0

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom.

  Philips-support

  Hvad gør jeg, hvis der opstår et problem med en eller flere kanaler? [DVB-T-signal]

  Udgivet den 2019-03-18

  Situation
  En af følgende situationer opstår med DVB-T-kanaler (jordbaseret fjernsynsantenne):
  • En eller flere kanaler mangler
  • Der bliver ikke fundet nogen kanaler
  • Billedet er sløret eller har pixelterninger (makro-blokke)
  • Lydniveauet falder
  • Det tager lang tid at skifte kanal (billedet indlæses langsomt)
  • En farvet skærm vises ved skift af kanal
  • Interaktive tjenester (HbbTV) er ikke fuldt funktionsdygtige
  • En sort skærm vises, intet billede og ingen lyd

  Tjekliste

  Sørg for, at:
  • kanaler er installeret på fjernsynet
  • kilden “Se fjernsyn” er valgt

  Svar

  Den interne tuner i fjernsynet lagrer kanallisten, der leveres af TV-stationen (fjernsynskanaludbyderen) via DVB-signal (kabel, jordbaseret). En liste over kanaler leveres på en unik frekvens for det pågældende område.

  Når fjernsynskanaler via et DVB-T-signal (jordbaseret/antenne) installeres på fjernsynet, kræves en ensartet signalkvalitet og signalstyrke for at sikre, at fjernsynet viser disse kanaler optimalt.

  1. Undgå tab af signal

  Sendesignalet kan blive svækket af ydre faktorer. Tag følgende forholdsregler:
  • Undgå at føre kablet tæt ved elektronisk udstyr. Elektroniske enheder kan forårsage forstyrrelser af signalet.
  • Brug et skærmet kabel for at undgå tab af signal.
  • Tilslut antennekablet fra indgangsstedet i huset direkte til fjernsynet. Hvis et direkte signal (uden brug af fordelere, en optager eller set-top-boks) er stærkere og af en højere kvalitet, var signaltabet forårsaget af eksternt udstyr.

  Antennesignal modtagelse

  • En indendørs antenne kan være løsningen for signalproblemer.

  • For visse regioner kan en tagantenne være løsningen for signalproblemer.

  • En aktiv antenne med intern forstærker vil styrke signalet.

  • En direkte forbindelse mellem antenne modtagelse og fjernsynet (uden signalet sendes gennem en separat enhed) vil give det mindste plads til signal tab.

  Bemærk **: Antenner, der er afhængige af tv'et for at levere en 5V strømforsyning, kan ikke bruges i kombination med Philips TV.

  2. Mål det indgående DVB-T-signal

  Med et stærkt og konstant sendesignal kan fjernsynet vise udsendelser fejlfrit.

  Bemærk: Flere målinger anbefales for at fastslå, om det indgående signal er på et konstant niveau.

  Signalstyrke: En signalstyrke på minimum 40-50 % er påkrævet for, at fjernsynet kan behandle det indgående signal korrekt.
  Signalkvalitet: En signalkvalitet på minimum 40-50 % er påkrævet for, at fjernsynet kan behandle det indgående signal korrekt

  ● Vælg den kanal, hvor et problem opstår
  ● På en fjernsynskanal skal du trykke på knappen “FUNKTIONER” (OPTIONS) på Philips-fjernbetjeningen.
  Til Android-fjernsyn vælges: Præferencer > [Kanalinfo] (Channel Info)
  For alle andre modeller skal du vælge: [Kanalinfo] (Channel Info)

  Signalkvaliteten og signalstyrken på det indgående signal for den specifikke kanal vises.

  3. Manglende kanaler eller problemer på bestemte kanaler

  Hvis kanaler mangler, eller et problem opstår på bestemte kanaler, opdateres kanallisten på følgende måde:

  Opdater kanalerne (indstilling 1)

  • Tryk på knappen “Home” på fjernbetjeningen til fjernsynet, og vælg:
  Opsætning > [Søg efter kanaler] (Search for channels) > [Opdater kanaler] (Update channels) > Start
  Eller
  Tryk på knappen “Indstillinger” (Settings) på fjernbetjeningen til fjernsynet, og vælg:
  [Alle indstillinger] (All settings) > [Antenne-/kabelinstallation] (Antenna/Cable Installation > [Søg efter kanaler] (Search for Channels) > [Opdater kanaler] (Update channels) > Start
  Eller
  Tryk på knappen “Indstillinger” (Settings) på fjernbetjeningen, og vælg: [Alle indstillinger] (All settings) > Kanaler > [Antenne-/kabelinstallation] (Antenna/Cable Installation) > [Søg efter kanaler] (Search for Channels) > [Opdater kanaler] (Update Channels)

  Geninstaller kanalerne (indstilling 2)

  Fjern CI+-modulet fra fjernsynets CAM-port (hvis det er relevant).
  • Sådan geninstallerer du DVB-S-kanaler
  Tryk på “Hjem” (Home) på fjernsynets fjernbetjening, og vælg:
  Opsætning > [Kanalinstallation] (Channel installation) > [Geninstaller alle kanaler] (Reinstall all channels) > [Dit land] (Your country) > [Antenne-DVB-T] (Antenna DVB-T)> Indstillinger > [Frekvensscanning] (Frequency scan) > [Fuld scanning] (Full scan)
  Eller
  Tryk på knappen “Indstillinger” (Settings) på fjernbetjeningen til fjernsynet, og vælg:
  [Alle indstillinger] (All settings) > [Antenne-/kabelinstallation] (Antenna/Cable Installation > [Søg efter kanaler] (Search for Channels) > Start
  Eller
  Tryk på knappen “Indstillinger” (Settings) på fjernbetjeningen, og vælg: [Alle indstillinger] (All settings) > Kanaler > [Antenne-/kabelinstallation] (Antenna/Cable Installation) > [Søg efter kanaler] (Search for Channels) > Start

  Du kan evt. sætte CI+ CAM-modulet tilbage i fjernsynet efter installation af kanalerne.

  *Navnene på fjernsynets menupunkter kan have mindre forskelle.

  Hvad gør jeg, hvis signalstyrken og kvaliteten ikke kan forbedres?

  Hvis signalet ikke er stærkt hele tiden, kan følgende indstillinger justeres for at undgå kanaltab:

  1. Deaktiver automatisk kanalopdatering.
   • Tryk på knappen “Home” på fjernbetjeningen til fjernsynet, og vælg:
   Opsætning > [Kanalindstillinger] (Channel settings) > [Kanalinstallation] (Channel installation) > [Automatisk kanalopdatering] (Automatic channel update) > FRA
   Eller
   Tryk på knappen “Indstillinger” (Settings) på fjernbetjeningen til fjernsynet, og vælg:
   [Alle indstillinger] (All settings) > [Antenne-/kabelinstallation] (Antenna/Cable Installation) > [Automatisk kanalopdatering] (Automatic Channel Update) > FRA
   Eller
   Tryk på knappen “Indstillinger” (Settings) på fjernbetjeningen, og vælg: [Alle indstillinger] (All settings) > Kanaler > [Antenne-/kabelinstallation] (Antenna/Cable Installation) > Automatisk kanalopdatering] (Automatic Channel Update) > FRA

  • Kanallisten vil ikke længere blive opdateret. Fortsæt med trin 3 ovenfor for at geninstallere en ny eller opdateret kanalliste, hvis det er påkrævet.

  1. Deaktiver meddelelse om automatisk kanalopdatering.
   • Tryk på knappen “Home” på fjernbetjeningen til fjernsynet, og vælg:
   Opsætning > [Kanalindstillinger] (Channel settings) > [Kanalinstallation] (Channel installation) > [Meddelelse om kanalopdatering] (Channel update message) > FRA
   Eller
   Tryk på knappen “Indstillinger” (Settings) på fjernbetjeningen til fjernsynet, og vælg:
   [Alle indstillinger] (All settings) > [Antenne-/kabelinstallation] (Antenna/Cable Installation) > [Meddelelse om kanalopdatering] (Channel update message) > FRA
   Eller
   Tryk på knappen “Indstillinger” (Settings) på fjernbetjeningen, og vælg: [Alle indstillinger] (All settings) > Kanaler > [Antenne-/kabelinstallation] (Antenna/Cable Installation) > [Meddelelse om kanalopdatering] (Channel update message) > FRA

  Bemærk: Som langsigtet løsning anbefaler vi at forbedre DVB-signalet og aktivere automatisk kanalopdatering igen. Kontroller den jordbaserede fjernsynsantenne, transmitteren og andet signalmodtagelsesudstyr for at forbedre signalet.

  Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: 55PUS8602/12 , 65PUS8602/12 , 55PUS6272/05 , 65PUS8102/12 , 39PHT4112/12 , 55PUS6272/12 , 50PUS6262/12 , 50PUS6162/12 , 55POS9002/12 , 24PFT4022/12 , 32PFT5362/12 , 65PUS7502/12 , 32PHS4032/12 , 24PFT4032/12 , 65PUS6412/12 , 32PHT4032/12 , 65PUS6262/12 , 65PUS6162/12 , 55PUS7502/12 , 49PUS7502/12 , 49PUS6482/12 , 43PFS4132/12 , 55PUS6482/12 , 55PUS6412/12 , 55PUS6262/12 , 49PUS6412/12 , 43PUS6412/12 , 43PUS6262/12 , 55PUT6162/12 , 55PUS6162/12 , 49PUS6262/12 , 43PUS6162/12 , 49PFT4132/12 , 43PFT4132/12 , 43PUS6432/12 , 22PFT4232/12 , 32PHT4132/12 , 32PFT4132/12 , 32PHT5302/12 , 55PUS7272/12 , 49PUS7272/12 , 43PUS7202/12 , 49PUS6432/12 , 55PUS6432/12 , 55POS901F/12 , 55PUT6201/12 , 32PHT5301/12 , 49PFT5301/12 , 49PFS5301/12 , 43PFT5301/12 , 65PUS6121/12 , 65PUT6121/12 , 22PFT4031/12 , 49PFS4131/12 , 43PFS4131/12 , 32PHS4131/12 , 32PFS4131/12 , 24PHT4031/12 , 24PFS5231/12 , 40PFT4101/12 , 65PUS7601/12 , 43PUS6031/12 , 55PUS6031/12 , 49PUS6031/12 , 32PFS6402/12 , 75PUS7101/12 , 40PFT5501/12 , 55PUT6101/12 , 55PUS6101/12 , 49PUT6101/12 , 49PUS6101/12 , 43PUT6101/12 , 24PFK5211/12 , 40PFS5501/12 , 32PFT5501/12 , 49PFT5501/12 , 48PFT4101/12 , 32PFT4101/12 , 32PHT4101/12 , 65PUS6521/12 , 40PFT4111/12 , 49PUS6401/12 , 43PUS6501/12 , 55PUS7181/12 , 55PUS6401/12 , 49PUS7181/12 , 65PUS7101/12 , 49PUS6501/12 , 49PUS6561/12 , 49PUS6551/12 , 43PUT6401/12 , 55PUT6401/12 , 49PUT6401/12 , 32PFS6401/12 , 55PUS7101/12 , 55PUS6561/12 , 55PUS6551/12 , 55PUS6501/12 , 49PUS7101/12 , 65PUS8901/12 , 65PUS8601/12 , 43PUK4900/12 , 55PUK4900/12 , 49PUK4900/12 , 43PUT4900/12 , 49PUT4900/12 , 65PUS8700/12 , 55PUS7600/12 , 55PUS8601/12 , 55PUS8700/12 , 32PFT6500/12 , 32PFT5500/12 , 55PFT5500/12 , 48PFT5500/12 , 40PFT5500/12 , 48PUS7600/12 , 65PUS7600/12 , 55PUT6400/12 , 50PUT6400/12 , 40PUT6400/12 , 65PUS7120/12 , 55PFT6510/12 , 40PFT6550/12 , 65PFT6520/12 , 55PUS7170/12 , 55PUS7150/12 , 55PUS7100/12 , 55PFT6550/12 , 50PFT6550/12 , 49PUS7170/12 , 49PUS7150/12 , 49PUS7100/12 , 43PUS7150/12 , 43PUS7100/12 , 40PFT6510/12 , 50PFT6510/12 , 32PHT4200/12 , 55PFT630/12 , 48PFT630/12 , 40PFT630/12 , 40PFT4200/12 , 32PFT5300/12 , 50PFT5300/12 , 40PFT5300/12 , 40PFT4100/12 , 48PFT4100/12 , 32PFT4100/12 , 32PHT4100/12 , 22PFT4000/12 , 24PHT4000/12 , 24PHT5210/12 . Klik her for at vise flere produktnumre Klik her for at vise færre produktnumre

  Ofte stillede spørgsmål

  Leder du efter noget andet?

  Se alle Philips Support-muligheder

  Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.