Lumify

Spørgsmål om Lumify?
Vi dækker dig ind.

 

Teknisk support: 45 80 30 30 35

Salg: lumify.scandinavia@philips.com

Opsætning og konfiguration

1. Hvordan downloader man Lumify-appen?

 

Du kan downloade Lumify-appen fra Google Play Store på https://play.google.com/store/apps/details?id=com.philips.hc.ultrasound.lumify.

 

2. Hvordan installerer man Lumify-appen?

 

Lumify installeres automatisk, når du har downloadet den til din smart-enhed fra Google Play store. I sjældne tilfælde kan enhedens sikkerhedsindstillinger blokere for installationen af Lumify. I så fald skal du se enhedens sikkerhedsindstillinger eller bede din lokale IT-afdeling om hjælp.

 

3. Kan jeg bruge Lumify-appen med ikke-Lumify-transducere?

 

Nej. Lumify-appen virker kun med Lumify-transducere. Hvis du tilslutter en ikke-Lumify-transducer til enheden, virker Lumify-appen kun i demotilstand.

 

4. Hvordan finder jeg ud af, at der er en opdatering til Lumify-appen?

 

Du kan konfigurere din enhed til individuel opdatering af apps eller tillade, at den automatisk udfører opdateringerne. Hvis din Lumify-kompatible enhed er konfigureret til automatisk opdatering af apps, opdateres Lumify-appen automatisk, når der er en opdatering til rådighed, medmindre opdateringen omfatter ændring af tilladelser. I så fald bliver du bedt om at opdatere Lumify-appen. Hvis din enhed er konfigureret til at opdatere apps individuelt, kan du hente den nyeste Lumify-opdatering fra Google Play Store. Søg efter "update apps" (opdatering af apps) i Google Play Help for flere oplysninger.

 

5. Kan jeg overføre min Lumify-app til en ny enhed?

 

Ja. Du skal blot downloade Lumify-appen fra Google Play Store og installere den på din nye enhed, tilslutte din Lumify-transducer og derefter følge de nemme registreringstrin. Lumify kan ikke overføre patientdata fra en enhed til en anden. Du kan gemme patientdata fra en tidligere enhed på et netværk, et lokalt lager, en DICOM-server eller et eksternt lager.

 

6. Kan jeg bruge ethvert USB-kabel til at tilslutte min transducer til enheden?

 

Nej. Lumify-transduceren er et medicinsk produkt af høj kvalitet og kræver brug af et specialkabel for at sikre, at du får den bedst mulige ydelse ud af din Lumify-system. Vi garanterer kun, at Lumify-systemet vil yde i overensstemmelse med specifikationerne, hvis du bruger et Lumify-kabel til din transducer, som er godkendt af Philips.

 

7. Hvad sker det, hvis jeg bruger en smart-enhed, som ikke fremgår af listen over kompatible enheder?

 

Vi arbejdet hårdt på at vedligeholde en liste over kompatible enheder www.philips.com/lumify-compatible-devices. Alle enheder på vores kompatibilitetsliste er blevet omhyggeligt testet. Vi beder dig vælge en enhed på listen for at sikre fuld kompatibilitet

 

8. Hvilke smart-enheder er kompatible med Lumify?

 

Philips har udarbejdet og testet en liste over smart-enheder, som er fuldt kompatible med Lumify-appen og transduceren. Find listen her: www.philips.com/lumify-compatible-devices.

 

9. Hvordan kan jeg sikre, at de data, jeg gemmer på min Lumify-kompatible enhed, er sikre?

 

Android-operativsystemet og alle enhedsproducenter inkorporerer metoder til at sikre dataene på din enhed, f.eks. kryptering af data og brug af adgangskoder for at tilgå dataene. Vi anbefaler på det kraftigste, at du spørger din lokale IT-afdeling for at sikre, at din enhed implementeres i overensstemmelse med dine specifikke sikkerhedskrav.

 

10. Er Lumify-produktet i overensstemmelse med HIPAA?

 

Lumify-appen integreres med dine sikkerhedspolitikker og bruger de kommunikationsprotokoller, som din arbejdsplads har konfigureret. Android-operativsystemet har beskyttelsesfunktioner, f.eks. adgangskodebeskyttelse og kryptering. Android-operativsystemet har endvidere branchespecifikke funktioner, som beskytter data, der sendes frem og tilbage på arbejdspladsen, ved hjælp af godkendelse og kryptering.

 

11. Hvordan registrerer jeg mit nye Lumify-produkt?

 

Du skal have internetadgang for at kunne registrere Lumify. Først skal du oprette forbindelse mellem enheden og et trådløst eller mobilnetværk. Herefter skal du tilslutte Lumify-transduceren til din enhed og følge de trinvise anvisninger, som Lumify-appen viser.

 

12. Kan jeg tilslutte min Lumify-transducer til mere end én enhed?

 

Ja. Du kan bruge en Lumify-transducer på alle de enheder, du vil. Du skal registrere transduceren, første gang du tilslutter den til en ny enhed. Efter den indledende registrering kan du bruge transduceren uden at skulle registrere den igen.

 

13. Hvorfor kan jeg ikke finde Lumify-appen i Google Play store?

 

Hvis du ikke kan finde Lumify-appen i Google Play Store, skal du sikre, at din enhed og Android-operativsystemet opfylder systemkravene for Lumify og at du åbner Google Play Store fra et land, hvori man kan få Lumify.

 

14. Hvordan konfigurerer jeg min tablet til netværkskonnektivitet?

 

Se den dokumentation, der blev leveret sammen med din enhed, for en vejledning til, hvordan du konfigurerer din enhed til trådløs eller mobilnetværkskonnektivitet.

 

15. Hvordan overfører jeg billeder fra min enhed til en ekstern lagerplacering?

 

Du kan eksportere undersøgelser og billeder til DICOM PACS, et delt netværk eller et lokalt lager. Du kan også sende billeder med email. Understøttede mailprogrammer er Gmail, K-9 Mail, Yahoo, Outlook og Inbox. Se brugervejledningen til Lumify på www.philips.com/lumify-manual for flere oplysninger.

 

16. Hvordan sletter jeg alle patientoplysninger på min enhed?

 

Du sletter patientoplysninger i Lumify ved at vælge Settings (Indstillinger) og derefter Reset Database (Nulstil database) i Patient Database (Patientdatabase). Du sletter alle data på din enhed ved at nulstille enheden. Se den dokumentation, der blev leveret sammen med enheden for vejledning.

 

17. Er det okay, at jeg opdaterer operativsystemet på min enhed?

 

Ja. Philips tester aktivt kompatibilitet med Lumify-appen, når der udgives en ny version af operativsystemet.

 

18. Hvad skal jeg bruge til at rengøre min Lumify-transducer?

 

Se din brugervejledning til Lumify for en liste over godkendte rengørings- og desinficeringsmidler.

 

19. Hvordan kan jeg rengøre og desinficere den enhed, hvorpå jeg bruger Lumify-appen?

 

Det er dit ansvar at rengøre og desinficere din enhed korrekt i overensstemmelse med enhedsproducentens anvisninger samt din arbejdsplads' politikker for rengøring og desinficering af medicinsk udstyr. Du finder flere oplysninger i den dokumentation, der blev leveret sammen med enheden, samt din arbejdsplads' politikker for rengøring og desinficering af medicinsk udstyr.

 

20. Hvor stor er Lumify-appen?

 

Lumify-appen er meget lille - ca. 30 MB, hvilket er mindre end en typisk MP3-melodi.

 

21. Kan jeg tilslutte Lumify til en ekstern monitor?

 

Ja. Du kan "projicere" din Android-enheds display til en ekstern monitor ved hjælp af en Chromecast-dongle. Se https://support.google.com/chromecast/answer/2998456?hl=en for flere oplysninger

 

22. Er der en metode til at omgå Androids dvaleindstillinger, så enheden altid er tændt, når Lumify-appen er aktiv?

 

Der er en Android-app ved navn “Stay Alive”, som gør præcis dette. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.synetics.stay.alive&hl=en

 

23. Understøtter Lumify WPA-Enterprise Wi-Fi-sikkerhed?

 

Kompatible Android-enheder understøtter eksisterende Wi-Fi-sikkerhedsprotokoller, herunder sikkerhedscertifikater. Listen over kompatible enheder findes på www.philips.com/Lumify-Compatible-Devices.

 

24. Kan jeg flytte fokuszonen ved at trykke på skærmen og trække?

 

Nej. Lumify tilpasser automatisk antallet og placeringen af fokuszoner baseret på den forudindstillede applikation, farvekasseposition og dybde. 

 

25. Hvor finder jeg oplysninger om rengøring af transducere?

 

Se afsnittet om pleje af transducere i brugervejledningen til Lumify, hvor du finder metoder til pleje af transduceren samt en liste over godkendte rengørings- og desinficeringsmidler.

 

126. Har Lumify Autoscan?

 

Ja. Autoscan, som også kaldes for Autogain eller Live iScan, tilpasser forstærkningen af hver linje i alle billeder i realtid og sikrer, at billedets overordnede lysstyrke bibeholdes. Autoscan gør det unødvendigt selv at justere TGC (tids-/forstærkningskompensation).

 

27. Kan jeg eksportere billeder i pc-format fra Lumify?

 

Ja. Du kan sende undersøgelsen med billeder i pc-format via email, eller eksportere billederne til et lokalt lager, som du kan tilslutte til din computer. Se brugervejledningen til Lumify for flere oplysninger.

 

28. Kan jeg eksportere billeder i DICOM-format fra Lumify?

 

Ja. Du kan konfigurere en DICOM-destination og eksportere til DICOM PACS. Din IT-afdeling kan give dig de nødvendige netværksoplysninger til at konfigurere DICOM-destinationen. Se brugervejledning til Lumify for flere oplysninger.

 

29. Hvordan konfigurerer jeg Lumify til netværkskonnektivitet?

 

Se brugervejledningen til Lumify-ultralydssystemet www.philips.com/lumify-manual for oplysninger om, hvordan du konfigurerer din enhed til trådløse netværk.

 

30. Hvorfor kan jeg ikke eksportere undersøgelser til DICOM PACS?

 

Prøv disse fejlfindingsråd:
• Sørg for, at din enhed har konstant forbindelse til et trådløst eller mobilnetværk. Se den dokumentation, der blev leveret sammen med din enhed, for oplysninger om konfiguration af din enhed til trådløse eller mobilnetværk.
• Test forbindelsen til DICOM PACS: Vælg eksportdestinationen og tryk på Test. Se brugervejledningen til Lumify for flere oplysninger.
• Tal med din netværksadministrator, så i sammen kan sikre, at indstillingerne for DICOM-destination i Lumify er korrekte. Se brugervejledningen til Lumify for flere oplysninger.

 

31. Hvordan optager jeg et billede i Mmode?

 

Du optager et billede i M-mode ved at fryse billedet med det ønskede M-mode tracer og derefter trykke på Save Image (Gem billede). Billedet tilføjes herefter til patientjournalen, sådan som det ser ud på skærmen.

Fejlfinding

1. Registreringsprocessen for Lumify mislykkedes - hvad skal jeg gøre?

 

Du skal først sikre, at din enhed fremgår af listen over kompatible enheder: www.philips.com/Lumify-Compatible-Devices

 

Herefter skal du sikre, at transduceren er korrekt tilsluttet til enheden og at enheden har forbindelse til et trådløst eller mobilnetværk under hele registreringsprocessen. Registreringen kan gå galt, hvis du mister forbindelsen. Hvis det sker, skal du frakoble transduceren, oprette forbindelse igen og derefter tilslutte transduceren igen.

 

2. Behøver jeg have forbindelse til et trådløst netværk for at scanne med Lumify?

 

Nej. Når du har registreret Lumify, kræver det ikke forbindelse til et trådløst eller mobilnetværk at bruge Lumify. Philips anbefaler, at du regelmæssigt har forbindelse til et trådløst eller mobilnetværk for at maksimere de fordele, du får med Lumify-tjenesten.

 

3. Hvorfor er der ingen oplysninger i DICOM-loggene?

 

Du skal aktivere DICOM-logning, før Lumify begynder at indsamle data. Se brugervejledningen til Lumify for flere oplysninger.

 

4. Hvor finder jeg DICOM-overensstemmelseserklæringen for Lumify?

 

Gå til http://www.usa.philips.com/healthcare/resources/support-documentation/dicom-ultrasound og klik på Lumify.

 

5. Hvor sidder transducerens serie-id?

 

Du finder det alfanumeriske id, som består af 6 tal, på siden af transduceren. Alternativt kan du tilslutte transduceren til din enhed og starte Lumify. Tryk på About (Om) i sidemenuen og se det alfanumeriske serie-id, som består af 6 tal.

 

6. Kan jeg slette modalitetsarbejdslisteserveren fra Lumify?

 

Ja. Se brugervejledningen til Lumify for flere oplysninger.

 

7. Hvad betyder et rødt X eller et grønt flueben ved siden af min eksportdestination?

 

Et rødt X betyder, at Lumify ikke kan oprette forbindelse til eksportdestinationen. Et grønt flueben betyder, at der er oprettet forbindelse til eksportdestinationen.

 

8. Hvordan får jeg teknisk support?

 

Se brugerdokumentationen til Lumify eller kig i disse oftest stillede spørgsmål for at se, om der er et svar på dit spørgsmål.

Hvis du har brug for yderligere teknisk support, kan du komme i kontakt med dem på to måder:

  • Ring på 45 80 30 30 35 og vælg mulighed 1 for at tale med en medarbejder fra Philips Customer Care Solutions Center. Medarbejderen noterer dine kontaktoplysninger og stiller dig igennem til en fjernsupporttekniker, som vil udføre fejlfinding på dit problem.
  • Ring på 45 80 30 30 35 og vælg mulighed 3. Tryk derefter på 1 efter den næste optagelse for at tale med en medarbejder fra Philips Customer Care Solutions Center. Medarbejderen noterer dine kontaktoplysninger og stiller dig igennem til en fjernsupporttekniker, som vil udføre fejlfinding på dit problem.

 

9. Hvad kan jeg gøre, hvis min enhed ikke længere genkender mine Lumify-transducere?

 

Prøv disse fejlfindingsråd:

  • Sørg for, at transducerens USB-stik er ordentligt indsat i enheden.
  • Genstart enheden og følg fejlfindingstrinnene i kapitlet System Maintenance (Systemvedligeholdelse) i brugervejledningen til Lumify.
  • Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du komme i kontakt med teknisk support på to måder:
    • Ring på 45 80 30 30 35 og vælg mulighed 1 for at tale med en medarbejder fra Philips Customer Care Solutions Center. Medarbejderen noterer dine kontaktoplysninger og stiller dig igennem til en fjernsupporttekniker, som vil udføre fejlfinding på dit problem.
    • Ring på 45 80 30 30 35 og vælg mulighed 3. Tryk derefter på 1 for at tale med en medarbejder fra Philips Customer Care Solutions Center. Medarbejderen noterer dine kontaktoplysninger og stiller dig igennem til en fjernsupporttekniker, som vil udføre fejlfinding på dit problem.

 

10. Hvorfor vises meddelelsen "Unsupported transducer" (Ikke-understøttet transducer), når jeg tilslutter min S4-1-transducer?

 

S4-1 kræver brug af Lumify-appen version 1.6. Du kan se, hvilken version af appen, du har
ved at gå til Lumify - Settings (Indstillinger) -> menuen About (Om).

Hvis du har app-version 1.2 eller ældre, kan du gå til Google Playstore og opgradere til 1.6.

Hvis du har app-version 1.6, bedes du ringe til vores Philips Lumify Support-medarbejdere på 45 80 30 30 35.

Produktudbud

1. Kunne du tænke dig at tilføje andre funktioner, f.eks. PW Doppler?

 

Lumify-teamet arbejder løbende på at forbedre Lumify, herunder nye transducere, funktioner og services.

 

2. Hvordan er Lumifys billedkvalitet i forhold til andre systemer?

 

Lumifys billedkvalitet er sammenlignelig med større systemer, uden at gå på kompromis med dybdepenetration og vævsopløsning.

 

3. Hvor meget brugstid kan jeg få ud af mit Lumify-system?

 

Scanningstid afhænger af din enhed, men du kan generelt scanne kontinuerligt i 2-4 timer. Gå til http://www.philips.com/lumify-compatible-devices for at se den estimerede scanningstid for sammenlignelige enheder.

 

4. Hvor meget lagerplads bruger Lumify?

 

Selve Lumify-appen bruger ca. 50 MB lagerplads, hertil kommer yderligere lagerplads til patientdata.

 

5. Hvor holdbar er Lumify-transduceren?

 

Serien af Lumify-transducere er konstrueret og afprøvet til at opfylde de skrappe krav til driftssikkerhed, som gælder på det meget mobile ultralydsmarked, og til at sikre, at dine transducere kan modstå den type slitage og påvirkninger, der forekommer i det meget mobile ultralydsmiljø.

 

 

6. Bliver der tilbudt undervisning og træning med Lumify?

 

Lumify er intuitiv og kræver ikke omfattende praktisk træning. Philips tilbyder gratis undervisning i udvalgte point of care-kurser. Der tilbydes også mere omfattende undervisning og træning mod betaling. Gå til følgende websteder for at se alle de tilgængelige uddannelsestilbud 

www.philips.com/CCEMeducation

www.philips.com/RAPMeducation

http://www.usa.philips.com/healthcare/education-resources/education-training

 

7. Hvad er Lumifys lagerkapacitet til billeder?

 

En typisk ultralydsundersøgelse med et par still-billeder bruger kun omkring 10 MB lagerplads. Undersøgelser med et par loops på 3 sekunder bruger ca. 50 MB. Du kan gemme flere hundrede undersøgelser på en enhed, som er kompatibel med Lumify (www.philips.com/Lumify-Compatible-Devices). Den faktiske lagerkapacitet afhænger af flere faktorer, f.eks. hvor meget indhold der er på din enhed.

 

8. Understøtter Lumify Windows-enheder, f.eks. Surface-tablets?

 

På nuværende tidspunkt understøtter Lumify kun Android-enheder. Vi kigger løbende på mulighederne for at udvide understøttelse til alle platforme.

 

9. Omfatter patientoplysningerne i Lumify adgangsnumre?

 

Ja. Formularen Patient Info (Patientinfo) har et adgangsnummerfelt. Herudover kan de hentes via funktionen Modality Worklist (Modalitetsarbejdsliste).

 

10. Kan jeg bruge Lumify til pædiatrisk ultralydskanning?

 

Ja. Pædiatrisk ultralydskanning indgår i brugen af Lumify.

 

11. Kan jeg justere gain i nærfeltet og i dybden på Lumify?

 

Du kan justere gain overordnet med Lumify, og med AutoScan (som er kontinuerlig iScan-optimering) opnås ensartet gain-justering fra nærfeltet til dybden.

 

12. Er loop-registrering prospektiv eller retrospektiv?

 

Lumify registrerer loops (længde på 3-10 sekunder) prospektivt. Lumify starter registreringen, når du trykker på Save Loop (Gem loop), og fortsætter registreringen, indtil du trykker på Stop eller den specificerede tid for loop-længde løber ud.

 

13. Virker Lumify på Samsung-telefoner (S4, S5, S6, S6 Edge)?

 

Philips anbefaler, at du bruger en enhed, som fremgår af følgende liste over tablet-kompatibilitet:http://www.philips.com/lumify-compatible-devices

 

14. Har Lumify XRes?

 

Ja. XRes, den seneste generation af billedbehandling, øger billedets opløsning og gør det nemmere at visualisere strukturer. Philips optimerer XRes til hver enkelt klinisk applikation.

 

15. Har Lumify THI (Tissue Harmonic Imaging)?

 

Ja. Lumify bruger THI i forhold til den kliniske applikation. Der bruges f.eks. THI på C5-2 transduceren både ved skanning af galdeblæren og ved brug af OB/GYN-applikationen.

 

16. Har Lumify SonoCT?

 

Ja. SonoCT, som også kaldes spatial compounding eller multibeam, er aktiv på L12-4 og C5-2 transducerne i alle applikationer, dog ikke Lung ( Lunge)

 

17. Får jeg godtgørelse for undersøgelser, der udføres med Lumify?

 

Lumify er en medicinsk enhed, som kræver ordination, og kan derfor kun købes af læger (dr.med. eller osteopatisk doktor) samt af sundhedsmyndigheder, der har autoriserede læger ansat.


Ultralydskanning, der udføres med ultramobilt eller håndholdt ultralydssystem, rapporteres ved hjælp af de samme ultralydskoder, som anvendes for undersøgelser udført af ikke-bærbare ultralydskannere, så længe de sædvanlige krav er opfyldt. Alle ultralydsundersøgelser skal opfylde de medicinske krav bestemt af køberen, undersøgelserne skal opfylde kravene for den kode, der er valgt, og skal dokumenteres i patientens journal, uanset hvilket type ultralydsudstyr der anvendes

 

18. Understøtter Lumify DICOM MWL? Hvordan opsætter jeg en MWL-server?

 

Ja, du kan konfigurere og sende forespørgsler til en DICOM MWL-server. Se brugervejledningen til Lumify for flere oplysninger.

 

19. Kan jeg oprette et midlertidigt id, når jeg starter en undersøgelse? Hvis ja, kan jeg så ændre det og tilføje patientoplysninger senere?

 

Ja. Tryk på Scan på visningen Scan/Create Patient (Scan/Opret patient) for at starte billeddannelsen uden at indtaste patientoplysninger. Du kan ændre patientoplysningerne når som helst, indtil du afslutter undersøgelsen.

 

20. Er Color Mode tilgængelig?

 

Ja. Der er to Color Modes: fast flow (høj farve Doppler skala til arterielt flow ) og slow flow (langsom farve Doppler skala venøst flow)

 

21. Kan jeg scanne eller gennemse billeder i fuldskærmsvisning?

 

Ja. Du kan se et billede i fuldskærmsvisning ved at trykke på [[full-screen view icon]] (ikon for fuldskærmsvisning) i nederste venstre hjørne af billedet. Tryk på [[return to normal view icon]] (ikon for retur til normalvisning) for at vende tilbage til normalvisning.

 

22. Hvilket stregkodeformat understøtter Lumify?

 

Se brugervejledningen til Lumify for at se en komplet liste over understøttede formater og en vejledning i, hvordan man konfigurerer stregkodescanneren.

 

23. Hvilke transducere er Mmode tilgængelig på?

 

MMode er tilgængelig på S4-1-, C5-2- og L12-4-transducere.

 

24. Kan jeg bruge Lumify uden for hospitalet?

 

Lumify er et bærbart ultralydssystem, som er beregnet til brug på steder, hvor der ydes sundhedspleje af sundhedsfaglige personer, herunder private hjem, hospitaler, lægepraksisser, klinikker og EMT (sygetransport).

 

25. Hvad medfølger der ved et direkte køb af Lumify?

 

Ved et direkte køb af Lumify får du en eller flere Lumify-transducere, Lumify-appen, software-opgraderinger og en garanti fra producenten. Købet inkluderer også en bæretaske til enheden og transduceren.

VIGTIGT: Købet inkluderer ikke en kompatibel smart-enhed (tablet eller mobiltelefon).

 

26. Hvilke betalingsmetoder kan jeg bruge til mit direkte køb af Lumify?

 

Du kan købe din Lumify med et kreditkort eller få en faktura fra Philips mod fremvisning af en indkøbsordre.

 

27. Hvor lang tid går der, inden den købte Lumify-transducer ankommer?

 

Din/dine Lumify-transducere bør komme maks. to uger efter ordreafgivelse, men den faktiske leveringstid afhænger af produktets tilgængelighed. Større ordrer kan tage længere tid. Ring på (844) 695-8643, hvis du har spørgsmål vedrørende din ordre.

 

28. Hvilken slags garanti kan jeg få til den købte Lumify-løsning?

 

Dit Lumify-køb er omfattet af en 5-årig grundlæggende garanti, som inkluderer adgang til support-afsnittet på vores Lumify-portal, adgang til fjernsupport fra Philips' eksperter samt dækning af produktionsfejl for din/dine Lumify-transducere. www.lumify.philips.com/web/support- Premium-dækning kan fås mod et tillæg via vores Xtend Premium-tilbud, som giver dig beskyttelse mod hændelige uheld.

 

29. Hvilken ekstra servicedækning kan jeg få til den købte Lumify-løsning?

 

Philips tilbyder Xtend Premium, som er en servicekontrakt, der yder ekstra dækning for din købte Lumify. Der henvises til vores vilkår og betingelser for flere oplysninger om Xtend Premium. http://www.usa.philips.com/healthcare/about/terms-conditions.

 

30. Hvilke vilkår og betingelser gælder for den købte Lumify-garanti?

 

Vilkår og betingelser for garantien http://www.usa.philips.com/healthcare/about/terms-conditions.

 

31. Hvilke vilkår og betingelser gælder for den Lumify-servicekontrakt, Xtend Premium, som man kan købe?

 

Xtend Premium dækker hændelige uheld for kundens indkøbte Lumify-transducere i den periode, der er angivet i tilbuddet. Kunden har ret til at bytte transducere, der er blevet beskadiget i et hændeligt uheld (maks. ombytning af 1 transducer pr. år). Xtend Premium er udarbejdet som et supplement til garantidækningen på en købt Lumify-transducer, og den dækker ikke erstatning af mistede eller stjålne transducere. Vilkår og betingelser for Philips' serviceaftale gælder. Xtend Premium-tilbud http://www.usa.philips.com/healthcare/about/terms-conditions.

 

32. Hvordan annullerer jeg min købte Lumify?

 

Efter købet kan Lumify hverken returneres eller annulleres i henhold til de gældende vilkår og betingelser for købet.

 

33. Er der en måde, hvorpå jeg kan nulstille billeddannelsesknapperne til standardforstærkning/-dybde, f.eks. en "nulstillingsknap"?

 

Det er nemt at nulstille billeddannelsesknapperne til de optimerede standarder ved at genvælge forudindstillingen. Det gendanner dybde/forstærkning/indstillinger til den optimerede standard.

Telefonikon

Kontakt os

Teknisk support: 45 80 30 30 35

Salg: lumify.scandinavia@philips.com

Køb Lumify bærbar ultralyd

Fremragende billedkvalitet, enestående holdbarhed, overkommelig pris - lægger ultralyd i hænderne på flere.

Kontakt os for at høre mere om Lumify:

Lumify-app

Transducersammenligning

S4-1
S4-1
Båndbreddesektor
transducer
L12-4
L12-4
Lineær sektor
transducer
C5-2
C5-2
Kurvet sektor
transducer
Applikationer
Abdomen, Echo (Ekko), FAST, Lung (LUNGE), OB/GYN
Lung (Lunge), MSK, Soft Tissue (Blødt væv), Superficial (Overfladisk), Vascular (Vaskulær)
Abdomen, Gallbladder (Galdeblære), Lung (Lunge), OB/GYN
Båndbredde
4-1 MHz
12-4 MHz
5-2 MHz
Synsfelt
90°
34,5 mm
67,3°
Grundmål
20,2 mm
34 mm
50 mm (ROC)
Scanningsdybde
Op til 24 cm
Op til 12 cm
Op til 30 cm
Funktioner til billeddannelse
2D, farve-doppler, M-mode, avanceret XRES og harmonisk billeddannelse med flere variable
2D, drejelig farve-doppler, M-mode, avanceret XRES og harmonisk billeddannelse med flere variabler, SonoCT
2D, farve-doppler, M-mode, avanceret XRES og harmonisk billeddannelse med flere variabler, SonoCT

Kontakt

Kontaktoplysninger

* Dette felt er påkrævet
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Forrige
Ved at specificere årsagen for din kontakt vil vi kunne yde dig en bedre service.
*
*
Forrige