Meddelelse om beskyttelse af personlige

Philips Meddelelse Om Fortrolighed


Sidst ændret Januar 2022

Denne fortrolighedserklæring fortæller dig, hvem vi er, hvilke personlige data vi indsamler om dig, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi gør med dem.

Husk, at i forbindelse med denne fortrolighedserklæring betyder personlige data enhver information eller et sæt oplysninger, der direkte eller indirekte identificerer dig, såsom dit navn, e-mail eller telefonnummer. Denne fortrolighedserklæring dækker, hvordanPhilips eller en Philips-associeret virksomhedhåndterer dine personlige data, når du interagerer med os, i din egenskab af forbruger, erhvervskunde, leverandør, forretningspartner, kandidat, besøgende, forskningsdeltager, aktionær eller anden person med en virksomhed forhold til os.

Brug venligst et øjeblik på at gøre dig bekendt med denne fortrolighedserklæring.

Besøg vores Philips privatlivsside for at få flere oplysninger om vores privatlivspraksis.

Philips meddelelse om fortrolighed i korte træk

 
 • Hvem vi er
 • Hvordan vi bruger dine personlige data
 • Hvordan vi beskytter dine personlige data
 • Hvordan vi overfører dine personoplysninger mellem lande
 • Dine privatlivsrettigheder
 • Hvem vi deler dine personlige data med
 • Hvor længe opbevarer vi dine personlige data

Hvem vi er


Medmindre andet er angivet i denne fortrolighedserklæring eller i andre produkt- eller tjenestespecifikke meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger, er den registeransvarlige for dine personlige data (såvel som den registeransvarliges repræsentant i Den Europæiske Union) Philips International BV

Postadresse:

c/o Philips Privacy Office (Group Juridisk)

Amstelplein 2

1096 f.Kr

Amsterdam

Holland

Læs mereLæs mindre

Hvordan vi bruger dine personlige data


Hvis du vil vide mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, skal du blot vælge en af følgende aktiviteter, så finder du ud af det.

Besøg vores kontorer

På vores Philips-kontorer møder vi besøgende såsom jobansøgere, leverandører og håndværkere, interessenter og andre personer, der måtte have brug for at interagere med Philips-personale.
 
Hvis du besøger vores Philips-lokaler, skal du være opmærksom på, at vi kan anmode om dine personlige data for at give dig et personligt badge, som vil give dig adgang til vores kontorer. Vi kan også gøre brug af CCTV-systemer (eller andre videoenheder) til at optage specifikke rum i vores lokaler. Når vi bruger sådanne videoenheder, placerer vi advarselsskilte for at sikre, at du er opmærksom på, at vi optager billeder eller videoer.
 
Hvorfor behandler vi dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
 • Opretholdelse af sikkerheden for Philips medarbejdere, besøgende, gæster og Philips ejendom og aktiver;
 • Beskyttelse af Philips' legitime interesser, såsom at undersøge manglende overholdelse af Philips politikker og procedurer, potentielle kriminelle aktiviteter (f.eks. mistænkt tyveri af virksomhed eller personlig ejendom) og andre hændelser eller ulykker i vores lokaler;
 • Indledning af disciplinære og retslige processer og procedurer, herunder bevarelse af bevismateriale og videregivelse af optagelser med henblik på retskrav og retssager.


Hvilke personoplysninger vi behandler
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger:

 • Når vi giver dig et personligt badge, som vil give dig adgang til vores kontorer, beder vi generelt om dit navn og besøgsoplysninger;
 • Ved brug af CCTV-systemer behandler vi videooptagelser af dig (f.eks. dit billede som optaget på CCTV-systemet).


Lovligt grundlag for behandling
Det lovlige grundlag, vi stoler på for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet i dette afsnit, er vores legitime interesse, især vores nødvendighed for at beskytte grundlæggende rettigheder såsom retten til frihed og sikkerhed, retten til ejendom, retten til forsvar.

Hvem er dataansvarlig for dine data
Den registeransvarlige for dine personlige data er det Philips-tilknyttede selskab i det land, hvor du besøgte vores lokaler, identificeret i vores vilkår for brug (se sidefoden) som operatør af denne hjemmeside.

Rapportering af dine bekymringer som en whistleblower

Vi bekymrer os om at være en ansvarlig samarbejdspartner i samfundet, der handler med integritet over for vores medarbejdere, kunder, forretningspartnere og aktionærer såvel som det bredere samfund. Mens vi forfølger vores forretningsmål, stræber vi altid efter at gøre dette på en ansvarlig måde for at sikre, at vi gør det rigtige. Det betyder, at hvis du kender til etiske overtrædelser vedrørende Philips forretning, kan du rapportere din bekymring via Philips Speak Up, et rapporteringswebsted og en gratis telefontjeneste. Du kan gøre det anonymt (hvis det er tilladt i henhold til lokal lovgivning). Hvis du beslutter dig for at afsløre din identitet, bliver din klage såvel som dine personlige data formelt registreret i Philips GBP-klagedatabase. Enhver indberettet bekymring vil altid udløse en grundig opfølgningsprocedure.
 
Hvorfor behandler vi dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
 • at undersøge potentielle overtrædelser af vores generelle forretningsprincipper, eller som på anden måde udgør en trussel mod Philips virksomhedsintegritet;
 • træffe enhver handling, der måtte være nødvendig for at drive forretning på en ansvarlig måde og i overensstemmelse med lokale love og regler.


Hvilke personoplysninger vi behandler
Hvis du rapporterer en bekymring via vores Philips Speak Up, behandler vi følgende kategorier af personoplysninger:

 • Hvis du afslører din identitet: Dit navn, telefonnummer, e-mailadresse, det bedste tidspunkt at kontakte dig på og dit forhold til Philips (tidligere medarbejder, sælger, kunde eller andet), hvis du vælger at give disse oplysninger.
 • Navnet og andre personlige data på de personer, du nævner i din rapport, hvis du er villig og i stand til at give disse oplysninger.
 • Detaljer om hændelsen, som du rapporterer (tid, sted, lokation, omstændigheder, en beskrivelse af, hvad der er sket, de mulige konsekvenser for Philips-enheden, og om ledelsen er opmærksom på dette problem).


Lovligt grundlag for behandling
Det lovlige grundlag, vi stoler på for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet i dette afsnit, er vores legitime interesse, især vores nødvendighed for at drive forretning på en ansvarlig måde og i overensstemmelse med lokale love og regler samt for at beskytte grundlæggende rettigheder som f.eks. som retten til frihed og sikkerhed, ejendomsretten, retten til forsvar, friheden til at drive virksomhed.


Hvem vi deler dine personlige data med
Dine personlige data er registreret i Philips GBP-klagedatabasen, hvorfra de vil blive sendt til de relevante personer i Philips på et strengt behov for at vide. Dette betyder, at oplysningerne kan deles med den eller de udpegede efterforskere, den tildelte GBP Compliance Officer og i nogle situationer medlemmer af Group Internal Audit samt Group Legal eller uden for Philips (retsmedicinske revisorer, juridiske rådgivere), som kræver disse oplysninger for at sikre overholdelse af GBP-rapporteringspolitikken og juridiske eller regulatoriske forpligtelser eller som input til efterfølgende retssager.

Foretage en anmodning til privatliv

Vi arbejder efter høje standarder, når det kommer til behandling af dine personoplysninger. Derfor, som beskrevet i denne fortrolighedserklæring, hvis du ønsker at udøve dine privatlivsrettigheder, stille os spørgsmål om vores privatlivspraksis, indsende en privatlivsklage til os eller kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, kan du kontakte os (du finder privatlivets fred kontaktformular i det relevante afsnit af denne fortrolighedserklæring), og vi vil gøre vores bedste for at imødekomme din anmodning. Din anmodning om beskyttelse af personlige oplysninger samt dine personoplysninger vil blive formelt registreret i en elektronisk sagsmappe, og dette vil udløse en intern proces, der har til formål i videst muligt omfang at imødekomme din henvendelse.
 
Hvorfor behandler vi dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger med det formål at overholde de love og regler om privatliv og databeskyttelse, som vi er underlagt.


Hvilke personoplysninger vi behandler

Hvis du sender en anmodning om beskyttelse af personlige oplysninger til os, kræver vi visse oplysninger fra dig, da vi har brug for dem for at kunne svare dig og besvare din forespørgsel korrekt. Vi har især brug for følgende oplysninger:

 • Din email adresse;
 • Dit forhold til Philips (forbruger, jobansøger eller andet).


Derudover kan du, hvis du ønsker det, også oplyse os om dit fulde navn, dit land, dit foretrukne sprog og enhver anden information, du beslutter at inkludere i din forespørgsel.


Lovligt grundlag for behandling
Det lovlige grundlag, vi stoler på for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet i dette afsnit, er vores behov for at overholde de love og bestemmelser om privatliv og databeskyttelse, som vi er underlagt.

Tilmelding af vores aktionærmøde

Philips aktier er noteret på børsen i Euronext Amsterdam og New York Stock Exchange. Forholdet mellem Philips og dets aktionærer er underlagt hollandsk lov og vores vedtægter. Som aktionær i Philips har du visse rettigheder, såsom retten til at stemme i visse virksomhedsanliggender (bl.a.: udnævnelse af medlemmer af direktionen og bestyrelsen, "say-on-pay"), vedtagelse af årsregnskaber , erklæring om udbytte og decharge til medlemmerne af direktionen og bestyrelsen). Afstemning finder sted på vores årlige og i givet fald ekstraordinære generalforsamlinger.
 
Hvorfor behandler vi dine personoplysninger
Hvis du er aktionær, og du beslutter at udøve dine rettigheder i forbindelse med en generalforsamling for aktionærer, behandler vi dine personoplysninger for at sætte dig i stand til at udøve dine aktionærrettigheder, for eksempel til at registrere din deltagelse i generalforsamlingen, for at administrere dine aktionærer. fuldmagtsstemmeinstruktioner og til at behandle din stemme and/or spørgsmål eller udtalelser under generalforsamlingen.

Et relativt lille antal af Philips' udestående aktier er registreret i de enkelte aktionærers navn. Som krævet af gældende lovgivning fører Philips også et register, der indeholder data om indehaverne af de registrerede aktier og kan kommunikere med disse aktionærer om det årlige aktionærmøde og om udbytteudlodninger.

Typisk bliver aktionærmøder audiovisuelt optaget til interne formål og kan følges af et live webcast-link tilgængeligt via vores hjemmeside.
 

Hvilke personoplysninger vi behandler

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger:

 • Fulde navn og titel
 • Fødselsdato
 • postadresse
 • Email adresse
 • Aktionær-id
 • Finansielle oplysninger (antal aktier, udbytte osv.)
 • Bank eller mellemmand
 • Bankkontonummer, værdipapirkontonummer
 • Navn på din autoriserede repræsentant (hvis nogen)
 • Fuldmagts stemmeinstrukser eller afgivne stemmer
 • Indholdet af spørgsmål, meninger eller forslag, du måtte give udtryk for før eller under aktionærmøder

 

Lovligt grundlag for behandling

Det lovlige grundlag, vi stoler på for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet i dette afsnit, er vores behov for at overholde gældende love, vi er underlagt, samt vores legitime interesse i at drive forretning på en ansvarlig måde, for eksempel når vi audio- videooptagelse af aktionærmøderne.

Abonnere på vores investorrelations-varsler eller pressmeddelelser

Hos Philips sigter vi efter at levere overlegen, langsigtet værdi til vores kunder og aktionærer, samtidig med at vi handler ansvarligt over for vores planet og samfund i partnerskab med vores interessenter. Hvis du er interesseret i at modtage vores seneste pressemeddelelser eller investor relations-meddelelser, kan du abonnere på vores e-mail-opdateringer.
 
Hvorfor behandler vi dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger med det følgende formål at sende dig via e-mail vores pressemeddelelser eller investor relations-meddelelser.
Hvis du tilmelder dig investor relations-meddelelserne, giver vi dig besked om investor-webcasts og opkald. Hvis du abonnerer på pressemeddelelserne, vil vi kommunikere til dig om vores seneste nyhedsopdateringer.


Hvilke personoplysninger vi behandler
For at abonnere på vores seneste pressemeddelelser eller investor relations-meddelelser beder vi om dit fulde navn, e-mailadresse og den virksomhed, du arbejder for (kun for investor relations-meddelelser, og hvis du repræsenterer en institutionel investor eller bank).


Lovligt grundlag for behandling
Det lovlige grundlag, vi stoler på for at behandle dine personoplysninger for at sende dig vores seneste pressemeddelelser eller investor relations-meddelelser, er dit samtykke. Under alle omstændigheder kan du til enhver tid afmelde dig via linket i bunden af e-mails eller via de respektive "Afmeld"-knapper i Philips Investor Relations og websider for pressemeddelelser.

At søge et job eller interagerer med os for jobmuligheder

Vores rekrutteringsproces er designet til at hjælpe os med at finde mennesker, der deler vores passion for at forbedre liv gennem meningsfuld innovation og til at hjælpe dig med at finde ud af, om Philips er det rigtige sted for dig. Denne proces omfatter følgende aktiviteter:
 • at ansøge om et job på vores karrierewebsted;
 • tilmelding til vores karrierenyhedsbreve for at modtage de seneste job og nyheder direkte i din indbakke;
 • interagere med os (for eksempel med vores rekrutterere) for jobmuligheder.

 

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At levere funktionaliteten af vores karrierewebsted til dig, såsom at arrangere adgang til din registrerede konto og give dig mulighed for at indsende ansøgninger via karrierewebstedet;
 • Vurdere dine færdigheder, kvalifikationer og egnethed til at arbejde for Philips i forhold til den stilling, du søgte and/or andre karrieremuligheder;
 • Spørger dig, om du gerne vil have dine oplysninger bevaret i vores talentmasse. Hvis du er enig, vil vi proaktivt kontakte dig, hvis der skulle opstå yderligere passende ledige stillinger.
 • Afhængigt af ansættelseslandet og baseret på, hvad der er tilladt i gældende lovgivning, bekræftelse af dine oplysninger, herunder gennem referencetjek og, hvor det er relevant, baggrundstjek.
 • Kommunikere med dig om rekrutteringsprocessen;
 • Sender dig via e-mail nyheder og opdateringer om Philips job og rekrutteringsaktiviteter (hvis du er logget ind);
 • Udarbejdelse af et tilbud, hvis din ansøgning er vellykket;
 • Ved at overholde gældende love og regler er vi underlagt og samarbejder med tilsynsmyndigheder og retshåndhævende organer.

 

Hvilke personoplysninger vi behandler

Afhængigt af den specifikke rekrutteringsaktivitet behandler vi følgende kategorier af personoplysninger:

 • Kontaktoplysninger (såsom fulde navn, e-mailadresse, telefonnummer, bopælsland, hjemmeadresse, andre kontaktoplysninger);
 • Data om dine færdigheder og kvalifikationer, indeholdt i CV'er, følgebrev eller anden dokumentation, der er givet til os i din ansøgning (såsom uddannelseshistorie, erhvervserfaring, karakterudskrifter);
 • Data, der kræves for at udføre baggrunds- eller ansættelsestjek, når det er tilladt i henhold til gældende love (såsom dokumenter til bevis for din identitet eller kvalifikationer);
 • Oplysninger om den type ansættelse, du søger eller måske søger, aktuel and/or ønsket løn og andre vilkår relateret til kompensations- og fordelspakker, vilje til at flytte eller andre jobpræferencer;
 • Data, der kræves for at give et betinget tilbud om ansættelse (såsom bankoplysninger til at behandle lønudbetalinger, nødkontaktoplysninger for at vide, hvem du skal kontakte i tilfælde af en nødsituation på arbejdet);
 • Detaljer om, hvordan du hørte om den stilling, du søger;
 • Data, der stammer fra vurderinger eller spørgeskemaer udfyldt af dig (såsom dit svar på skriftlige vurderinger);
 • I visse tilfælde kan du deltage i valgfri videointerview. I dette tilfælde behandler vi muligvis dit billede eller andre data, der er optaget af dit kamera.
 • Oplysninger vedrørende eventuelle tidligere ansøgninger, du måtte have sendt til Philips.
 • Oplysninger, som du gør offentligt tilgængelige, som vi mener er relevante for din ansøgning eller en potentiel fremtidig ansøgning (såsom dine oplysninger på din LinkedIn-profil).
 • Hvis du bliver henvist, behandler vi oplysninger, som den person, der henviser til dig, giver om dig.
 • Hvis det kræves eller tillades af lokal lovgivning, kan vi også behandle oplysninger af følsom karakter, sådanne oplysninger om handicap, i det omfang det er relevant for udførelsen af dit arbejde.

 

Lovligt grundlag for behandling

De lovlige grundlag, vi stoler på for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet i dette afsnit, er:

 • vores behov for at udføre en kontrakt, som du er underlagt, eller at tage skridt forud for kontrakten på din anmodning.
 • vores legitime interesse, især vores nødvendighed for at drive forretning på en ansvarlig måde og i overensstemmelse med lokale love og regler samt for at beskytte grundlæggende rettigheder såsom retten til forsvar, ejendomsretten og friheden til at drive forretning.
 • vores behov for at overholde juridiske forpligtelser, vi er underlagt.
 • dit samtykke, til at sende dig via e-mail nyheder og opdateringer om Philips job og rekrutteringsaktiviteter og for at opbevare dine oplysninger i vores talentpulje og kontakte dig for karrieremuligheder.

 

Hvem er dataansvarlig for dine personoplysninger

Den registeransvarlige for dine personlige data til de formål, der er beskrevet i dette afsnit, er det Philips-associerede selskab i det land, der har til hensigt at rekruttere dig (identificeret i vores vilkår for brug - se sidefoden - som værende operatør af denne hjemmeside) samt Philips International BV

Kontakt vores kundeservice

Hvis du har brug for assistance og support fra Philips, kan du kontakte vores supportteam via vores hjemmeside (via chat eller webformular), telefon eller sociale medier, og de vil gøre deres bedste for at besvare dine spørgsmål og give dig den nødvendige support.
 
Hvorfor behandler vi dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
 • at besvare dine spørgsmål og give dig den nødvendige support, herunder at holde dig ajour med forløbet af din sag og arbejdsordre (dette kan omfatte planlægning, levering remote/field serviceaktiviteter, herunder bestilling af reservedele, hvis du er erhvervskunde);
 • at bekræfte din identitet (f.eks. hvis du allerede har en MyPhilips-konto) og støtte dig i overensstemmelse hermed;
 • at håndtere eventuelle efterfølgende spørgsmål, der måtte opstå fra din forespørgsel, såsom for at etablere, udøve eller forsvare os mod juridiske krav;
 • at kontrollere og forbedre det serviceniveau, vi leverer; for eksempel, hvis du kontakter os via telefon eller chat, kan vi optage samtalen for at uddanne vores team under intern uddannelse, så vi altid kan forbedre vores kundeservicesupport.
 • at forbedre, rette og tilpasse vores produkter og tjenester;
 • [hvis du anmoder om vores assistance om et Philips-produkt produceret af en af vores brandlicenspartnere] for at rette din anmodning til den relevante brandlicenspartner, så de kan give dig den ønskede support.
 • at overholde compliance, regulatoriske og kvalitetsstandarder og -regulativer.
 • for at spørge dig, om du ønsker at modtage salgsfremmende e-mails fra Philips og holde dig opdateret om nye og eksisterende Philips-produkter og -tjenester og om vores begivenheder (hvis du vil vide mere, se afsnittet "Deltag i vores markedsføringsinitiativer").

 

Hvilke personoplysninger vi behandler

Hvis du har et spørgsmål eller anmoder om vores support, har vi brug for, at du giver os nogle oplysninger, såsom dit navn, e-mailadresse, telefonnummer eller andre oplysninger, der er nødvendige for at håndtere dit spørgsmål eller forespørgsel. Hvis du har en MyPhilips-konto, kan vi bruge de oplysninger, der er knyttet til din konto, til at give dig den ønskede support.

 

Lovligt grundlag for behandling

De lovlige grundlag, vi er afhængige af for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet i dette afsnit, er:

 • vores behov for at udføre en kontrakt, som du er underlagt, eller at tage skridt forud for kontrakten på din anmodning.
 • vores legitime interesse, især vores nødvendighed for at drive forretning på en ansvarlig måde og i overensstemmelse med lokale love og regler samt for at beskytte grundlæggende rettigheder såsom retten til forsvar, ejendomsretten og friheden til at drive forretning.
 • vores behov for at overholde juridiske forpligtelser, vi er underlagt.

Sådan bruger du vores selvserviceportal til at anmode reparation/ombytte

Hvis dit Philips-produkt er i stykker eller ikke længere fungerer i overensstemmelse med forventningerne, kan du kigge efter vores manualer, ofte stillede produktspørgsmål eller fejlfindingstrin. Hvis disse ikke løser dit problem, kan du direkte gå til vores selvbetjeningsportal for at anmode om en reparation/ombytte eller gør det med støtte fra vores forbrugerplejeagenter. Alternativt kan du indgive produktgarantirelaterede anmodninger via vores tredjeparts reparationsnetværk af partnere (såsom forhandlere eller reparationscentre), der servicerer vores produkter og forbinder til vores krav og reparationssystem for at indsende dit krav. I denne sammenhæng behandler vi dine personoplysninger.
 
Hvorfor behandler vi dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
 • at opfylde repair/exchange og produktgarantirelateret service;
 • for at give dig mulighed for at spore og give dig en status for din reparation eller ombytning;
 • at levere produktet til dig;
 • for at kontakte dig i tilfælde af problemer med leveringen eller for at indhente yderligere nødvendige oplysninger for at opfylde din serviceanmodning.

 

Hvilke personoplysninger vi behandler

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger:

 • Kontaktoplysninger (såsom dit fornavn, efternavn, adresse, telefonnummer);
 • Produktinformation (f.eks. modelnummer, købsdato),
 • Oplysninger, der er nødvendige for at gennemgå din anmodning om service eller reparation,
 • Oplysninger, der er nødvendige for at bekræfte, at dit produkt er i garantiperioden (f.eks. købsbevis).

 

Lovligt grundlag for behandling

Det lovlige grundlag, vi er afhængige af for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet i dette afsnit, er vores behov for at indgå og udføre en kontrakt med dig eller at tage skridt forud for kontrakten på din anmodning.

Oprettelse af din MyPhilips-konto

Hvis du ønsker at drage fordel af vores tjenester, såsom at registrere Philips-produkter eller have udvidet garanti på udvalgte produkter, kan du oprette din MyPhilips-konto.


Hvorfor behandler vi dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • at oprette og vedligeholde din MyPhilips-konto;
 • for at give dig mulighed for at registrere dine Philips-produkter;
 • for at give dig udvidet garanti på udvalgte produkter.

 

Du kan også bruge din MyPhilips-konto til andre tjenester, såsom:

 • Håndtering af dine præferencer for markedsføringskommunikation: Når du opretter din Philips-konto, kan du angive, om du ønsker at modtage markedsføringskommunikation fra Philips. På den måde kan vi kontakte dig, hvis vi har noget, som vi tror vil appellere til dig.
 • Log ind på Philips mobilapps.
 • Køb af Philips-produkter og -tjenester i vores Philips-onlinebutik til forbrugere, konsultation af din ordrehistorik og administration af dine abonnementer;
 • Deltager i vores produkttests og fortæller os, hvad du synes om vores produkter.
 • Deltagelse i vores kampagner, såsom cash backs eller kuponkampagner.

 

Hvis du vil vide mere om, hvordan vi behandler dine personlige data i forbindelse med sådanne andre tjenester, skal du blot vælge dem i denne fortrolighedserklæring, så finder du ud af det.

 

Hvilke personoplysninger vi behandler

Hvis du opretter en MyPhilips-konto, behandler vi følgende kategorier af personlige data:

 • Kontaktoplysninger (såsom dit fornavn, efternavn og e-mailadresse). Hvis du beslutter dig for at oprette en MyPhilips-konto med din sociale mediekonto, vil registreringsformularen være forududfyldt med kontaktoplysningerne fra din sociale medieudbyder.
 • Oplysninger om din placering (såsom dit land, sprogpræference);
 • Oplysninger om din tilmeldte product/service (såsom navnet på det købte produkt og datoen og købsbeviset).

 

Derudover kan du, hvis du ønsker det, også vælge at give os:

 • din hilsen, som vil blive brugt til at tilpasse vores salgsfremmende eller transaktionsmæssige kommunikation til dig; og
 • din fødselsdato, som vil blive brugt til at tilpasse vores salgsfremmende kommunikation til dig (f.eks. hvornår har du fødselsdag).

 

Hvis du ønsker at oprette en MyPhilips-konto i din egenskab af professionel (dvs. erhvervskunde, leverandør and/or forretningspartner for Philips), behandler vi muligvis også følgende data:

 • Firmanavn
 • Virksomhedens adresse
 • Firmaets telefonnummer
 • Organisationstype
 • Job titel/specialitet
 • Kundekontonummer.

 

Du kan til enhver tid slette din MyPhilips-konto. For at gøre det skal du logge ind og finde sletningsknappen i dine indstillinger. Vi fjerner derefter din MyPhilips-konto og alle data, der er knyttet til den (dette inkluderer også data, der behandles i forbindelse med de andre Philips-tjenester, der er anført ovenfor og knyttet til din MyPhilips-konto), medmindre vi er forpligtet ved lov til at opbevare visse data.

 

Lovligt grundlag for behandling

Det lovlige grundlag, vi er afhængige af for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet i dette afsnit, er vores behov for at indgå eller udføre en kontrakt med dig, eller at tage skridt forud for kontrakten på din anmodning.

Køb Philips produkter online

Du kan købe Philips-produkter og -tjenester online i vores onlinebutikker.
Som forbruger kan du enten bruge din MyPhilips-konto eller tjekke ud som gæst (medmindre du vil købe tjenester, i dette tilfælde skal du bruge en MyPhilips-konto).
Som professionel (hvis du f.eks. er sundhedspersonale eller distributør, og du ønsker at købe vores sundhedsprodukter fra vores Philips-sundhedsbutik), skal du oprette en virksomheds- eller professionel konto.
 
Hvorfor behandler vi dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
 • til at håndtere dine ordrer og behandle betalingen. I denne sammenhæng kan vi behandle dine personlige data for at forhindre og opdage svindel og misbrug for at beskytte sikkerheden for vores kunder, Philips og andre. Vi kan også bruge scoringsmetoder til at vurdere og styre kreditrisici;
 • at levere de købte produkter og tjenester til den leveringsadresse, du oplyser os. For at gøre det arbejder vi sammen med vores distributionspartnere, som hjælper os med at forberede og behandle din pakke korrekt, og med vores logistiske partnere, som leverer din pakke til den valgte adresse.
 • at opdatere dig via e-mail om status for din ordre;
 • at kontakte dig via e-mail for transaktionsmæssig og teknisk support;
 • for at give dig mulighed for at konsultere din ordrehistorik, gemme dine favoritter eller oprette ønskelister og administrere dine abonnementer, hvis nogen;
 • For at overholde love og regler, vi er underlagt (for eksempel er vi af skattemæssige årsager forpligtet til at gemme detaljerne for hvert køb).

 

Husk, at visse Philips-produkter og -tjenester, der er tilgængelige i vores Philips-onlinebutik til forbrugere, sælges til dig af en af vores partnere, som angivet i salgsvilkårene og -betingelserne, der vil blive vist dig, før du afslutter din ordre. Det betyder, at hvis du afgiver en ordre hos en af vores partnere, deler vi dine personoplysninger (såsom dit navn og adresse) med denne partner, så den kan udføre den aftale, du har indgået, og derfor opfylde din ordre og sende dig fakturaen. Partneren kan også bruge dine personlige data til at opdatere dig om status for din ordre og til at give dig den nødvendige kundesupport. Hvis du vil vide mere om, hvordan vores partner vil behandle dine personoplysninger, inviterer vi dig til at læse dens fortrolighedserklæring, som vi stiller til rådighed for dig i vores onlinebutik.

 

Hvilke personoplysninger vi behandler

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger:

 • Dine kontodata (i tilfælde af at du køber et produkt med din Philips-konto);
 • Navn og e-mail (i tilfælde af at du køber et produkt som gæst);
 • Forsendelses- og fakturaadresse;
 • Faktura/kvittering oplysninger, som omfatter det købte produkt og den købte tjeneste; 
 • Betalingsoplysninger (såsom dit kreditkortnummer). Bemærk, at vi aldrig gemmer dine betalingsoplysninger. Når du sender en betaling, vil dine betalingsoplysninger blive sendt direkte til vores betroede betalingsudbyder, som vil oprette forbindelse til din bank for at validere transaktionen.
 • Du position/titel i din virksomhed, dit firmanavn og type, dine købspræferencer, din virksomheds Forsendelse/faktureringadresse, hvis du køber vores produkter eller tjenester i din egenskab af sundhedspersonale.

 

I visse tilfælde kan du vælge også at give os dit telefonnummer (valgfrit), hvis du ønsker, at vores betroede forsendelsesudbyder kontakter dig via telefon i tilfælde af leveringsproblemer, eller hvis du ønsker, at vores supportteam kontakter dig via telefon i tilfælde af problemer med din ordre.

 

Lovligt grundlag for behandling

De lovlige grundlag, vi stoler på for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet i dette afsnit, er:

 • vores behov for at udføre vores vilkår og betingelser for salg med dig, især vores kontraktlige forpligtelse til at administrere din ordre;
 • vores legitime interesse, især vores nødvendighed for at drive forretning på en ansvarlig måde og i overensstemmelse med lokale love og regler samt for at beskytte grundlæggende rettigheder såsom retten til forsvar, ejendomsretten og friheden til at drive forretning. Dette gælder, når vi foretager svindelkontrol;
 • vores behov for at overholde juridiske forpligtelser, vi er underlagt. Dette gælder for eksempel, når vi behandler oplysninger om dit køb til skattemæssige formål.

 

Hvem er dataansvarlig for dine personoplysninger

Den ansvarlige for dine personlige data til de formål, der er identificeret i dette afsnit, er det Philips-tilknyttede selskab, der er identificeret i vores salgsvilkår og -betingelser, som er gjort tilgængelige for dig på vores websted.

I tilfælde af at du afgiver en ordre i vores Philips-butik til forbrugere hos en af vores partnere, er den ansvarlige for dine personlige data: (i) Philips International BV til at indsamle din ordre og behandle betalingen; og (ii) den relevante partner, der er identificeret i sine salgsvilkår og -betingelser eller i sin fortrolighedserklæring, for at opfylde din ordre, sende dig fakturaen og yde den ønskede kundesupport.

Interagerer på sociale medier om Philips

Hvis du aktivt kommunikerer om os eller vores brands på sociale medier og andre offentlige eksterne kilder (f.eks. hvis du deler en kommentar om et Philips-produkt, eller hvis du tagger Philips i dit opslag), kan vi behandle personoplysninger om dig, som du offentliggør offentligt ledig. For eksempel kan vi analysere og overvåge offentligt tilgængelige udtalelser eller udtalelser, som du fremsætter om Philips.
 
Hvorfor behandler vi dine personoplysninger
Vi behandler dine kommentarer eller indlæg (som kan omfatte dine personlige data) til følgende formål:
 • at svare på dine kommentarer og spørgsmål eller give dig den nødvendige support. Hvis dit spørgsmål eller din kommentar vedrører et Philips-produkt produceret af en af vores brandlicenspartnere, kan vi give dine personlige data til den relevante brandlicenspartner, så de kan svare på dit spørgsmål eller give dig den ønskede support.
 • at få en generel forståelse af, hvad folk siger om os og vores brands og derfor forbedre vores produkter og tjenester i overensstemmelse hermed.

 

Hvilke personoplysninger vi behandler

Til de ovenfor beskrevne formål kan vi behandle enhver information om dig, der er indeholdt i kommentarer eller andet indhold om Philips, som du gør offentligt tilgængeligt på sociale medier og andre offentlige eksterne kilder. Dette kan omfatte oplysninger såsom dit navn (eller kaldenavn), profilbillede, land.

 

Lovligt grundlag for behandling

Det lovlige grundlag, vi stoler på for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet i dette afsnit, er vores legitime interesse, især vores nødvendighed for at drive forretning på en ansvarlig måde og i overensstemmelse med lokale love og regler samt for at beskytte vores grundlæggende rettighed at drive forretning.

At levere dine vurderinger og anmeldelser til Philips-produkter

Hvis du vil, kan du vælge at bedømme og anmelde vores Philips-produkter online. Dette hjælper os med at skabe et åbent forum, hvor vores kunder kan finde og udveksle sandfærdige og meningsfulde kommentarer omkring vores produkter.
 
Hvorfor behandler vi dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
 • for at bekræfte, at din anmeldelse er i overensstemmelse med vores vilkår, og at den ikke indeholder vildledende eller unøjagtige påstande vedrørende produktets ydeevne (f.eks. off-label-promovering eller ikke i overensstemmelse med vores brugsanvisning);
 • at offentliggøre din vurdering og anmeldelser online og give enhver mulighed for at lære af din erfaring med vores produkter;
 • at få en generel forståelse af, hvad folk siger om os og vores brands og derfor forbedre vores produkter og tjenester i overensstemmelse hermed;
 • at kontakte dig og tilbyde vores assistance i tilfælde af, at din anmeldelse indikerer, at du ikke er tilfreds med vores produkt eller service. Hvis en sådan anmeldelse vedrører et Philips-produkt produceret af en af vores brandlicenspartnere, kan vi give dine personlige data til den relevante brandlicenspartner, så de kan kontakte dig og tilbyde assistance.
 • at kontakte dig i tilfælde af sundhed og sikkerhed eller ansvarsspørgsmål.

 

Hvilke personoplysninger vi behandler

Vi behandler følgende kategorier af personlige data: e-mail, placering, alder, køn, antal personer, der bor i din husstand, brugsperiode for vores Philips-produkt.

 

Husk, at når du giver din bedømmelse og skriver en anmeldelse, vil vi ikke gøre din e-mail synlig for andre besøgende. Vi vil synliggøre de øvrige oplysninger, som du giver os, da dette hjælper os med at skabe et åbent forum, hvor vores kunder kan finde og udveksle sandfærdig og meningsfuld information omkring vores produkter.

 

For at respektere dit privatliv opfordrer vi dig desuden til at angive et kaldenavn og ikke dit rigtige navn, når du skriver din anmeldelse.

 

Lovligt grundlag for behandling

De lovlige grundlag, vi stoler på for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet i dette afsnit, er:

 • vores behov for at udføre vores vilkår og betingelser;
 • vores legitime interesse, især vores nødvendighed for at drive forretning på en ansvarlig måde og i overensstemmelse med lokale love og regler samt for at beskytte grundlæggende rettigheder såsom retten til forsvar, ejendomsretten og friheden til at drive forretning. Dette gælder, når vi behandler dine personlige data for at forbedre vores produkter og tjenester, og når vi kontakter dig (eller giver dine personlige data til vores brandlicenspartner, så de kan kontakte dig) for at yde assistance.
 • vores behov for at overholde juridiske forpligtelser, vi er underlagt. Det gælder for eksempel, når vi kontakter dig for sundheds- og sikkerhedsspørgsmål.

Test vores forbrugerprodukter

Hvis du ønsker at blive Philips-produkttester og fortælle os, hvad du synes om vores forbrugerprodukter, kan du gøre det ved at oprette en Philips-konto (medmindre du allerede har en), vælge en test, som du er interesseret i, og anvende.
 
Hvorfor behandler vi dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
 • at vurdere, om du kan blive udvalgt til at deltage i testen, baseret på dine svar på vores spørgsmål under udvælgelsesproceduren og baseret på vores vilkår.
 • (hvis du bliver udvalgt) for korrekt at administrere din deltagelse i testen i overensstemmelse med vores vilkår. Dette omfatter aktiviteter såsom at informere dig via e-mail, hvis du er udvalgt til at deltage i testen, at sende vores produkt til dig på den adresse, der er angivet i registreringsprocessen, at modtage og analysere den feedback, du deler med os om produktet, og verificere, at du har offentliggjort en anmeldelse af vores produkt online og anmodet om det produkt, du har modtaget, tilbage (for eksempel i tilfælde af, at du ikke skriver anmeldelsen inden for den angivne tidsramme).
 • at forbedre vores produkt og udvikle nye produkter og tjenester.

 

Hvilke personoplysninger vi behandler

Når du tilmelder dig som Philips-produkttester, behandler vi følgende kategorier af personlige data:

 • Kontooplysninger, såsom dit fornavn, efternavn og e-mail;
 • Oplysninger om dig, som du giver os ved at svare på vores spørgsmål under udvælgelsesproceduren.
 • Feedback om det produkt, du deler med os;
 • Shipment/fulfilment oplysninger, såsom din hjemmeadresse og telefonnummer;
 • Oversigt over hvilke test du har deltaget i.

 

Lovligt grundlag for behandling

De lovlige grundlag, vi stoler på for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet i dette afsnit, er:

 • vores behov for at udføre vores vilkår for brug for Philips produkttesterprogram;
 • vores legitime interesse, især vores behov for at beskytte grundlæggende rettigheder såsom ejendomsretten og friheden til at drive virksomhed. Dette gælder, når vi behandler dine personoplysninger for at forbedre vores produkter og tjenester.

 

Hvem er dataansvarlig for dine personoplysninger

Den ansvarlige for dine personlige data til de formål, der er identificeret i dette afsnit, er det Philips-tilknyttede selskab, der er identificeret i vores Vilkår for brug for Philips produkttesterprogram, som er gjort tilgængeligt for dig på vores websted.

Deltagelse i vores tilfredshedsundersøgelser

Vi arbejder hårdt på altid at forbedre vores tjenester og tilpasse dem endnu bedre til, hvad vores kunder og partnere ønsker. Det er derfor, hvis du har et forhold til os (f.eks. i din egenskab af erhvervskunde), eller hvis du køber Philips-produkter eller modtager tjenester fra Philips eller en Philips' brand-licenspartner, kan vi invitere dig til at deltage i vores NPS-undersøgelse. Hvis du beslutter dig for at deltage og udfylde undersøgelsen, vil din feedback blive brugt til at forstå, hvor tilfreds du er med den seneste serviceoplevelse, du har modtaget fra Philips eller Philips' brandlicenspartner eller mere generelt med dit forhold til Philips. Fra din feedback vil vi indsamle statik, som vil hjælpe os med at forbedre vores tjenester.
 
Hvorfor behandler vi dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
 • at sende dig vores kundetilfredshedsundersøgelse;
 • [hvis du du køber et produkt online eller modtager tjenester fra Philips] for at forstå og måle, hvor tilfreds du er med den seneste serviceoplevelse, du har modtaget fra Philips;
 • [hvis du du køber et produkt online eller modtager tjenester fra en Philips' brand-licenspartner] for at forstå og måle, hvor tilfreds du er med den seneste serviceoplevelse, du har modtaget fra Philips' brand-licenspartner;
 • at forbedre dit niveau af tilfredshed med Philips, baseret på din feedback;
 • [hvis du du er erhvervskunde] for at forstå og måle, hvor tilfreds du er med dit forhold til Philips;
 • at kontakte dig via telefon eller e-mail for at forstå, hvordan vi kan forbedre vores forhold til dig.

 

Hvilke personoplysninger vi behandler

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger:

 • Kontaktoplysninger, såsom dit navn og e-mail;
 • [hvis du du er erhvervskunde] Professionelle oplysninger, såsom din jobtitel, navnet på din virksomhed, telefonnummer;
 • Din tilbagemelding.

 

Lovligt grundlag for behandling

Medmindre andet kræves af gældende lovgivning, er det lovlige grundlag, vi stoler på for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet i dette afsnit, vores legitime interesse, især vores nødvendighed for at beskytte grundlæggende rettigheder såsom ejendomsretten og friheden til at opføre sig. en virksomhed.

 

Hvem er dataansvarlig for dine personoplysninger

Hvis du køber et produkt online eller modtager tjenester fra en Philips' brand-licenspartner, er den ansvarlige for dine personlige data: (i) den relevante Philips' brand-licenspartner, der er identificeret i dennes fortrolighedserklæring (stillet til rådighed for dig, når dine personlige data er oprindeligt indsamlet), til indsamling af dine personlige data, måling af, hvor tilfreds du er med din seneste serviceoplevelse og for at forbedre dit niveau af tilfredshed; og (i) Philips International BV for at sende undersøgelsen til dig.

 

Hvis du køber et produkt online eller modtager tjenester fra Philips, eller hvis du er en virksomhedskunde hos Philips, er den ansvarlige for dine personlige data til de formål, der er identificeret i dette afsnit, Philips International BV samt det Philips-tilknyttede selskab, som du har en kommercielt forhold.

Deltagelse af Philips events

Vi arrangerer regelmæssigt fysiske og digitale begivenheder, såsom seminarer, workshops eller messer, møder, webinarer eller live-udsendelsesbegivenheder. Hvis du ønsker at deltage i et af vores arrangementer, vil vi bede dig om at give os dine personlige data (såsom dine kontaktoplysninger).
Husk, at vi ikke offentliggør lister over deltagere til vores arrangementer, men i sjældne tilfælde kan dine kontaktoplysninger være synlige for andre deltagere.
Nogle gange vil vores begivenheder blive optaget. Hvis vi optager, og du er oplægsholder, vil dit billede og lyd blive optaget i optagelsen. Hvis du er en deltager, kan du i nogle tilfælde beslutte at dele dit billede og lyd under sessionen, for eksempel hvis du vælger at interagere i en Q & En session. For nogle begivenheder kan vi offentliggøre optagelsen på vores hjemmeside eller sociale mediekanaler.
 
Hvorfor behandler vi dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
 • at organisere og facilitere arrangementet og give dig en acceptabel service. Dette kan omfatte aktiviteter såsom at kontakte dig om arrangementets logistik, håndtering af eventuelle diætkrav eller adgangsbestemmelser, du måtte have brug for (hvis vi gør det, deler vi ikke disse oplysninger på nogen identificerbar måde med stedet, og vi sletter dem efter begivenhed), give dig adgang til indholdet af begivenheden (f.eks. link til optagelsen, når begivenheden er afsluttet);
 • at kontakte dig efter begivenheden for kommercielle muligheder om Philips produkter eller tjenester.

 

Hvilke personoplysninger vi behandler

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger:

 • Kontaktoplysninger, såsom dit navn og e-mail, land;
 • Professionelle oplysninger, såsom dit firmanavn, jobtitel, speciale, funktion.
 • Product/service interesse

 

Lovligt grundlag for behandling

Det lovlige grundlag, vi stoler på for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet i dette afsnit, er vores legitime interesse, især vores nødvendighed for at beskytte grundlæggende rettigheder såsom ejendomsretten og friheden til at drive forretning.

 
Medmindre andet kræves af gældende lovgivning, når vi indsamler oplysninger om diætkrav eller andre adgangskrav, gør vi det med dit samtykke, da denne type oplysninger er klassificeret som en særlig kategori af personoplysninger.
 
Hvem er dataansvarlig for dine personoplysninger
Den registeransvarlige for dine personlige data er det Philips-tilknyttede selskab i det land, hvor du deltager i begivenheden, eller hvorfra begivenheden er organiseret, identificeret i vores vilkår for brug (se sidefoden) som operatør af denne hjemmeside.

Tilslutning af vores markedsføringsinitiativ

Hvis du vil, kan du deltage i vores markedsføringsinitiativer og holde dig opdateret om Philips produkter, tjenester og kampagner. Nedenfor giver vi dig et overblik over vores markedsføringstiltag, og vi forklarer for hver af dem, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Salgsfremmende e-mails
Hvorfor vi behandler dine personoplysninger, og hvilke personoplysninger vi behandler
Du kan vælge at modtage salgsfremmende e-mails fra Philips og holde dig opdateret om Philips og Philips brandlicenspartneres produkter og tjenester og om vores begivenheder. Det betyder, at hvis du giver os dit samtykke, vil vi give dig salgsfremmende e-mails – eller hvis du er erhvervskunde, vil vi tale med dig om kommercielle muligheder – som er relevante og interessante for dig. Lad os give dig nogle konkrete eksempler.
 • Hvis du har accepteret kategorien målrettede reklame-cookie, når du surfer på vores hjemmeside, sporer vi din interaktion med vores hjemmesider og mobilapps for at se, hvad du er interesseret i. Hvis du også giver os dit samtykke til at modtage salgsfremmende kommunikation, vil vi bruge data om din interaktion med vores websteder og mobilapps til at sende dig salgsfremmende kommunikation, der er relevant og af interesse for dig. For eksempel, hvis du besøgte et bestemt produkt på vores hjemmeside, kan vi sende dig salgsfremmende e-mails om et sådant produkt eller lignende produkter.
 • Hvis du giver os dit samtykke til at modtage salgsfremmende kommunikation, mens du opretter en MyPhilips-konto eller køber et produkt eller en tjeneste i vores onlinebutik med en MyPhilips-konto, vil vi bruge visse data, som du giver os (såsom oplysninger forbundet med din konto). eller til din ordre eller oplysninger, som du giver os, f.eks. din fødselsdato) for at sende dig salgsfremmende meddelelser, der er relevante og af interesse for dig. Hvis du for eksempel har købt en barbermaskine i vores onlinebutik med din MyPhilips-konto, kan vi bruge dine online købsdata til at fortælle dig, at vi har rabatter på barbermaskinens tilbehør eller lignende produkter.
 • Hvis du giver os dit samtykke til at modtage salgsfremmende kommunikation via vores dedikerede formularer offentliggjort på vores websteder eller sociale medier, vil vi bruge de data, som du giver os via disse formularer (såsom dit navn og e-mail - og dit job title/company, specialitet eller plejeområde, hvis du tilmelder dig via kundeformularerne rettet mod fagfolk eller kunderepræsentanter) samt oplysninger om dit land for at sende dig salgsfremmende meddelelser, der er relevante og af interesse for dig. For eksempel, hvis vi bemærker, at du regelmæssigt ser vores barbermaskiner fra et bestemt land, kan vi sende dig salgsfremmende meddelelser om barbermaskiner eller lignende produkter på det pågældende lands sprog.
 • Hvis du giver os dit samtykke til at modtage salgsfremmende kommunikation, mens du interagerer med vores supportteam, vil vi bruge visse data, som du giver os (såsom din e-mail og typen af product/service som du har anmodet om hjælp til) for at sende dig salgsfremmende meddelelser, der er relevante og af interesse for dig. Hvis du for eksempel har anmodet om hjælp til en barbermaskine, kan vi sende dig reklamemeddelelser om barbermaskiner eller lignende produkter.

 

Husk, at vi muligvis kombinerer de data, vi indsamler om dig fra Philips-kilderne nævnt ovenfor, og placerer dem i et eller flere segmenter (grupper, der har visse egenskaber til fælles) for at skræddersy vores salgsfremmende e-mails til din interesse.

 

Lovligt grundlag for behandling

De lovlige grundlag, vi er afhængige af for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet i dette afsnit, er:

 • Dit samtykke; som en generel regel vil vi kun sende dig salgsfremmende meddelelser, når du har givet dit forudgående samtykke; Du kan naturligvis til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage vores skræddersyede salgsfremmende e-mails. Du kan gøre det ved at klikke på afmeld-knappen i bunden af den salgsfremmende e-mail, som du har modtaget fra Philips, og du vil automatisk blive afmeldt.
 • Vores legitime interesse, især vores nødvendighed for at beskytte grundlæggende rettigheder såsom friheden til at drive virksomhed.

 

Hvem er dataansvarlig for dine personoplysninger

Den ansvarlige for dine personlige data er det Philips-tilknyttede selskab i det land, hvor du har tilmeldt dig at modtage salgsfremmende e-mails (identificeret i vores vilkår for brug - se sidefoden - som værende operatør af webstedet) samt Philips International BV

 

Annoncering på sociale medier

Vi bruger sociale medier til at holde dig opdateret om nye og eksisterende Philips-produkter og -tjenester og til at opbygge et kommercielt forhold til dig.

 

Hvorfor vi behandler dine personoplysninger, og hvilke personoplysninger vi behandler

Som nævnt ovenfor behandler vi dine personlige data for at nå ud til dig - via sociale medier - med salgsfremmende kommunikation eller annoncer om nye og eksisterende Philips-produkter og -tjenester og om vores begivenheder. For eksempel, hvis du har accepteret de målrettede annonceringscookies på vores websted, kan vi spore din brug af vores websteder (såsom de handlinger, du har foretaget på vores websted) og vise dig relevant Philips-annonce på dine sociale medier.

Hvis du giver os dit samtykke til at modtage salgsfremmende kommunikation (f.eks. via vores dedikerede formularer offentliggjort på vores websteder), kan vi give dine personlige data (såsom din e-mail) til sociale medieudbydere for at vise dig relevante Philips-annoncer på sådanne sociale medier.

Hvis du er repræsentant for en eksisterende eller potentiel Philips' kunde eller forretningspartner (eller potentielle), kan vi bruge dine personlige data til at interagere med dig - via sociale medier (f.eks. LinkedIn) - til kommercielle muligheder.

 

Lovligt grundlag for behandling

De lovlige grundlag, vi er afhængige af for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet i dette afsnit, er:

 • Dit samtykke; dette gælder, når før vi indsamler din adfærd på hjemmesiden og placerer de relevante cookies og lignende teknologier i din enhed; og når vi bruger dit samtykke til at modtage marketingkommunikation for at målrette dig på sociale medier via vores partnere.;
 • Vores legitime interesse, især vores nødvendighed for at beskytte grundlæggende rettigheder såsom friheden til at drive virksomhed. Dette gælder, når vi behandler dine personoplysninger for at opbygge din (potentielle) kundeprofil og engagere dig via sociale medier for kommercielle muligheder.

 

Hvem er dataansvarlig for dine personoplysninger

Den ansvarlige for dine personlige data er det Philips-tilknyttede selskab i det land, hvor du har tilmeldt dig at modtage salgsfremmende e-mails (identificeret i vores vilkår for brug - se sidefoden - som værende operatør af webstedet) samt Philips International BV

Tilmelding af vores kampagner

Vi udgiver forskellige kampagner på vores produkter og tjenester, som du kan drage fordel af, såsom cashback-kampagner, udvidet garanti, kuponkampagner, henvis-en-ven-programmer, lodtrækninger, konkurrencer eller sæsonbestemte eller andre kampagner og kan endda sende dig en gave ved køb af et produkt. For at levere på disse kampagner behandler vi dine personlige data.
Disse kampagner kan være underlagt supplerende fortrolighedserklæringer.
Der er forskellige måder at deltage på. For eksempel ved at udfylde en dedikeret formular på vores hjemmeside, ved at oprette en MyPhilips-konto, ved at synge op for at modtage vores salgsfremmende kommunikation via de dedikerede formularer, der er tilgængelige på vores hjemmeside eller sider på sociale medier, eller ved at vurdere og anmelde vores produkter i vores internet side.
 
Hvorfor vi behandler dine personoplysninger, og hvilke personoplysninger vi behandler
Generelt indsamler vi de oplysninger, der kræves for at give dig mulighed for at deltage i kampagnen, identificere dig, vurdere, om du opfylder betingelserne for kampagnen og levere på de kontraktmæssige vilkår for kampagnen:
 • Kontooplysninger, såsom dit fornavn, efternavn og e-mail; det betyder, at din deltagelse vil blive knyttet til din MyPhilips-konto.
 • Oplysninger, som du giver os (såsom dit navn og e-mail), hvis du deltager ved at synge op for at modtage vores salgsfremmende kommunikation.
 • Bevis for køb af produkt og andre data, der gør det muligt for os at bekræfte, at du opfylder betingelserne for kampagnen og at vælge vinderen af konkurrencen (baseret på de regler, du accepterer, når du beslutter dig for at deltage).
 • E-mail- og adresseoplysninger (hvis du er udvalgt som vinder) for at informere dig om, at du er udvalgt som vinder, for at sende vores præmie til den adresse, der er angivet i registreringsprocessen og for at verificere, om du overholder betingelserne for konkurrencen og handler derfor.
 • Bankkontonummer for cashback-kampagner, hvor vi indbetaler det belønnede beløb i kampagnen.
 • Materiale eller indhold genereret og leveret af dig, som giver dig mulighed for at deltage i konkurrencen, konkurrencen, spillet eller anden konkurrence.

 

Lovligt grundlag for behandling

Det lovlige grundlag, vi er afhængige af for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet i dette afsnit, er vores behov for at indgå eller udføre en kontrakt med dig, eller for at tage prækontraktuelle skridt på din anmodning, specifikt for at udføre vilkårene for brug af den relevante forfremmelse.

 

Hvem er dataansvarlig for dine personoplysninger

Den registeransvarlige for dine personlige data er det Philips-tilknyttede selskab, der er identificeret i vilkårene for brug af den relevante kampagne, der stilles til rådighed for dig på vores hjemmeside.

Besøg vores hjemmeside

Når du besøger vores hjemmesider, placerer vi cookies og andre lignende teknologier på din browser eller enhed, der hjælper os med at muliggøre teknisk og funktionel administration af vores hjemmesider (herunder sikring af informationssikkerhed), for at forbedre vores hjemmesiders design og ydeevne og for bedre at forstå den besøgendes adfærd på vores sider. Disse coolies og andre lignende teknologier kan indsamle data såsom din IP-adresse, dit operativsystem, din browsertype og din enhedstype (f.eks. pc, smartphone).

 

Nogle cookies er altid slået til, når du besøger vores hjemmesider, og du kan ikke slå dem fra, medmindre du ændrer dine browserindstillinger. Vi kalder disse "strengt nødvendige cookies". Uden disse cookies kan de tjenester, du beder om, ikke fungere efter hensigten. Vi bruger disse cookies til at sikre, at vores hjemmesider fungerer korrekt og opfylder publikums behov og interesser. For eksempel bruger vi disse cookies til at verificere, hvornår en hjemmeside er nede, eller for at sikre sikkerheden på vores hjemmesider. Det lovlige grundlag, vi stoler på for at behandle dine personoplysninger i denne sammenhæng, er vores legitime interesse, især vores nødvendighed at beskytte grundlæggende rettigheder såsom retten til forsvar, retten til ejendom og friheden til at drive forretning.

 

Vi bruger præstationscookies (såsom analytics) til at indsamle aggregerede statistiske oplysninger om, hvordan vores hjemmeside klarer sig og for at forbedre deres ydeevne i overensstemmelse hermed. Du kan tænde eller slukke for disse til enhver tid. Vi bruger dem kun, hvis du har aftalt det. For eksempel bruger vi disse cookies til at få et generelt overblik over, hvordan besøgende bruger vores hjemmesider (dvs. hvilke websider du besøger oftest, antallet af besøgende på de forskellige dele af en hjemmeside) eller til at udføre brugerundersøgelser på vores hjemmeside generelt. eller på specifikke elementer på vores hjemmeside.

 

Vi bruger også funktionelle cookies til at tilpasse vores websteder til dine behov ved at huske dine valg. Du kan tænde eller slukke for disse til enhver tid. Vi bruger dem kun, hvis du har aftalt det. For eksempel bruger vi disse cookies til at minde dig om dine indstillinger på vores hjemmeside (såsom dit brugernavn, sprog eller den region, du er i) og give mere forbedrede personlige funktioner. De indsamler ingen oplysninger om dig, der kan bruges til reklameformål. Det lovlige grundlag, vi stoler på for at behandle dine personoplysninger i denne sammenhæng, er dit samtykke.

 

Endelig bruger vi annoncerings- og sociale medier-cookies til at spore din surfeadfærd på vores hjemmeside og vise dig tilpassede annoncer, der er relevante for dig og dine interesser. Desuden, hvis du gav os dit samtykke til at modtage salgsfremmende kommunikation, vil vi bruge oplysningerne indsamlet fra disse cookies til at sende dig kommunikation, der er skræddersyet til dine præferencer. Disse cookies kan placeres af tredjeparter og vil blive linket til webstedets funktionalitet leveret af sådanne tredjeparter. Derfor vil dette påvirke det indhold og de beskeder, du ser på andre websteder, du besøger. Du kan tænde eller slukke for disse til enhver tid. Vi bruger dem kun, hvis du har aftalt det. For eksempel, hvis du læser en artikel om et Philips-produkt, viser vi dig muligvis annoncer for dette produkt på vores eller tredjeparts websted. Det lovlige grundlag, vi stoler på for at behandle dine personoplysninger i denne sammenhæng, er dit samtykke.

 

For mere information om de specifikke cookies, vi bruger, bedes du læse vores cookie-samtykkeværktøj. Du kan til enhver tid justere dine cookie-indstillinger fra vores cookie-samtykkeværktøj.

Overholdelse af vores lovgivende forpligtelser

Som producent af medicinsk udstyr er vi underlagt lovgivningsmæssige forpligtelser vedrørende markedsføring, tilgængeliggørelse på markedet eller ibrugtagning af medicinsk udstyr til menneskelig brug og tilbehør til sådanne enheder. Derfor behandler vi løbende personoplysninger for at sikre overholdelse af vores lovgivningsmæssige forpligtelser som producent af medicinsk udstyr.
 
Hvorfor behandler vi dine personoplysninger
Vi behandler personoplysninger til følgende formål:
 • at indberette enhver alvorlig hændelse til sundhedsmyndighederne, efter at de har fastslået årsagssammenhængen mellem hændelsen og udstyret, eller at en sådan årsagssammenhæng med rimelighed er mulig;
 • at analysere og rapportere om statistisk signifikant stigning (enten hyppighed eller sværhedsgrad) af ikke-alvorlige hændelser eller bivirkninger, der kan påvirke enhedens risk-benefit-analyse;
 • at analysere, undersøge og træffe korrigerende handlinger i marken efter behov i forhold til alvorlige hændelser.

 

Hvilke personoplysninger vi behandler

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger:

 • Logfiler
 • Kontaktoplysninger vedrørende reportere af hændelser
 • Information om patients/other personer indeholdt i incident/complaint/feedback.
 • Logfiler eller medicinske billeder, som kan indeholde patientoplysninger såsom alder, køn, vægt.

 

Husk, at vi ikke har adgang til direkte identificerbare oplysninger om patienter, da de holdes fortrolige af den relevante sundhedsudbyder og ikke er nødvendige for de behandlingsoperationer, vi udfører.

 

Lovligt grundlag for behandling

Vi behandler dine personoplysninger for at overholde en juridisk eller regulatorisk forpligtelse, som Philips er underlagt, når vi rapporterer (a) uønskede hændelser til kompetente myndigheder og (b) tendenser til statistisk signifikant stigning (i frequency/severity) af ikke-alvorlige hændelser, og når vi håndterer klager;

 

Vi behandler dine personoplysninger til udførelsen af en aktivitet, der udføres i offentlighedens interesse, når vi efterforsker hændelser for at identificere årsagen og nødvendige forebyggende, korrigerende, feltsikkerhedskorrigerende handlinger; opdage tendenser til statistisk signifikant stigning (i frequency/severity) af ikke-alvorlige hændelser.

 

Hvor længe opbevarer vi dine personlige data

Philips som producent er forpligtet til at holde deres enheders tekniske dokumentation opdateret og tilgængelig for de kompetente myndigheder i en periode på mindst 10 (implanterbare enheder 15) år efter, at den sidste enhed, der er omfattet af samme overensstemmelseserklæring, er blevet placeret. på markedet (dvs. solgt).

 

Hvem er dataansvarlig for dine personoplysninger

Den ansvarlige for dine personlige data er det Philips-tilknyttede selskab, som er producenten af det medicinske udstyr som angivet på den lovpligtige etiket på den relevante enhed.

Udførelse af kliniske undersøgelser

Vi udfører kliniske undersøgelser for at vurdere sikkerheden eller ydeevnen af vores medicinske udstyr. I denne sammenhæng behandler vi personoplysninger om mennesker.
 
Hvorfor behandler vi dine personoplysninger
Vi behandler personoplysninger til følgende formål:
 • at udføre en klinisk evaluering med det formål at bekræfte sikkerheden og ydeevnen af vores medicinske udstyr, før det bringes på markedet;
 • at udføre kliniske undersøgelser med det formål at: (i) fastslå egnetheden af vores medicinske udstyrs design, fremstilling og indpakning til dets tilsigtede formål under normale brugsforhold; og (ii) at fastslå og verificere de kliniske fordele ved det medicinske udstyr for patienter og at etablere og verificere udstyrets kliniske sikkerhed; og (iii) at bestemme uønskede bivirkninger og vurdere, om disse risici er acceptable risici, når de afvejes i forhold til sundhedsmæssige fordele ved det medicinske udstyr.
 • at udføre og opdatere den kliniske evaluering af det medicinske udstyr og at udføre post-market overvågning.

 

Hvilke personoplysninger vi behandler

Vi behandler følgende kategorier af (retrospektive) data:

 • Generel information om patienter (såsom alder, kategori, køn);
 • Data vedrørende helbred, afhængig af den type medicinsk udstyr, der var genstand for den kliniske undersøgelse.

 

Husk, at vi ikke har adgang til direkte identificerbare oplysninger om patienter, da de holdes fortrolige af den relevante sundhedsudbyder og ikke er nødvendige for de behandlingsoperationer, vi udfører.

 

Lovligt grundlag for behandling

Medmindre andet kræves af gældende lovgivning:

 • Når vi udfører kliniske undersøgelser med det formål at overholde producentens forpligtelser (for eksempel ved vurdering af sikkerheden, ydeevnen og kvaliteten af vores medicinske udstyr), gør vi det for at udføre en aktivitet i offentlighedens interesse. 
 • Når vi udfører kliniske undersøgelser med det formål at lave bedre produkter, der forbedrer sundhedsvæsenet, gør vi det for at udføre en aktivitet i offentlighedens interesse.
 • Når vi rapporterer alvorlige uønskede hændelser, der finder sted under en klinisk undersøgelse, gør vi det for at overholde en juridisk eller regulatorisk forpligtelse, som Philips er underlagt.

 

Hvem er dataansvarlig for dine personoplysninger

Den dataansvarlige for dine personlige data er det Philips-tilknyttede selskab, som er producenten af det medicinske udstyr, eller som er sponsor for den kliniske undersøgelse, angivet i undersøgelsesdokumentationen eller i anden relevant dokumentation leveret af sundhedsudbyderen.

 

I nogle tilfælde udføres kliniske undersøgelser i fællesskab af det Philips-tilknyttede selskab, som er producenten af det medicinske udstyr (angivet i undersøgelsesdokumentationen eller i anden relevant dokumentation leveret af sundhedsudbyderen) sammen med de Philips-tilknyttede virksomheder beliggende i Holland ( Philips Electronics Netherlands BV eller Philips International BV), Frankrig (Philips France Commercial SAS) og Tyskland (Philips GmbH).

Udførelse af kliniske studier

Vi udfører kliniske undersøgelser for at opfylde forskellige formål, såsom at overholde vores medicinsk udstyrs producents forpligtelser eller for at udvikle og forbedre (sikkerheden eller) ydeevnen af det medicinske udstyr, hvilket forbedrer sundhedsplejen. I denne sammenhæng behandler vi personoplysninger om mennesker.
 
Hvorfor behandler vi dine personoplysninger
Vi behandler personoplysninger til følgende formål:
 • At udføre kliniske undersøgelser om det medicinske udstyr baseret på juridiske forpligtelser, som Philips er underlagt;
 • at udføre og opdatere den kliniske evaluering af det medicinske udstyr og at udføre post-market overvågning. 
 • at evaluere, vurdere, teste, udvikle, forbedre (sikkerheden eller) ydeevnen af vores medicinske udstyr med det formål at lave bedre produkter, der forbedrer sundhedsplejen.

 

Hvilke personoplysninger vi behandler

Vi behandler følgende kategorier af (retrospektive) data:

 • Generel information om patienter (såsom alder, kategori, køn);
 • Data vedrørende helbred, afhængig af den type medicinsk udstyr, der var genstand for den kliniske undersøgelse.

 

Husk, at vi ikke har adgang til direkte identificerbare oplysninger om patienter, da de holdes fortrolige af den relevante sundhedsudbyder og ikke er nødvendige for de behandlingsoperationer, vi udfører.

 

Lovligt grundlag for behandling

Medmindre andet kræves af gældende lovgivning:

 • Når vi udfører kliniske undersøgelser med det formål at overholde producentens forpligtelser (for eksempel ved vurdering af sikkerheden, ydeevnen og kvaliteten af vores medicinske udstyr), gør vi det for at udføre en aktivitet i offentlighedens interesse.
 • Når vi rapporterer alvorlige uønskede hændelser, der finder sted under et klinisk studie, gør vi det for at overholde en lov- eller reguleringsforpligtelse, som Philips er underlagt.
 • Når vi udfører kliniske undersøgelser med det formål at evaluere, vurdere, teste, udvikle, forbedre (sikkerheden eller) ydeevnen af medicinsk udstyr med det formål at lave bedre produkter, der forbedrer sundhedsplejen, gør vi det baseret på videnskabelig forskning fritagelse eller, hvor det er nødvendigt, baseret på på samtykke.

 

Hvem er dataansvarlig for dine personoplysninger

Den ansvarlige for dine personlige data er det Philips-tilknyttede selskab, som er producenten af det medicinske udstyr, eller som er sponsor for den kliniske undersøgelse, angivet i undersøgelsesdokumentationen eller i anden relevant dokumentation leveret af sundhedsudbyderen.

 

I nogle tilfælde udføres kliniske undersøgelser i fællesskab af det Philips-tilknyttede selskab, som er producenten af det medicinske udstyr (angivet i undersøgelsesdokumentationen eller i anden relevant dokumentation leveret af sundhedsudbyderen) sammen med de Philips-tilknyttede virksomheder beliggende i Holland ( Philips Electronics Netherlands BV eller Philips International BV), Frankrig (Philips France Commercial SAS) og Tyskland (Philips GmbH).

Administrer dit kommercielle relation med os

Hvis du har et kommercielt forhold til Philips - som en (potentiel) leverandør, erhvervskunde eller partner - vil vi gerne sikre os, at vores forhold til dig er baseret på gennemsigtighed, klar ansvarlighed og tillid. For at administrere dette forhold til dig og for at sikre overholdelse af gældende love kan vi behandle personoplysninger.
 
Hvorfor behandler vi dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
 • at kommunikere med dig, fx ved at besvare dine anmodninger eller sende transaktionskommunikation;
 • at indlede, planlægge og vedligeholde vores (kontraktlige) forhold til den kunde, leverandør eller forretningspartner, du repræsenterer, f.eks. ved at indgå kontrakter, behandle betalinger, regnskab/fakturering, styring af kreditter, styring af forsendelse og leveringer, håndtering af reparationer
 • [hvis du du er en erhvervskunde] for at give dig de ønskede produkter og tjenester, såsom teknisk support;
 • [hvis du du er en erhvervskunde] for at give dig adgang til vores kundeserviceportal.
 • at give dig eller dine repræsentanter træninger eller demo-sessioner;
 • [hvis du du er en erhvervskunde] for at give dig kredit, efter din anmodning.
 • for at sikre overholdelse af vores generelle forretningsprincipper og andre gældende love og regler, som vi er underlagt, såsom at udføre screeninger for at vurdere, hvilken overholdelse og (commercial/credit) risici er forbundet med potentielle forretningsforbindelser ellercollecting/responding til kvalitetsklager vedrørende vores medicinske udstyr.

 

Hvilke personoplysninger vi behandler

For at administrere vores forretningsforbindelse med dig og sikre overholdelse af gældende love behandler vi følgende kategorier af personoplysninger:

 • kontaktoplysninger, såsom fulde navn, job title/role, forretnings-e-mail, forretningsadresse, firmatelefonnummer;
 • betalingsoplysninger, såsom data, der er nødvendige for at behandle betalinger;
 • Offentligt tilgængelige data, såsom oplysninger vedrørende ejere, majoritetsaktionærer og topledelse eller ledere af vores leverandører og forretningspartnere indsamlet fra pålidelige offentligt tilgængelige kilder;
 • Data, du giver os, for eksempel når du interagerer med en Philips-repræsentant;
 • Oplysninger om personer, der rapporterer uønskede hændelser eller fremsætter kvalitetsklager, herunder sundhedspersonale, såsom navn, e-mail, postadresse.
 • Enhedsdata, såsom logfiler.

 

Lovligt grundlag for behandling

De lovlige grundlag, vi er afhængige af for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet i dette afsnit, er:

 • vores behov for at udføre en kontrakt, som du er underlagt, eller at tage skridt forud for kontrakten på din anmodning.
 • vores legitime interesse, især vores nødvendighed for at drive forretning på en ansvarlig måde og i overensstemmelse med lokale love og regler samt for at beskytte grundlæggende rettigheder såsom retten til forsvar, ejendomsretten og friheden til at drive forretning.
 • vores behov for at overholde juridiske forpligtelser, vi er underlagt.

Udførelse af andre juridiske og virksomhedsformål

I det omfang det er nødvendigt, kan vi have behov for at opfylde andre juridiske og forretningsmæssige formål.
I denne sammenhæng kan vi behandle personoplysninger.
 
Hvorfor behandler vi dine personoplysninger
 • Eksekvering af forretningsprocesser og intern ledelse. Dette formål omfatter aktiviteter såsom udførelse af (interne) revisioner og undersøgelser, ledelse af alliancer, ventures, fusioner, opkøb og frasalg, omorganiseringer eller afhændelser og integration med køber.
 • Udvikling og forbedring af applikationer, produkter and/or tjenester.

Dette formål omfatter aktiviteter såsom udvikling og forbedring af Philips' produkter, systemer and/or tjenester.

 • Sikkerhed og beskyttelse af interesser and/or Philips' aktiver.

Dette formål omfatter aktiviteter forbundet med sikkerhed og beskyttelse af interesserne and/or aktiver tilhørende Philips og dets kunder, erhvervskunder og forretningspartnere, herunder sikring af sikkerheden og integriteten i deres forretningssektor. Det omfatter især aktiviteter såsom opdagelse, forebyggelse, efterforskning og bekæmpelse af (forsøg på) kriminel eller anstødelig adfærd rettet mod Philips, dets ansatte eller andre personer, aktiviteter såsom dem, der involverer sundhed og sikkerhed, autentificering af kunde-, leverandør- eller forretningspartnerstatus og adgangsrettigheder og aktiviteter såsom implementering og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

 • Beskyttelse af Philips' intellektuelle ejendomsrettigheder Dette formål omfatter aktiviteter såsom registrering og administration af Philips' intellektuelle ejendomsrettigheder, og det kan kræve behandling af personlige data fra opfindere og andre individer.
 • Oprettelse og offentliggørelse af reklamemateriale

Dette formål omfatter aktiviteter såsom brug af fotos og videoer (som kan indeholde data vedrørende enkeltpersoner) i reklamemateriale, som kan videregives til kunder eller gøres tilgængeligt online.

 • Overholdelse af juridiske forpligtelser.

Dette formål omfatter behandling af personoplysninger i forbindelse med udførelsen af en opgave, der udføres for at overholde en juridisk forpligtelse, som Philips er underlagt, herunder videregivelse af personoplysninger til statslige institutioner eller tilsynsmyndigheder, herunder skattemyndigheder og andre kompetente myndigheder. for den sektor, hvor Philips opererer.

 • Forsvar af retskrav.

Dette formål omfatter aktiviteter såsom forebyggelse, forberedelse til eller deltagelse i tvistbilæggelse.

 

Hvilke personoplysninger vi behandler

Afhængigt af det specifikke formål behandler vi forskellige kategorier af personoplysninger (såsom kontaktoplysninger og enhver anden information, der kræves for at opfylde ovenstående formål).

 

Lovligt grundlag for behandling

De lovlige grundlag, vi er afhængige af for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet i dette afsnit, er:

 • vores behov for at udføre en kontrakt, som du er underlagt, eller at tage skridt forud for kontrakten på din anmodning.
 • vores legitime interesse, især vores nødvendighed for at drive forretning på en ansvarlig måde og i overensstemmelse med lokale love og regler samt for at beskytte grundlæggende rettigheder såsom retten til forsvar, ejendomsretten og friheden til at drive forretning.
 • vores behov for at overholde juridiske forpligtelser, vi er underlagt.
 • samtykke fra de relevante personer;
 • Enhver anden juridisk begrundelse, der er tilladt i henhold til gældende love.

Husk, at medmindre vi har brug for dine personoplysninger for at overholde love og regler, er du ikke forpligtet til at give os dine personoplysninger. Selvfølgelig, hvis du vælger ikke at gøre det, vil vi i mange tilfælde ikke være i stand til at give dig de produkter eller tjenester, du har anmodet om, eller at svare på anmodninger, som du måtte have.

Hvordan vi beskytter dine personlige data


Vi anvender organisatoriske, tekniske og fysiske foranstaltninger til at beskytte dine personoplysninger under hensyntagen til personoplysningernes art og behandlingen samt de potentielle trusler, der udgør. Vi arbejder konstant på at forbedre disse foranstaltninger for at hjælpe med at holde dine personlige data sikre.

Hvordan vi overfører dine personoplysninger mellem lande

På grund af vores globale karakter kan dine personlige data overføres til eller tilgås af Philips-tilknyttede virksomheder eller Philips' betroede tredjeparter rundt om i verden. Når vi gør det, sikrer vi naturligvis at overholde lovene om overførsel af personoplysninger mellem lande.

Når vi overfører personoplysninger fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Storbritannien og Schweiz til:
 

 • Philips-tilknyttede virksomheder, der behandler sådanne personoplysninger i andre lande, er sådanne overførsler underlagt Philips Privacy Rules (såkaldte Binding Corporate Rules);
 • Philips betroede tredjeparter, der behandler sådanne personoplysninger i andre lande, der ikke er anerkendt af Europa-Kommissionen som et passende niveau af databeskyttelse, sådanne overførsler er underlagt standardkontraktbestemmelsernes.
Læs mereLæs mindre

Dine privatlivsrettigheder


Afhængigt af vores årsag til at behandle dine personoplysninger og gældende love, har du visse rettigheder til dine personoplysninger. Her vil vi gøre dig opmærksom på, hvilke privatlivsrettigheder der er.

 • Du har ret til at få adgang til dine personlige data. Det betyder, at du kan bede os om kopier af eller oplysninger om de personoplysninger, som vi behandler om dig.

 

 • Du har ret til at berigtige dine personoplysninger. Det betyder, at hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, kan du bede os om at rette eller rette dem. Hvis du ønsker, at vi berigtiger dine personoplysninger, bedes du fortælle os, hvad du mener er unøjagtigt, og forklare os, hvordan vi skal rette dem.
 
 • Du har ret til at slette dine personlige data. Det betyder, at du kan bede os om at slette de personoplysninger, som vi behandler om dig. Husk, at der kan være tilfælde (f.eks. når vi er juridisk forpligtet til at opbevare dine personlige data), hvor vi muligvis ikke er i stand til at slette dine personlige data.

 

 • Du har ret til dataportabilitet. Det betyder, at du kan bede os om at overføre oplysningerne om dig (som du direkte har givet til os) til en anden organisation, eller give dem til dig. Husk, at denne ret kun gælder under visse omstændigheder (for eksempel hvis vi behandler dine personoplysninger med automatiserede midler og baseret på dit samtykke).

 

 • Du har ret til at begrænse vores behandling af dine personoplysninger. Det betyder, at du under visse omstændigheder kan bede os om at begrænse den måde, vi bruger dine personoplysninger på.

 

 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Det betyder, at du under visse omstændigheder kan gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, som udføres af os.

 

Husk, at der kan være situationer, hvor vi er berettiget til at nægte eller begrænse dine privatlivsrettigheder, f.eks. når det er nødvendigt at etablere, udøve eller forsvare Philips mod retskrav, eller når din anmodning er åbenlyst ubegrundet eller overdreven, især fordi af dens gentagne karakter.

 

Hos Philips sigter vi efter at give dig kontrol over dine personlige data. Afhængigt af aktiviteten kan du derfor selv kontrollere dine personlige data og udøve dine privatlivsrettigheder og valg, for eksempel ved at logge ind på din Philips-konto og opdatere, ændre eller slette dine personlige data eller ved at afmelde vores salgsfremmende kommunikation ved hjælp af af afmeld-knappen (link) inkluderet i bunden af vores salgsfremmende meddelelser.

 

I alle andre tilfælde, for at udøve dine rettigheder til beskyttelse af personlige oplysninger, for at indsende en klage om privatlivets fred eller for at kontakte vores databeskyttelsesansvarlige, kan du kontakte os ved at følge vores kontaktformular for privatlivets fred.


Vi vil gøre vores bedste for at behandle din anmodning i tide og gratis. I visse tilfælde kan vi bede dig om at bekræfte din identitet, før vi reagerer på din anmodning.  Hvis du ikke er tilfreds med, hvordan vi har håndteret din anmodning, kan du selvfølgelig indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed for dit land eller område.

Læs mereLæs mindre

Hvem vi deler dine personlige data med


Medmindre andet er angivet i denne meddelelse, er disse kategorier af tredjeparter, som vi kan dele dine personlige data med:

 • Vores Philips-tilknyttede virksomheder. På grund af vores globale karakter kan dine personlige data blive videregivet til andre Philips-tilknyttede virksomheder. Vi vil naturligvis sørge for, at adgang til dine personlige data vil blive givet på et behov-to-know-grundlag. Derudover skal du huske på, at vores Philips-tilknyttede virksomheder er forpligtet til at håndtere dine personlige data i overensstemmelse med vores Philips-fortrolighedsregler. Dette sikrer, at dine personlige data vil blive behandlet af Philips efter de samme databeskyttelsesstandarder.
 • Vores serviceudbydere. Vi kan samarbejde med tredjepartstjenesteudbydere (f.eks. IT-udbydere, kundeserviceudbydere) og bede dem om at udføre visse behandlingsoperationer på vores vegne, såsom lagring af personlige data. Når vi gør det, sørger vi for, at disse tjenesteudbydere er kontraktligt forpligtet til ikke at bruge dine personlige data til andre formål end dem, der anmodes af os eller kræves af loven.
 • Vores forretningspartnere: nogle gange kan vi samarbejde med vores forretningspartnere for at give dig tjenester, og i denne sammenhæng kan vi dele dine personlige data med dem. Hvis du for eksempel køber et produkt fra vores e-shop, deler vi dine oplysninger med betalingstjenesteudbydere for at behandle betalingerne.
 • Tredjemand i forbindelse med virksomhedstransaktioner: til tider kan vi være involveret i en fusion, opkøb, konkurs, joint venture, reorganisering, salg af aktiver eller anden afhændelse af hele eller en del af vores virksomhed, aktiver eller aktier. I disse tilfælde kan vi dele dine personlige data med den tredjepart, der er involveret i den pågældende virksomhedstransaktion.
 • Andre: af juridiske årsager kan vi også dele dine personoplysninger med andre (såsom offentlige og statslige myndigheder, professionelle rådgivere), hvis vi fastslår, at adgang, brug, bevaring eller videregivelse af dine personlige data er nødvendig for at: 1) overholde gældende love og regulativer eller håndhævede offentlige anmodninger; 2) efterforske, forhindre eller træffe foranstaltninger vedrørende formodede eller faktiske ulovlige aktiviteter eller for at hjælpe statslige håndhævelsesorganer; 3) håndhæve vores vilkår og betingelser med dig; 4) undersøge og forsvare os mod eventuelle krav eller påstande; 5) beskytte sikkerheden eller integriteten af vores tjenester; 6) udøve eller beskytte Philips' rettigheder og sikkerhed, vores Philips-kunder, personale eller andre.
Læs mereLæs mindre

Hvor længe opbevarer vi dine personlige data


Vi sletter personlige data, når de ikke længere er nødvendige til de formål, der er beskrevet i denne fortrolighedserklæring.


Under alle omstændigheder, medmindre andet er angivet i denne fortrolighedserklæring, omfatter de kriterier, vi bruger til at bestemme vores opbevaringsperioder: (i) om vi har brug for dine personlige data for at beskytte vores legitime interesser, for at udføre en kontrakt, som du er underlagt eller at svare på dine spørgsmål eller give dig den nødvendige service eller support; (ii) om der er en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt; eller (iii) om opbevaring er tilrådeligt i lyset af vores juridiske stilling (såsom med hensyn til gældende forældelsesregler, retssager eller regulatoriske undersøgelser).

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.