0

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom.

  Philips-support

  Sådan afkalkes Saeco Intelia-espressomaskinen

  Udgivet den 2021-07-04

  Afkalkning af Saeco Intelia-espressomaskinen hjælper dig med at holde den i optimal stand. Se, hvordan du nemt kan gøre det selv.

  Før du starter afkalkningscyklussen

  • Afkalkningen tager i alt ca. 30 minutter og består af en afkalkningscyklus og en gennemskylningscyklus
  • Når processen er startet, skal afkalkningsproceduren fuldføres
  • Brug Saeco/Philips-afkalkningsopløsning CA7600 eller CA6701. Brug ikke eddike som afkalkningsmiddel

  Inden du starter:

  • Tøm drypbakken
  • Brug en beholder til opsamling af vandet under afkalkningsprocessen
  • Fjern vandfilteret INTENZA+ fra vandtanken (hvis monteret)
  • Fjern Pannarello/Cappuccinatore/den automatiske mælkeskummer (hvis monteret)
  • På maskiner med mælkekande: Indsæt mælkekanden fyldt med rent vand op til MIN-mærket

  Intelia/Intelia EVO/Intelia Focus - afkalkningsvejledning

  1. Tryk på knappen MENU for at åbne menuen, og vælg CALC CLEAN. Maskiner, der ikke har knappen MENU: Tryk på knappen CALC CLEAN for at åbne menuen, og vælg CALC CLEAN
  2. Tryk på knappen ESPRESSO for at bekræfte start af afkalkningen. Afkalkningssymbolet vises på displayet
  3. Tag vandtanken ud, og hæld hele flasken med Saeco-afkalkningsopløsningen i den
  4. Fyld vandtanken op med frisk vand fra hanen op til MAX-linjen. (Sørg for, at vandet når MAX-linjen, da yderligere skylning ellers vil være nødvendig). Sæt vandtanken tilbage i maskinen
  5. På maskiner med en mælkekande skal du sørge for, at mælkekanden er sat i, og at mælkerøret er i udløbsposition
  6. Placer en stor skål under dampdysen (1 liter)
  7. Tryk på knappen ESPRESSO for at starte afkalkningscyklussen
  8. Maskinen vil begynde at dispensere afkalkningsopløsningen i intervaller. Bjælken på displayet viser cyklussens status
  9. Når blandingen af afkalkningsopløsning og vand er brugt op, kommer symbolet for “vandtank tom” frem på displayet
  10. Rengør vandtanken grundigt, fyld den op med rent vand til MAX
  11. Når du har sat vandtanken ind med friskt vand, vises startsymbolet på displayet. Tryk på knappen ESPRESSO, og maskinen starter gennemskylningscyklussen
  12. Når symbolet “vandtank tom” vises på displayet igen, fyldes vandtanken op med rent vand til MAX. Sæt vandtanken ind i maskinen, og tryk på knappen ESPRESSO igen for at fortsætte
  13. Gentag trin 11, symbolet “vandtank tom” ikke forsvinder
  14. Når gennemskylningsprocessen er færdig, viser displayet “Slut”. Tryk på knappen AROMA/PRE-GROUND eller CAPPUCCINO for at afslutte afkalkningsprocessen
  15. Maskinen klargør automatisk kredsløbet, varmer derefter op og udfører den automatiske selvrensningscyklus til forberedelse af brygningen
  16. Tøm og rengør drypbakken. Maskinen er klar til at brygge kaffe igen

  Intelia DeLuxe - afkalkningsvejledning

  1. Tryk på knappen MENU, og vælg START CALC CLEAN med knappen OK
  2. På maskiner med en mælkekande: Maskinen minder dig om, at isætte mælkekanden, der er fyldt med vand, og dreje mælkekandeudløbet ud til positionen I
  3. Hæld hele flasken med Saeco-afkalkningsopløsning i vandtanken
  4. Fyld vandtanken op med frisk vand fra hanen op til linjen CALC CLEAN
  5. Sæt vandtanken tilbage i maskinen
  6. Sæt en skål under damp-/varmtvandsdysen og udløbet. På maskiner med en mælkekande: Sæt skålen under kaffe- og mælkerøret
  7. Tryk på knappen OK for at starte afkalkningscyklussen
  8. Maskinen vil begynde at dispensere afkalkningsopløsningen i intervaller. Bjælken på displayet viser status. Det tager omkring 20 minutter
   Bemærk: Afkalkningscyklussen kan sættes på pause ved at trykke på knappen ESC. Tryk på OK for at genoptage
  9. Når blandingen af afkalkningsopløsning og vand er brugt op, kommer symbolet for tom vandtank frem på displayet
  10. Skyl vandtanken, og fyld den med frisk vand op til MAX. Sæt den tilbage. Gennemskylningssymbolet (to dråber vand) vises på displayet
  11. Sæt skålen tilbage
  12. Tryk på knappen OK, og maskinen starter gennemskylningscyklussen
  13. Når symbolet for tom vandtank vises, skylles vandtanken, og den fyldes op med rent vand til MAX-mærket. Skub vandtanken tilbage på plads i maskinen
  14. Tryk på knappen OK for at afslutte CALC CLEAN
  15. Maskinen varmer op og foretager en automatisk gennemskylningscyklus
  Leder du efter noget andet?

  Se alle Philips Support-muligheder

  Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.