1
Produkter

PerfectCare Compact Essential Strygejern med dampstation

Maks. 5, 5 bar pumpetryk, Op til 280 g dampskud, 1, 3 liters fast vandtank, Transportlås GC6833/30

Fejlfinding

Mit Philips dampstrygejern producerer ikke damp

Hvis dit Philips dampstrygejern er holdt op med at dampe, kan der være flere årsager. Find ud af, hvordan du kan reparere det selv.

Dampknappen er ikke trykket ind.

Dit dampstrygejern producerer ikke damp, når denne knap ikke er trykket ind.
Hold knappen nede konstant for at generere damp. Når du slipper tasten, holder dampningen op.

Dampstrygejernet er ikke varmt nok til at producere damp

Vent, indtil lysindikatoren for “strygejernet er klar” lyser konstant. Hvis der stadig ikke genereres damp, anbefaler vi dig at kontakte Philips Kundeservice og bede om en reparation.

Kontrollampen Calc-Clean eller Decalc blinker, og/eller der er en bippende lyd

Dit strygejern skal afkalkes (eller afkalkningstilstand er aktiveret).
Find alle oplysninger om afkalkning af dit Philips strygejern her.

Under den første brug er en 30-sekunders dampforsinkelse forventelig

Når du trykker på dit strygejerns dampknap for første gang (efter påfyldning af apparatet med vand), vil du opleve en dampforsinkelse på 30 sekunder. I løbet af disse 30 sekunder høres en pumpelyd (som også høres under normal brug).
Efter denne startcyklus vil strygejernet generere damp, når du trykker på knappen.

Der er ikke nok vand i vandtanken

Når vandstanden i dit Philips dampstrygejern er under minimumsmarkeringen, kan dit strygejern ikke generere damp. Fyld vandtanken med vand, og dit strygejern burde virke igen.

**Kun for strygejern med drejeskive**: Temperaturvælgeren er indstillet i forkert position

Strygejernet producerer ikke damp, når temperaturvælgeren er i Calc-Clean-position eller position 1.
Indstil temperaturvælgeren til position 2 eller 3.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: GC6833/30 , HI5916/20 , GC9681/80 , GC6830/20 , GC7831/20 , GC7833/80 , GC7055/20 , GC9622/20 , GC6601/20 , GC7015/20 , GC7011/20 , GC6621/20 , GC6602/20 , GC8650/80 , GC6625/30 , GC9246/02 , GC9230/02 , GC8635/02 , GC7540/02 , GC9220/02 , GC9240/02 , GC9245/02 , GC6510/02 , GC6520/02 , GC6405/03 , GC7430/02 , GC7420/02 , GC7440/02 , GC8520/02 , GC6450/02 , GC8420/02 , GC7320/02 , GC6420/03 , GC6440/02 , GC9020/02 , GC6360/02 , GC8220/07 , GC8220/02 , GC8210/03 , GC8280/02 , GC8080/28 , GC8030/08 , GC8080/08 , GC8030/02 , GC8030/28 , GC8080/02 . Mere Mindre

Var det ikke det, du ledte efter?

Fik du svar på dit spørgsmål?

Hvis ikke, så kontakt os.