1
0

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom.

  • Fordele med Philips Shop

  • 30 dages returret

  • 2 års garanti

  Produkter

  Saeco Intuita Fuldautomatisk espressomaskine

  Brygger 3 kaffevarianter, Klassisk mælkeskummer, Sort, 5-trins, justerbar møllekværn HD8750/11

  Fejlfinding

  Efter afkalkning af Saeco Intuita bliver knappen "CALC CLEAN" ved med at blinke

  Hvis Saeco Intuita-espressomaskinens “CALC CLEAN”-knap bliver ved med at blinke, efter du har afsluttet afkalkningsprocessen, kan der være en simpel årsag.

  Knappen CALC CLEAN blinker langsomt, lysindikatoren INTET VAND er tændt, og knappen HOT WATER blinker

  Du ikke har fyldt vandtanken op med rent vand til MAX-mærket, før du startede gennemskylningscyklusserne.

  I dette tilfælde skal du:

  1. Fylde vandtanken op til MAX-mærket med rent vand og sætte den tilbage i maskinen. Lysindikatoren Intet vand slukker, og knappen bliver ved med at blinke
  2. Sæt den store beholder tilbage under damp-/varmtvandsdysen og udløbsrøret
  3. Tryk på den blinkende knap HOT WATER for at foretage endnu en gennemskylningscyklus
  4. Maskinen begynder at sende vandet gennem dampdysen, indtil vandtanken er tom. Det tager omkring 3-5 minutter
  5. Når afkalkningsproceduren er afsluttet, slukker lysindikatoren Afkalkning og knappen HOT WATER, og kun lysindikatoren Intet vand forbliver tændt
   Vigtigt: Hvis “CALC CLEAN”-lysindikatoren bliver ved at blinke, gentages trin 1 til 5 én eller to gange mere, indtil lysindikatoren CALC CLEAN slukker.
  6. Skyl vandtanken, og fyld den op med rent vand
  7. Maskinen begynder at varme op og foretager en automatisk gennemskylningscyklus
  8. Maskinen er klar til brug igen

  Du har slukket for maskinen eller taget dens stik ud af stikkontakten under afkalkningsprocessen

  1. Fyld vandtanken med rent vand op til MAX-mærket

  2. Sæt beholderen under damp-/varmtvandsdysen og udløbsrøret

  3. Sæt maskinens stik i stikkontakten, og tænd for den ved at indstille tænd/sluk-knappen bag på maskinen i positionen “I”. ON/OFF-knappen begynder at blinke

  4. Tryk på den blinkende ON/OFF-knap. ON/OFF-knappen slukker, og knappen CALC CLEAN begynder at blinke hurtigt

  5. Tryk på den hurtigt blinkende knap CALC CLEAN

  6. Hvis knappen CALC CLEAN begynder at blinke langsomt, og maskinen begynder at lade opløsningen løbe ud i regelmæssige intervaller:
   Du har afbrudt afkalkningsproceduren under afkalkningscyklussen. Fortsæt med afkalkningsproceduren fra trin 5 i afkalkningsvejledningen.

  7. Hvis knappen CALC CLEAN begynder at blinke langsomt, og knappen HOT WATER begynder at blinke hurtigt:
   Du har afbrudt afkalkningsproceduren under én af gennemskylningscyklusserne. Tryk på den hurtigt blinkende knap HOT WATER.

  8. Hvis maskinen begynder at sende vandet gennem dampdysen, indtil vandtanken er tom:
   Maskinen er blevet afbrudt i løbet af den første gennemskylningscyklus. Fortsæt med afkalkningsproceduren fra trin 10 i afkalkningsvejledningen.

  9. Hvis maskinen lader noget af vandet løbe ud gennem udløbsrøret og derefter lader resten af vandet løbe ud gennem dampdysen, indtil vandtanken er tom:
   Maskinen er blevet afbrudt i løbet af den anden gennemskylningscyklus. Fortsæt med afkalkningsproceduren fra trin 15 i afkalkningsvejledningen.

  Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: HD8750/11 .

  Var det ikke det, du ledte efter?

  Fik du svar på dit spørgsmål?

  Hvis ikke, så kontakt os.