1
Produkter

2000 series Fuldautomatisk espressomaskine

1 drik, Sort HD8650/91

Fejlfinding

Den røde lysindikator med advarsel/udråbstegn på min Philips 2000/2100 er tændt eller blinker.

Hvis Philips 2000- eller 2100-espressomaskinens røde lysindikator med advarsel/udråbstegn lyser eller blinker, kan du læse her for at finde en passende løsning.

Lysindikator med advarsel/udråbstegn

Lysindikatoren kan lyse konstant, blinke eller være tændt samtidig med andre lysindikatorer.
Alle kombinationer kræver forskellige løsninger, som er beskrevet nedenfor.

fejl 7

Lysindikatoren ADVARSEL lyser konstant, og ON/OFF-knappens lysindikator er slukket

Årsag:
Kaffegrumsbeholderen er fuld eller er blevet tømt, mens maskinen har været slukket.

Løsning:
Tøm kaffegrumsbeholderen, mens maskinen er tændt. Kontrollér, at advarselsindikatoren blinker, før du sætter kaffegrumsbeholderen ind igen.

Lysindikatoren ADVARSEL blinker hurtigt

Årsag:
Der er ikke noget vand i det interne kredsløb.

Løsning:
Fyld det interne kredsløb ved at lade varmt vand løbe igennem.

  1. Drej reguleringsknappen over på ikonet for varmt vand, og lad varmt vand løbe ud af maskinen, indtil vandet løber konstant.
  2. Drej reguleringsknappen tilbage til ikonet for kaffebønner, når vandet løber konstant.

ADVARSEL blinker langsomt

Flere årsager:
Bryggeenheden er ikke isat korrekt, kaffegrumsbeholderen er ikke isat, lågen er åben, eller reguleringsknappen står ikke i den rigtige position.

Løsning:
Sørg for, at bryggeenheden og kaffegrumsbeholderen er isat korrekt, lågen er lukket, og at reguleringsknappen står i den korrekte position. Hvis du ikke kan tage bryggeenheden ud eller sætte den på plads igen, skal du slukke for maskinen og tænde den igen.

Lysindikatoren ADVARSEL og ON/OFF-knappen lyser konstant

Årsag:
Beholderen til kaffebønner er tom.

Løsning:
Genopfyld beholderen til kaffebønner

ALLE 4 lysindikatorer på maskinen blinker samtidigt

Årsag:
Maskinen er i stykker.

Løsning:
Sluk for maskinen i 30 sekunder, og tænd den igen. Prøv dette to eller tre gange

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: HD8650/91 , HD8652/51 , HD8650/01 , HD8651/01 . Mere Mindre

Var det ikke det, du ledte efter?

Fik du svar på dit spørgsmål?

Hvis ikke, så kontakt os.