0

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom.

  Philips-support

  Sådan afkalkes Saeco Incanto-espressomaskinen

  Udgivet den 2021-07-04

  Afkalkning af Saeco Incanto-espressomaskinen hjælper dig med at holde den i optimal stand. Se, hvordan du nemt kan gøre det selv.

  Oversigt over de nyeste Incanto-modeller

  Du finder her afkalkningsvejledninger for de nyeste Saeco Incanto-modeller:

  • Incanto-modeller med typenummer: HD8911 til HD8922
  • Incanto Executive med typenummer: HD9712
  • For andre Incanto-maskiner skal du følge vejledningen i brugervejledningen

  Maskinens typenummer findes på indersiden af lågen.

  Før du starter afkalkningscyklussen

  • Afkalkningen tager i alt ca. 30 minutter og består af en afkalkningscyklus og en gennemskylningscyklus
  • Når processen er startet, skal afkalkningsproceduren fuldføres
  • Brug Saeco/Philips-afkalkningsopløsning CA7600 eller CA6701. Brug ikke eddike som afkalkningsmiddel

  Inden du starter:

  • Tøm drypbakken
  • Brug en beholder til opsamling af vandet under afkalkningsprocessen
  • Fjern vandfilteret INTENZA+ fra vandtanken (hvis monteret)
  • Fjern Pannarello/Cappuccinatore/den automatiske mælkeskummer (hvis monteret)

  Incanto-afkalkningsvejledning - HD8911 til HD8922

  1) Tryk på knappen MENU, og vælg START CALC CLEAN med knappen OK.
  2) På maskiner med mælkekande: Maskinen minder dig om, at isætte mælkekanden, der er fyldt med vand, og trække mælkekandedispenseren ud til højre.
  3) Hæld hele flasken med Saeco-afkalkningsopløsning i vandtanken.
  4) Fyld vandtanken op med frisk vand fra hanen op til linjen CALC CLEAN.
  5) Sæt vandtanken tilbage i maskinen.
  6) Sæt en skål under damp-/varmtvandsdysen og udløbet.
  7) Tryk på knappen OK for at starte afkalkningscyklussen.
  8) Maskinen vil begynde at dispensere afkalkningsopløsningen i intervaller. Bjælken på displayet viser status. Dette tager omkring 20 minutter.
  9) Når blandingen af afkalkningsopløsning og vand er brugt op, kommer symbolet for tom vandtank frem på displayet.
  10) Skyl vandtanken, og fyld den med rent vand op til MAX-mærket, og sæt den tilbage i maskinen. Gennemskylningssymbolet (to dråber vand) vises på displayet.
  11) På maskiner med en mælkekande fyldes mælkekanden med vand til MIN-mærket, og den sættes ind i maskinen. Træk højre mælkekandedispenser ud.
  12) Sæt skålen tilbage.
  13) Tryk på knappen OK, og maskinen starter gennemskylningscyklussen.
  14) Når symbolet CALC CLEAN OK vises på displayet, er gennemskylningscyklussen gennemført.
  Vigtigt: Hvis symbolet “vandtank tom” vises på displayet i stedet for symbolet CALC CLEAN OK, er vandtanken ikke blevet fyldt op til MAX-mærket. Fyld vandtanken op til MAX-mærket, og udfør endnu en gennemskylningscyklus. Gentag trin 10-13, indtil symbolet CALC CLEAN OK vises. Dette skal eventuelt gøres flere gange, inden symbolet “klar” vises.
  15) Tryk på knappen OK for at afslutte afkalkningscyklussen.
  16) Maskinen varmer op og foretager en automatisk gennemskylningscyklus.

  Play Pause

  Incanto Executive-afkalkningsvejledning - HD9712

  1) Åbn MENU, vælg VEDLIGEHOLDELSESINDSTILLING, og vælg AFKALKNINGSCYKLUS.
  2) Tryk på OK for at bekræfte start af afkalkningscyklussen.
  3) Tag vandtanken ud. Hæld hele flasken med Saeco-afkalkningsopløsning i vandtanken.
  4) Fyld vandtanken op med rent vand fra hanen op til MAX-linjen. (Sørg for, at vandet når MAX-linjen, da yderligere gennemskylning ellers vil være nødvendig) Sæt vandtanken tilbage i maskinen.
  5) Tryk på “OK” for at bekræfte.
  6) Åbn lågen, og tøm drypbakken og skuffen til kaffegrums. Sæt dem tilbage på plads.
  7) Tryk på “OK” for at bekræfte.
  8) Fyld halvdelen af kanden med rent vand, og sæt den ind i maskinen.
  9) Sæt mælkekandedispenseren i positionen brygning. Tryk på “OK” for at bekræfte.
  10) Sæt en skål under mælkekandedispenseren og udløbsrøret. Tryk på “OK” for at bekræfte.
  11) Maskinen lader afkalkningsopløsningen løbe igennem i intervaller. Dette tager omkring 20 minutter.
  12) Når meddelelsen “SKYL VANDTANKEN, OG FYLD DEN MED RENT VAND” vises, er blandingen af afkalkningsopløsning og vand brugt op.
  13) Skyl vandtanken, og fyld den med rent vand op til MAX-mærket. Tryk på “OK” for at bekræfte.
  14) Tøm den indvendige drypbakke, og sæt den på plads igen. Tryk på “OK” for at bekræfte.
  15) Tøm mælkekanden, og fyld kanden halvt op med rent vand. Sæt den ind i maskinen. 16) Sæt mælkekandedispenseren i positionen brygning. Tryk på “OK” for at bekræfte.
  16) Tøm skålen, og sæt den på plads igen. Tryk på “OK” for at bekræfte.
  17) Maskinen påbegynder gennemskylningscyklussen.
  18) Når den mængde vand, der er nødvendig til gennemskylningscyklussen, er dispenseret, er maskinen klar. Vigtigt: Hvis maskinen for anden eller tredje gang anmoder om at “SKYLLE VANDTANKEN OG FYLDE DEN OP MED RENT VAND”, er vandtanken ikke blevet fyldt op til MAX-mærket. Fyld vandtanken op til MAX-mærket, og udfør endnu en gennemskylningscyklus.
  19) Tøm den indvendige drypbakke, og sæt den på plads igen.
  20) Tøm og rengør mælkekanden.
  21) Vask bagefter bryggeenheden med vand.
  22) Maskinen er nu klar til brug.

  Kontakt Philips

  Vi sidder klar til at hjælpe dig

  Leder du efter noget andet?

  Se alle Philips Support-muligheder

  Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.