1
Produkter

Saeco Intuita Fuldautomatisk espressomaskine

Brygger 3 kaffevarianter, Klassisk mælkeskummer, Sort, 5-trins, justerbar møllekværn HD8750/11

Fejlfinding

Sådan afkalkes Saeco Intuita-espressomaskinen

Afkalkning af Saeco Intuita-espressomaskinen hjælper dig med at holde den i optimal stand. Se, hvordan du nemt kan gøre det selv.

Før du starter afkalkningscyklussen

  • Afkalkningen tager i alt ca. 30 minutter og består af en afkalkningscyklus og en gennemskylningscyklus
  • Når processen er startet, skal afkalkningsproceduren fuldføres
  • Brug Saeco/Philips-afkalkningsopløsning CA7600 eller CA6701. Brug ikke eddike som afkalkningsmiddel

Inden du starter:

  • Tøm drypbakken
  • Brug en beholder til opsamling af vandet under afkalkningsprocessen
  • Fjern vandfilteret INTENZA+ fra vandtanken (hvis monteret)
  • Fjern Pannarello/Cappuccinatore/den automatiske mælkeskummer (hvis monteret)

Afkalkningsvejledning - afkalkningscyklus, trin 1-5

1) Tøm vandtanken, og hæld hele flasken med Saeco-afkalkningsopløsningen i den. Fyld vandtanken med rent vand op til MAX-mærket, og sæt den tilbage i maskinen
2) Sæt beholderen under damp-/varmtvandsdysen og udløbsrøret
3) Tryk på og hold knappen CALC CLEAN nede i ca. 3 sekunder. Når knappen CALC CLEAN begynder at blinke, skal du slippe den for at starte afkalkningscyklussen. Bemærk: Knappen CALC CLEAN blinker under hele afkalkningscyklussen. Så længe knappen blinker, er afkalkningsproceduren aktiv og ikke afsluttet
4) Maskinen begynder at lade afkalkningsopløsningen løbe igennem i regelmæssige intervaller. Det tager omkring 15 minutter. Den sender opløsningen skiftevis igennem:

  • Dampdysen. Når den gør det, lyser knappen HOT WATER konstant
  • Udløbsrøret. Når den gør det, lyser knappen ESPRESSO konstant

5) Når afkalkningscyklussen er afsluttet, tænder lysindikatoren INTET VAND, og knappen HOT WATER begynder at blinke. Knappen CALC CLEAN blinker fortsat

descalesteps1.gif

Afkalkningsvejledning - gennemskylningscyklus, trin 6-10

6) Tøm drypbakken og den store beholder
7) Skyl vandtanken, og fyld den op til MAX-mærket med rent vand, og sæt den tilbage i maskinen. Lysindikatoren INTET VAND slukker
8) Sæt den store beholder tilbage under damp-/varmtvandsdysen og udløbsrøret
9) Tryk på den blinkende knap HOT WATER for at foretage den første gennemskylningscyklus. Maskinen sender vandet gennem dampdysen, indtil vandtanken er tom. Det tager omkring 3-5 minutter
10) Når den første gennemskylningscyklus er afsluttet, slukker lysindikatoren INTET VAND, og knappen HOT WATER begynder at blinke. Knappen CALC CLEAN blinker fortsat

descalesteps2.gif

Afkalkningsvejledning - gennemskylningscyklus, trin 11-15

11) Tøm drypbakken og den store beholder
12) Skyl vandtanken, og fyld den op til MAX-mærket med rent vand, og sæt den tilbage i maskinen. Lysindikatoren INTET VAND slukker
13) Sæt den store beholder tilbage under damp-/varmtvandsdysen og udløbsrøret
14) Tryk på den blinkende knap HOT WATER for at foretage den anden gennemskylningscyklus. I et par sekunder lader maskinen først noget af vandet løbe gennem udløbsrøret. Den sender derefter resten af vandet gennem dampdysen, indtil vandtanken er tom. Det tager omkring 3-5 minutter
15) Til sidst i den anden gennemskylningscyklus slukker knappen CALC CLEAN, og kun lysindikatoren INTET VAND forbliver tændt. Afkalkningsprocessen er afsluttet
Vigtigt: Hvis vandtanken ikke er blevet fyldt op til MAX-mærket, før gennemskylningscyklusserne, bliver knappen CALC CLEAN ved at blinke efter den anden gennemskylningscyklus. Du skal derefter gennemføre endnu en gennemskylningscyklus. Gentag trin 12 til 15, indtil lysindikatoren CALC CLEAN slukker.

descalesteps3.gif

Afkalkningsvejledning - gennemskylningscyklus, trin 16-21

16) Skyl drypbakken, og sæt den på plads igen. Sæt Pannarello/Cappuccinatore/den automatiske mælkeskummer samt vandfilteret INTENZA+ tilbage på plads (hvis relevant)
17) Skyl vandtanken, og fyld vandtanken med rent vand til MAX-mærket. Sæt den tilbage i maskinen
18) Maskinen begynder at varme op. Knapperne ESPRESSO OG COFFEE begynder at blinke.
19) Når opvarmningen er afsluttet, udfører maskinen en automatisk gennemskylningscyklus. Knapperne HOT WATER og CAPPUCCINO blinker under hele processen
20) Gennemskylningen er færdig, når knapperne HOT WATER, ESPRESSO, COFFEE, CAPPUCCINO eller STEAM lyser konstant
21) Maskinen er nu klar til at brygge kaffe

descalesteps4.gif

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: HD8750/11 , CA6701/00 , CA6700/00 .

Var det ikke det, du ledte efter?

Fik du svar på dit spørgsmål?

Hvis ikke, så kontakt os.