1
Produkter

OLED 8 series Ultratyndt 4K UHD OLED Android TV

164 cm (65") Ambilight TV, 4500 Picture Performance Index, HDR perfekt WCG 99 %, P5 Perfect Picture Engine 65OLED803/12

Ofte stillede spørgsmål

Geninstallation af kanaler på et Philips TV [DVB-C og DVB-T] (kabel, antenne)

Situation

Kanaler skal (gen)installeres i følgende situationer:

• Under den første installation af fjernsynet

• Når en eller flere kanaler mangler

• Når der skiftes til en anden udbyder eller signaltype

Tjekliste

Sørg for, at:

• Et analogt eller DVB-C/T-signal modtages af fjernsynet (ingen set-top-boks bruges)

• Alle kabler er korrekt tilsluttet

Svar

For at (gen)installere fjernsynskanaler direkte på fjernsynet skal du gøre følgende:

  1. • Tryk på knappen “Settings” (Indstillinger) på fjernbetjeningen til TV'et, og vælg:
  2. [Alle indstillinger] (All settings) > Kanaler > [Antenne/kabelinstallation] (Antenna/cable Installation) > [Søg efter kanaler] (Search for channels)
  3. På installationsskærmen skal du vælge [Start] og trykke på “OK”.
  4. Vælg et af følgende scenarier:

a. Første installation af kanaler:

5a. Vælg land, og tryk på “OK”
6a. Vælg Antenne eller Kabel, og tryk på “OK”
7a. Vælg, om du vil installere [Kun digitale kanaler] (Only digital channels) eller [Analoge og digitale kanaler] (Analog and digital channels)
8a. Den fremhævede indstilling er [Start]. Tryk på knappen “OK” for at starte kanalsøgning.

b. Geninstallation af kanaler:

5b. Vælg:
[Hurtig geninstallering] (Quick reinstall) for at få fjernsynet til at foretage en automatisk geninstallering
Eller
[Avanceret geninstallering] (Advanced reinstall) for at vælge land, kilde (antenne eller kabel) og kanaltype (analoge eller digitale kanaler)
6b. Den fremhævede indstilling er [Start]. Tryk på knappen “OK” for at starte kanalsøgning

Valgfrie trin

Se mulighederne nedenfor for yderligere rådgivning.

Mulighed 1: Vælg [Konfigurer] (Configure) for at tilpasse kanalsøgningen manuelt

  1. Manuel justering af søgeindstillinger som foretrukket

[Frekvensscanning] (Frequency scan) > Eksempel: Vælg [Fuld scanning] (Full scan), hvis en eller flere kanaler ikke findes under den almindelige kanalsøgning.
[Frekvenstrinstørrelse] (Frequency step size)
Gratis/kodet

2. Start kanalsøgning
Når parametrene er indstillet, skal du trykke på knappen “BACK” på fjernbetjeningen. Vælg Start, og tryk på “OK” på fjernbetjeningen for at starte kanalsøgning.

Bemærk: Kontakt signaludbyderen for at få flere oplysninger om indstillingerne nedenfor, hvis en brugerdefineret kanalsøgning er nødvendig.

Mulighed 2: Søg efter udbyderens kanalliste

For at installere en foruddefineret kanalliste, skal du vælge din lokale udbyder på listen og trykke på “OK” på fjernbetjeningen.

• Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre kanalinstallationen.

Bemærk: Fjernsynet vil bede om Netværks-ID og frekvens. Denne information er forskellig for hver enkelt udbyder og region. Kontakt udbyderen af signalet for at få den information, du skal bruge.

I tilfælde af, at TV'et ikke kan finde kanaler, selv med netværksfrekvens og netværks-ID indtastet, eller de er ukendte, skal du vælge “Skip” i netværksfrekvensmenuen. Dette gør det muligt for TV'et at udføre en kanalsøgning uden netværksoplysninger.

Mulighed 3: Manuel kanalsøgning

Manuel søgning

• Vælg [Alle indstillinger] (All settings) > Kanaler > [Test af digital modtagelse] (Digital reception test) > Søg, og tryk på “OK”.
• Tryk på knappen “pil til højre” på fjernbetjeningen for at indtaste frekvensparametrene. Når parametrene er indstillet, skal du trykke på “pil til højre” på fjernbetjeningen. Hvis “Search” (Søg) er fremhævet, skal du trykke på “OK” for at starte kanalsøgningen.
• Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre kanalinstallationen.

Bemærk: Kontakt udbyderen af signalet for at få flere oplysninger om disse brugerdefinerede indstillinger.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: 65OLED803/12 , 55OLED803/12 , 50PUS7363/12 , 43PUS7363/12 , 55PUS7363/12 , 43PUS7393/12 , 65PUS7803/12 , 65PUS8503/12 , 65PUS8303/12 , 75PUS8303/12 , 49PUS7803/12 , 49PUS8303/12 , 75PUS7803/12 , 55PUS7803/12 , 49PUS8503/12 , 55PUS8303/12 , 55PUS8503/12 , 65PUS7303/12 , 65PUS7363/12 , 49PUS7503/12 , 55PUS7503/12 , 50PUS7303/12 , 50PUS7383/12 , 43PUS7303/12 , 55PUS7383/12 , 55PUS7303/12 , 43PUS7383/12 , 65OLED873/12 , 65OLED973/12 , 65PUS8102/12 , 55POS9002/12 , 65PUS7502/12 , 65PUS6412/12 , 49PUS6482/12 , 55PUS7502/12 , 49PUS7502/12 , 43PUS6412/12 , 49PUS6412/12 , 55PUS6412/12 , 55PUS6482/12 . Mere Mindre

Var det ikke det, du ledte efter?

Fik du svar på dit spørgsmål?

Hvis ikke, så kontakt os.