Meddelelse om beskyttelse af personlige

Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger hos Philips

Ikrafttrædelsesdato for denne Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

marts 24, 2017

Introduktion

Denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger er gældende for de personlige oplysninger tilhørende brugere, og som indsamles eller anvendes af Koninklijke Philips N.V. eller dets samarbejdspartnere eller datterselskaber (Philips). Philips påskønner den interesse, du har vist for vores virksomhed, produkter og tjenesteydelser ved at besøge vores websted, www.philips.com eller relaterede kommunikationskanaler, herunder men ikke begrænset til vores sociale mediesider og/eller -kanaler og blogs (i det samlede "Philips' sider"). Denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger er gældende for alle de personlige oplysninger, som Philips indsamler, når du interagerer med Philips, f.eks. når du besøger vores websteder, når du bruger de produkter og tjenesteydelser, som Philips tilbyder, når du køber produkter og tjenesteydelser af Philips, når du abonnerer på nyhedsbreve, når du kontakter kundesupport, og når du handler med Philips som erhvervskunde, leverandør eller erhvervspartner osv.


Dette omfatter, uden begrænsning, al online- og offline-indsamling af alle typer personlige oplysninger. Visse af indsamlingerne på Philips' sider arbejder dog med særlige datatyper (f.eks. medicinske data), der kræver en noget anderledes meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger. Når dette er tilfældet, vil Philips gøre det klart, at den pågældende meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger afviger fra denne overordnede meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.


For at skabe en global strategi for beskyttelse af privatlivets fred og for at muliggøre interne dataoverførsler mellem Philips-virksomheder på verdensplan har Philips vedtaget bindende virksomhedsregler, der kaldes Philips' regler om beskyttelse af personlige oplysninger. Du kan finde flere oplysninger om Philips' regler om beskyttelse af personlige oplysninger på Philips' hjemmeside (www.philips.com/privacy)

Derfor beder vi dig om at dele dine personlige data

Vi beder dig dele dine personlige oplysninger med os til formål, der omfatter, men ikke er begrænset til:

 

 • Køb af Philips' produkter og tjenesteydelser online
 • Aktivering eller registrering af bestemte produkter og tjenesteydelser eller forbedring af funktionalitet
 • Modtagelse af oplysninger om produkter og tjenesteydelser fra Philips
 • Deltagelse i Philips' onlinefællesskaber, herunder sociale mediekanaler/-sider og blogs
 • Lagring af dine præferencer af hensyn til fremtidig interaktion og kommunikation med Philips
 • Hjælp til os med at udvikle produkter og tjenesteydelser og lave kampagner, der er bygget op omkring dig, optimere kundetjenester og løbende forbedre vores websteder
 • Hjælp til os med at forbedre produkter og tjenesteydelser og lade Philips holde dig informeret om eller involvere dig i test af nye produkter og tjenesteydelser
 • Afhjælpning af forbruger- og/eller produktproblemer samt tjenesteydelsesproblemer
 • Modtagelse af personligt tilpassede meddelelser, særtilbud og reklamer, der er relevante i forhold til dine personlige interesser på baggrund af de oplysninger, du har delt med os, og som også er baseret på de oplysninger, vi har indsamlet via cookies eller lignende teknologier vedr. din brug af Philips' websteder/sociale medier/blogs. Du kan få yderligere oplysninger om, hvordan vi bruger cookies ved at klikke her;

 

Når du kommunikerer med Philips på vegne af en virksomhedskunde, leverandør eller samarbejdspartner, beder vi dig om at give os personlige oplysninger til formål, der omfatter, men ikke er begrænset til:

 

 • Håndtering af kunderelationer
 • Lettere adgang til oplysninger
 • Forbedring af kommunikationen
 • Analyse og forståelse af kundeinteraktioner
 • Implementering af sikkerhedsprogrammer
 • Hjælp til Philips med at deltage i certificeringsprogrammer
 • Besvarelse af dine spørgsmål eller behandling af dine produkt- og serviceanmodninger samt oplysning om status herpå
 • Anmodning om at udfylde en kundetilfredshedsundersøgelse, når du har fået svar på dine spørgsmål eller har fået behandlet din anmodning

 

Generelt behandler vi kun dine personlige oplysninger til de formål, vi har kommunikeret til dig Hvis vi benytter dem til andre (nært relaterede) formål, kræver loven, at der implementeres yderligere databeskyttelsestiltag.

De typer af personlige data, vi muligvis indsamler

Når du interagerer med Philips, f.eks. ved at registrere dig på My Philips, købe et produkt eller interagere med Philips via Philips' sider (f.eks. "Synes godt om os på Facebook"), beder vi muligvis om bestemte oplysninger såsom:

 

 • Dit navn
 • Din e-mailadresse
 • Dit telefonnummer
 • Din sociale medieprofil
 • Dit køn
 • Din alder
 • Oplysninger om de produkter og tjenesteydelser, du har købt
 • Din anvendelse af og aktiviteter på Philips' websteder
 • Dine interesser samt
 • Øvrig information relateret til din onlineadfærd.

 

Afhængigt af de valg, du har truffet vedr. dine indstillinger på diverse sociale mediesteder og dine indstillinger på Philips' sider, deles bestemte personlige oplysninger omkring dine onlineaktiviteter og sociale medieprofiler muligvis med Philips (f.eks. interesser, ægteskabelig status, køn, brugernavn, foto, kommentarer og indhold, du har slået op m.v.).


Desuden indsamler vi muligvis personlige data via cookies eller lignende teknikker, herunder, men ikke begrænset til:

 

 • Din IP-adresse
 • Dit cookie-id
 • Din webbrowser
 • Din placering
 • De websider, du besøger på vores websteder
 • De reklamer, du har fået vist eller klikket på
 • osv.

 

Når du kommunikerer med Philips på vegne af en virksomhedskunde, leverandør eller samarbejdspartner til Philips, kan vi indsamle:

 

 • Dit navn
 • Din e-mail-adresse
 • Dit telefonnummer
 • Dit billede
 • Din IP-adresse
 • Din firmaadresse
 • Navn og adresse på din arbejdsplads
 • [personlige oplysninger, der kan blive nævnt i forbindelse med forretningsforholdet, f.eks. dine hobbyer, alder)

De forskellige måder, vi indsamler dine personlige data på

Du kan dele dine personlige data med Philips på flere forskellige måder, herunder, men ikke begrænset til:

 

 • Registrering som medlem af My Philips.
 • Registrering af køb eller tjenesteydelse.
 • Din kommunikation med Philips. Dette kan være produkt- eller servicerelateret og kan omfatte indholdet af dine spørgsmål til os eller forespørgsler, du har rettet til os.
 • Kommunikation med en af vores repræsentanter fra Philips Kundeservice via e-mail, telefon eller skriftligt.
 • Bestilling af produkt eller tjenesteydelse.
 • Deltagelse i en kampagne, et spil eller en konkurrence.
 • Deltagelse i en aktivitet på sociale medier, som er relateret til en Philips-kampagne, f.eks. ved at klikke på "Synes godt om" eller "Del".
 • Anmode om at modtage meddelelser på din mobiltelefon/-enhed.
 • Abonnere på et nyhedsbrev fra Philips.
 • Sende os et udfyldt svarkort, som følger med dit Philips-produkt.
 • Frivillig deltagelse i produkttest eller undersøgelser.
 • Logon via sociale netværkssteder, f.eks. brug af dine login-oplysninger fra Facebook eller LinkedIn til at oprette en konto eller logge på.
 • Når du anvender de forbundne produkter/tjenesteydelser og/eller apps fra Philips, bliver du muligvis spurgt, om du vil dele oplysninger med Philips, f.eks. dele oplysninger om din anvendelse af produktet/tjenesteydelsen eller din position.
 • Cookies, der placeres på din computer eller mobilenhed, når du besøger vores websteder.
 • Social lytning: Philips søger muligvis på internettet efter relevant og offentligt tilgængeligt indhold, som vi bruger til at forbedre vores produkter og tjenesteydelser, afhjælpe forbrugerproblemer og levere målrettet marketing.

 

Når du kommunikerer med Philips som kunde, leverandør eller samarbejdspartner:

 

 • Registrering af køb
 • Bestemmelser om tjenesteydelser med Philips
 • Kommunikation med Philips
 • Udvikling af partnerskaber
 • Ved adgang til Philips' faciliteter eller systemer
 • Deltagelse i messer, arrangementer eller kampagner
 • Frivillig deltagelse i test eller undersøgelser
 • Optagelse af opkald: Philips kan vælge at optage dine telefonopkald med henblik på træning, kvalitetsforbedringer og kontrol af overholdelse af retningslinjer

 

Personlige oplysninger kan også komme os i hænde, når vi køber et andet firma, hvor du er kunde. Hvis du ikke ønsker, at Philips bruger dine personlige oplysninger, som ikke er blevet leveret af dig, kan du informere os om det ved at kontakte os på Philips' hjemmeside (www.philips.com/privacy).

Deling af dine personlige data med andre

Vi deler muligvis dine personlige data med andre tjenesteudbydere, forretningspartnere og øvrige tredjeparter i overensstemmelse med gældende lovgivning.

For eksempel Philips kan sælge dig et produkt eller en tjenesteydelse i en fælles markedsføringskampagne med en anden virksomhed (forretningspartner). Aftalerne med disse samarbejdspartnere vil begrænse de formål, som dine personlige data kan anvendes og videregives til, og vil kræve at dine personlige data holdes beskyttet. Vi vil lade dig vide, at et sådant forhold eksisterer, og hvem det drejer sig om, forud for behandlingen af dine data for en sådan fælles markedsføringsindsats.


Philips kan også videregive dine oplysninger til andre virksomheder, f.eks. IT- og kommunikationstjenesteudbydere, testvirksomheder, dataadministrationspartnere og andre parter med et nødvendigt forhold til Philips, for at vi kan tilbyde vores tjenesteydelser.


Når du kommunikerer med Philips som erhvervskunde, leverandør eller samarbejdspartner, kan Philips videregive personlige oplysninger i rapporter og andet materiale fra dig og/eller din virksomhed i henhold til en aftale med en anden samarbejdspartner og/eller en leverandør.

 

Hvis vi er forpligtet til at indhente dit samtykke, eller vi på anden måde skønner, at dit samtykke er passende i forhold omstændighederne, indhenter vi dit samtykke, før vi deler dine personlige data.

Philips videregiver kun personlige oplysninger i overensstemmelse med denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, og/eller når det er påkrævet af lovgivningen.

Philips sælger muligvis nogle gange en virksomhed eller en del af en virksomhed til et andet firma. En sådan overdragelse af ejerskabet kan omfatte en overdragelse af de dele af dine personlige data, som er direkte relateret til denne virksomhed, til køberfirmaet.

Dine rettigheder

Når du har sendt os dine personlige data, vil du have rimelig adgang til disse oplysninger, så du kan opdatere, ændre eller, hvis dette er juridisk muligt, slette dem. Til dette formål kan vi henvise til Philips' hjemmeside (www.philips.com/privacy), hvor du kan udøve dine rettigheder. På denne hjemmeside kan du også stille andre spørgsmål om fortrolighed eller sende klager vedr. fortrolighed.


Du kan også slette eller ændre fortrolighedsindstillingerne på din My Philips-konto ved at logge på din konto og gå ind i dine "personlige indstillinger".

Du vil også modtage en fravalgsmulighed i vores erhvervsmeddelelser til dig.

Vi opfordrer dig til at sørge for, at dine personlige indstillinger og personlige data altid er komplette og opdaterede.

Dine valgmuligheder

Vi vil gerne lære dig bedre at kende, så vi kan betjene dig bedre og samtidig respektere de valg, du træffer vedr. vores brug af dine personlige oplysninger.

Dine personlige data overføres muligvis fra dit hjemland til andre af Philips' virksomheder rundt omkring i verden, som kommunikerer med dig omring Philips' produkter, tjenesteydelser eller særtilbud, som du kan være interesseret i. Hvis lokal lovgivning kræver det, beder vi om dit samtykke til at overføre dine personlige data uden for dit geografiske område.

Hvis du ikke ønsker, at vi skal sende dig personlige tilbud eller oplysninger, kan du give besked herom ved at sætte kryds i det pågældende felt på tilmeldingsformularen eller svarkortet eller ved at vælge "afmeld" på de e-mails, du modtager.


Hvis lokal lovgivning kræver det, beder vi dig om at vælge "tilmeld" eller bekræfte behandling af dine personlige oplysninger. Hvis lokal lovgivning f.eks. kræver det, sender vi dig kun nyhedsbreve, hvis du har abonneret på dem. På samme måde beder vi dig om at vælge "tilmeld", før du gør brug af avancerede profileringsfunktioner, hvis lokal lovgivning kræver det.

Eftersom Philips sælger tusindvis af produkter og tjenesteydelser i hundredvis af lande, har du muligvis tidligere givet os personlige oplysninger via svarkort, vores callcentre eller på anden vis. Din beslutning om ikke at registrere dig nu påvirker ikke de oplysninger, du allerede har givet til Philips. Du har selvfølgelig altid mulighed for at framelde abonnementet på enhver form for målrettet kommunikation fra Philips eller ændre dine personlige profiloplysninger, som beskrevet under "Dine rettigheder".

Spor ikke signaler

Philips tager personlige oplysninger og sikkerhed meget alvorligt, og vi bestræber os på at sætte webstedets brugere i første række inden for alle aspekter af vores forretning. Philips anvender cookies til at hjælpe dig med at få mest muligt ud af Philips' sider.

Vær opmærksom på, at Philips i øjeblikket ikke gør brug af en teknisk løsning, som kan lade os aktivere din browsers funktion til sporing af signaler. Med henblik på at administrere dine cookie-præferencer kan du dog ændre indstillingerne for cookies under din browsers indstillinger til enhver tid. Du kan acceptere alle eller bestemte cookies. Hvis du deaktiverer vores cookies under din browsers indstillinger, vil du muligvis opleve, at bestemte afsnit af vores websted(er) ikke fungerer. F.eks. kan du opleve problemer med at logge på eller foretage onlinekøb.


Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du ændrer dine indstillinger for cookies for den browser, du bruger, på følgende liste:

https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/managing/
http://support.mozilla.com/en-GB/kb/Cookies#w_cookie-settings
http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://www.apple.com/safari/features.html#security

Der anvendes desuden Flash-cookies på Philips' sider. Flash-cookies kan fjernes under indstillingerne til din Flash Player. Afhængigt af din version af Internet Explorer (eller anden browser) og medieafspiller kan du administrere Flash-cookies i din browser. Du kan administrere Flash-cookies ved at besøge Adobes websted. Vær opmærksom på, at begrænsning af Flash-cookies kan påvirke de funktioner, der er tilgængelige for dit vedkommende.

Sociale medier

Når du deltager i diverse sociale mediefora såsom Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram, LinkedIn m.v., bør du gøre dig bekendt med de værktøjer, der findes på disse sider, og som lader dig træffe beslutninger om, hvordan du vil dele dine personlige oplysninger i din(e) sociale medieprofil(er).

Philips er underlagt de praksisser eller de politikker, som disse tredjeparter har, såvel som vores egen husregler for sociale medier samt denne politik vedr. beskyttelse af personlige oplysninger, så vi opfordrer dig til at læse den pågældende meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, anvendelsesvilkår og relaterede oplysninger vedr. den måde dine personlige oplysninger anvendes på i disse sociale mediemiljøer.

Afhængigt af de valg, du har truffet vedr. dine indstillinger på diverse sociale mediesteder (og/eller i kombination med dine indstillinger på Philips' sider), deles bestemte personlige oplysninger omkring dine onlineaktiviteter og sociale medieprofiler muligvis med Philips, f.eks. interesser, ægteskabelig status, køn, brugernavn, foto, kommentarer og indhold, du har slået op m.v.

Links til andre websteder

I løbet af din onlinerejse på forskellige Philips-websteder kan du støde på links til andre websteder, som kan være nyttige og informative for dig. Disse websteder kan være uafhængige af Philips og kan have deres egne meddelelser om beskyttelse om personlige oplysninger, erklæringer eller politikker. Vi anbefaler på det kraftigste, at du gennemser disse for at forstå, hvordan dine personlige data kan blive behandlet i forbindelse med disse websteder, da vi ikke er ansvarlige for indholdet på websteder, der ikke ejes eller administreres af Philips, og heller ikke for brugen eller beskyttelsen af personlige oplysninger på disse websteder.

Sky

Philips opbevarer muligvis dine personlige oplysninger i en sky. Det betyder, at dine personlige oplysninger muligvis behandles på vegne af Philips af en udbyder af skytjenester og kan være lagret på forskellige steder over hele verden. Philips har taget organisatoriske og kontraktlige tiltag med henblik på at beskytte dine personlige oplysninger samt pålagt vores leverandører af skytjenester lignende men mindst ligeså restriktive krav til, at dine personlige oplysninger udelukkende behandles af hensyn til ovennævnte formål.

Sådan beskytter vi dine personlige oplysninger

Vi anerkender og tager vores ansvar for at beskytte de personlige oplysninger, du betror Philips, mod tab, misbrug eller uautoriseret adgang alvorligt. Philips anvender en række forskellige sikkerhedsteknologier og organisatoriske procedurer til at beskytte dine personlige oplysninger. F.eks. gennemfører vi adgangskontrol, bruger firewalls og sikre servere, og vi krypterer visse former for oplysninger, som f.eks. finansielle oplysninger og andre følsomme oplysninger.

Særlige oplysninger til forældre

Selvom Philips' websteder ikke generelt henvender sig til børn på under 16 år, er det Philips' politik at overholde loven, når den kræver tilladelse fra forældre eller værge til at indsamle, bruge eller videregive oplysninger om børn.

Philips anbefaler kraftigt, at forældre tager aktiv del i overvågning af deres børns onlineaktiviteter. Hvis du mener, at vi har indsamlet personlige oplysninger om en person, som er under 16 år, bedes du kontakte os på Philips' websted (www.philips.com/privacy).

Ændringer i nærværende meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

De tjenesteydelser, som Philips tilvejebringer, er under konstant udvikling, og formen og beskaffenheden af de tjenesteydelser, som Philips tilvejebringer, kan ændres fra tid til anden uden forudgående varsling. Af samme årsag forbeholder vi os ret til at ændre eller udvide denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger fra tid til anden, ligesom vi vil meddelele evt. materialerevisioner på vores websteder.

 

Vi slår en meddelelse op på vores side om beskyttelse af personlige oplysninger for at underrette dig om evt. markante ændringer af denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, og vi angiver øverst på siden, hvornår den sidst er blevet opdateret. Vi opfordrer dig til at hyppigt at kontrollere, om du har læst den nyeste version.

 

Den nye meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger træder i kraft på det tidspunkt, hvor den bliver slået op. Hvis du ikke kan acceptere den reviderede meddelelse, skal du ændre dine præferencer eller overveje at ophøre med brug af Philips' sider. Hvis du fortsætter med at åbne eller gøre brug af vores tjenester, efter at disse ændringer er trådt i kraft, accepterer du at være bundet af den reviderede meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.

Sådan kontakter du os

Kontakt os på Philips' websted (www.philips.com/privacy.)