Erklæring om beskyttelse af personoplysninger hos Philips Sonicare


Denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger blev sidst opdateret den [25]. juli 2019.

Via Philips Sonicare-appen ("appen") rådgiver Philips Sonicare brugere i hele verden om, hvordan de kan forbedre deres tandbørstning og mundhygiejne ("tjenester"). I appen anvendes der personoplysninger, som indsamles og behandles via den Philips Sonicare-tilsluttede tandbørste ("enheden") og/eller appen.
 

Formålet med denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger er at give dig et overblik over vores praksis med hensyn til beskyttelse af personoplysninger, når du benytter vores tjenester, blandt andet i form af oplysninger om, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi gør med dem, samt oplysninger om dine rettigheder. Denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger gælder for personoplysninger, der indsamles eller behandles via den enhed og/eller app, som administreres af Philips Oral Healthcare, LLC eller en af dennes tilknyttede selskaber eller datterselskaber ("Philips", "vores", "vi" eller "os").

Vi opfordrer dig også til at læse vores meddelelse om cookies og vores brugsbetingelser, hvori de vilkår, under hvilke du bruger vores tjenester, er beskrevet.

Hvilke personoplysninger indsamles, og til hvilke formål?


Vi modtager eller indsamler personoplysninger som beskrevet nærmere nedenfor, når vi leverer vores tjenester, eksempelvis når du får adgang til, downloader og installerer appen. 
account data

Følsomme personoplysninger

Vi indsamler følgende mundhygiejnedata:

 

 • Dine børstemål og andre tandplejevaner/aktiviteter (f.eks. brug af tandtråd og skylning), dine svar på spørgsmål på siden Personlig tilpasning i Onboarding-spørgeskemaet og fokusområdet (f.eks. plakdannelse, blødende områder, tilbagetrukket tandkød og potentielle huller) samt startpositionen for tandbørstning (dvs. det sted i munden, hvor tandbørstningen starter). 


Vi indsamler disse oplysninger for at kunne tilbyde dig tjenesterne, f.eks. i form af feedback og vejledning i realtid, mens du børster, tilbyde dig et personligt tilpasset program, så du straks kan tage dig af oversete steder, registrere børstehovedets effektivitet og informere dig om, hvornår det skal skiftes, samt sende dig påmindelser om mundskyl eller tungerensning. Vi bruger desuden dine mundhygiejnedata til at udvikle nye produkter og tjenester til dig.
  

Hvis du ønsker at modtage anbefalinger vedrørende Philips-produkter i appen, behandler vi dine mundhygiejnedata med henblik på dette formål som en hjælp til at opnå bedre resultater.


Inden vi indsamler følsomme oplysninger, informerer vi dig herom og beder om dit udtrykkelige samtykke i henhold til paragraf 9.2.a. i forordning (EU) 2016/679. Ud over ovennævnte beder vi dig om at undlade at sende os eller offentliggøre følsomme personoplysninger (f.eks. CPR-numre, oplysninger vedrørende race eller etnisk oprindelse, politiske synspunkter, religiøse eller filosofiske overbevisninger eller andre overbevisninger, helbred, seksualliv eller seksuel orientering, biometriske oplysninger eller genetiske kendetegn, kriminel baggrund eller medlemskab af fagforeninger) i eller via appen eller på anden vis.

Læs mereLæs mindre

Kontooplysninger

Vi indsamler dine personoplysninger, når du opretter en konto. Du kan logge ind i appen via en MyPhilips-konto eller ved at bruge en profil fra sociale medier. De personoplysninger, vi indsamler, kan omfatte navn, e-mailadresse, land, sprog og adgangskode. I Kina indsamler vi også brugernes telefonnummer.
 

 • Hvis du vælger at logge ind via et socialt medie, kan de personoplysninger, vi indsamler, omfatte din offentlige profil (f.eks. profilbillede, id, køn, webadresse for din profil, fødselsdato, hjemmeside og placering) og din e-mailadresse. I så fald indsamler udbyderen af det sociale medie muligvis oplysninger om, at du bruger appen og logger på via din konto på det sociale medie. Læs erklæringen om beskyttelse af personoplysninger fra udbyderen af det sociale medie (f.eks. Facebook eller Google) for at få oplysninger om den aktuelle praksis med hensyn til behandling af personoplysninger, hvilken type personoplysninger der indsamles, og hvordan oplysningerne bruges, behandles og beskyttes.


 • De personoplysninger, vi indsamler, anvendes til at oprette og administrere din konto. Du kan bruge din konto til at logge sikkert ind i appen. Hvis du opretter en MyPhilips-konto for at logge ind i appen, sender vi dig en velkomst-e-mail for at bekræfte dit brugernavn og din adgangskode, for at kunne kommunikere med dig i forbindelse med eventuelle forespørgsler og for at kunne sende dig tjenesterelaterede meddelelser eller meddelelser som et led i direkte markedsføring, hvis du har tilmeldt dig det. Du kan også bruge din MyPhilips-konto til at bestille Philips-produkter eller -tjenester, deltage i en kampagne eller et spil, deltage i en aktivitet på sociale medier i forbindelse med en Philips-kampagne (f.eks. ved at klikke på "synes godt om" eller "del") og deltage i produkttest eller produktundersøgelser.

 

Vi bruger dine kontooplysninger til at levere tjenesterne, og vi anser derfor denne behandling for at være nødvendig for gennemførelsen af en kontrakt, som du er part i, og lovlig i henhold til paragraf 6.1.(b) i forordning (EU) 2016/679.

Læs mereLæs mindre
Data filled in by you

Enhedsoplysninger

Vi indsamler muligvis enhedsspecifikke oplysninger, når du installerer, får adgang til eller bruger enheden, heriblandt det entydige brugerenhedsnummer.

 

Via appen registrerer vi også (i) tidspunktet for brug af enheden og batteriniveauet samt (ii) børstehovedets type og resterende levetid.
 

Vi bruger disse oplysninger til at oprette forbindelse fra din enhed til appen, registrere børstehovedets effektivitet og informere dig om, hvornår børstehovedet skal skiftes.

Dataene fra din enhed/dine enheder behandles udelukkende til formål, der er relateret til tjenesterne, og vi anser derfor denne behandling for at være nødvendig for gennemførelsen af en kontrakt, som du er part i, og lovlig i henhold til paragraf 6.1.(b) i forordning (EU) 2016/679.

Læs mereLæs mindre
Cookies

Cookies

I nogle lande anvender vi cookies, tags eller tilsvarende teknologiske løsninger ("cookies") med det formål at forbedre vores tjenester og tilpasse dem til den enkelte bruger. Cookies giver os mulighed for at genkende din mobilenhed og indsamle dine personoplysninger, heriblandt dit entydige brugerenhedsnummer, din mobilenheds IP-adresse, mobilenhedens internetbrowsertype eller det operativsystem, du bruger, sessions- og brugsdata eller tjenesterelaterede oplysninger, dvs. oplysninger om din brug af appen.

 

Vi beder om dit samtykke, inden vi bruger cookies. Du kan få flere oplysninger om brugen af cookies i denne app i vores meddelelse om cookies, som du finder under indstillingerne for beskyttelse af personoplysninger i appen.

Læs mereLæs mindre
Location data

Transaktionsoplysninger

Hvis du betaler for vores tjenester, modtager vi muligvis oplysninger og bekræftelser såsom betalingskvitteringer, eksempelvis fra appbutikker eller andre tredjeparter, der behandler din betaling.

 

Kundesupport

Hvis du har behov for kundesupport, beder vi dig muligvis om at give os oplysninger om din brug af vores tjenester, heriblandt oplysninger om din interaktion med Philips og om, hvordan vi kan kontakte dig, så vi kan tilbyde dig den support, du har behov for. Det er os, der står for driften og leveringen af vores tjenester, hvilket også omfatter kundesupport samt forbedring og tilpasning af tjenesterne. Vi bruger desuden dine oplysninger med henblik på besvarelse af dine henvendelser.
 

Vi anser behandlingen af oplysninger om dine henvendelser til afdelingen for kundesupport for at være nødvendig for gennemførelsen af en kontrakt, som du er part i, og lovlig i henhold til paragraf 6.1.(b) i forordning (EU) 2016/679.

Combined data

Kombinerede data
Vi kombinerer muligvis dine personoplysninger, heriblandt kontooplysninger og cookies, med data, der er indsamlet i forbindelse med din brug af Philips' digitale kanaler såsom sociale medier, websteder, e-mails, apps og tilknyttede produkter, eksempelvis IP-adresser, cookies, oplysninger om mobilenheder, meddelelser, du klikker eller trykker på, placeringsoplysninger og websteder, du besøger.

 

Vi bruger de kombinerede data til at forbedre appens, enhedens/enhedernes og tjenesternes indhold, funktioner og anvendelighed samt til at udvikle nye produkter og tjenester. I denne forbindelse anser vi behandlingen af de kombinerede data for at være baseret på Philips' legitime interesser og lovlig i henhold til paragraf 6.1.(f) i forordning (EU) 2016/679. Inden vi behandler følsomme oplysninger med henblik på de formål, der er angivet i dette afsnit, informerer vi dig herom og beder om dit udtrykkelige samtykke i henhold til paragraf 9.2.a. i forordning (EU) 2016/679. Vi kombinerer muligvis også dine kombinerede oplysninger med andre brugeres oplysninger (vel at mærke efter at have fjernet dine personoplysninger) med henblik på udarbejdelse af publikationer, præsentationer, rapporter eller andet (markedsføringsrelateret) kommunikationsmateriale, som kan blive brugt til både interne og eksterne formål.

Hvis du vælger at modtage reklamemeddelelser om Philips-produkter, -tjenester, -begivenheder og -kampagner, som vurderes at være relevante for dig ud fra dine præferencer og din onlineadfærd, sender vi dig muligvis markedsførings- og reklamemeddelelser via e-mail, sms og andre digitale kanaler, f.eks. 

mobilapps og sociale medier. Vi analyserer muligvis dine kombinerede data for at kunne tilpasse meddelelserne i henhold til dine præferencer og din adfærd, så de er så relevante som muligt. Vi beder om dit samtykke, inden vi sender reklamemeddelelser til dig.  

Læs mereLæs mindre

Tilladelser

Såfremt der er behov for at give appen adgang til din mobilenheds sensorer (f.eks. kamera, wi-fi, geoplacering eller Bluetooth) eller andre data (f.eks. billeder, kalenderdata eller kontaktpersoner) med henblik på formål, der er relateret til tjenesterne, beder vi om dit samtykke hertil.


 • Bluetooth: Forbindelsen fra enheden til appen skal oprettes via Bluetooth. Du kan til enhver tid vælge at afbryde Bluetooth-forbindelsen via indstillingerne for din mobilenhed.

 • Placeringsdata: For Android-operativsystemers vedkommende er registrering af den omtrentlige geografiske placering en forudsætning for, at der kan oprettes forbindelse til enheden.

  For iOS-operativsystemers vedkommende er adgang til geoplaceringsdata en forudsætning for, at det kan registreres, at appen og enheden/enhederne befinder sig i nærheden af hinanden. Der udføres dog ingen form for behandling af disse data fra Philips' side. Dataene gemmes i appen på din mobilenhed, hvor Philips ikke har adgang til dem. Hvis du sletter din profil og/eller appen, bliver dataene også slettet på din mobilenhed. 

  Du kan til enhver tid blokere indsamlingen af geoplaceringsdata via indstillingerne for din mobilenhed.
    
 • Filer: Appen skal have adgang til din mobilenheds filer, for at sprogindstillingerne og andre filer, der er nødvendige for, at appen kan fungere efter hensigten (f.eks. billed- og mediefiler eller andre store programfiler), kan gemmes. Hvis du sletter appen, bliver dataene også slettet på din mobilenhed. 
   
 • I nogle tilfælde er tilladelsen en teknisk forudsætning for, at appen kan fungere sammen med din mobilenheds operativsystem. I så fald bliver du muligvis bedt om at give appen adgang til sådanne sensorer eller data. Vi indsamler dog kun sådanne data, hvis det er en forudsætning for at levere tjenesterne, og kun, hvis du har givet samtykke til det.
Læs mereLæs mindre
Third parties

Hvem videregives de indsamlede personoplysninger til?


Philips videregiver muligvis dine personoplysninger til tredjepartstjenesteudbydere, forretningspartnere eller andre tredjeparter i henhold til denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger og/eller gældende lov.

Tjenesteudbydere

Vi samarbejder med tredjepartstjenesteudbydere, som hjælper os med drift, levering, forbedring, tilpasning, support og markedsføring af vores tjenester.
 

Vi videregiver muligvis dine personoplysninger til følgende tjenesteudbydere:

 

 •     Udbydere af it- og cloud-tjenester
  Disse tjenesteudbydere leverer de ydelser, der er nødvendige for at køre appen eller levere tjenesterne, i form af hardware, software, netværk, datalagring, transaktionstjenester og/eller relateret teknologi.

 

 •     Betaling

Vi samarbejder med WorldPay, som er den tjenesteudbyder, der håndterer og behandler finansielle data i forbindelse med betalingsfunktionerne i denne app, samt appbutikker eller andre tredjeparter, der behandler din betaling.
 

Hos Philips stiller vi krav om, at de tjenesteudbydere, vi benytter, har indført lige så omfattende foranstaltninger med hensyn til beskyttelse af personoplysninger, som vi har. Vi stiller krav om, at de tjenesteudbydere, vi benytter, behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med vores anvisninger og udelukkende til ovennævnte konkrete formål, at de kun har adgang til de oplysninger, der er nødvendige for at kunne levere en bestemt tjeneste, og at de beskytter dine personoplysninger i tilstrækkeligt omfang.

 

Andre tredjeparter

Philips samarbejder muligvis også med tredjeparter, som behandler dine personoplysninger med henblik på egne formål. Inden Philips videregiver dine personoplysninger til tredjeparter, der bruger dem til egne formål, sørger vi for at informere dig herom og/eller indhente dit samtykke i henhold til gældende lov. I så fald opfordrer vi dig til at læse de pågældende tredjeparters erklæringer om beskyttelse af personoplysninger for at få oplysninger om deres praksis med hensyn til behandling af personoplysninger, hvilken type personoplysninger der indsamles, og hvordan oplysningerne bruges, behandles og beskyttes.

 

Philips sælger af og til en virksomhed eller en del af en virksomhed til et andet selskab. En sådan overdragelse af ejerskab kan medføre, at de af dine personoplysninger, der er direkte knyttet til den pågældende virksomhed, overføres til det selskab, som køber virksomheden. Alle Philips' rettigheder og forpligtelser i henhold til vores erklæring om beskyttelse af personoplysninger kan frit overdrages til et af vores tilknyttede selskaber i forbindelse med en fusion, et opkøb, en omstrukturering eller salg af aktiver, som følge af lovkrav eller på anden vis, og vi overfører muligvis dine personoplysninger til et af vores tilknyttede selskaber eller efterfølgende juridiske enheder eller en ny ejer.

 

Vi kan dele dine personoplysninger med følgende tredjeparter:

 •     Delta Dental (kun i USA).
 •     ONVZ (kun Holland).
 •     Amazon (hvis der er adgang til Amazon DRS i dit hjemland – se nærmere oplysninger nedenfor).

 

Disse tredjeparter stiller muligvis deres egne tjenester til rådighed for dig. Vi videregiver muligvis dine personoplysninger til disse tredjeparter på din anmodning og/eller i henhold til gældende love.We will retain your personal data for as long as needed or permitted in light of the purpose(s) for which the data is collected. The criteria we use to determine our retention periods include: (i) the length of time you use the App and Services; (ii) whether there is a legal obligation to which we are subject; or (iii) whether retention is advisable in light of our legal position (such as in regard to applicable statutes of limitations, litigation or regulatory investigations)Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Latinamerika, Tokyo, Sydney og Kina.

 
Spacer
 

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Latinamerika, Tokyo, Sydney og Kina.

 
Spacer
 

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Latinamerika, Tokyo, Sydney og Kina.

 
Spacer
 

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Latinamerika, Tokyo, Sydney og Kina.

 
Spacer
 

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Latinamerika, Tokyo, Sydney og Kina.

 
Spacer
 

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Latinamerika, Tokyo, Sydney og Kina.

 
Spacer
 

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

Læs mereLæs mindre
Third parties

Amazon Dash Replenishment Services

I nogle lande understøtter vi vores BrushSync-genbestillingstjeneste ("BrushSync"). Når du abonnerer på BrushSync, afgiver appen automatisk børstehovedbestillinger for dig via Amazons Dash Replenishment Service ("DRS"). I den forbindelse skal du logge ind på din Amazon-konto, hvorefter Amazon leverer sine egne tjenester til dig. Læs Amazons vilkår og betingelser og erklæring om beskyttelse af personoplysninger for at få oplysninger om Amazons praksis med hensyn til behandling af personoplysninger, hvilken type personoplysninger der indsamles, og hvordan oplysningerne bruges, behandles og beskyttes.


Når du tegner et BrushSync-abonnement, videregiver vi følgende oplysninger til Amazon: din enheds serienummer og model (hx-nummer) samt oplysninger om, hvornår det er tid til at bestille et nyt børstehoved ("BrushSync-data"). Vi gemmer dit Amazon-kunde-id for at kunne få oplysninger om dit abonnement. Hvis du opsiger abonnementet på BrushSync, sletter vi dit kunde-id. Du kan til enhver tid (i) sætte bestillinger på pause eller ændre dem via Indstillinger for genbestilling på siden Mit børstehoved i appen og/eller (ii) annullere en bestilling via Amazon.
 

Dine BrushSync-data og dit Amazon-kunde-id behandles kun med henblik på ovennævnte formål, når du abonnerer på BrushSync, og vi anser derfor denne behandling for at være nødvendig for gennemførelsen af en kontrakt, som du er part i, og lovlig i henhold til paragraf 6.1.(b) i forordning (EU) 2016/679.

Læs mereLæs mindre

Overførsel på tværs af landegrænser

Dine personoplysninger kan blive opbevaret og behandlet i et hvilket som helst land, hvor vi har faciliteter, eller hvor vi samarbejder med tjenesteudbydere, og når du bruger tjenesterne, accepterer du samtidig overførsel (såfremt det er relevant) af oplysninger til lande uden for dit bopælsland. I disse lande kan der være andre regler for databeskyttelse end i dit hjemland. Under visse omstændigheder kan domstole, retshåndhævende instanser, lovgivende myndigheder eller sikkerhedsmyndigheder i disse andre lande have ret til at få adgang til dine personoplysninger.


Hvis du er bosiddende i EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde), kan dine personoplysninger blive overført til vores tilknyttede selskaber eller tjenesteudbydere i lande uden for EØS, såfremt Europa-Kommissionen har fastslået, at databeskyttelsen i disse lande er tilstrækkelig i henhold til EØS-standarderne (du kan finde den fuldstændige liste over disse lande her http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Hvad angår overførsler fra EØS til lande, hvor databeskyttelsen ifølge Europa-Kommissionen ikke er tilstrækkelig, heriblandt USA, har vi truffet passende forholdsregler, blandt andet i form af vores bindende regler for virksomheders behandling af kunde-, leverandør- og forretningspartnerdata og/eller de standardkontraktbestemmelser, som Europa-Kommissionen har indført med henblik på beskyttelse af personoplysninger. Du kan få en kopi af disse forholdsregler ved at benytte linket ovenfor eller kontakte privacy@philips.com.

Læs mereLæs mindre

Hvor længe gemmer vi dine oplysninger?

Vi gemmer dine personoplysninger i det tidsrum, der er nødvendigt eller tilladt i henhold til det eller de konkrete formål, som oplysningerne er blevet indsamlet med henblik på. Opbevaringsperioden fastsættes blandt andet ud fra følgende kriterier: (i) hvor længe du bruger appen eller tjenesterne, (ii) hvorvidt vi forpligtet ved lov til at gemme oplysningerne i et bestemt tidsrum, eller (iii) hvorvidt det er tilrådeligt at gemme oplysningerne i henhold til vores juridiske position (f.eks. i tilfælde af præskriptionslove, sagsanlæg eller lovbefalede undersøgelser).

Choices and rights

Dine valgmuligheder og rettigheder

Hvis du vil sende os en anmodning om at få adgang til, berigtige eller slette eller begrænse eller afvise behandling af personoplysninger, som du tidligere har givet os, eller en anmodning om at modtage en elektronisk kopi af dine personoplysninger med henblik på at sende dem til en anden virksomhed (såfremt du har ret til denne dataoverførsel i henhold til gældende lov), kan du kontakte os på adressen privacy@philips.com. Vi svarer på din anmodning i overensstemmelse med gældende lov.


I din anmodning skal du angive, hvilke personoplysninger du ønsker at få adgang til, berigtige eller slette eller begrænse eller nægte behandling af. Af hensyn til din sikkerhed imødekommer vi kun anmodninger vedrørende de personoplysninger, der er knyttet til din konto eller e-mailadresse, eller andre kontooplysninger, som du bruger, når du sender din anmodning til os, og vi beder dig muligvis om at bekræfte din identitet, inden vi imødekommer din anmodning. Vi forsøger at imødekomme din anmodning så hurtigt, som det er praktisk muligt.

 

Hvis vi er afhængige af dit samtykke til indsamling og/eller behandling af dine personoplysninger, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette har dog ingen konsekvenser med hensyn til lovligheden af den databehandling, der har fundet sted inden tilbagetrækningen af dit samtykke.
 

Vær opmærksom på, at du muligvis ikke længere kan benytte vores tjenester (eller dele af dem), hvis du gør brug af (nogle af) dine valgmuligheder og rettigheder.

Læs mereLæs mindre
We protect your personal data
Vi beskytter dine personoplysninger

Hos Philips tager vi vores forpligtelse til at beskytte de oplysninger, du giver os, mod utilsigtet eller uautoriseret ændring, tab, misbrug, videregivelse og/eller adgang meget alvorligt. Hos Philips anvender vi en række forskellige sikkerhedsteknologier samt tekniske og administrative metoder til at beskytte dine oplysninger. Vi har blandt andet indført adgangskontrol samt brug af firewalls og sikre protokoller med henblik på dette formål.

Læs mereLæs mindre
Special information for parents
Særlige oplysninger til forældre

Selv om tjenesterne, i henhold til gældende lov, ikke er målrettet mod børn, er det Philips' politik at overholde loven, når der er krav om en forælders eller værges tilladelse til indsamling, brug eller videregivelse af børns personoplysninger. Vi er forpligtet til at beskytte børns personoplysninger, og vi opfordrer på det kraftigste forældre og værger til at spille en aktiv rolle i forhold til deres børns onlineaktiviteter og -interesser.

 

Hvis en forælder eller værge bliver opmærksom på, at hans eller hendes barn har givet os sine personoplysninger uden vedkommendes samtykke, kan den pågældende forælder eller værge kontakte os på adressen privacy@philips.com. Hvis vi bliver opmærksomme på, at et barn har givet os personoplysninger, sletter vi de pågældende oplysninger i vores arkiver.

Læs mereLæs mindre
Local specific information
Specifikke lokale oplysninger: rettigheder med hensyn til beskyttelse af personoplysninger, hvis du har bopæl i Californien (USA)

I henhold til afsnit 1798.83 i de civilretlige bestemmelser for Californien har de af vores kunder, som har bopæl i Californien, ret til én gang om året at anmode om at få oplysninger om eventuelle personoplysninger, vi har videregivet til tredjeparter med henblik på direkte markedsføring i løbet af det forrige kalenderår, og få disse oplysninger tilsendt uden beregning. Hvis det er relevant, omfatter disse oplysninger en liste over de kategorier af personoplysninger, der er blevet videregivet, samt navn og adresse på alle de tredjeparter, oplysningerne er blevet videregivet til i løbet af det forrige kalenderår. Hvis du har bopæl i Californien og ønsker at indsende en sådan anmodning, kan du gøre det via vores websted vedrørende beskyttelse af personoplysninger: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html.

Læs mereLæs mindre
Changes to the privacy notice
Ændringer af denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger

Vores tjenester kan blive ændret fra tid til anden uden forudgående varsel. Vi forbeholder os derfor også ret til at ændre eller opdatere denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger fra tid til anden. Når vi opdaterer denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger, opdaterer vi også datoen øverst i erklæringen.

 

Vi opfordrer dig til jævnligt at gennemgå den nyeste version af denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger.

 

Den nye erklæring om beskyttelse af personoplysninger træder i kraft, så snart den er offentliggjort. Hvis du ikke er indforstået med oplysningerne i den reviderede erklæring, opfordrer vi dig til enten at ændre dine præferencer eller ophøre med at benytte vores tjenester. Hvis du fortsætter med at benytte vores tjenester, efter at ændringerne er trådt i kraft, er det ensbetydende med, at du er blevet informeret om ændringerne og accepterer den reviderede erklæring om beskyttelse af personoplysninger.

Læs mereLæs mindre
Contact

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål angående denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger eller om, hvordan Philips anvender dine personoplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på adressen privacy@philips.com. Du har også ret til at indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed i dit hjemland eller din region.

 

Philips Oral Healthcare, LLC

22100 Bothell Everett Highway,

WA 98042, Bothell, USA