1
Produkter

3000 series Fuldautomatiske PicoBaristo-espressomaskiner

4 drikke, Klassisk mælkeskummer, Sort HD8827/01

Fejlfinding

Den røde lysindikator med udråbstegn på min Philips 3000 er tændt eller blinker.

Hvis Philips 3000-espressomaskinens røde lysindikator med udråbstegn lyser eller blinker, kan der være en simpel årsag og tilsvarende løsning.

Find ud af, på hvilken måde advarselslampen lyser/blinker, og kontrollér, om andre lysindikatorer er tændt.

Se alle mulige beskrivelser og løsninger nedenfor.
Se en komplet oversigt over alle lyssignalernes betydning i maskinens brugsvejledning.

advarselslampe philips3000

Lysindikatorerne ADVARSEL og INTET VAND **blinker**, og lyset i knappen ESPRESSO lyser **konstant**.

Årsag:
Der er luft i systemet.

Løsning:
Du skal klargøre kredsløbet.

  1. Isæt varmtvandsrøret, og tryk på knappen ESPRESSO. Lyset i knappen ESPRESSO slukker.
  2. Lysindikatorerne for Intet vand og Generel advarsel blinker under klargøringen af kredsløbet, og lysindikatorerne slukker, når klargøringen er afsluttet.

Kun lysindikatoren ADVARSEL lyser **konstant**.

Årsag:
Drypbakken eller kaffegrumsbeholderen er ikke anbragt korrekt, eller lågen er ikke lukket korrekt.

Løsning:
Sæt drypbakken og kaffegrumsbeholderen i maskinen, og luk lågen.

Kun lysindikatoren ADVARSEL blinker **langsomt**.

Flere årsager:
Bryggeenheden er ikke anbragt korrekt, eller varmtvandsrøret er ikke sat i.

Løsning:
Sæt bryggeenheden i igen, og sørg for, at den klikker på plads. Sæt varmtvandsrøret på.

Lysindikatorerne ADVARSEL, INTET VAND, TØM KAFFEGRUMSBEHOLDER og INGEN KAFFE blinker **samtidigt.**

Årsag:
Maskinen er i stykker.

Løsning:
Sluk for maskinen, og tænd den igen efter 30 sekunder. Gentag denne procedure 2 eller 3 gange.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: HD8827/01 , HD8821/01 , HD8824/01 .

Var det ikke det, du ledte efter?

Fik du svar på dit spørgsmål?

Hvis ikke, så kontakt os.