1
0

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom.

  Philips produktgaranti

  For at læse mere om vores garantibetingelser, vælg fra nedenstående kategorier.

  Garanti document for Personlig pleje, Pleje til forældre og Barn, Husholdnings produkter og Sundhed

  Personlig pleje

  Garanti document for Personlig pleje, Pleje til forældre og Barn, Husholdnings produkter og Sundhed

  Alle Philips produkter er designet og fremstillet ud fra høje standarder, deres ydeevne er af høj kvalitet, og de er lette at bruge og installere. Hvis du skulle støde på vanskeligheder under installation eller brug af dit produkt, anbefaler vi dig først at rådføre sig med betjeningsvejledningen eller oplysningerne i supportafsnittet på dette websted.

   

  Hvis dit produkt skulle vise sig at være defekt, sørge for at reparere eller udskifte produktet i henhold til garantivilkårene i det land, hvor du har købt produktet. 

   

  Denne internationale Philips garanti har ingen indvirkning på dine lovfæstede rettigheder som forbruger i henhold til gældende lokal lovgivning eller på dine rettigheder over for sælgeren i forbindelse med din købstransaktion.

  Garantiperiode

   

  Garantien for ovennævnte produktkategorier gælder i 2 år fra købsdatoen. Medmindre andet er angivet i Brugervejledningen.

  Hvem er dækket?

  Philips garanti gælder for:

  • Produkter købt hos en autoriseret Philips forhandler.

  • For den person, der kan fremvise en original faktura eller kvittering med angivelse af købsdato, forhandlerens navn og produktets modelnummer.

   

  Garantien træder i kraft den dag, du køber produktet fra en autoriseret forhandler og udløber efter den garantiperiode, der er anført i nedenstående tabel. Hvis der opstår defekter på grund af fabriksdefekter i garantiperioden, reparerer eller udskifter Philips produktet gratis. Når du skifter produkt, er det originale produkts købsdato startdatoen for garantien. Philips garantien gælder kun, hvis produktet er håndteret korrekt til det tilsigtede formål og i overensstemmelse med brugsanvisningen.

  Hvad er ikke omfattet?

  Garantien dækker ikke deraf følgende tab, inklusive, men ikke begrænset til, mistede data eller mistet indtjening. Philips-garantien gælder ikke, hvis:

  • Købsdokumenterne på nogen måde er blevet ændret eller gjort ulæselige.

  • Produktets model- og/eller serienummeret (hvis dette findes) er blevet ændret, fjernet eller gjort ulæseligt.

  • Reparationer eller produktændringer samt ændringer udført af uautoriserede serviceorganisationer eller personer.

  • Produktet bliver brugt til kommercielle formål.

  • Defekten er forårsaget af misbrug eller forkert brug af produktet eller af miljømæssige forhold, der ikke er i overensstemmelse med den anbefalede anvendelse af produktet. Defekten skyldes tilsluttet periferiudstyr, ekstra udstyr eller tilbehør andet end det, der anbefales af Philips.

  • Skaden er forårsaget af uheld, inklusive, men ikke begrænset til, lynnedslag, unormal spænding, vand eller brand, naturkatastrofe eller transportulykke.

  • Skaden er forvoldt af dyr.

  • Produktet er defekt på grund af slitage på dele, som kan betragtes som forbrugsdele eller dele fremstillet af glas.

  • Produktet fungerer ikke korrekt, fordi det ikke oprindeligt var designet, fremstillet, godkendt og/eller autoriseret til det land, hvor du bruger det produkt, hvilket kan ske i tilfælde, hvor varen er købt i et andet land.

  Defekt produkt?

  For at undgå unødig ulejlighed råder vi dig til at læse betjeningsvejledningen omhyggeligt eller rådføre dig med supportafsnittet på dette websted for yderligere støtte, før du kontakter Philips eller din forhandler. For at indberette et problem med dit produkt og modtage service bedes du kontakte Philips Consumer Care-teamet eller din forhandler. Philips-kontaktoplysninger findes på dette websted.

   

  For at kunne hjælpe dig effektivt, når du kontakter Philips eller din forhandler, beder vi dig have følgende til rådighed:

  • den originale faktura eller kassebon med angivelse af datoen for købet, forhandlerens navn og produktets modelnummer 

  • serienummeret for dit produkt, hvis dette findes (ikke alle Philips-produkter har et serienummer)

  • Modelnummeret og serienummer kan findes i batterirummet eller på produktets bagside eller bund.

  Fungerer dit produkt ikke som det skal? Find løsningen her. Indtast modelnummeret.

  Hvor finder jeg mit modelnummer?
  Find produktnummeret
  Hvor kan jeg finde produktnummeret?
  Fortæl os lidt om dit produkt, så viser vi dig, hvor du kan finde produktnummeret.
  Hvis du har dit produkt ved hånden, skal du vælge produktgruppen og kategorien nedenfor.
  Placering af produktnumre på vores enheder

  Support

  Find ofte stillede spørgsmål og svar

  Garantipolitik for Philips TV, Monitors, alarmer, telefoner, projektorer, lyd-, video, fax- og dikteringsprodukter samt tilbehør til bærbare funktioner og lamper

  Garanti for mærke licenshavere

  Garantipolitik for Philips TV, alarmer, telefoner, projektorer, lyd-, video, fax- og dikteringsprodukter samt tilbehør til bærbare funktioner og lamper

  Philips' produkter er designet og fremstillet efter de højeste standarder og leverer høj ydeevne, brugervenlighed og nem installation. Hvis du støder på vanskeligheder under brugen af dit produkt, anbefaler vi, at du først ser i brugervejledningen eller læser oplysningerne i afsnittet Support på dette websted, hvor du (afhængigt af produkttypen) kan finde en brugervejledning, der kan downloades, ofte stillede spørgsmål, instruktionsvideoer eller et supportforum.

   

  I det usandsynlige tilfælde, at der forekommer en fejl på produktet, vil Philips sørge for, at dit Philips-produkt bliver serviceret gratis, hvis du informerer os om fejlen inden for garantiperioden, under forudsætning af, at produktet er blevet anvendt i overensstemmelse med brugervejledningen (f.eks. i et bestemt miljø). For visse produktkategorier er det et af Philips' partnerselskaber, der er garantigiver for produktet. Se den dokumentation, der fulgte med produktet.

   

  Hvis du anmoder om service af dit produkt i Danmark og Finland, men du har købt produktet i udlandet, vil Philips bestræbe sig på at få dit produkt serviceret under garantibetingelserne for det land, hvor du købte produktet.

   

  Dette dokument gælder kun for forbrugerprodukter. For professionelle produkter gælder garantibetingelserne for salgs- eller indkøbsaftalen.

  Garantibetingelser

  Garantiperioden begynder på den købsdato, som er angivet på dit købsbevis, og udløber ved udgangen af den periode, der er angivet i afsnittet "Garantiperiode" nedenfor. Hvis du har brug for service, men har mistet dit købsbevis, eller detailhandleren er ukendt for Philips (f.eks. en sælger på en online auktionskanal), anses garantiperioden for at være begyndt tre måneder fra den fremstillingsdato, som er angivet på produktet, eller som udledes af serienummeret. Hvis du har brug for service til produkter, hvor der ikke er angivet produktionsdato eller serienummer på produktet, kræves der et gyldigt købsbevis.

   

  Hvis en reparation ikke er mulig eller ikke er kommercielt rentabel, kan Philips erstatte produktet med et nyt eller et nyistandsat produkt med tilsvarende funktionalitet. Efter en reparation, firmwareopgradering eller udskiftning fortsætter garantiperioden fra datoen for det oprindelige køb.

  Hvad er ikke omfattet?

  Garantien dækker ikke følgeskader (herunder, men ikke begrænset til, tab af data eller tab af indkomst), eller erstatning for aktiviteter udført af dig selv, som f.eks. regelmæssig vedligeholdelse, installation af firmwareopdateringer eller lagring eller gendannelse af data.

   

  Garantien omfatter ikke, eller gælder ikke:

  • Hvis købsbeviserne på nogen måde er blevet ændret eller gjort ulæselige.

  • Hvis modelnummer, serienummer eller produktionsdatokode på produktet er blevet ændret, fjernet eller gjort ulæseligt.

  • Hvis reparationer eller produktændringer er blevet udført af uautoriserede serviceorganisationer eller personer.

  • Hvis fejlen skyldes overdreven brug, som produktet ikke er beregnet til, f.eks. konstant brug i et kommercielt miljø. 

  • Hvis fejlen skyldes misbrug af produktet eller miljømæssige forhold, der ikke er i overensstemmelse med brugervejledningen.

  • Hvis defekten skyldes tilsluttet tilbehør eller ekstraudstyr, som ikke er anbefalet i brugervejledningen. 

  • Hvis enheden er blevet beskadiget, herunder, men ikke begrænset til, skader forårsaget af dyr, lyn, unormal spænding, brand, naturkatastrofer, transport eller vand (medmindre brugervejledningen udtrykkeligt angiver, at produktet kan skylles).

  • Ved normal slitage af produktdele, som i sagens natur med tiden opbruges (f.eks. støvsugerposer eller filterpatroner). 

  • Hvis produktet ikke fungerer ordentligt, fordi det ikke oprindeligt var konstrueret, fremstillet eller godkendt til brug i det land, hvor du anvender produktet, hvilket kan forekomme, hvis du har importeret produktet.

  • Hvis produktet ikke fungerer korrekt pga. problemer med at få adgang til eller oprette forbindelse til tjenesteudbydere, f.eks. forstyrrelser i adgangsnetværk (såsom kabel-tv, satellit eller internet), fejl på abonnentens eller udbyderens linje, lokale netværksfejl (kabler, filserver, brugerens linje) og fejl i transmissionsnetværket (interferens, kodning, fejl eller dårlig netværkskvalitet).

  • For tredjepartsapps, der anvendes på eller med dine produkter.

  Har du brug for service?

  For at undgå unødig ulejlighed anbefaler vi, at du læser brugervejledningen omhyggeligt igennem og/eller læser afsnittet Support på dette websted, før du kontakter din forhandler eller Philips. For at få service inden for garantiperioden skal du kontakte kundeservicecenteret via en af de kontaktmetoder, der er angivet på dette websted. Når dit produkt ikke længere er omfattet af garantien, kan du i nogle lande kontakte det nærmeste autoriserede servicecenter direkte. Hvis det er tilgængeligt, kan du finde adresser på servicecentrene på dette websted.

   

  Vi kan hjælpe dig mere effektivt, når du kontakter Philips eller vores tjenestepartnere, hvis du har følgende klar:

   

  • Produkttype- eller modelnummer (også nogle gange kaldet model-id)

  • Købsbeviset (f.eks. den originale faktura eller kvittering), der angiver produktets købsdato og modelnummer, forhandlerens navn og

  • Det serienummer eller den produktionsdatokode, som er angivet på produktet.

   

  Modelnummeret og serienummeret eller produktionsdatokoden (hvis tilgængelig) findes i batterirummet eller på bagsiden eller i bunden af produktet. 

  Garantiperiode

  Garantiperioden i Danmark og Finland for de nævnte produktkategorier i dokumentets overskrift er på 24 måneder, dog med følgende undtagelser:

  Undtagelse

  Garantiperiode 

  LCD-skærm serie B, BDM, M, S, X, P og V (For serie V, gælder det for produkter købt efter 1. december 2019 og frem).

  36 måneder

  Autolyskilder (er "slitage"-produkter", så den juridiske garantiperiode gælder ikke).

  Vi tilbyder alligevel følgende garantiperioder:

  • LED upgrades

  Garantien er 2 år eller 60.000 km, afhængigt af hvad der indtræffer først.

  • Xenon-pære

  Garantien er 2 år eller 60.000 km, afhængigt af hvad der indtræffer først.

  • Almindelige halogen, Hiper og blinklys

  Garantien er 1 år eller 30.000 km, afhængigt af hvad der indtræffer først

  • Højeffektiv halogen (X-treme Vision, X-treme Vision Plus, Racing Vision, White Vision, Color Vision, Vision Plus)

  Garantien er 3 måneder eller 10.000 km, afhængigt af hvad der indtræffer først

  • Produkter til bilbelysning

  Ud over standardgarantien, der gælder for de fleste af vores bilprodukter, tilbyder vi dig en udvidelse for vores udvalgte produkter. Registrer dit køb for at få disse udvidede garantier: Philips.com/auto-warranty

  Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.