1
Produkter

4000 series Ultratyndt Full HD LED-TV

55 cm (22"), Full HD LED-TV, DVB-T/T2/C 22PFT4031/12

Frequently Asked Questions

Omplacering af fjernsynskanaler (ikke-Android Philips-fjernsyn fra 2015, 2016 og 2017)

Situation
Foretrukne eller de mest sete kanaler står på en upraktisk måde i den installerede kanalliste, så kanalernes rækkefølge på fjernsynet skal ændres.

Tjekliste

Sørg for, at:
• fjernsynets software er opdateret

Svar

TV-udbyderen tillader ikke ændring af rækkefølgen i den foruddefinerede kanalliste. Det anbefales at anvende fjernsynets “Liste over foretrukne” til at oprette en kanalliste med den ønskede rækkefølge.

Opret en liste over foretrukne:

• Mens du ser en fjernsynskanal, skal du trykke på “LIST” på fjernbetjeningen for at åbne kanallisten.
• Tryk på den gule knap “Mark as favourite” for at vælge den foretrukne kanal.
• Tryk på knappen “OPTION” på fjernbetjeningen.
• Vælg: Liste > Foretrukne for at åbne listen over foretrukne.
• “Flyt” kanalerne på listen ved at trykke på den grønne knap på fjernbetjeningen.
• Vælg den ønskede kanal, og tryk på knappen “OK” på fjernbetjeningen. Vælg den nye kanalposition med piletasterne på fjernbetjeningen, og tryk på “OK” for at gemme ændringen.
• Tryk på den røde knap på fjernbetjeningen for at forlade tilstanden “Flyt” (Move) på kanallisten.

Fjernbetjeningens knapper til valg af kanal navigerer nu til de kanaler, der er defineret på listen over foretrukne.

Bemærk: Kanalernes rækkefølge på EPG-listen (programguiden) er konfigureret af udbyderen og viser stadig kanalernes standardrækkefølge. TV-udbyderens standardkanalliste kan ikke tilpasses.

The information on this page applies to the following models: 22PFT4031/12 , 49PFS4131/12 , 43PFS4131/12 , 32PHS4131/12 , 32PFS4131/12 , 24PHT4031/12 , 24PFS5231/12 , 48PFT4101/12 , 32PFT4101/12 , 32PHT4101/12 , 40PFT4111/12 , 43PUK4900/12 , 55PUK4900/12 , 49PUK4900/12 , 43PUT4900/12 , 32PHT4200/12 , 55PFT630/12 , 48PFT630/12 , 40PFT630/12 , 40PFT4200/12 , 40PFT4100/12 , 32PFT4100/12 , 32PHT4100/12 , 22PFT4000/12 , 24PHT4000/12 , 24PHT5210/12 . more less

Not what you are looking for?

Did we answer your question?

If not, contact us.