0

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom.

  Philips-support

  Sådan afkalkes Saeco Minuto-espressomaskinen

  Udgivet den 2021-07-04

  Afkalkning af Saeco Minuto-espressomaskinen hjælper dig med at holde den i optimal stand. Se, hvordan du nemt kan gøre det selv.

  Hvilken afkalkningsprocedure skal anvendes

  Der er forskellige typer Saeco Minuto-modeller på markedet.

  • Hvis din Saeco Minuto-espressomaskine har et display, følges “Afkalkningsvejledning - Minuto med display”
  • Hvis din Saeco Minuto-espressomaskine ikke har et display, følges “Afkalkningsvejledning - Minuto uden display”

  Her finder du en generel film med afkalkningsvejledninger til de fleste Saeco Minuto-modeller, som kan hjælpe dig gennem processen.

  • Vær opmærksom på, at der i brugervejledningen til din maskine altid er en let forståelig, trykt “Sådan afkalkes maskinen”-trin-for-trin-vejledning

  Før du starter afkalkningscyklussen

  • Afkalkningen tager i alt ca. 30 minutter og består af en afkalkningscyklus og en gennemskylningscyklus
  • Når processen er startet, skal afkalkningsproceduren fuldføres
  • Brug Saeco/Philips-afkalkningsopløsning CA7600 eller CA6701. Brug ikke eddike som afkalkningsmiddel

  Inden du starter:

  • Tøm drypbakken
  • Brug en beholder til opsamling af vandet under afkalkningsprocessen
  • Fjern vandfilteret INTENZA+ fra vandtanken (hvis monteret)
  • Fjern Pannarello/Cappuccinatore/den automatiske mælkeskummer (hvis monteret)
  • På maskiner med en mælkekande: Indsæt mælkekanden fyldt med rent vand op til MIN-mærket

  Film om generel afkalkning af Saeco Minuto

  Play Pause

  Afkalkningsvejledning - Minuto **med display**

  1) Tryk på knappen MENU, og vælg CALC CLEAN. Tryk på knappen ESPRESSO for at starte afkalkningen. Maskiner, som ikke har en menuknap: Tryk på knappen CALC CLEAN, vælg CALC CLEAN, og tryk på knappen ESPRESSO for at starte afkalkningen.
  2) Afkalkningssymbolet vises på displayet. På maskiner med en mælkekande: Maskinen minder dig først om at indsætte mælkekanden fyldt med rent vand op til MIN-mærket og trække mælkekandedispenseren til højre (dampsymbol).
  3) Tag vandtanken ud. Hæld hele flasken med Saeco-afkalkningsopløsning i vandtanken.
  4) Fyld vandtanken op med rent vand fra hanen til symbolet CALC CLEAN eller MAX-mærket.
  5) Sæt vandtanken tilbage i maskinen.
  6) Sæt en skål under kafferøret og damp-/varmtvands-/mælkeudløbet (afhængigt af, om maskinen har en mælkekande eller ej).
  7) Tryk på den rigtige knap for at starte afkalkningscyklussen. Afhængigt af modellen kan det være knappen AROMA/PRE-GROUND eller CAPPUCCINO, se på maskinens display, hvilken du skal vælge.
  8) Maskinen vil begynde at dispensere afkalkningsopløsningen i intervaller. Bjælken på displayet viser status. Dette tager omkring 25 minutter.

  9) Når blandingen af afkalkningsopløsning og vand er brugt op, kommer symbolet INTET VAND frem på displayet.
  10) Skyl vandtanken, og fyld den med rent vand op til MAX-mærket, og sæt den tilbage i maskinen. Symbolet for start af gennemskylning vises på displayet.
  11) På maskiner med en mælkekande skylles mælkekanden og fyldes op med rent vand til MIN-mærket, og den sættes ind i maskinen. Træk mælkekandedispenseren ud til højre (dampsymbol).
  12) Sæt skålen tilbage.
  13) Tryk på den rigtige knap for at starte afkalkningscyklussen. Afhængigt af modellen kan det være knappen AROMA/PRE-GROUND eller CAPPUCCINO, se på maskinens display, hvilken du skal vælge.
  14) Når symbolet KLAR vises på displayet, er gennemskylningscyklussen gennemført.
  Bemærk: Hvis symbolet INTET VAND vises i displayet i stedet for symbolet KLAR, gentages trin 10-13, indtil symbolet KLAR vises.
  Du skal muligvis gentage dette flere gange.

  15) Tryk på den rigtige knap for at forlade menuen. Afhængigt af modellen kan det være knappen ESPRESSO/STEAM/SPECIAL DRINKS, se på maskinens display, hvilken du skal vælge.
  16) Maskinen varmer op og foretager en automatisk gennemskylningscyklus.
  17) Tøm drypbakken, og sæt den på plads igen. På maskiner med en mælkekande skylles mælkekanden.
  18) Maskinen er klar til brug.

  Afkalkningsvejledning - Minuto **uden display**

  1) Tag vandtanken ud. Hæld hele flasken med Saeco-afkalkningsopløsning i vandtanken.
  2) Fyld vandtanken med rent vand fra hanen op til MAX-linjen. (Sørg for, at vandet når MAX-linjen, da yderligere skylning ellers vil være nødvendig). Sæt vandtanken tilbage i maskinen.
  3) Sæt en skål under udløbsrøret.
  4) Tryk på knappen CALC CLEAN, og hold den nede (i mindst 3 sekunder), indtil knappen begynder at blinke. Maskinen starter afkalkningscyklussen.
  Bemærk: Knappen CALC CLEAN bliver ved med at blinke, indtil afkalkningsprocessen er afsluttet.

  5) Afkalkningsopløsningen løber nu igennem maskinen i intervaller. Dette tager ca. 25 min. I denne periode tænder lysindikatoren AFKALKNINGSCYKLUS.
  6) Når lysindikatoren INTET VAND lyser konstant, er vandtanken tom.
  7) Tøm skålen, og sæt den på plads igen. Tag vandtanken ud, skyl og fyld den op med rent vand til MAX-mærket. Sæt den tilbage i maskinen. Lysindikatoren GENNEMSKYLNINGSCYKLUS tænder.
  8) Tryk på knappen ESPRESSO, når den blinker, for at starte gennemskylningscyklussen.
  9) Når lysindikatoren INTET VAND lyser, er vandtanken tom.
  10) Tag vandtanken ud, skyl og fyld den op med rent vand til MAX-mærket. Sæt den tilbage i maskinen.
  11) Knappen CALC CLEAN slukker. Knappen ESPRESSO lyser konstant, og lysindikatorerne INTET VAND + UDRÅBSTEGN begynder at blinke.
  Bemærk: Hvis symbolet GENNEMSKYLNINGSCYKLUS tænder igen, genopfyldes vandtanken op til MAX-mærket, og trinnene 7-10 gentages, indtil lysindikatorerne INTET VAND og UDRÅBSTEGN begynder at blinke. Du skal muligvis gentage dette flere gange.

  12) Tryk på knappen ESPRESSO for at klargøre kredsløbet.
  13) Knapperne ESPRESSO og COFFEE begynder at blinke samtidigt, og maskinen påbegynder en automatisk gennemskylningscyklus.
  14) Tøm drypbakken, og sæt den på plads igen.
  15) Maskinen er nu klar til brug.

  Kontakt Philips

  Vi sidder klar til at hjælpe dig

  Leder du efter noget andet?

  Se alle Philips Support-muligheder

  Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.