Medicinsk udstyr Vigtig produktinformation


Philips Respironics Sleep and Respiratory Care-enheder

FSN 2021-05-A & FSN 2021-06-A

Hvis du endnu ikke har registreret din enhed

Nyheder og opdateringer > En samtale med David Ferguson, Business Leader for Sleep and Respiratory Care

En samtale med David Ferguson, Business Leader for Sleep and Respiratory Care

13. juni 2023

David Ferguson, Business Leader for Sleep & Respiratory Care, startede hos Philips i marts 2021. Siden da har han ført organisationen gennem den frivillige vigtige produktinformation om medicinsk udstyr for visse CPAP-, BiPAP- og mekaniske ventilator-enheder. Nu hvor det omfattende test- og forskningsprogram for berørte CPAP/BiPAP-søvnbehandlingsenheder1 er fuldført, spurgte vi ham om, hvad der har ændret sig siden starten af den vigtige produktinformation, hvad resultaterne betyder for patienter, og hvad man kan forvente af Philips Respironics i fremtiden.

Du begyndte hos Philips Respironics i starten af den vigtige produktinformation. Hvordan vil du beskrive de fremskridt, du har set? Set fra dit perspektiv, hvad er så nogle af de markante ændringer, Philips Respironics foretog på det pågældende tidspunkt?

 

Det var helt bestemt et interessant tidspunkt at starte i firmaet på. Det konstante fokus på patientsikkerhed og kvalitet og på at gennemføre processen med afhjælpning er stadig vores topprioritet. Til det formål ændrer vi vores processer og den måde, vi opererer på, så vi kan levere det, der betyder mest for vores patienter – sikker og effektiv behandling.


Ansvarlige beslutninger, især svære beslutninger, med udgangspunkt i videnskab, er de to vigtigste komponenter i forbindelse med patientsikkerhed. 


Vi har søsat et nyt trænings- og opmærksomhedsprogram for at sikre, at alle Philips medarbejdere er oplært i at varetage deres rolle vedrørende kvalitet og patientsikkerhed. Dette program blev iværksat før den vigtige produktinformation, men vi har forbedret det, så alle forstår effekten af deres arbejde i forbindelse med patientpleje. Philips har også for nylig udpeget en ny Patient Safety and Quality Officer, Steve C. De Baca, som skal stå for indsatsten for patientsikkerhed og kvalitet i hele Philips, og Steve har været en fantastisk partner i vores transformation inden for Sleep and Respiratory Care-delen af vores virksomhed. Vores mål er konstant at hæve kvaliteten af vores produkter, så patienter kan føle sig trygt forvisset om, at de modtager den bedst mulige pleje, og jeg tror, at disse ændringer vil forstærke det.

I maj rapporterede Philips Respronics, at test- og forskningsprogrammet afdækkede, at problemerne i forbindelse med berørte CPAP/BiPAP-enheder til søvnbehandling i hjemmet sandsynligvis ikke forårsager nævneværdig skade på helbredet. Ud over at være Business Leader for Sleep & Repiratory Care har du også en ph.d. i kemi. Hvis man ser på resultaterne gennem videnskabelige briller, hvad får dig så til at føle dig tryg ved disse resultater, og hvorfor er de vigtige?

 

Det omfattende test- og forskningsprogram er blevet foretaget sammen med frem uafhængige, certificerede testlaboratorier, og resultaterne er blevet gennemgået og vurderet af kvalificerede tredjepartseksperter og Philips Respironics samt et eksternt medicinsk panel – hvilket betyder, at de er blevet gennemgået og vurderet af organisationer uden for Philips. I maj annoncerede vi, at risikovurderingerne nu er blevet fuldført for CPAP/BiPAP-søvnbehandlingsenhederne, herunder den første generation af DreamStation-, System One- og DreamStation GO-enheder. Disse enheder udgør omtrent 95 % af de berørte enheder på globalt plan. 


Der er et et udsagn i rapporten, som jeg tror, indfanger essensen af, hvorfor denne forskning er så vigtig. Det forklarer, at på tidspunktet for den vigtige produktinformation støttede vi os til et oprindeligt og begrænset datasæt samt toksikologisk risikovurdering. Resultaterne af den pågældende vurdering blev derefter ekstrapoleret på tværs af alle enhedsplatforme, og af omfattende sikkerhedshensyn blev et rimeligt scenarie for værst tænkelige udfald overvejet. "Begrænset datasæt" er de nøgleord, jeg vil fremhæve i den sammenhæng. Med fuldførelsen af den del af test- og forskningsprogrammet, der angår enheder til søvnbehandling i hjemmet, kan patienter og deres læger få et godt indblik i den potentielle sundhedseffekt på deres berørte enheder.

Hvordan hjælper Philips Respironics patienter, som stadig venter på en afhjulpet enhed?

 

Mange patienter har ventet længe på deres udskiftningsenhed, og de har ventet, fordi leveringen af en enhed har krævet navigation i unikke og overvejende hidtil usete omstændigheder. Jeg vil gerne have, at disse patienter ved, at vi er virkelig kede af den frustration, disse forsinkelser har medført. Det er stadig vores topprioritet af levere sikker og effektiv behandling. Vi har enheder klar til patienter, og vi gør os alle mulige anstrengelser for at sikre, at de kommer frem til dem, der venter på dem.  Til det formål har vi arbejdet med kunder og klinikere om at støtte og sikre fremskridt i processen med afhjælpning og dermed muligheder for alternativ udskiftningsenhed og i nogle tilfælde økonomisk betaling.

Hvad kan patienter forvente fra Philips Respironics fremover?

 

Vi har fortsat fuldt fokus på at gennemføre afhjælpningsprogrammet, og patienter kan forvente, at vi holder dem informeret med jævnlige opdateringer om fremskridt. De kan også forvente, at der fortsat vil blive truffet beslutninger vedrørende vores produkter angående patientsikkerhed, da det er en topprioritet for os. 


Sidst, men ikke mindst, kan de forvente, at vi fortsat skaber mere ansvarlighed internt, samtidigt med at vi retter blikket udad mod uafhængige tredjeparter for at validere vores anstrengelser for at støtte patienter med søvn- og vejrtrækningslidelser. Vi fortsætter med test af resterende enheder, inklusive Trilogy 100/200- og OmniLab Advanced Plus-enheder, og forventer at levere en opdatering i de kommende måneder. Vi fortsætter også med at arbejde sammen med brancheorganisationer, sundhedspersonale og kunder for at sikre, at vi er de bedste til at støtte patienter med søvn- og vejtrækningstilstande.

Hvis du har specifikke spørgsmål, der ikke er blevet besvaret her eller på webstedet, bedes du kontakte os.

David Ferguson, Business Leader, Sleep & Respiratory Care

David Ferguson
Business Leader, Sleep & Respiratory Care

Hvis du endnu ikke har registreret din enhed

* Philips Respironics har leveret dataene og analyserne til FDA og andre kompetente myndigheder. FDA er stadig i gang med at tage stilling til de data og analyser, som Philips Respironics har leveret, og vil muligvis nå til en anden konklusion. Sundhedspersonale, patienter og andre interessenter bør bruge den komplette opdatering, inklusive oplysninger om begrænsningerne for testproceduren, om al informeret beslutningstagning og bør ikke udelukkende støtte sig til den oversigt, der præsenteres her. Philips Respironics’ vejledning til sundhedspersonale og patienter er ikke ændret. Philips Respironics fortsætter med programmet for mangeludbedring.


1 Første generation DreamStation, System One- og DreamStation Go-enheder

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.