0

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom.

  Philips-support

  Sådan afkalkes Saeco Syntia-espressomaskinen

  Udgivet den 2021-07-04

  Afkalkning af Saeco Syntia-espressomaskinen hjælper dig med at holde den i optimal stand. Se, hvordan du nemt kan gøre det selv.

  Før du starter afkalkningscyklussen

  • Afkalkningen tager i alt ca. 30 minutter og består af en afkalkningscyklus og en gennemskylningscyklus
  • Når processen er startet, skal afkalkningsproceduren fuldføres
  • Brug Saeco/Philips-afkalkningsopløsning CA7600 eller CA6701. Brug ikke eddike som afkalkningsmiddel

  Inden du starter:

  • Tøm drypbakken
  • Brug en beholder til opsamling af vandet under afkalkningsprocessen
  • Fjern vandfilteret INTENZA+ fra vandtanken (hvis monteret)
  • Fjern Pannarello/Cappuccinatore/den automatiske mælkeskummer (hvis monteret)

  Afkalkningsvejledning - afkalkningscyklus, trin 1-4

  1) Indstil valgknappen til den MIDTERSTE I-position, og tænd for maskinen
  2) Tøm vandtanken, og hæld hele flasken med Saeco-afkalkningsopløsningen i den. Fyld vandtanken med rent vand op til MAX-mærket, og sæt den tilbage i maskinen
  3) Anbring en beholder under damp-/varmtvandsdysen og udløbsrøret
  4) Tryk på og hold knappen AROMA/PRE-GROUND nede i ca. 5 sekunder. Slip den, når displayet viser startskærmbilledet for afkalkning

  descalesteps1.gif

  Afkalkningsvejledning - afkalkningscyklus, trin 5-8

  5) Tryk på knappen ESPRESSO for at bekræfte aktiveringen af afkalkningscyklussen Bemærk: Når den først er sat i gang, skal afkalkningsproceduren gennemføres helt
  6) Afkalkningsopløsningen begynder at løbe ud af maskinen gennem udløbsrøret. Det tager omkring 10 minutter. Displayet viser status
  7) Når symbolet for valgknappen vises på displayet, drejes valgknappen til positionen for VARMT VAND. Afkalkningsopløsningen begynder at løbe ud af maskinen gennem damprøret. Det tager omkring 10 minutter
  8) Når symbolet for valgknappen vises på displayet, drejes valgknappen til den MIDTERSTE I-position

  descalesteps2.gif

  Afkalkningsvejledning - gennemskylningscyklus, trin 9-12

  9) Symbolet INTET VAND vises på displayet. Skyl vandtanken, og fyld den op til MAX-mærket med rent vand, og sæt den tilbage i maskinen. Lysindikatoren INTET VAND slukker
  10) Sæt beholderen under damp-/varmtvandsdysen og udløbsrøret
  11) Når symbolet for valgknappen vises på displayet, drejes valgknappen til positionen for VARMT VAND. En lille smule af vandet begynder at løbe ud af maskinen gennem damprøret
  12) Når symbolet for valgknappen vises på displayet, drejes valgknappen til den MIDTERSTE I-position. Maskinen begynder at lade vand løbe ud gennem udløbsrøret

  descalesteps3.gif

  Afkalkningsvejledning - gennemskylningscyklus, trin 13-14

  13) Når symbolet for valgknappen vises på displayet, drejes valgknappen til positionen for VARMT VAND. En lille smule af vandet begynder at løbe ud af maskinen gennem damprøret
  14) Når symbolet for valgknappen vises på displayet, drejes valgknappen til den MIDTERSTE I-position

  descalesteps4.gif

  Afkalkningsvejledning - gennemskylningscyklus, trin 15-16

  15) Symbolet INTET VAND vises på displayet. Skyl vandtanken, og fyld den op til MAX-mærket med rent vand, og sæt den tilbage i maskinen. Lysindikatoren INTET VAND slukker
  16) Når symbolet for valgknappen vises på displayet, drejes valgknappen til positionen for VARMT VAND. Maskinen begynder at lade vand løbe ud gennem damprøret. Displayet viser status

  descalesteps5.gif

  Afkalkningsvejledning - gennemskylningscyklus, trin 17-20

  17) Når symbolet for valgknappen vises på displayet, drejes valgknappen til den MIDTERSTE I-position
  18) Symbolet INTET VAND vises på displayet. Skyl vandtanken, og fyld den op til MAX-mærket med rent vand, og sæt den tilbage i maskinen. Lysindikatoren INTET VAND slukker, og SLUT vises på displayet
  19) Tryk på knappen AROMA/PRE-GROUND for at afslutte afkalkningscyklussen Vigtigt: Hvis vandtanken ikke er fyldt op til MAX-mærket før gennemskylningscyklusserne, vises symbolet SLUT ikke. Du skal gennemføre endnu en gennemskylningscyklus. Gentag trinnene 15 til 18, indtil symbolet SLUT vises.
  20) Maskinen starter automatisk en opvarmnings- og gennemskylningscyklus og er nu klar til brug igen

  descalesteps6.gif
  Leder du efter noget andet?

  Se alle Philips Support-muligheder

  Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.