1
Produkter

Saeco Syntia Fuldautomatisk espressomaskine

Klassisk mælkeskummer, Sort i rustfrit stål HD8833/11

Fejlfinding

Hvilken afkalkningsproces skal jeg bruge til min Saeco Syntia HD8833?

Den korrekte afkalkningsprocedure til Saeco Syntia HD8833 afhænger af to faktorer. Find ud af, hvilken procedure der passer bedst til din espressomaskine.

Find ud af, hvilken afkalkningsprocedure der gælder for din maskine

Hvilken afkalkningsversion, du skal følge, bestemmes af produktionsdatoen for din maskine, eller om din maskine er blevet serviceret/repareret i et af vores servicecentre.

Følg afkalkningsprocedurens version 2.1

 • Hvis din maskine er fremstillet i eller efter uge 36 i 2012
 • Hvis din maskine er fremstillet før uge 36 i 2012 og er blevet serviceret/repareret i et af vores servicecentre efter 1. september 2012
  Bemærk: Hvis det er tilfældet, er vejledningen i den oprindelige brugervejledning, der fulgte med i kassen, ikke længere korrekt.

Følg afkalkningsprocedurens version 1.0.

 • Hvis din maskine er fremstillet før uge 36 i 2012 og ikke er blevet serviceret/repareret i et af vores servicecentre siden 1. september 2012Sådan bestemmes produktionsdatoen
  Kontroller serienummeret på mærkaten bag på maskinen. Du finder serienummeret på mærkaten på indersiden af lågen. Kig efter de fire cifre efter TW90xxxx eller 90SAxxxx.
  De fire cifre efter denne rækkefølge af bogstaver angiver produktionsdatoen. I dette eksempel (se billede af mærkat) er maskinen produceret i uge 43 i 2010.
serial nummer.gif

Inden du starter afkalkningen

 • Afkalkningsproceduren tager i alt ca. 30 minutter og består af en afkalkningscyklus og en gennemskylningscyklus
 • Når processen er startet, skal afkalkningsproceduren fuldføres
 • Brug Saeco/Philips-afkalkningsopløsning CA7600 eller CA6701. Brug ikke eddike som afkalkningsmiddel

Inden du starter:

 • Tøm drypbakken
 • Brug en beholder til opsamling af vandet under afkalkningsprocessen
 • Fjern vandfilteret INTENZA+ fra vandtanken (hvis monteret)
 • Fjern Pannarello/Cappuccinatore/den automatiske mælkeskummer (hvis monteret)

Afkalkningsvejledning - version 2.1

 1. Indstil valgknappen til den MIDTERSTE I-position, og tryk på standbyknappen for at sætte maskinen på OFF
 2. Tøm vandtanken, og hæld hele flasken med Saeco-afkalkningsopløsningen i den. Fyld vandtanken med rent vand op til MAX-mærket, og sæt den tilbage i maskinen
 3. Sæt beholderne under damp-/varmtvandsdysen og udløbsrøret
 4. Tryk på og hold (i ca. 3 sekunder) knapperne ESPRESSO og COFFEE nede samtidigt, indtil symbolet AFKALKNING begynder at blinke hurtigt. Vent, indtil lysindikatoren KAFFEBØNNER lyser konstant
 5. Når knappen COFFEE lyser konstant, drejes reguleringsknappen til positionen VARMT VAND. Maskinen begynder at sende vandet gennem dampdysen i regelmæssige intervaller, indtil vandtanken er tom
 6. Når lysindikatoren med UDRÅBSTEGN begynder at blinke, drejes reguleringsknappen til den MIDTERSTE I-position
  Første gennemskylningscyklus
 7. Symbolet INTET VAND vises på displayet. Skyl vandtanken, og fyld den op til MAX-mærket med rent vand, og sæt den tilbage i maskinen. Lysindikatoren INTET VAND slukker, og lysindikatoren KAFFEBØNNER vises
 8. Sæt beholderen tilbage under damp-/varmtvandsdysen og udløbsrøret
 9. Når knappen COFFEE lyser konstant, drejes reguleringsknappen til positionen VARMT VAND
 10. Når lysindikatoren ALARM begynder at blinke, drejes reguleringsknappen til den MIDTERSTE I-position
 11. Når knappen COFFEE lyser konstant, drejes reguleringsknappen til positionen VARMT VAND. Maskinen begynder at sende vandet gennem dampdysen, indtil vandtanken er tom
 12. Når lysindikatoren ALARM begynder at blinke, drejes reguleringsknappen til den MIDTERSTE I-position
  Anden gennemskylningscyklus
 13. Symbolet INTET VAND vises på displayet. Skyl vandtanken, og fyld den op til MAX-mærket med rent vand, og sæt den tilbage i maskinen. Lysindikatoren INTET VAND slukker
 14. Sæt beholderen tilbage under damp-/varmtvandsdysen og udløbsrøret
 15. Når knappen COFFEE lyser konstant, drejes reguleringsknappen til positionen VARMT VAND. Maskinen begynder at sende vandet gennem dampdysen, indtil vandtanken er tom
 16. Til sidst i den anden gennemskylningscyklus, skifter maskinen automatisk til standbytilstand. On/off-knappen begynder at blinke
 17. Drej reguleringsknappen til den MIDTERSTE I-position
  Vigtigt: Hvis afkalkningsindikatoren og alarmindikatoren forbliver tændt efter den anden gennemskylningscyklus. Vandtanken har ikke været fyldt op til MAX under gennemskylningscyklusserne. Du skal gennemføre endnu en gennemskylningscyklus. Gentag trin 13 til 14, indtil maskinen skifter til standbytilstand.
 18. Skyl vandtanken, og fyld den op til MAX-mærket med rent vand, og sæt den tilbage i maskinen
 19. Skyl drypbakken og alle andre dele, og sæt dem tilbage på plads
 20. Maskinen er nu klar til brug igen. Tænd for maskinen

Afkalkningsvejledning - version 1.0

 1. Indstil valgknappen til den MIDTERSTE I-position, og tænd for maskinen. Vent på, at maskinen færdiggør gennemskylnings- og opvarmningsprocessen
 2. Tøm vandtanken, og hæld hele flasken med Saeco-afkalkningsopløsningen i den. Fyld vandtanken med rent vand op til MAX-mærket, og sæt den tilbage i maskinen
 3. Sæt beholderen under damp-/varmtvandsdysen
 4. Drej reguleringsknappen til positionen VARMT VAND, og lad 2-3 kopper vand løbe ud (ca. 150 ml). Stands vandudløbet ved at dreje reguleringsknappen tilbage til den MIDTERSTE I-position
 5. Lad afkalkningsopløsningen virke i ca. 10 minutter
 6. Tøm beholderen, og sæt den på plads igen. Drej reguleringsknappen til positionen VARMT VAND, og lad 2-3 kopper vand løbe ud (ca. 150 ml). Stands vandudløbet ved at dreje reguleringsknappen tilbage til den MIDTERSTE I-position
 7. Lad afkalkningsopløsningen virke i ca. 3 minutter
 8. Gentag trin 6 og 7, indtil der ikke er mere afkalkningsopløsning tilbage i vandtanken, og symbolet INTET VAND vises
 9. Skyl vandtanken, og fyld vandtanken med rent vand til MAX-mærket. Tøm den beholder, der anvendes til at opsamle den væske, som kommer ud af maskinen, og placer den under dampdysen
 10. Drej reguleringsknappen til positionen VARMT VAND. Maskinens gennemskylningscyklus starter. Lad vandet løbe, indtil der ikke er noget vand tilbage i vandtanken, og lysindikatoren INTET VAND lyser konstant
 11. Drej reguleringsknappen til den MIDTERSTE I-position
 12. Skyl vandtanken, og fyld vandtanken med rent vand til MAX-mærket. Tøm den beholder, der anvendes til at opsamle den væske, som kommer ud af maskinen, og placer den under udløbsrøret
 13. Før processen fortsættes, skal du sørge for, at følgende symboler vises
 14. Vælg til kaffeformalingsfunktionen ved at trykke på knappen AROMA/PRE-GROUND
 15. Tryk på knappen COFFEE for at brygge en stor kaffe, og vent, indtil brygningen er afsluttet
 16. Gentag trin 12-15 3 gange, og fortsæt derefter med trin 17
 17. Sæt beholderen under dampdysen. Drej reguleringsknappen til positionen VARMT VAND. Lad vandet løbe, indtil der ikke er noget vand tilbage i vandtanken, og lysindikatoren INTET VAND lyser konstant
 18. Drej reguleringsknappen til den MIDTERSTE I-position
 19. Fyld vandtanken med rent vand op til MAX-mærket, og sæt den tilbage i maskinen
 20. Tryk på og hold knappen AROMA/PRE-GROUND nede i ca. 6 sekunder. Afkalkningssymbolet forsvinder fra displayet
 21. Rengør drypbakken og andre dele
 22. Maskinen er klar til brug

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: HD8833/11 .

Var det ikke det, du ledte efter?

Fik du svar på dit spørgsmål?

Hvis ikke, så kontakt os.

  Chat nu