1
Produkter

Saeco Afkalkningsmiddel til espressomaskiner

1 afkalkningscyklus CA6700/00

Fejlfinding

Sådan afkalkes Saeco Intelia-espressomaskinen

Afkalkning af Saeco Intelia-espressomaskinen hjælper dig med at holde den i optimal stand. Se, hvordan du nemt kan gøre det selv.

Før du starter afkalkningscyklussen

 • Afkalkningen tager i alt ca. 30 minutter og består af en afkalkningscyklus og en gennemskylningscyklus
 • Når processen er startet, skal afkalkningsproceduren fuldføres
 • Brug Saeco/Philips-afkalkningsopløsning CA7600 eller CA6701. Brug ikke eddike som afkalkningsmiddel

Inden du starter:

 • Tøm drypbakken
 • Brug en beholder til opsamling af vandet under afkalkningsprocessen
 • Fjern vandfilteret INTENZA+ fra vandtanken (hvis monteret)
 • Fjern Pannarello/Cappuccinatore/den automatiske mælkeskummer (hvis monteret)
 • På maskiner med mælkekande: Indsæt mælkekanden fyldt med rent vand op til MIN-mærket

Intelia/Intelia EVO/Intelia Focus - afkalkningsvejledning

 1. Tryk på knappen MENU for at åbne menuen, og vælg CALC CLEAN. Maskiner, der ikke har knappen MENU: Tryk på knappen CALC CLEAN for at åbne menuen, og vælg CALC CLEAN
 2. Tryk på knappen ESPRESSO for at bekræfte start af afkalkningen. Afkalkningssymbolet vises på displayet
 3. Tag vandtanken ud, og hæld hele flasken med Saeco-afkalkningsopløsningen i den
 4. Fyld vandtanken op med frisk vand fra hanen op til MAX-linjen. (Sørg for, at vandet når MAX-linjen, da yderligere skylning ellers vil være nødvendig). Sæt vandtanken tilbage i maskinen
 5. På maskiner med en mælkekande skal du sørge for, at mælkekanden er sat i, og at mælkerøret er i udløbsposition
 6. Placer en stor skål under dampdysen (1 liter)
 7. Tryk på knappen ESPRESSO for at starte afkalkningscyklussen
 8. Maskinen vil begynde at dispensere afkalkningsopløsningen i intervaller. Bjælken på displayet viser cyklussens status
 9. Når blandingen af afkalkningsopløsning og vand er brugt op, kommer symbolet for “vandtank tom” frem på displayet
 10. Rengør vandtanken grundigt, fyld den op med rent vand til MAX
 11. Når du har sat vandtanken ind med friskt vand, vises startsymbolet på displayet. Tryk på knappen ESPRESSO, og maskinen starter gennemskylningscyklussen
 12. Når symbolet “vandtank tom” vises på displayet igen, fyldes vandtanken op med rent vand til MAX. Sæt vandtanken ind i maskinen, og tryk på knappen ESPRESSO igen for at fortsætte
 13. Gentag trin 11, symbolet “vandtank tom” ikke forsvinder
 14. Når gennemskylningsprocessen er færdig, viser displayet “Slut”. Tryk på knappen AROMA/PRE-GROUND eller CAPPUCCINO for at afslutte afkalkningsprocessen
 15. Maskinen klargør automatisk kredsløbet, varmer derefter op og udfører den automatiske selvrensningscyklus til forberedelse af brygningen
 16. Tøm og rengør drypbakken. Maskinen er klar til at brygge kaffe igen

Intelia DeLuxe - afkalkningsvejledning

 1. Tryk på knappen MENU, og vælg START CALC CLEAN med knappen OK
 2. På maskiner med en mælkekande: Maskinen minder dig om, at isætte mælkekanden, der er fyldt med vand, og dreje mælkekandeudløbet ud til positionen I
 3. Hæld hele flasken med Saeco-afkalkningsopløsning i vandtanken
 4. Fyld vandtanken op med frisk vand fra hanen op til linjen CALC CLEAN
 5. Sæt vandtanken tilbage i maskinen
 6. Sæt en skål under damp-/varmtvandsdysen og udløbet. På maskiner med en mælkekande: Sæt skålen under kaffe- og mælkerøret
 7. Tryk på knappen OK for at starte afkalkningscyklussen
 8. Maskinen vil begynde at dispensere afkalkningsopløsningen i intervaller. Bjælken på displayet viser status. Det tager omkring 20 minutter
  Bemærk: Afkalkningscyklussen kan sættes på pause ved at trykke på knappen ESC. Tryk på OK for at genoptage
 9. Når blandingen af afkalkningsopløsning og vand er brugt op, kommer symbolet for tom vandtank frem på displayet
 10. Skyl vandtanken, og fyld den med frisk vand op til MAX. Sæt den tilbage. Gennemskylningssymbolet (to dråber vand) vises på displayet
 11. Sæt skålen tilbage
 12. Tryk på knappen OK, og maskinen starter gennemskylningscyklussen
 13. Når symbolet for tom vandtank vises, skylles vandtanken, og den fyldes op med rent vand til MAX-mærket. Skub vandtanken tilbage på plads i maskinen
 14. Tryk på knappen OK for at afslutte CALC CLEAN
 15. Maskinen varmer op og foretager en automatisk gennemskylningscyklus

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: CA6700/00 , CA6701/00 , HD8751/11 , HD8752/41 , HD8753/11 , HD8753/81 . Mere Mindre

Fik du svar på dit spørgsmål?

Hvis ikke, så kontakt os.