0

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom.

  Philips-support

  Hvordan afkalker jeg min Philips-espressomaskine?

  Udgivet den 24. august 2023
  Hvis du bemærker, at Calc-Clean-indikatoren begynder at blinke langsomt, eller at maskinens display viser et behov for afkalkning, betyder det, at det er tid til at afkalke din Philips-espressomaskine. Det er vigtigt at afkalke din espressomaskine regelmæssigt for at opnå den optimale kaffetemperatur og -smag. Følg trinnene, eller se videoerne om, hvordan du gør dette derhjemme.

  Bemærk, at når du afkalker din Philips-espressomaskine, må du kun bruge afkalkningsmiddel fra Philips (afkalkningsopløsning CA6700).

  Det er også vigtigt, at afkalkningsprocessen ikke afbrydes, når den er startet. Husk, at denne proces i nogle tilfælde kan tage op til 30 minutter.

  Instruktionerne til, hvordan du afkalker din espressomaskine, kan være forskellige for hver maskinmodel. For at finde nøjagtige instruktioner til din specifikke maskine henvises til brugervejledningen eller videoerne på vores side med [Kaffepleje].

  Afkalkning af Philips Espresso 2300- og 3300-serien

  Afkalkningsprocedure:
  1. Tøm drypbakken, og sæt den på plads igen
  2. Hvis der er en Classic-mælkeskummer eller LatteGo, skal den fjernes fra maskinen
  3. Hvis der er et AquaClean-filter, skal du fjerne det fra vandtanken
  4. Tøm vandtanken, og hæld hele flasken med Philips-afkalkningsopløsning i den.  Hæld vand i afkalkningsopløsningen i vandtanken op til Calc-Clean-indikatoren, og sæt den tilbage.
  5. Placer en stor skål (1,5 l) under kaffe- og vandudløbet
  6. Tænd for maskinen
  7. Tryk på Calc-Clean-ikonet i 3 sekunder, og tryk derefter på start/stop-knappen for at starte afkalkningsproceduren
  8. Under afkalkningscyklussen blinker Calc-Clean-indikatoren for at vise, at afkalkningen er i gang
  9. Maskinen vil begynde at udlede små mængder vand gennem kaffe- og varmtvandsudløbet 10. Lad afkalkningsopløsningen løbe gennem maskinen, indtil vandtanken er tom. Indikatorikonet for tom vandtank lyser
  11. Fjern skålen
  12. Fjern vandtanken, og skyl den med rent vand
  13. Fyld vandtanken med rent vand op til Calc-Clean-indikatoren, og monter den på maskinen igen
  14. Sæt den tømte skål tilbage under kaffe- vandudløbet, og fortsæt med skylningen nedenfor.

  Skylning:
  1. Tryk på start/stop-knappen for at starte skyllecyklussen. Denne proces vil tage ca. 3 minutter
  2. Under denne proces tændes og slukkes indikatorerne på kontrolpanelet for at angive, at skyllecyklussen er i gang
  3. Når der ikke længere løber vand ud af maskinen, er afkalkningsprocessen færdig
  4. Maskinen varmer automatisk op
  5. Når lysene i drikkeikonerne lyser konstant, er maskinen klar til brug igen
  6. AquaClean-indikatoren blinker i et stykke tid for at minde dig om, at du skal installere et nyt AquaClean-vandfilter
  7. Installer og aktiver et nyt AquaClean-vandfilter i vandtanken

   
  Play Pause

  Afkalkning af Philips Espresso 4300- og 5400-serien

  1. Tryk på ikonet "rengøring" (clean) i brugergrænsefladen, og vælg "Afkalkning" (Descaling) i menuen.
  2. Følg anvisningerne på skærmen.
  3. Fjern LatteGo eller mælkeskummeren, hvis de er monterede.
  4. Fjern drypbakken og kaffegrumsbeholderen, tøm dem, og sæt dem på plads igen.
  5. Tag vandtanken ud, og tøm den. Tag derefter AquaClean-vandfilteret ud.
  6. Hæld hele flasken med Philips-afkalkningsmiddel i vandtanken, og fyld den derefter med vand op til Calc-Clean-markeringen. Sæt den derefter tilbage i maskinen.
  7. Placer en stor beholder (1,5 l) under kaffe- og vandudløbet.
  8. Tryk på start/stop-knappen for at starte afkalkningsproceduren. Afkalkningsproceduren varer ca. 30 minutter og består af en afkalkningscyklus og en gennemskylningscyklus.
  9. Vent, indtil vandet stopper med at løbe ud af maskinen. Fyld vandtanken igen, når meddelelsen vises på displayet. Afkalkningsproceduren er færdig, når der ikke længere løber vand ud af maskinen.
  10. Monter og aktiver et nyt AquaClean-vandfilter i vandtanken.
  Når afkalkningsproceduren er afsluttet, minder maskinen dig om at montere det nye AquaClean-filter. Brug af AquaClean-filteret reducerer behovet for afkalkning.
  Play Pause

  Afkalkning af Philips 0800/1200/2200/3200-serien

  Afkalkningsprocedure:
  1. Tøm drypbakken, og sæt den på plads igen
  2. Hvis der er en Classic-mælkeskummer eller LatteGo, skal den fjernes fra maskinen
  3. Hvis der er et AquaClean-filter, skal du fjerne det fra vandtanken
  4. Tøm vandtanken, og hæld hele flasken med Philips-afkalkningsopløsning i den.  Hæld vand i afkalkningsopløsningen i vandtanken op til Calc-Clean-markeringen, og sæt den tilbage.
  5. Placer en stor skål (1,5 l) under kaffe- og vandudløbet
  6. Tænd for maskinen
  7. Tryk på Calc-Clean-ikonet i 3 sekunder, og tryk derefter på start/stop-knappen for at starte afkalkningsproceduren
  8. Under afkalkningscyklussen blinker Calc-Clean-indikatoren for at vise, at afkalkningen er i gang
  9. Maskinen vil begynde at udlede små mængder vand gennem kaffe- og varmtvandsudløbet 10. Lad afkalkningsopløsningen løbe gennem maskinen, indtil vandtanken er tom. Indikatorikonet for tom vandtank lyser
  11. Fjern skålen
  12. Fjern vandtanken, og skyl den med rent vand
  13. Fyld vandtanken med rent vand op til Calc-Clean-indikatoren, og monter den på maskinen igen
  14. Sæt den tømte skål tilbage under kaffe- og vandudløbet, og fortsæt med skylningen nedenfor.

  Skylleprocedure:
  1. Tryk på start/stop-knappen for at starte skyllecyklussen. Denne proces vil tage ca. 3 minutter
  2. Under denne proces tændes og slukkes indikatorerne på kontrolpanelet for at angive, at skyllecyklussen er i gang
  3. Når der ikke længere løber vand ud af maskinen, er afkalkningsprocessen færdig
  4. Maskinen varmer automatisk op
  5. Når lysene i drikkeikonerne lyser konstant, er maskinen klar til brug igen
  6. AquaClean-indikatoren blinker i et stykke tid for at minde dig om, at du skal installere et nyt AquaClean-vandfilter
  7. Installer og aktiver et nyt AquaClean-vandfilter i vandtanken

  Afkalkning af Philips 5000-serien


  Denne video vil vejlede dig i at afkalke din Philips 5000-espressomaskine. Se i brugervejledningen for at få detaljeret trinvis vejledning.

  Afkalkning af Philips 4000- og 3100-serien

  Afkalkningsprocedure:
  1. Vælg Start afkalkning (Start Calc-Clean-funktionen) i menuen
  2. Tryk på cappuccino-knappen for at vælge afkalkningsproceduren
  3. Maskinen minder dig om, at mælkekanden, der er fyldt med vand, skal sættes i, og højre mælkekandedispenser skal trækkes ud.
  4. Afkalkningssymbolet vises på displayet.
  5. Hæld hele flasken med Philips-afkalkningsopløsning i vandtanken.
  6. Fyld vand i vandtanken op til afkalkningsniveauet.
  7. Sæt vandtanken tilbage i maskinen.
  8. Sæt en skål under mælkeskummeren og kaffeudløbet
  9. Tryk på cappuccino-knappen for at starte afkalkningscyklussen.

  Displayet viser status for afkalkningen. Du kan holde pause i afkalkningscyklussen ved at trykke på espresso-knappen. Tryk på cappuccino-knappen for at genoptage afkalkningsproceduren.

  Skylleprocedure:
  1. Når den er færdig, skal du skylle vandtanken og fylde den med rent vand op til Max-niveauet og sætte den tilbage
  2. Symbolet for start af gennemskylning vises på displayet.
  3. Fyld mælkekanden med vand op til min.-niveauet, og sæt den tilbage
  4. Træk højre mælkekandedispenser ud.
  5. Sæt skålen tilbage.
  6. Tryk på cappuccino-knappen for at starte skyllecyklussen.

  Skyllecyklussen er færdig, når symbolet "Calc Clean OK" vises på displayet. Tryk på cappuccino-knappen for at afslutte afkalkningen.

  Bemærk: Hvis vandtanksymbolet vises i displayet i stedet for symbolet Calc Clean OK, skal du fylde vandtanken op til Max-niveauet og udføre endnu en skyllecyklus.

  Afkalkning af Philips 3000-serien

  Denne video vil vejlede dig i at afkalke din Philips 3000-espressomaskine. Se i brugervejledningen for at få detaljeret trinvis vejledning.
  Play Pause

  Afkalkning af Philips 2100-serien

  Denne video vil vejlede dig i at afkalke din Philips 2100-espressomaskine. Se i brugervejledningen for at få detaljeret trinvis vejledning.
  Play Pause

  Andre Philips-espressomaskinemodeller

  Hvis du har en anden Philips-espressomaskinemodel, kan du finde en detaljeret afkalkningsvejledning i brugervejledningen eller gå til vores side med [Kaffepleje] .

  Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: EP2330/10 , EP3347/90 , EP3343/50 , EP3341/50 , EP2336/40 , EP2334/10 , EP2331/10 , EP5444/50 , EP5447/90 , EP4341/50 , EP4349/70 , EP2224/10 , EP2236/40 , EP3241/50 , EP2231/40 , EP3243/50 , EP3246/70 , EP2220/10 , EP2230/10 , EP2224/40 , EP5330/10 , EP5345/10 , EP5333/10 , EP5314/10 , EP5360/10 , EP5361/10 , HD8916/01 , EP5365/10 , EP3510/00 , EP4051/10 , EP4050/10 , EP4010/00 , EP3551/00 , EP3550/00 , HD8925/01 , HD8827/01 , HD8922/01 , HD8650/91 , HD8652/51 , HD8829/01 , HD8977/01 , HD8975/01 , HD8834/01 , HD8831/01 , HD8911/01 , HD8914/01 , HD8917/01 , HD8821/01 , HD8968/01 , HD8847/01 , HD8844/01 , HD8841/01 , HD8824/01 , HD8650/01 , HD8651/01 , HD8645/01 , HD8662/01 , HD8768/21 , HD8965/01 , HD8643/01 , HD8964/01 , HD8966/01 , HD8763/11 , HD8763/01 , HD8760/01 , HD8769/01 , HD8761/01 , HD8762/01 , HD8768/01 , HD8857/01 , HD8750/11 , HD8852/01 , HD8753/81 , CA6701/00 , RI9914/01 , HD8753/11 , HD8751/11 , HD8752/41 , HD8747/01 , HD8944/01 , HD8839/11 , HD8743/11 , HD8946/01 , HD8943/21 , HD8943/11 , HD8856/01 , HD8854/01 , HD8837/01 , HD8836/21 , HD8836/11 , HD8833/11 , HD8745/21 , HD8745/01 , RI9755/11 , RI9752/11 , RI9829/11 , RI9826/11 , RI9757/01 , RI9755/21 , RI9743/11 , RI9944/01 , RI9943/21 , RI9943/11 , RI9836/21 , RI9836/11 , RI9833/11 , RI9745/01 , RI9752/31 , RI9822/01 , CA6700/00 . Klik her for at vise flere produktnumre Klik her for at vise færre produktnumre

  Kontakt Philips

  Vi sidder klar til at hjælpe dig

  Leder du efter noget andet?

  Se alle Philips Support-muligheder

  Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.