1
Produkter

Saeco Brita Intenza+ vandfilterpatron

til Saeco-espressomaskiner, Forbedrer kaffesmagen, Beskytter mod kalkaflejringer, Udskift hver 2. måned CA6702/00

Fejlfinding

Sådan afkalkes Saeco Syntia-espressomaskinen

Afkalkning af Saeco Syntia-espressomaskinen hjælper dig med at holde den i optimal stand. Se, hvordan du nemt kan gøre det selv.

Før du starter afkalkningscyklussen

  • Afkalkningen tager i alt ca. 30 minutter og består af en afkalkningscyklus og en gennemskylningscyklus
  • Når processen er startet, skal afkalkningsproceduren fuldføres
  • Brug Saeco/Philips-afkalkningsopløsning CA7600 eller CA6701. Brug ikke eddike som afkalkningsmiddel

Inden du starter:

  • Tøm drypbakken
  • Brug en beholder til opsamling af vandet under afkalkningsprocessen
  • Fjern vandfilteret INTENZA+ fra vandtanken (hvis monteret)
  • Fjern Pannarello/Cappuccinatore/den automatiske mælkeskummer (hvis monteret)

Afkalkningsvejledning - afkalkningscyklus, trin 1-4

1) Indstil valgknappen til den MIDTERSTE I-position, og tænd for maskinen
2) Tøm vandtanken, og hæld hele flasken med Saeco-afkalkningsopløsningen i den. Fyld vandtanken med rent vand op til MAX-mærket, og sæt den tilbage i maskinen
3) Anbring en beholder under damp-/varmtvandsdysen og udløbsrøret
4) Tryk på og hold knappen AROMA/PRE-GROUND nede i ca. 5 sekunder. Slip den, når displayet viser startskærmbilledet for afkalkning

descalesteps1.gif

Afkalkningsvejledning - afkalkningscyklus, trin 5-8

5) Tryk på knappen ESPRESSO for at bekræfte aktiveringen af afkalkningscyklussen Bemærk: Når den først er sat i gang, skal afkalkningsproceduren gennemføres helt
6) Afkalkningsopløsningen begynder at løbe ud af maskinen gennem udløbsrøret. Det tager omkring 10 minutter. Displayet viser status
7) Når symbolet for valgknappen vises på displayet, drejes valgknappen til positionen for VARMT VAND. Afkalkningsopløsningen begynder at løbe ud af maskinen gennem damprøret. Det tager omkring 10 minutter
8) Når symbolet for valgknappen vises på displayet, drejes valgknappen til den MIDTERSTE I-position

descalesteps2.gif

Afkalkningsvejledning - gennemskylningscyklus, trin 9-12

9) Symbolet INTET VAND vises på displayet. Skyl vandtanken, og fyld den op til MAX-mærket med rent vand, og sæt den tilbage i maskinen. Lysindikatoren INTET VAND slukker
10) Sæt beholderen under damp-/varmtvandsdysen og udløbsrøret
11) Når symbolet for valgknappen vises på displayet, drejes valgknappen til positionen for VARMT VAND. En lille smule af vandet begynder at løbe ud af maskinen gennem damprøret
12) Når symbolet for valgknappen vises på displayet, drejes valgknappen til den MIDTERSTE I-position. Maskinen begynder at lade vand løbe ud gennem udløbsrøret

descalesteps3.gif

Afkalkningsvejledning - gennemskylningscyklus, trin 13-14

13) Når symbolet for valgknappen vises på displayet, drejes valgknappen til positionen for VARMT VAND. En lille smule af vandet begynder at løbe ud af maskinen gennem damprøret
14) Når symbolet for valgknappen vises på displayet, drejes valgknappen til den MIDTERSTE I-position

descalesteps4.gif

Afkalkningsvejledning - gennemskylningscyklus, trin 15-16

15) Symbolet INTET VAND vises på displayet. Skyl vandtanken, og fyld den op til MAX-mærket med rent vand, og sæt den tilbage i maskinen. Lysindikatoren INTET VAND slukker
16) Når symbolet for valgknappen vises på displayet, drejes valgknappen til positionen for VARMT VAND. Maskinen begynder at lade vand løbe ud gennem damprøret. Displayet viser status

descalesteps5.gif

Afkalkningsvejledning - gennemskylningscyklus, trin 17-20

17) Når symbolet for valgknappen vises på displayet, drejes valgknappen til den MIDTERSTE I-position
18) Symbolet INTET VAND vises på displayet. Skyl vandtanken, og fyld den op til MAX-mærket med rent vand, og sæt den tilbage i maskinen. Lysindikatoren INTET VAND slukker, og SLUT vises på displayet
19) Tryk på knappen AROMA/PRE-GROUND for at afslutte afkalkningscyklussen Vigtigt: Hvis vandtanken ikke er fyldt op til MAX-mærket før gennemskylningscyklusserne, vises symbolet SLUT ikke. Du skal gennemføre endnu en gennemskylningscyklus. Gentag trinnene 15 til 18, indtil symbolet SLUT vises.
20) Maskinen starter automatisk en opvarmnings- og gennemskylningscyklus og er nu klar til brug igen

descalesteps6.gif

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: CA6702/00 , CA6700/00 , CA6701/00 , HD8833/11 , HD8836/11 , HD8836/21 , HD8837/01 , HD8839/11 . Mere Mindre

Fik du svar på dit spørgsmål?

Hvis ikke, så kontakt os.