0

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom.

  Philips-support

  Sådan afkalkes Saeco Exprelia-espressomaskinen.

  Udgivet den 2021-07-04

  Afkalkning af Saeco Exprelia-espressomaskinen hjælper dig med at holde den i optimal stand. Se, hvordan du nemt kan gøre det selv.

  Hvilken vejledning skal jeg følge, og hvor finder jeg typenummeret på min Exprelia

  Du finder her afkalkningsvejledninger for de nyeste Saeco Exprelia-modeller:

  • Exprelia-modeller med typenummer: HD8852-HD8857
  • Exprelia-modeller med typenummer: HD8858-HD8859

  Typenummeret på din maskine findes på indersiden af lågen.

  Før du starter afkalkningscyklussen.

  • Afkalkningen tager i alt ca. 30 minutter og består af en afkalkningscyklus og en gennemskylningscyklus.

  • Når processen er startet, skal afkalkningsproceduren fuldføres.

  • Brug Saeco/Philips-afkalkningsopløsning CA7600 eller CA6701. Brug ikke eddike som afkalkningsmiddel.

  • Tøm drypbakken.

  • Brug en beholder til opsamling af vandet under afkalkningsprocessen.

  • Fjern vandfilteret INTENZA+ fra vandtanken (hvis monteret).

  • Fjern Pannarello/Cappuccinatore/den automatiske mælkeskummer (hvis monteret).

  Afkalkningsvejledning: Exprelia-typenummer HD8852-HD8857

  1) Tryk på knappen “MENU” for at åbne menuen, og rul ned ved at trykke på knappen ned. Vælg “MASKINMENU”. Tryk på “OK” for at bekræfte.
  2) Vælg “VEDLIGEHOLDELSE”. Tryk på “OK” for at bekræfte.
  3) Vælg “AFKALKNING”. Tryk på “OK” for at bekræfte.
  4) Tryk på “OK” for at starte afkalkningen.
  5) Tøm vandtanken, og hæld hele flasken med Saeco-afkalkningsopløsningen i den. Fyld vandtanken med rent vand op til MAX-mærket, og sæt den tilbage i maskinen. Tryk på “OK” for at bekræfte.
  6) Tøm den indvendige drypbakke. Tryk på “OK” for at bekræfte.
  7) Fyld halvdelen af mælkekanden med rent vand. Isæt kanden, og åbn mælkedispenseren.
  8) Sæt én beholder under damp-/varmtvandsdysen og én under kaffe-/mælkeudløbet. Tryk på “OK” for at bekræfte.
  9) Maskinen begynder at lade afkalkningsopløsningen løbe igennem i intervaller. Displayet viser status.
  10) Vent, indtil maskinen stopper udløbssekvensen, og “SKYL TANKEN, OG FYLD DEN MED VAND” vises.
  11) Skyl vandtanken, og fyld den op til MAX-mærket med rent vand, og sæt den tilbage i maskinen. Tryk på “OK” for at bekræfte.
  12) Tøm den indvendige drypbakke. Tryk på “OK” for at bekræfte.
  13) Tag mælkekanden ud, og tøm den. Fyld halvdelen af mælkekanden med rent vand. Isæt kanden, og åbn mælkedispenseren. Tryk på “OK” for at bekræfte.
  14) Sæt beholderen under damp-/varmtvandsdysen og udløbsrøret. Tryk på “OK” for at bekræfte.
  15) Skyllecyklussen er aktiveret. Bjælken viser cyklussens status.
  16) Når gennemskylningscyklussen er færdig, begynder maskinen automatisk at varme op. Afkalkningssymbolet forsvinder fra displayet.
  17) Rengør drypbakken, mælkekanden og andre dele.
  18) Maskinen er nu klar til at brygge kaffe.

  Afkalkningsvejledning: Exprelia-typenummer HD8858-HD8859

  1) Tryk på knappen MENU, vælg VEDLIGEHOLDELSE, og vælg AFKALKNING med OK.
  2) Tryk på OK for at starte afkalkningen.
  3) Tag vandtanken ud, og tøm den. På Exprelia-maskiner, som er kompatible med AquaClean, viser maskinen følgende i displayet: Tag AquaClean-vandfilteret ud. Bekræft med OK.
  4) Tøm den indvendige og den udvendige drypbakke. Bekræft med OK.
  5) Fyld halvdelen af mælkekanden med rent vand. Isæt, og åbn mælkeudløbet. Bekræft med OK.
  6) Anbring en beholder under damp-/varmtvandsdysen og mælkekandens udløb. Bekræft med OK.
  7) Hæld hele flasken med Saeco-afkalkningsopløsning i vandtanken. Fyld vandtanken op med frisk vand fra hanen til MAX-markeringen. Bekræft med OK.
  8) Maskinen vil begynde at dispensere afkalkningsopløsningen i intervaller. Displayet viser trin 1/2 afkalkning, og bjælken viser status. Dette tager omkring 20 minutter.
  Bemærk: Afkalkningscyklussen kan sættes på pause ved at trykke på pauseknappen. Tryk på OK for at genoptage.
  9) Når blandingen af afkalkningsopløsning og vand er brugt op, angiver maskinen, at vandtanken skal skylles og fyldes med rent vand. Bekræft med OK.
  10) Tøm den indvendige og den udvendige drypbakke. Bekræft med OK.
  11) Fyld halvdelen af mælkekanden med rent vand. Isæt, og åbn mælkeudløbet. Bekræft med OK.
  12) Tøm beholderen, og sæt den på plads igen. Bekræft med OK.
  13) Gennemskylningscyklussen starter. Displayet viser trin 2/2 gennemskylning, og bjælken viser status.
  14) Når den mængde vand, der skal bruges til gennemskylningscyklussen, er blevet dispenseret, afslutter maskinen automatisk afkalkningsprocessen ved at vise dette skærmbillede efter en kort opvarmning.

  Kontakt Philips

  Vi sidder klar til at hjælpe dig

  Leder du efter noget andet?

  Se alle Philips Support-muligheder

  Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.