0

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom.

  Philips-support

  Hvad gør jeg, hvis der opstår et problem med en eller flere kanaler? [DVB-C-signal]

  Udgivet den 2019-03-18

  Situation

  En af følgende situationer opstår med DVB-C-kanaler:

  • En eller flere kanaler mangler

  • Der bliver ikke fundet nogen kanaler

  • Fejlmeddelelsen “Intet signal” vises, når en kanal er valgt

  • Billedet er sløret eller har pixelterninger (makro-blokke)

  • Lydniveauet falder

  • Det tager lang tid at skifte kanal

  • En sort skærm vises, intet billede og ingen lyd

  • En farvet skærm vises ved skift af kanal

  Tjekliste

  Sørg for, at:

  • kanaler er installeret på fjernsynet (ingen set-top-boks bruges)

  • kilden “Se fjernsyn” er valgt

  Svar

  Den interne tuner i fjernsynet lagrer kanallisten, der leveres af TV-stationen (fjernsynskanaludbyderen) via DVB-signal (kabel, jordbaseret). En liste over kanaler leveres på en unik frekvens inden for signalet.

  Når fjernsynskanaler via et DVB-C-signal (jordbaseret/antenne) installeres på fjernsynet, kræves en ensartet signalkvalitet og signalstyrke for at sikre, at fjernsynet viser disse kanaler optimalt.

  1. Undgå tab af signal

  Sendesignalet kan blive svækket af ydre faktorer. Tag følgende forholdsregler:

  • Undgå at føre kablet tæt ved elektronisk udstyr. Elektroniske enheder kan forårsage forstyrrelser af signalet.

  • Brug et skærmet kabel for at undgå tab af signal.

  • Tilslut antennekablet fra indgangsstedet i huset direkte til fjernsynet. Hvis et direkte signal (uden brug af fordelere, en optager eller set-top-boks) er stærkere og/eller af en højere kvalitet, var signaltabet forårsaget af eksternt udstyr.

  Hvis fjernsynet har et problem med at finde kanaler eller vise kanaler/programmer, skal du sikre dig følgende:

  2. Mål det indgående DVB-C-signal

  Med et stærkt og konstant sendesignal kan fjernsynet vise udsendelser fejlfrit.

  Bemærk: Jo højere signalstyrke og signalkvalitet, desto mindre sandsynligt er det at opleve billed- og lydproblemer.

  Flere målinger anbefales for at fastslå, om det indgående signal er på et konstant niveau.

  ● Vælg den kanal, hvor et problem opstår

  ● På en fjernsynskanal skal du trykke på knappen “FUNKTIONER” (OPTIONS) på Philips-fjernbetjeningen.

  Til Android-fjernsyn vælges: Præferencer > [Kanalinfo] (Channel Info)

  For alle andre modeller skal du vælge: [Kanalinfo] (Channel Info)

  Signalkvaliteten og signalstyrken på det indgående signal for den specifikke kanal vises.

  3. Manglende kanaler eller problemer på bestemte kanaler

  Hvis kanaler mangler, eller et problem opstår på bestemte kanaler, opdateres kanallisten på følgende måde:

  Opdater kanalerne

  • Tryk på knappen “Home” på fjernbetjeningen til fjernsynet, og vælg:

  Opsætning > [Søg efter kanaler] (Search for channels) > [Opdater kanaler] (Update channels) > Start

  Eller

  Tryk på knappen “Indstillinger” (Settings) på fjernbetjeningen til fjernsynet, og vælg:

  [Alle indstillinger] (All settings) > [Antenne-/kabelinstallation] (Antenna/Cable Installation > [Søg efter kanaler] (Search for Channels) > [Opdater kanaler] (Update channels) > Start

  Eller

  Tryk på knappen “Indstillinger” (Settings) på fjernbetjeningen, og vælg: [Alle indstillinger] (All settings) > Kanaler > [Antenne-/kabelinstallation] (Antenna/Cable Installation) > [Søg efter kanaler] (Search for Channels) > [Opdater kanaler] (Update Channels)

  Hvis dette problem ikke er løst, når kanalerne er opdateret, geninstalleres kanalerne på følgende måde:

  Geninstaller kanalerne (indstilling 2)

  Fjern CI+-modulet fra fjernsynets CAM-port (hvis det er relevant).

  • Sådan geninstallerer du DVB-S-kanaler:

  Tryk på “Hjem” (Home) på fjernsynets fjernbetjening, og vælg:

  Opsætning > [Kanalinstallation] (Channel installation) > [Geninstaller alle kanaler] (Reinstall all channels) > [Dit land] (Your country) > [Antenne-DVB-T] (Antenna DVB-T)> Indstillinger > [Frekvensscanning] (Frequency scan) > [Fuld scanning] (Full scan)

  Eller

  Tryk på knappen “Indstillinger” (Settings) på fjernbetjeningen til fjernsynet, og vælg:

  [Alle indstillinger] (All settings) > [Antenne-/kabelinstallation] (Antenna/Cable Installation > [Søg efter kanaler] (Search for Channels) > Start

  Eller

  Tryk på knappen “Indstillinger” (Settings) på fjernbetjeningen, og vælg: [Alle indstillinger] (All settings) > Kanaler > [Antenne-/kabelinstallation] (Antenna/Cable Installation) > [Søg efter kanaler] (Search for Channels) > Start

  Du kan evt. sætte CI+ CAM-modulet tilbage i fjernsynet efter installation af kanalerne.

  *Navnene på fjernsynets menupunkter kan have mindre forskelle.

  Kontakt udbyderen for at kontrollere, om:

  det indgående signal kan forbedres

  frekvensen og/eller netværks-ID for DVB-C-kanalerne er ændret.

  kanalen ikke længere sendes

  kanalen blev flyttet inden for kanallisten

  Hvad gør jeg, hvis signalstyrken og kvaliteten ikke kan forbedres?

  Hvis signalet ikke er stærkt hele tiden, kan følgende indstillinger justeres for at undgå kanaltab:

  1. Deaktiver automatisk kanalopdatering.

  • Tryk på knappen “Home” på fjernbetjeningen til fjernsynet, og vælg:

  Opsætning > [Kanalindstillinger] (Channel settings) > [Kanalinstallation] (Channel installation) > [Automatisk kanalopdatering] (Automatic channel update) > FRA

  Eller

  Tryk på knappen “Indstillinger” (Settings) på fjernbetjeningen til fjernsynet, og vælg:

  [Alle indstillinger] (All settings) > [Antenne-/kabelinstallation] (Antenna/Cable Installation) > [Automatisk kanalopdatering] (Automatic Channel Update) > FRA

  Eller

  Tryk på knappen “Indstillinger” (Settings) på fjernbetjeningen, og vælg: [Alle indstillinger] (All settings) > Kanaler > [Antenne-/kabelinstallation] (Antenna/Cable Installation) > Automatisk kanalopdatering] (Automatic Channel Update) > FRA

  • Kanallisten vil ikke længere blive opdateret. Fortsæt med trin 3 ovenfor for at geninstallere en ny eller opdateret kanalliste, hvis det er påkrævet.

  2. Deaktiver meddelelse om automatisk kanalopdatering.

  • Tryk på knappen “Home” på fjernbetjeningen til fjernsynet, og vælg:

  Opsætning > [Kanalindstillinger] (Channel settings) > [Kanalinstallation] (Channel installation) > [Meddelelse om kanalopdatering] (Channel update message) > FRA

  Eller

  Tryk på knappen “Indstillinger” (Settings) på fjernbetjeningen til fjernsynet, og vælg:

  [Alle indstillinger] (All settings) > [Antenne-/kabelinstallation] (Antenna/Cable Installation) > [Meddelelse om kanalopdatering] (Channel update message) > FRA

  Eller

  Tryk på knappen “Indstillinger” (Settings) på fjernbetjeningen, og vælg: [Alle indstillinger] (All settings) > Kanaler > [Antenne-/kabelinstallation] (Antenna/Cable Installation) > [Meddelelse om kanalopdatering] (Channel update message) > FRA

  Bemærk: Som langsigtet løsning anbefaler vi at forbedre DVB-signalet og aktivere automatisk kanalopdatering igen. Kontroller den jordbaserede fjernsynsantenne, transmitteren og andet signalmodtagelsesudstyr for at forbedre signalet.

  Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: 55PUS8602/12 , 65PUS8602/12 , 55PUS6272/05 , 65PUS8102/12 , 39PHT4112/12 , 55PUS6272/12 , 50PUS6262/12 , 50PUS6162/12 , 55POS9002/12 , 24PFT4022/12 , 32PFT5362/12 , 65PUS7502/12 , 32PHS4032/12 , 24PFT4032/12 , 65PUS6412/12 , 32PHT4032/12 , 65PUS6262/12 , 65PUS6162/12 , 55PUS7502/12 , 49PUS7502/12 , 49PUS6482/12 , 43PFS4132/12 , 55PUS6482/12 , 55PUS6412/12 , 55PUS6262/12 , 49PUS6412/12 , 43PUS6412/12 , 43PUS6262/12 , 55PUT6162/12 , 55PUS6162/12 , 49PUS6262/12 , 43PUS6162/12 , 49PFT4132/12 , 43PFT4132/12 , 43PUS6432/12 , 22PFT4232/12 , 32PHT4132/12 , 32PFT4132/12 , 32PHT5302/12 , 55PUS7272/12 , 49PUS7272/12 , 43PUS7202/12 , 49PUS6432/12 , 55PUS6432/12 , 55POS901F/12 , 55PUT6201/12 , 32PHT5301/12 , 49PFT5301/12 , 49PFS5301/12 , 43PFT5301/12 , 65PUS6121/12 , 65PUT6121/12 , 22PFT4031/12 , 49PFS4131/12 , 43PFS4131/12 , 32PHS4131/12 , 32PFS4131/12 , 24PHT4031/12 , 24PFS5231/12 , 40PFT4101/12 , 65PUS7601/12 , 43PUS6031/12 , 55PUS6031/12 , 49PUS6031/12 , 32PFS6402/12 , 75PUS7101/12 , 40PFT5501/12 , 55PUT6101/12 , 55PUS6101/12 , 49PUT6101/12 , 49PUS6101/12 , 43PUT6101/12 , 24PFK5211/12 , 40PFS5501/12 , 32PFT5501/12 , 49PFT5501/12 , 48PFT4101/12 , 32PFT4101/12 , 32PHT4101/12 , 65PUS6521/12 , 40PFT4111/12 , 49PUS6401/12 , 43PUS6501/12 , 55PUS7181/12 , 55PUS6401/12 , 49PUS7181/12 , 65PUS7101/12 , 49PUS6501/12 , 49PUS6561/12 , 49PUS6551/12 , 43PUT6401/12 , 55PUT6401/12 , 49PUT6401/12 , 32PFS6401/12 , 55PUS7101/12 , 55PUS6561/12 , 55PUS6551/12 , 55PUS6501/12 , 49PUS7101/12 , 65PUS8901/12 , 65PUS8601/12 , 43PUK4900/12 , 55PUK4900/12 , 49PUK4900/12 , 43PUT4900/12 , 49PUT4900/12 , 65PUS8700/12 , 55PUS7600/12 , 55PUS8601/12 , 55PUS8700/12 , 32PFT6500/12 , 32PFT5500/12 , 55PFT5500/12 , 48PFT5500/12 , 40PFT5500/12 , 48PUS7600/12 , 65PUS7600/12 , 55PUT6400/12 , 50PUT6400/12 , 40PUT6400/12 , 65PUS7120/12 , 55PFT6510/12 , 40PFT6550/12 , 65PFT6520/12 , 55PUS7170/12 , 55PUS7150/12 , 55PUS7100/12 , 55PFT6550/12 , 50PFT6550/12 , 49PUS7170/12 , 49PUS7150/12 , 49PUS7100/12 , 43PUS7150/12 , 43PUS7100/12 , 40PFT6510/12 , 50PFT6510/12 , 32PHT4200/12 , 55PFT630/12 , 48PFT630/12 , 40PFT630/12 , 40PFT4200/12 , 32PFT5300/12 , 50PFT5300/12 , 40PFT5300/12 , 40PFT4100/12 , 48PFT4100/12 , 32PFT4100/12 , 32PHT4100/12 , 22PFT4000/12 , 24PHT4000/12 , 24PHT5210/12 . Klik her for at vise flere produktnumre Klik her for at vise færre produktnumre

  Ofte stillede spørgsmål

  Leder du efter noget andet?

  Se alle Philips Support-muligheder

  Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.