In-vitro DiagnosticsIn-vitro-diagnostik flyttes
til plejestedet

Kontaktoplysninger

* Dette felt er påkrævet

Kontaktoplysninger

*
*
*

Virksomhedsoplysninger

*
*
*
*
*
*
*

Kommunikations detaljer

Ved at specificere årsagen for din kontakt vil vi kunne yde dig en bedre service.
*
*
*

Ved at bringe in-vitro-diagnostik til patienterne kan du give dem den bedst mulige behandling, endda til lavere omkostninger. Vi vil gerne hjælpe dig med at tage lægefaglige beslutninger dér, hvor patienterne er – hjemme eller på hospitalet – så du hurtigt kan afgøre, hvilken behandling der kræves.

In-vitro-diagnostiske produkter

Minicare Family

Minicare I-20

Akut behandling

 

  • Minicare I-20* til behandling på det akutte område
  • Svar på laboratorieniveau inden for 10 minutter
  • Beslutninger på stedet
  • Bedre patientflow og effektivitet generelt

 

Mere

Near patient blood testing – ready where  you are

Patientnær blodprøvetagning – klar til brug overalt

 

Philips Minicare er en serie af innovative patientnære systemer, der har til formål at gøre patientnær test af blod nem og ligetil. Apparaterne er enkle og nemme at bruge – også for ikke-teknisk personale – med indbygget kvalitetskontrol, der sikrer ensartede svar hver gang. Uanset hvor dine patienter befinder sig – i akutmodtagelsen, hjemme, til kemoterapi overvågning eller på neonatal afdeling – kan Philips Minicare levere nøjagtige -diagnostiske oplysninger fra en enkelt dråbe blod. Patientnær test betyder også, at du i din tilgang til sundhedsydelser kan have større fokus på patienterne.

Lab comparable results within minutes, from a finger prick of blood

Svar på laboratorieniveau inden for få minutter – med blodet fra et fingerprik.

In-vitro-diagnostisk test på plejestedet kræver betydeligt færre trin, så du får en bedre arbejdsoplevelse, når du behandler patienterne. Med Minicare behøver du ikke længere sende blod til laboratoriet eller vente en time på svar. Uanset hvor dine patienter befinder sig, kan du være hos dem. Alle produkter i Minicare-familien kan levere kvalitetssvar på laboratorieniveau på få minutter med blod fra et fingerprik og helt uden eller med minimalt behov for kvalitetskontrol, og fjernydelser.
Fast, accurate results to improve workflow  efficiency

Hurtige og nøjagtige svar giver mere effektive arbejdsgange

Minicare-systemer kan nemt integreres i din eksisterende måde at arbejde på, så du kan opnå en mere effektiv arbejdsgang. Apparaterne kan sluttes til hospitals- og laboratoriesystemerne, så alle får direkte adgang til ajourførte oplysninger. Dit personale vil opleve reduceret belastning, og det samme gælder dig. Samtidig vil den service, du leverer, blive oplevet som forbedret og mere strømlinet, idet patienterne rapporterer om øget tilfredshed og færre bekymringer.
Greater confidence in making on-the-spot  decisions

Bedre grundlag for beslutninger på stedet

Hurtig og nøjagtig patientnær test hver gang vil give dig et bedre grundlag for at træffe rettidige beslutninger lokalt hos patienten. Uanset hvor du befinder dig, har du mulighed for at forbedre udfaldet for patienterne, samtidig med at ressourcerne anvendes mere effektivt. I akutmodtagelsen kan du sikkert og hurtigt udskrive nogle patienter, samtidig med at du sikrer, at andre kommer hurtigere i behandling. Og nogle patienter behøver ikke længere at komme på hospitalet, hvilket frigør knappe ressourcer. Med Minicare kan du fjernovervåge patienternes tilstand i deres eget hjem og hurtigt afgøre, om de er i bedring.
Working together with collaborators to improve  patient outcomes

Samarbejde med partnere om forbedring af resultaterne for patienterne

 

Samtidig med at vi hos Philips udvikler vores egen produktserie, er vi åbne over for at samarbejde med andre virksomheder på sundhedsområdet for at udnytte Minicare-teknologiens fulde potentiale. Det er vores vision at samarbejde med partnere om at udvikle Minicare-platformen, så vi skaber det bredest mulige udvalg af patientnære løsninger. Sammen med vores partnere arbejder vi på en række specifikke blodprøver, der i sidste ende kan sikre lægerne nøjagtige diagnostiske oplysninger på stedet.

Quotation mark

Brugen af apparater på plejestedet til patientnære IVD-test på en række områder i sundhedssektoren er én af de banebrydende muligheder for forbedring af patientbehandlingen, samtidig med at sundhedssystemets bæredygtighed sikres."

 

Professor Per Venge, institut for lægevidenskab på Uppsala universitetshospital, Sverige

* Produkt kun tilgængeligt i udvalgte lande. Venligst hør din lokale Philips-repræsentant omkring tilgængelighed.