1
Produkter

6800 series Ultratyndt 4K UHD LED Smart TV

123 cm (49") Ambilight TV, 1200 Picture Performance Index, HDR Plus, Pixel Precise Ultra HD 49PUS6803/12

Ofte stillede spørgsmål

Hvad gør man, hvis en app ikke virker? [Smart TV]

Situation

● Der opstår problemer med afspilning af video- eller lydindhold, mens appen bruges.
● Der vises en sort skærm, når appen er valgt
● Appen går ned eller viser en fejlmeddelelse.

Tjekliste

Sørg for, at:
● Softwaren er opdateret
● Appen blev åbnet fra fjernsynets app-platform, der blev ikke anvendt en ekstern smart-enhed
● Andre apps fungerer korrekt
● En internetforbindelse er korrekt etableret

Svar

Følg nedenstående trin, når afspilningen af appens indhold afbrydes eller kører trægt, for at finde årsagen til problemet. Når en fejlmeddelelse vises, skal du gå til sidste afsnit i artiklen nedenfor om fejlmeddelelser.

Mulighed 1: Ryd internethukommelsen

Tryk på knappen “Home” (Hjem) på fjernbetjeningen til fjernsynet, og vælg:
Opsætning > Netværk eller [Netværksindstillinger] (Network Settings) > [Ryd internethukommelse] (Clear Internet Memory) eller [Ryd apps-hukommelse] (Clear Apps memory)

Cookie- og søgehistorikken slettes. Der vises ikke en bekræftelse. Kontroller, om videoafspilningen fungerer korrekt.

eller

Mulighed 2: Genstart fjernsynet

  1. Tag fjernsynets strømstik ud af stikkontakten.
  2. Frakobl alle enheder fra fjernsynet.
  3. Tilslut strømkablet igen efter mindst to minutter, stadig uden at tilslutte eksterne enheder.
  4. Tænd for fjernsynet fra standby-tilstand vha. tænd/sluk-knappen.
  5. Tilslut om nødvendigt de eksterne enheder igen.

Mulighed 3: Opdater apphvidlisten

Du finder vejledning i, hvordan du opdaterer fjernsynets apphvidliste, ved at se nedenstående relaterede artikler og klikke på det ofte stillede spørgsmål “Hvad skal man gøre, hvis en app kan ikke åbnes via SmartTV-kontrolpanelet? (opdatere apphvidliste)”

Hvis mulighed 1, 2 eller 3 ikke afhjælper problemet, skal du geninstallere fjernsynet:

Du finder flere oplysninger om, hvordan fjernsynet geninstalleres, i de relaterede artikler nedenfor.

Fejlmeddelelser
Appudvikleren kan vise en fejlmeddelelse i appen. Få den viste fejl bekræftet af appudvikleren for yderligere assistance.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: 49PUS6803/12 , 55PUS6803/12 , 50PFS5803/12 , 50PFS5823/12 , 43PFS5803/12 , 43PFS5823/12 , 32PFS5803/12 , 32PFS5823/12 , 65PUS6503/12 , 65PUS6703/12 , 43PUS6703/12 , 55PUS6703/12 , 55PUS6503/12 , 50PUS6703/12 , 50PUS6503/12 , 43PUS6503/12 , 32PHT5301/12 , 49PFT5301/12 , 43PFT5301/12 , 43PUK4900/12 , 55PUK4900/12 , 49PUK4900/12 , 43PUT4900/12 , 32PHT4200/12 , 55PFT630/12 , 48PFT630/12 , 40PFT630/12 , 40PFT4200/12 , 40PFT4100/12 , 48PFT4100/12 , 32PFT4100/12 , 32PHT4100/12 , 22PFT4000/12 , 24PHT5210/12 , 24PHT4000/12 , 40PFS6909/12 , 65PFS5909/12 , 55PFS6909/12 , 48PFS6909/12 , 32PFT4009/12 , 50PFT4009/12 , 40PFT4009/12 , 32PHT4009/12 , 42PFT5209/12 , 55PFT5609/12 , 47PFT5609/12 , 42PFT5609/12 , 50PFT4309/12 , 47PFS7199/12 , 55PFS7509/12 , 55PFT5209/12 , 40PFT4309/12 , 40PFT4109/12 , 40PFT4509/12 , 32PFT5509/12 , 65PFS7559/12 , 55PFS7189/12 , 50PFT4319/12 , 48PFS5709/12 , 47PFT5209/12 , 47PFS7109/12 , 42PFS7509/12 , 32PHT4309/12 , 42PFS7109/12 , 32PHT4319/12 , 32PFS5709/12 , 55PFS7199/12 , 48PFS6719/12 , 40PFS5709/12 , 40PFT4319/12 , 55PFS5709/12 , 48PFS6609/12 , 65PFS6659/12 , 47PFT6309/12 , 22PFT4109/12 , 47PFS7189/12 , 55PFS7109/12 , 55PFS6609/12 , 47PFT4109/12 , 47PFS7509/12 , 40PFS6719/12 , 40PFS6609/12 . Mere Mindre

Var det ikke det, du ledte efter?

Fik du svar på dit spørgsmål?

Hvis ikke, så kontakt os.