0

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom.

  Philips-support

  Sådan afkalkes Saeco Intuita-espressomaskinen

  Udgivet den 2021-07-04

  Afkalkning af Saeco Intuita-espressomaskinen hjælper dig med at holde den i optimal stand. Se, hvordan du nemt kan gøre det selv.

  Før du starter afkalkningscyklussen

  • Afkalkningen tager i alt ca. 30 minutter og består af en afkalkningscyklus og en gennemskylningscyklus
  • Når processen er startet, skal afkalkningsproceduren fuldføres
  • Brug Saeco/Philips-afkalkningsopløsning CA7600 eller CA6701. Brug ikke eddike som afkalkningsmiddel

  Inden du starter:

  • Tøm drypbakken
  • Brug en beholder til opsamling af vandet under afkalkningsprocessen
  • Fjern vandfilteret INTENZA+ fra vandtanken (hvis monteret)
  • Fjern Pannarello/Cappuccinatore/den automatiske mælkeskummer (hvis monteret)

  Afkalkningsvejledning - afkalkningscyklus, trin 1-5

  1) Tøm vandtanken, og hæld hele flasken med Saeco-afkalkningsopløsningen i den. Fyld vandtanken med rent vand op til MAX-mærket, og sæt den tilbage i maskinen
  2) Sæt beholderen under damp-/varmtvandsdysen og udløbsrøret
  3) Tryk på og hold knappen CALC CLEAN nede i ca. 3 sekunder. Når knappen CALC CLEAN begynder at blinke, skal du slippe den for at starte afkalkningscyklussen. Bemærk: Knappen CALC CLEAN blinker under hele afkalkningscyklussen. Så længe knappen blinker, er afkalkningsproceduren aktiv og ikke afsluttet
  4) Maskinen begynder at lade afkalkningsopløsningen løbe igennem i regelmæssige intervaller. Det tager omkring 15 minutter. Den sender opløsningen skiftevis igennem:

  • Dampdysen. Når den gør det, lyser knappen HOT WATER konstant
  • Udløbsrøret. Når den gør det, lyser knappen ESPRESSO konstant

  5) Når afkalkningscyklussen er afsluttet, tænder lysindikatoren INTET VAND, og knappen HOT WATER begynder at blinke. Knappen CALC CLEAN blinker fortsat

  descalesteps1.gif

  Afkalkningsvejledning - gennemskylningscyklus, trin 6-10

  6) Tøm drypbakken og den store beholder
  7) Skyl vandtanken, og fyld den op til MAX-mærket med rent vand, og sæt den tilbage i maskinen. Lysindikatoren INTET VAND slukker
  8) Sæt den store beholder tilbage under damp-/varmtvandsdysen og udløbsrøret
  9) Tryk på den blinkende knap HOT WATER for at foretage den første gennemskylningscyklus. Maskinen sender vandet gennem dampdysen, indtil vandtanken er tom. Det tager omkring 3-5 minutter
  10) Når den første gennemskylningscyklus er afsluttet, slukker lysindikatoren INTET VAND, og knappen HOT WATER begynder at blinke. Knappen CALC CLEAN blinker fortsat

  descalesteps2.gif

  Afkalkningsvejledning - gennemskylningscyklus, trin 11-15

  11) Tøm drypbakken og den store beholder
  12) Skyl vandtanken, og fyld den op til MAX-mærket med rent vand, og sæt den tilbage i maskinen. Lysindikatoren INTET VAND slukker
  13) Sæt den store beholder tilbage under damp-/varmtvandsdysen og udløbsrøret
  14) Tryk på den blinkende knap HOT WATER for at foretage den anden gennemskylningscyklus. I et par sekunder lader maskinen først noget af vandet løbe gennem udløbsrøret. Den sender derefter resten af vandet gennem dampdysen, indtil vandtanken er tom. Det tager omkring 3-5 minutter
  15) Til sidst i den anden gennemskylningscyklus slukker knappen CALC CLEAN, og kun lysindikatoren INTET VAND forbliver tændt. Afkalkningsprocessen er afsluttet
  Vigtigt: Hvis vandtanken ikke er blevet fyldt op til MAX-mærket, før gennemskylningscyklusserne, bliver knappen CALC CLEAN ved at blinke efter den anden gennemskylningscyklus. Du skal derefter gennemføre endnu en gennemskylningscyklus. Gentag trin 12 til 15, indtil lysindikatoren CALC CLEAN slukker.

  descalesteps3.gif

  Afkalkningsvejledning - gennemskylningscyklus, trin 16-21

  16) Skyl drypbakken, og sæt den på plads igen. Sæt Pannarello/Cappuccinatore/den automatiske mælkeskummer samt vandfilteret INTENZA+ tilbage på plads (hvis relevant)
  17) Skyl vandtanken, og fyld vandtanken med rent vand til MAX-mærket. Sæt den tilbage i maskinen
  18) Maskinen begynder at varme op. Knapperne ESPRESSO OG COFFEE begynder at blinke.
  19) Når opvarmningen er afsluttet, udfører maskinen en automatisk gennemskylningscyklus. Knapperne HOT WATER og CAPPUCCINO blinker under hele processen
  20) Gennemskylningen er færdig, når knapperne HOT WATER, ESPRESSO, COFFEE, CAPPUCCINO eller STEAM lyser konstant
  21) Maskinen er nu klar til at brygge kaffe

  descalesteps4.gif

  Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: HD8750/11 , CA6701/00 , CA6700/00 .

  Kontakt Philips

  Vi sidder klar til at hjælpe dig

  Leder du efter noget andet?

  Se alle Philips Support-muligheder

  Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.