1
Produkter

4100 series Ultraslankt LED-TV

98 cm (39"), LED-TV, DVB-T/T2/C 39PHT4112/12

Ofte stillede spørgsmål

Hvad hvis en HDMI-enhed ikke virker, når den er sluttet til fjernsynet? (Ikke UHD)

Tjekliste

Sørg for, at:

• Fjernsynets og kildeenhedens software er opdateret.

• Billede og lyd afspilles korrekt via en anden kilde (f.eks. demoklip, Smart TV).

• Den korrekte HDMI-port er valgt i menuen “Kilde” (Source).

Situation

Der opstår ét af følgende problemer:

● Billedet er ikke synligt eller er unormalt

● Lyd kan ikke høres eller er unormal eller falder ud med jævne mellemrum?

● Meddelelse om intet signal fra kilde

● Der afspilles intet lyd-/videoindhold

● EasyLink/CEC fungerer ikke eller fungerer kun af og til
● Meddelelse om HDCP-relateret fejl vises

Svar

HDMI-forbindelsen mellem den eksterne enhed og fjernsynet (gen)etableres på følgende måde:

1. Tilpas fjernsynsindstillingerne

Afhængigt af opsætningen af de forskellige enheder, der er sluttet til fjernsynet, skal du kontrollere, om indstillingerne er konfigureret korrekt. Kontroller, om lyd og/eller billede afspilles korrekt, efter indstillingen er blevet ændret.

*Navnene på fjernsynets menupunkter kan have mindre forskelle

2. Skift kilder

Hvis TV'et ikke genkender HDMI-enheden, skal du skifte kilde til en anden enhed og tilbage igen.

3. Genopret et "digitalt håndtryk"

● Sluk for fjernsynet
● Tag alle kabler, tilbehør og enheder ud af fjernsynet. Dette gælder også et eventuelt CAM-modul, hvis et sådant er isat
● Vent i mindst ét minut (efter at LED-indikatoren er slukket), inden strømkablet sættes i igen
● Tænd for fjernsynet igen uden at tilslutte de frakoblede kabler, tilbehør og enheder
● Tag strømkablet ud af den eksterne enhed. Sæt strømkablet i igen efter et minut, og start enheden.
● Vent 3-5 minutter på, at de afslutter deres opstartsprocesser.

● Sæt først HDMI-kablet i fjernsynet og derefter i enheden.

● Tryk på knappen “Source” på fjernbetjeningen, og vælg den HDMI-port, som kablet er sat i

5. Brug et andet HDMI-kabel

Tilslut den eksterne HDMI-enhed via et andet kabel for at finde ud af, om kablet virker.

6. Nulstilling af tv'et til fabriksindstillingerne

Kun billed- og lydindstillinger nulstilles til standardfabriksindstillingerne. Kanallister, HDD-optagelser og andre valgte indstillinger forbliver uændrede.

● Tryk på knappen “Home” på fjernsynets fjernbetjening, og vælg:

Opsætning > [Generelle indstillinger] (General Settings) > [Nulstilling til fabriksindstillinger] (Factory Reset) > Ja

7. Geninstaller fjernsynet

For at slette alle TV'ets indstillinger/HDD-optagelser og starte den første installationsproces skal du gøre følgende:

● Tryk på knappen “Home” på fjernsynets fjernbetjening, og vælg:
Opsætning > [Generelle indstillinger] (General Settings) > [Geninstaller TV] (Reinstall TV) > Ja

Når TV'et er geninstalleret, er indstillingerne, der blev valgt under trin 1 ovenfor, blevet nulstillet til standard. Gentag anvisningen fra trin 1, hvis den eksterne enhed ikke fungerer korrekt via HDMI.

Bemærk: Hvis der anvendes en HDMI-til-DVI-adapter eller et HDMI-til-DVI-kabel, skal du sørge for, at der er tilsluttet et ekstra lydkabel til AUDIO IN (kun mini-jackstik), hvis dette er tilgængeligt.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: 39PHT4112/12 , 24PFT4022/12 , 32PFT5362/12 , 32PHS4032/12 , 24PFT4032/12 , 32PHT4032/12 , 43PFS4132/12 , 49PFT4132/12 , 43PFT4132/12 , 22PFT4232/12 , 32PHT4132/12 , 32PFT4132/12 , 32PHT5302/12 , 32PHT5301/12 , 49PFT5301/12 , 49PFS5301/12 , 43PFT5301/12 , 22PFT4031/12 , 49PFS4131/12 , 43PFS4131/12 , 32PHS4131/12 , 32PFS4131/12 , 24PHT4031/12 , 24PFS5231/12 , 40PFT4101/12 , 32PFS6402/12 , 40PFT5501/12 , 24PFK5211/12 , 40PFS5501/12 , 32PFT5501/12 , 49PFT5501/12 , 48PFT4101/12 , 32PFT4101/12 , 32PHT4101/12 , 40PFT4111/12 , 49PUS6401/12 , 55PUS6401/12 , 43PUT6401/12 , 55PUT6401/12 , 49PUT6401/12 , 32PFS6401/12 , 32PFT6500/12 , 32PFT5500/12 , 55PFT5500/12 , 48PFT5500/12 , 40PFT5500/12 , 55PFT6510/12 , 40PFT6550/12 , 65PFT6520/12 , 55PFT6550/12 , 50PFT6550/12 , 40PFT6510/12 , 50PFT6510/12 , 32PHT4200/12 , 55PFT630/12 , 48PFT630/12 , 40PFT630/12 , 40PFT4200/12 , 32PFT5300/12 , 50PFT5300/12 , 40PFT5300/12 , 40PFT4100/12 , 48PFT4100/12 , 32PFT4100/12 , 32PHT4100/12 , 22PFT4000/12 , 24PHT4000/12 , 24PHT5210/12 . Mere Mindre

Var det ikke det, du ledte efter?