0

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom.

  Philips-support

  Hvordan opdateres softwaren til Philips TV'et via USB? (ikke-Android-TV)

  Udgivet den 2021-06-20

  Situation

  En softwareopdatering anbefales:

  • for at få de nyeste funktioner

  • for at forbedre TV'ets funktionalitet

  Tjekliste

  Sørg for, at:

  • en bærbar computer eller PC med en USB-port er tilgængelig

  • et tomt USB-flashdrev er tilgængeligt

  Svar

  Følg disse trin for at opdatere softwaren i fjernsynet:

  1. Kontroller den softwareversion, der aktuelt er installeret på TV'et

  For at bekræfte softwaren til TV'et skal du trykke på knappen [Home] på fjernbetjeningen og vælge:

  Opsætning > [Softwareindstillinger] (Software Settings) > [Aktuel softwareinfo] (Current software info)

  eller

  [Hurtigindstillinger] (Quick settings) > [Opdater software] (Update software) > [Aktuel softwareinfo] (Current software info)

  eller

  Indstillinger > [Alle indstillinger] (All settings) > [Opdater software] (Update software) > [Aktuel softwareinfo] (Current software info)

  2. Åbn en internetbrowser

  Gå til Philips' websted, og naviger til dit produkts supportside (f. eks. mens du læser dette ofte stillede spørgsmål, og klik på “Support” i navigationspanelet ovenfor).

  Bemærk Kontroller, at du har valgt den korrekte TV-model.

  3. Kontroller softwaren på webstedet

  • Vælg “Softwareopdateringer” på siden.
  • Den dedikerede software til denne TV-model vises med angivelse af versionsnummeret.

  4. Kontroller, om der er ny tilgængelig software til TV'et

  En softwareopdatering på TV'et kan udføres, hvis softwareversionen på webstedet er forskellig fra TV'ets software. En nyere softwareversion har et “højere” nummer.

  Eksempel:

  Version 002.155.000 er nyere end version 002.128.000

  Version 003.110.000 er nyere end version 002.128.000

  Bemærk: Der kan ikke installeres en ældre softwareversion på TV'et.

  5. Download softwarefilen (.zip fil) til PC'en eller den bærbare computer

  • Læs slutbrugerlicensaftalen omhyggeligt. Klik på [Jeg accepterer] (I Accept) for at fortsætte med at downloade: Klik på [Jeg accepterer ikke] (I do not accept) for at vende tilbage til forrige side.

  Hvis vilkårene for anvendelse accepteres, starter download automatisk. Vent, indtil download er afsluttet.

  6. Sæt et tomt USB-flashdrev i en computer

  7. "Udpak" den downloadede softwarefil til USB-drevet

  Udpakning af downloadede filer kan variere en smule på forskellige bærbare computere eller pc'er.

  Eksempel:

  Højreklik på “xx_xx.zip”, og vælg [Udpak til] (Extract to) eller [Udpak alle] (Extract all). Der anmodes om en destination for at gemme den udpakkede fil. Sørg for, at vælge USB-flashdrevet for at gemme filen.

  Bemærk: Den eneste fil på USB-nøglen vil derefter være filen “autorun_xxx.xxx.xxx.xxx.upg”.

  9. Tænd for fjernsynet igen

  Softwareopdateringsskærmbilledet vises automatisk.

  10. Følg instruktionerne på skærmen for at installere softwaren.

  Når du har fuldt instruktionerne på skærmen, downloader og installerer TV'et softwaren.

  Bemærk: Sluk ikke for fjernsynet under opdateringsprocessen.

  TV'et nulstilles ikke under en softwareopdatering. Alle indstillinger og forbindelser vil være uberørte.

  Hvis der opstår fejl, når softwaren er blevet opdateret, kan TV'et geninstalleres.

  Bemærk: Alle tidligere installerede kanaler, valgte indstillinger og optagede programmer vil gå tabt.

  Hvis du vil nulstille alle TV-indstillinger, skal du gøre følgende:

  1. Tryk på knappen [Home] på fjernbetjeningen til TV'et, og vælg en af følgende, afhængigt af TV-model:

  Opsætning > [TV-indstillinger] (TV settings) > [Generelle indstillinger] (General settings) > [Reinstall TV] (Geninstaller TV)

  eller

  Opsætning > [TV-indstillinger] (TV settings) > [Geninstaller TV] (Reinstall TV)

  eller

  Indstillinger > [Generelle indstillinger] (General settings) > [Geninstaller TV] (Reinstall TV)

  1. For at starte den første installationsproces, skal du bekræfte vha. knappen [OK] på fjernbetjeningen.

  2. Følg instruktionerne på skærmen.

  Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: 70PUS6504/12 , 55OLED754/12 , 65OLED754/12 , 65PUS6814/12 , 50PUS6814/12 , 70PUS6704/12 , 75PUS6754/12 , 43PUS6814/12 , 55PUS6814/12 , 65PUS6754/12 , 55PUS6754/12 , 65PUS6804/12 , 43PUS6754/12 , 65PUS6704/12 , 65PUS6554/12 , 55PUS6554/12 , 50PUS6804/12 , 50PUS6754/12 , 55PUS6704/12 , 65PUS6504/12 , 43PUS6554/12 , 58PUS6504/12 , 55PUS6804/12 , 50PUS6554/12 , 43PUS6804/12 , 43PUS6704/12 , 50PUS6704/12 , 50PUS6504/12 , 43PUS6504/12 , 24PHS4354/12 , 24PHS4304/12 , 24PFS5863/12 , 43PFT4203/12 , 50PFT4203/12 , 32PHS4203/12 , 32PHT4203/12 , 49PUS6803/12 , 55PUS6803/12 , 50PFS5503/12 , 50PFT5503/12 , 50PFS5823/12 , 50PFS5803/12 , 43PFS5503/12 , 43PFT5503/12 , 43PFS5823/12 , 43PFS5803/12 , 32PFS5803/12 , 32PHT4503/12 , 32PHS4503/12 , 65PUS6503/12 , 65PUS6703/12 , 43PUS6703/12 , 55PUS6703/12 , 55PUS6503/12 , 50PUS6703/12 , 50PUS6503/12 , 43PUS6503/12 , 22PFS5403/12 , 32PFT5603/12 , 32PFS5603/12 , 24PFS5603/12 , 24PFT5603/12 , 55PUS6272/05 , 39PHT4112/12 , 55PUS6272/12 , 50PUS6262/12 , 50PUS6162/12 , 24PFT4022/12 , 32PFT5362/12 , 32PHS4032/12 , 24PFT4032/12 , 32PHT4032/12 , 65PUS6262/12 , 65PUS6162/12 , 43PFS4132/12 , 55PUS6262/12 , 43PUS6262/12 , 55PUT6162/12 , 55PUS6162/12 , 49PUS6262/12 , 43PUS6162/12 , 49PFT4132/12 , 43PFT4132/12 , 22PFT4232/12 , 32PHT4132/12 , 32PFT4132/12 , 32PHT5302/12 , 55PUT6201/12 , 32PHT5301/12 , 49PFT5301/12 , 49PFS5301/12 , 43PFT5301/12 , 65PUS6121/12 , 65PUT6121/12 , 22PFT4031/12 , 49PFS4131/12 , 43PFS4131/12 , 32PHS4131/12 , 32PFS4131/12 , 24PHT4031/12 , 24PFS5231/12 , 43PUT6101/12 , 55PUT6101/12 , 55PUS6101/12 , 49PUT6101/12 , 49PUS6101/12 , 48PFT4101/12 , 32PFT4101/12 , 32PHT4101/12 , 40PFT4111/12 , 32PFT5300/12 , 50PFT5300/12 , 40PFT5300/12 , 40PFS6909/12 , 55PFS6909/12 , 48PFS6909/12 , 40PUS6809/12 , 58PUS6809/12 , 50PUS6809/12 , 42PFT5609/12 , 55PFT5609/12 , 47PFT5609/12 , 47PFS7199/12 , 55PFS7509/12 , 40PFT4509/12 , 32PFT5509/12 , 65PFS7559/12 , 55PFS7189/12 , 48PFS5709/12 , 47PFS7109/12 , 42PFS7509/12 , 42PFS7109/12 , 32PFS5709/12 , 55PFS7199/12 , 48PFS6719/12 , 40PFS5709/12 , 48PFS6609/12 , 55PFS5709/12 , 65PFS6659/12 , 47PFT6309/12 , 47PFS7189/12 , 55PFS7109/12 , 55PFS6609/12 , 50PFT4509/12 , 47PFS7509/12 , 40PFS6719/12 , 40PFS6609/12 . Klik her for at vise flere produktnumre Klik her for at vise færre produktnumre

  Kontakt Philips

  Vi sidder klar til at hjælpe dig

  Leder du efter noget andet?

  Se alle Philips Support-muligheder

  Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.