1
Produkter

4100 series Ultraslankt LED-TV

98 cm (39"), LED-TV, DVB-T/T2/C 39PHT4112/12

Ofte stillede spørgsmål

Sådan installerer man satellitkanaler

Situation

Kanaler skal (gen)installeres i følgende situationer:
• Under den første installation af fjernsynet
• Når en eller flere kanaler mangler
• Når der skiftes til en anden udbyder eller signaltype

Tjekliste

Sørg for, at:
• Et DVB-signal modtages af fjernsynet (ingen set-top-boks bruges)
• Alle kabler er korrekt tilsluttet
• Fjernsynet har en intern DVB-S-tuner (kontroller fjernsynets specifikationer på supportwebstedet ved at klikke her
for at finde folderen)
Bemærk: Hvis fjernsynet ikke har nogen DVB-S-tuner, skal man købe en set-top-boks for at kunne se satellitkanaler.

1. Tilslut satellitkablet

Slut satellitkablet til “SAT 1”-porten på fjernsynet.

2. Start satellitinstallation

For at installere fjernsynskanaler direkte på fjernsynet skal du gøre følgende:
• Tryk på knappen “Settings” på fjernbetjeningen til fjernsynet, og vælg:
• [Satellitinstallation] (Satellite installation) > [Søg efter kanaler] (Search for channels) > [Start nu] (Start now) > [Fra en sorteret pakke] (From a sorted package), og tryk på “OK”
Eller
[Alle indstillinger] (All settings) > [Satellitinstallation] (Satellite installation) > [Søg efter satellit] (Search for satellite) > [Start nu] (Start now) > [Geninstaller kanaler] (Reinstall channels) > [Fra en sorteret pakke] (From a sorted package), og tryk på “OK”.
Vælg Geninstaller, og tryk på “OK”
• Vælg Start eller Indstillinger, hvis flere satellitter, multiswitche eller flere abonnenter tilsluttes
• I “Indstillinger” (Settings) kan andre konfigurationstyper ændres efter behov. Gør følgende:

Forbindelsestype "1 satellit (enkelt LNB)"

Tryk på knappen “Green” på fjernsynets fjernbetjening for at starte installationen.

Forbindelsestype "2 satellitter (DiSEqC Mini)"

Tryk på knappen “Green” på fjernsynets fjernbetjening for at starte installationen.

Forbindelsestype "2 satellitter (DiSEqC 1.0)"

Få “DiSEqC”-LNB til at stemme overens med det korrekte satellitnavn. Tryk på knappen “Green” på fjernsynets fjernbetjening for at starte installationen. (Kontakt en satellittekniker for at få hjælp til satellitmodtagelsen)

Se på brugervejledningen eller etiketten på DiSEqC-kontakten, hvilken indstilling du skal vælge. Ved tvivlstilfælde kan du prøve indstillingen DiSEqC 1.0 (3-4 LNB'er). Bemærk, at dette fjernsyn kun understøtter DiSEqC Mini og 1.0.

Forbindelsestype "Unicable til 1 satellit"

Unicable
Brug disse trin, hvis udbyderen specifikt anfører, at satellitten anvender Unicable.
Et Unicable-system (EM50494) kan tilslutte én eller to satellitter med kun ét kabel.
• Tryk på knappen “Home” på fjernsynets fjernbetjening, og vælg:
Opsætning ( > [Søg efter satellit] (Search for satellite) > [Installer kanaler] (Install channels) > Indstillinger > [Forbindelsestype] (Connection type)
• Vælg og bekræft den tilsvarende indstilling:
[Unicable til 1 satellit] (Unicable for 1 satellite)
[Unicable til 2 satellitter] (Unicable for 2 satellites)
Fjernsynet vil nu vise en liste over brugerbånd (UB'er):
UB0, UB1, UB2, UB3, UB4, UB5, UB6, UB7
Hvis udbyderen anvender et brugerbåndsområde mellem UB1 og UB8, bedes du trække 1 fra, så det passer til UB-nummereringen i fjernsynet.
• Vælg et brugerbånd (UB), og tryk på knappen “OK”
• Angiv den brugerbåndsfrekvens, der er oplyst af kabeludbyderen (xxxx.xxx MHz). Den bør være inden for følgende område:
Min. frekvens: 0950,000
Maks. frekvens: 2150,000
• Tryk på “OK” for at starte satellitsøgningen

3. Vent, mens fjernsynet installerer kanaler

• Fjernsynet søger nu efter kanaler på de(n) udvalgte satellit(ter). Installationen tager ca. 10-15 minutter for hver satellit. En statuslinje viser status for installationen.

4. Afslut installationen

Når alle kanaler er installeret, vises den næste meddelelse: “Installation fuldført” (Installation finished).
• Vælg Udført, og tryk på knappen “OK” på fjernbetjeningen.

5. Sådan!

Satellitkanalerne er nu tilgængelige på fjernsynet.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: 39PHT4112/12 , 50PUS6262/12 , 50PUS6162/12 , 24PFT4022/12 , 24PHT4032/12 , 24PFT4032/12 , 32PHT4032/12 , 65PUS6262/12 , 65PUS6162/12 , 55PUS6262/12 , 43PUS6262/12 , 55PUT6162/12 , 55PUS6162/12 , 49PUS6262/12 , 49PUS6162/12 , 43PUS6162/12 , 49PFT4132/12 , 43PFT4132/12 , 22PFT4232/12 , 32PFT4132/12 , 32PHT4132/12 , 55PUT6201/12 , 65PUS6121/12 , 65PUT6121/12 , 43PUT6101/12 , 49PUT6101/12 , 55PUT6101/12 . Mere Mindre

Var det ikke det, du ledte efter?