdatere Lumify-appen. Hvis din enhed er konfigureret til at opdatere apps individuelt, kan du hente den nyeste Lumify-opdatering fra Google Play Store. Søg efter "update apps" (opdatering af apps) i Google Play Help for flere oplysninger.

 

5. Kan jeg overføre min Lumify-app til en ny enhed?

 

Ja. Du skal blot downloade Lumify-appen fra Google Play Store og installere den på din nye enhed, tilslutte din Lumify-transducer og derefter følge de nemme registreringstrin. Lumify kan ikke overføre patientdata fra en enhed til en anden. Du kan gemme patientdata fra en tidligere enhed på et netværk, et lokalt lager, en DICOM-server eller et eksternt lager.

 

6. Kan jeg bruge ethvert USB-kabel til at tilslutte min transducer til enheden?

 

Nej. Lumify-transduceren er et medicinsk produkt af høj kvalitet og kræver brug af et specialkabel for at sikre, at du får den bedst mulige ydelse ud af din Lumify-system. Vi garanterer kun, at Lumify-systemet vil yde i overensstemmelse med specifikationerne, hvis du bruger et Lumify-kabel til din transducer, som er godkendt af Philips.

 

7. Hvad sker det, hvis jeg bruger en smart-enhed, som ikke fremgår af listen over kompatible enheder?

 

Vi arbejdet hårdt på at vedligeholde en liste over kompatible enheder www.philips.com/lumify-compatible-devices. Alle enheder på vores kompatibilitetsliste er blevet omhyggeligt testet. Vi beder dig vælge en enhed på listen for at sikre fuld kompatibilitet

 

8. Hvilke smart-enheder er kompatible med Lumify?

 

Philips har udarbejdet og testet en liste over smart-enheder, som er fuldt kompatible med Lumify-appen og transduceren. Find listen her: www.philips.com/lumify-compatible-devices.

 

9. Hvordan kan jeg sikre, at de data, jeg gemmer på min Lumify-kompatible enhed, er sikre?

 

Android-operativsystemet og alle enhedsproducenter inkorporerer metoder til at sikre dataene på din enhed, f.eks. kryptering af data og brug af adgangskoder for at tilgå dataene. Vi anbefaler på det kraftigste, at du spørger din lokale IT-afdeling for at sikre, at din enhed implementeres i overensstemmelse med dine specifikke sikkerhedskrav.

 

10. Er Lumify-produktet i overensstemmelse med HIPAA?

 

Lumify-appen integreres med dine sikkerhedspolitikker og bruger de kommunikationsprotokoller, som din arbejdsplads har konfigureret. Android-operativsystemet har beskyttelsesfunktioner, f.eks. adgangskodebeskyttelse og kryptering. Android-operativsystemet har endvidere branchespecifikke funktioner, som beskytter data, der sendes frem og tilbage på arbejdspladsen, ved hjælp af godkendelse og kryptering.

 

11. Hvordan registrerer jeg mit nye Lumify-produkt?

 

Du skal have internetadgang for at kunne registrere Lumify. Først skal du oprette forbindelse mellem enheden og et trådløst eller mobilnetværk. Herefter skal du tilslutte Lumify-transduceren til din enhed og følge de trinvise anvisninger, som Lumify-appen viser.

 

12. Kan jeg tilslutte min Lumify-transducer til mere end én enhed?

 

Ja. Du kan bruge en Lumify-transducer på alle de enheder, du vil. Du skal registrere transduceren, første gang du tilslutter den til en ny enhed. Efter den indledende registrering kan du bruge transduceren uden at skulle registrere den igen.

 

13. Hvorfor kan jeg ikke finde Lumify-appen i Google Play store?

 

Hvis du ikke kan finde Lumify-appen i Google Play Store, skal du sikre, at din enhed og Android-operativsystemet opfylder systemkravene for Lumify og at du åbner Google Play Store fra et land, hvori man kan få Lumify.

 

14. Hvordan konfigurerer jeg min tablet til netværkskonnektivitet?

 

Se den dokumentation, der blev leveret sammen med din enhed, for en vejledning til, hvordan du konfigurerer din enhed til trådløs eller mobilnetværkskonnektivitet.

 

15. Hvordan overfører jeg billeder fra min enhed til en ekstern lagerplacering?

 

Du kan eksportere undersøgelser og billeder til DICOM PACS, et delt netværk eller et lokalt lager. Du kan også sende billeder med email. Understøttede mailprogrammer er Gmail, K-9 Mail, Yahoo, Outlook og Inbox. Se brugervejledningen til Lumify på www.philips.com/lumify-manual for flere oplysninger.

 

16. Hvordan sletter jeg alle patientoplysninger på min enhed?

 

Du sletter patientoplysninger i Lumify ved at vælge Settings (Indstillinger) og derefter Reset Database (Nulstil database) i Patient Database (Patientdatabase). Du sletter alle data på din enhed ved at nulstille enheden. Se den dokumentation, der blev leveret sammen med enheden for vejledning.

 

17. Er det okay, at jeg opdaterer operativsystemet på min enhed?

 

Ja. Philips tester aktivt kompatibilitet med Lumify-appen, når der udgives en ny version af operativsystemet.

 

18. Hvad skal jeg bruge til at rengøre min Lumify-transducer?

 

Se din brugervejledning til Lumify for en liste over godkendte rengørings- og desinficeringsmidler.

 

19. Hvordan kan jeg rengøre og desinficere den enhed, hvorpå jeg bruger Lumify-appen?

 

Det er dit ansvar at rengøre og desinficere din enhed korrekt i overensstemmelse med enhedsproducentens anvisninger samt din arbejdsplads' politikker for rengøring og desinficering af medicinsk udstyr. Du finder flere oplysninger i den dokumentation, der blev leveret sammen med enheden, samt din arbejdsplads' politikker for rengøring og desinficering af medicinsk udstyr.

 

20. Hvor stor er Lumify-appen?

 

Lumify-appen er meget lille - ca. 30 MB, hvilket er mindre end en typisk MP3-melodi.

 

21. Kan jeg tilslutte Lumify til en ekstern monitor?

 

Ja. Du kan "projicere" din Android-enheds display til en ekstern monitor ved hjælp af en Chromecast-dongle. Se https://support.google.com/chromecast/answer/2998456?hl=en for flere oplysninger

 

22. Er der en metode til at omgå Androids dvaleindstillinger, så enheden altid er tændt, når Lumify-appen er aktiv?

 

Der er en Android-app ved navn “Stay Alive”, som gør præcis dette. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.synetics.stay.alive&hl=en

 

23. Understøtter Lumify WPA-Enterprise Wi-Fi-sikkerhed?

 

Kompatible Android-enheder understøtter eksisterende Wi-Fi-sikkerhedsprotokoller, herunder sikkerhedscertifikater. Listen over kompatible enheder findes på www.philips.com/Lumify-Compatible-Devices.

 

24. Kan jeg flytte fokuszonen ved at trykke på skærmen og trække?

 

Nej. Lumify tilpasser automatisk antallet og placeringen af fokuszoner baseret på den forudindstillede applikation, farvekasseposition og dybde. 

 

25. Hvor finder jeg oplysninger om rengøring af transducere?

 

Se afsnittet om pleje af transducere i brugervejledningen til Lumify, hvor du finder metoder til pleje af transduceren samt en liste over godkendte rengørings- og desinficeringsmidler.

 

126. Har Lumify Autoscan?

 

Ja. Autoscan, som også kaldes for Autogain eller Live iScan, tilpasser forstærkningen af hver linje i alle billeder i realtid og sikrer, at billedets overordnede lysstyrke bibeholdes. Autoscan gør det unødvendigt selv at justere TGC (tids-/forstærkningskompensation).

 

27. Kan jeg eksportere billeder i pc-format fra Lumify?

 

Ja. Du kan sende undersøgelsen med billeder i pc-format via email, eller eksportere billederne til et lokalt lager, som du kan tilslutte til din computer. Se brugervejledningen til Lumify for flere oplysninger.

 

28. Kan jeg eksportere billeder i DICOM-format fra Lumify?

 

Ja. Du kan konfigurere en DICOM-destination og eksportere til DICOM PACS. Din IT-afdeling kan give dig de nødvendige netværksoplysninger til at konfigurere DICOM-destinationen. Se brugervejledning til Lumify for flere oplysninger.

 

29. Hvordan konfigurerer jeg Lumify til netværkskonnektivitet?

 

Se brugervejledningen til Lumify-ultralydssystemet www.philips.com/lumify-manual for oplysninger om, hvordan du konfigurerer din enhed til trådløse netværk.

 

30. Hvorfor kan jeg ikke eksportere undersøgelser til DICOM PACS?

 

Prøv disse fejlfindingsråd:
• Sørg for, at din enhed har konstant forbindelse til et trådløst eller mobilnetværk. Se den dokumentation, der blev leveret sammen med din enhed, for oplysninger om konfiguration af din enhed til trådløse eller mobilnetværk.
• Test forbindelsen til DICOM PACS: Vælg eksportdestinationen og tryk på Test. Se brugervejledningen til Lumify for flere oplysninger.
• Tal med din netværksadministrator, så i sammen kan sikre, at indstillingerne for DICOM-destination i Lumify er korrekte. Se brugervejledningen til Lumify for flere oplysninger.

 

31. Hvordan optager jeg et billede i Mmode?

 

Du optager et billede i M-mode ved at fryse billedet med det ønskede M-mode tracer og derefter trykke på Save Image (Gem billede). Billedet tilføjes herefter til patientjournalen, sådan som det ser ud på skærmen.